Monday, May 13, 2019

အကယ္၍ ဒီအခ်ိန္မွာမေတာ္တဆ(Accident) ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္။

     ဗုဒၶဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တရားေတြဟာ ပိုလို႔ျဖဳတ္စရာ မလိုဘူး၊  လိုလို႔ျဖည့္စရာ
လဲမရွိဘူး၊ ဘယ္လူ၊ ဘယ္နတ္၊ ဘယ္ျဗဟၼာ၊ ဘယ္လိုကန္႔လန္႔တိုက္တဲ့သူကမွ အျပစ္ေျပာ
စရာမရွိဘူး။
      မဟာနာမ္က ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းကိုသြား၊ ညေနဆိုရင္ျပန္နဲ ့ တေန႔
ေတာ့.. ဘုရားရွင္ကိုေလွ်ာက္တယ္ = ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ကပိလ
၀တ္ျပည္က စည္ပင္လိုက္တာဘုရား လူေတြလဲျပည့္ညွပ္ တိရစၦာန္ေတြကလဲ ျပည့္ညွပ္ေနတာ
ပဲဘုရား။ ၿမိဳ႕ကလဲစည္ကားလိုက္တာ ယာဥ္၊ ရထားေတြကလဲ အမ်ားႀကီး ျမင္းေတြေရာ ဆင္
ေတြေရာ၊ အိုး ...... လမ္းႀကီးလမ္းငယ္၊ လမ္းသြယ္လမ္းမ၊ ျပည့္ညွပ္ေနတာပဲ၊ သြားတာလာ
တာေတာင္ မနည္းၾကည့္ေရွာင္ၿပီး သြားေနရပါတယ္။ ယာဥ္၊ ရထားကမ်ား တိုက္သြားလို႔က
ေတာ့ ေသမွာပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ဒီကျပန္တဲ့အခ်ိန္ လူပိုစည္တယ္ဘုရား၊  တပည့္ေတာ္
အဲဒီလို သြားေနတုန္း ရုတ္တရက္(Accident) ျဖစ္၊ တပည့္ေတာ္ ေသရင္ဘုရား...တပည့္ေတာ္
ေသတာက ေကာင္းေသာေသျခင္း ဘယ္ျဖစ္မလဲဘုရား၊ ဆိုးေသာေသျခင္း ျဖစ္မွာေပါ့။ ေသ
ၿပီးရင္ မဟုတ္တဲ့ဆီ၊ ေရာက္သြားမွာေပါ့၊ အပါယ္ေလးဘံုကို ေရာက္သြားမွာေပါ့၊ တပည့္ေတာ္
စိတ္ထဲ အဲဒီလို ျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား။ *** ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက ခုေခတ္နဲ ့ေျပာရင္ ဒီေလာက္
ရွဳပ္ေနတဲ့ အထဲမွာ မွတ္လို႔ရမွာလား ဆိုရင္  မရဘူး၊ ရွဳလို႔ရမွာလားဆိုတာ မအားဘူး။ ဒီအ
ခ်ိန္မွာ မေတာ္တဆ(Accident) ျဖစ္လို ့ ေသသြားရင္.. တပည့္ေတာ္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ? ။
      ဘုရားရွင္က..... အဲဒီ  အေၾကာင္းေၾကာင့္ေတာ့ မေၾကာက္ပါနဲ ့ကြယ္၊ အပါယ္က်မွာ မ
ေၾကာက္ပါနဲ ့ကြယ္။ (မွတ္တဲ့သတိ မရွိမွန္းသိတယ္၊ ရွဳတဲ့သတိ မရွိမွန္းသိတယ္။) ဘာျဖစ္လို႔
လဲဆိုေတာ့ သင့္မွာဘုရား ၾကည္ညိဳတဲ့ စိတ္ ရွိတယ္၊ တရားၾကည္ညိဳတဲ့ စိတ္ ရွိတယ္၊ သံဃာ
ၾကည္ညိဳတဲ့ စိတ္ ရွိတယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ၾကည္ညိဳတဲ့ စိတ္ ရွိတယ္။
သင့္မွာ သီလစင္ၾကယ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ ရွိတယ္။ သင္မမွတ္ေပမဲ့ သင့္ "ဓါတ္"က ေကာင္းတယ္၊
သင္မရွဳေပမဲ့ သင့္"ဓါတ္" က ေကာင္းတယ္၊ လူအုပ္ၾကား ဆင္နင္းလို ့၊ ရထားတိုက္လို ့ေသ
ရင္လဲ သင္အပါယ္မက်ဘူး။ (မွတ္မွ အပါယ္မက်ဘူး၊ ရွဳမွ အပါယ္မက်ဘူး ထင္ေနၾကတာ၊
မွတ္သာမွတ္တယ္ ရွဳသာရွတယ္"ဓါတ္" မလာရင္ အပါယ္က်တယ္။ တကယ့္သူေတာ္ေကာင္း
'ဓါတ္' သာရွိေနရင္ မမွတ္လဲ မက်ဘူး၊ မရွဳလဲ မက်ဘူး။) မဟာ၀ဂၢသံယုတ္၊ မဟာနာမသုတၱန္
မွာ ဘုရားရွင္ ေဟာထားပါတယ္။
      မွတ္ဖို႔ ရွဳဖို႔ အဓိကမဟုတ္ဘူး၊ သူေတာ္ေကာင္း 'ဓါတ္' ေပၚေအာင္ႀကိဳးစားပါ၊ ဘုရားရွင္
က မဟာနာမ္ကို မေၾကာက္နဲ႔လို ့ေျပာတာ၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ၾကည္ညိဳၿပီး သီလလဲရွိ
တယ္၊ အတြက္ေၾကာင့္တဲ့။ ဘာ.."စိတ္" ေလးလံမွဳမ်ား မရွိဘူးဆိုရင္၊ အပါယ္မက်ဘူးတဲ့။
      ဘုရားေပးတဲ့ ဥပမာက = မဟာနာမ္ရယ္.. ဆီ ထည့္ထားတဲ့ အိုးတစ္လံုးကို ယူၿပီးေတာ့
ေရထဲခြဲခ်လိုက္စမ္းပါ၊ သင္ကိုယ္တိုင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ရမွာပါ၊ ဆီကေရေပၚ  ေပၚၿပီး အိုး
ျခမ္းကြဲေတြက ေအာက္က်ျမွဳပ္ကုန္မွာတဲ့၊ သင့္ခႏၶာႀကီးက ေသၿပီးေတာ့ အိုးကြဲသလို ဖရိုဖရဲ
ပ်က္စီးသြားတာ အဓိကမဟုတ္ဘူး။ သင့္စိတ္ဓါတ္က ေပါ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆီေပၚသလိုေပၚ
တာ၊ ေရေအာက္မျမွဳပ္ဘူးတဲ့။ အပါယ္ေလးဘံု မေရာက္ဘူးတဲ့။ လူျပည္အလႊာက ေအာက္ကို
မေရာက္ဘူးတဲ့။ အိုးျခမ္းကြဲမို႔ ျမွဳပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေလးလို႔ ျမွဳပ္တာ။ ဆီမို႔လို႔ေပၚတာမဟုတ္
ဘူး။ ေပါ့လို႔ ေပၚတာ။ " စိတ္ " ကေလးဟာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာၾကည္ညိဳ ကိုယ့္သီလစင္
ၾကယ္ ဘာ " စိတ္" ေလးလံမွဳမ်ား မရွိဘူးဆိုရင္ အပါယ္မက်ဘူးတဲ့။
      မိမိနဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔လည္းဘုရား၊ တရား၊ သံဃာၾကည္ညိဳၿပီး သီလစင္ၾကယ္
ကာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဓမၼကိုအေဖၚျပဳရင္း နိဗၺာန္ဆီသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။။
{၁၃၇၂-ခု ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း ၁၄ ရက္၊တနဂၤေႏြေန ့ ေမွာ္ဘီၿမိဳ ့ တရားစခန္း၌ ဓမၼဒူတ
အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ" အာရုဏ္တက္မွ ေနထြက္ပါတယ္ "တရားေတာ္
(အသံ) မွ ေကာက္ႏုတ္ ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ ။
 (တရားေတာ္ကို အသံမွနာယူေရးသားပါသည္၊ မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္
   သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment