Wednesday, March 13, 2019

ဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ၏ ေနာက္ဆံုးအေမြ။

  ေလာကမွာ ျမင္ျမင္သမွ် သတၱ၀ါေတြဟာ ငါပဲျဖစ္ျဖစ္ သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လုပ္သမွ်
ဟာ ကိုယ္နဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ “ကမၼဒါယာဒ” တို႔တစ္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို
တို႔တစ္ေတြ ႔ေနာက္ဆံုး အေမြခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးရပါမယ္၊

“ေကာင္းတာလုပ္ရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အေမြ အက်ိဳးခံစားရၿပီး၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္လည္း
မေကာင္းတဲ့အေမြ ဆိုးက်ိဳးခံစားၾကရမွာ ပဲ” လို႔-ဒီလုိဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးျခင္းျဖင့္ မေကာင္း
တာ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ မေကာင္းတဲ့အေမြဆိုတာ ဘယ္သူမွ မခံခ်င္ၾကပါ။
ေကာင္းတဲ့အေမြသာ ခံခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတာကို သတိထားၿပီး
ေရွာင္ၾကဥ္လာတယ္၊ ေကာင္းတာေတြကို ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ျဖစ္လာတယ္၊ ဒါဟာ ႀကီးမားတဲ့
အျမတ္ႀကီး တစ္ခုပါပဲ။
         ေနာက္တစ္ခု ဆင္ျခင္သင့္တာက မိသားစုနဲ႔ပဲ ေနေန၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြနဲ႔ပဲေနေန
ပစၥည္းဥစၥာေတြ ပိုင္ဆိုင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ “ငါျမတ္ႏိုးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ ငါျမတ္ႏိုးတဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြ
တစ္ေန႔က်လို႔ရွိရင္ ငါနဲ႔ ကြဲသြားမွာပဲ၊ ခြဲခြာရမွာပဲ” လို႔ ဒီသေဘာကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးရပါ
မယ္။ အဲဒီလို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးျခင္းအားျဖင့္  တြယ္တာမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးပါတယ္၊
တြယ္တာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ႏိုင္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေသာကဆိုတာ ေလ်ာ့က်သြားပါ
တယ္။ တြယ္တာမႈကို မေလွ်ာ့ဘဲနဲ႔ ေသာကကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ လုပ္လို႔မရပါ။ တို႔တစ္
ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တြယ္တာမႈကို မေလွ်ာ့ဘဲနဲ႔ ေသာကေလွ်ာ့ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္၊
တြယ္တာမႈေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္တယ္လို႔ သိပ္မသိၾကပါ။
         သားသမီးအေပၚ တြယ္တာတာတို႔၊ ပစၥည္းဥစၥာ အေပၚ တြယ္တာတာတို႔၊ မိတ္ေဆြ
သဂၤဟအေပၚ တြယ္တာတာတို႔ ရွိေနသေရြ႕ တြယ္တာမႈမွန္သမွ် ေသာကကိုျဖစ္ေစ တတ္ပါ
တယ္။ အဲဒီ တြယ္တာမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တြယ္တာမႈကို   ေမတၱာနဲ႔ အစားထိုးရပါမယ္၊
ေမတၱာဆိုတာ တြယ္တာတာ မဟုတ္ပါ။ ေမတၱာက အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားတာပါ၊ မိတ္ေဆြ
ေတြ အေပၚမွာထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ထားတယ္၊ အင္မတန္မွ သန္႔ရွင္းပါတယ္။
         ေလာကမွာ မိသားစုမွာလည္းပဲ သံေယာဇဥ္နဲ႔ မေနဘဲနဲ႔ ေမတၱာနဲ႔ေနလို႔ရပါတယ္၊
ေမတၱာနဲ႔ ေနတာက ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္၊ သူ႕ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတယ္၊ ပတ္
၀န္းက်င္ေကာင္းေအာင္ အာ႐ံုစိုက္တယ္။ သံေယာဇဥ္ဆိုတာက သူ႕ကို ျမင္ေနရမွ၊ မျမင္
ရလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာပူေနပါတယ္၊ ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္က ေပ်ာက္ေနလို႔ရွိရင္ ပူေနတယ္၊
တစ္စံုတစ္ခုမ်ား ျဖစ္သလားလို႔ေတြးပူၾကပါတယ္၊ ဒီလို-ေသာကေတြကို ေ၀ေစတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ေသာကဆိုတာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္လို႔ရွိရင္ ပစၥည္းအေပၚ တြယ္တာတာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္၊ လူအေပၚ တြယ္တာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီ-တြယ္တာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရပါမယ္။
          (၁၀)ရက္ တရားစခန္း ၀င္လိုက္တယ္၊ အာ႐ံုတစ္ခုအေပၚမွာ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္
ႀကိဳးစားတယ္၊ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ (၁၀)ရက္သာ ျပည့္သြားတယ္  အာရံုစူးစိုက္မွဳ ဟုတ္တိ
ပတ္တိ မရခဲ့ဘူး၊ တရားစခန္းမွ ျပန္ထြက္လာတယ္၊ အသိဉာဏ္ ပါမလာဘူး၊ ဒုန္ရင္းအတိုင္းပဲ
ျပန္ျဖစ္သြားတယ္၊ တိုးတက္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ အရွံဳးႀကီး ရွံဳးပါတယ္။
          ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုး အေမြခံအျဖစ္ ေကာင္းတာလုပ္ရင္
လည္း ေကာင္းတဲ့အေမြ၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္လည္း မေကာင္းတဲ့အေမြ ရၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိ
ရွိနားလည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္မွဳ၊ မိမိစိတ္ကေလးမွာ
အကုသိုလ္ေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္၊ အကုသိုလ္ေတြနဲ႔ ဆိုင္ရာေတြ မေတြးေတာေလေအာင္
ေကာင္းတဲ့အာ႐ံုနဲ႔ အစားထိုးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိနားလည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ အကုသိုလ္
မျဖစ္ေအာင္ သတိေဆာင္၍ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။ ။
 { ၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း(၃)ရက္၊ ၆-၂-၂၀၁၁၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ
  ဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္၊ ေထရ၀ါဒပသာရဏီ သိမ္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာ
  လာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေသာ ကုသိုလ္ျဖစ္ပြား ႏွလံုးသြင္းတရား- တရား ေဒသနာေတာ္မွ ေကာက္
  ႏုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။ }
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment