Sunday, February 17, 2019

ဓမၼကို အေလးထားပါ။

      ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတဲ့ တရားဓမၼဟာ ကိုယ္က်င့္သီလအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါ
တယ္၊ သမာဓိအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါတယ္၊ ပညာအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါတယ္။
ကိုယ္က်င့္သီလဆိုတာ ဘယ္လို ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ သမာဓိတရားဆို

တာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ ပညာတရားဆိုတာ ဘယ္လိုေကာင္း
က်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ သီလကို ဘယ္လိုျဖည့္က်င့္ရတယ္၊ သမာဓိကို ဘယ္လိုပြား
မ်ားရတယ္၊ ပညာကို ဘယ္လို ထက္ေအာင္ ျပဳရတယ္ဆိုတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားတဲ့
တရားဓမၼေတြဟာ လုပ္ရင္ လုပ္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ဓမၼရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ဂုဏ္ေသြးေတြကို
ဘုရားေဟာတာ အမွန္အကန္ပါ၊ တကယ္လုပ္ရင္ လုပ္သြားတာေတြ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ကုန္ၾက
ပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါး ဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားပါတယ္။ 
“သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ” ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ ဓမၼဟာ   အမွန္အတိုင္း  ေဟာ
တာျဖစ္တယ္၊ “သႏၵိ႒ိေကာ” လုပ္သူကိုယ္တိုင္ သိႏုိင္တယ္၊  ဒီက်င့္စဥ္ကိုက်င့္ရင္ ဘယ္သူ
က်င့္က်င့္ က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ဒီအဆင့္ကိုေရာက္ပါမယ္။ 
         အဲဒီလိုေရာက္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္  အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္မွ်
ယူစရာမလိုပါ။ “အကာလိေကာ” ခုလုပ္ ခုရပါတယ္။ အဲဒီလို ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ရၿပီး
လို႔ရွိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕မိဘေတြမ်ိဳးေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လာစမ္းပါ၊ ၾကည့္စမ္းပါ၊
လုပ္ၾကည့္စမ္းပါလို႔ ေခၚျပလို႔ရပါတယ္၊
         “ၾသပေနယ်ိေကာ” အခုလုပ္ အခုအက်ိဳးရွိတာမို႔ တရားဓမၼဟာ အခုႏွလံုးသြင္း အခု
စိတ္ေအးခ်မ္း သာယာမႈရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသာကျဖစ္ေနေန၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ
စဥ္းစားၾကတယ္ေလ၊ ေသာကျဖစ္ရာ ၾကံဳတဲ့အခါ “ေၾသာ္ ပစၥည္းသခၤါရ လူသခၤ ါရ” ေဟာ
ေတြးလိုက္တာနဲ႔ပဲ စိတ္က ေသာကေလ်ာ့သြားပါတယ္၊ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ဆိုတာ ရသြား
တာပါ၊ အဲဒီလို မစဥ္းစားတတ္တဲ့သူက်ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသတဲ့အဆင့္ ေရာက္သြား
တတ္ပါတယ္၊   အဲဒီလိုနဲ႔ စဥ္းစားတတ္တဲ့သူက ေသာကကို ေျဖႏိုင္ၾကပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္မို႔ “ၾသပေနယ်ိေကာ” စိတ္ထဲမွာ ခ်က္ခ်င္း ပို႔ထားလိုက္တယ္။ “ပစၥတၱံ ေ၀ဒိ
တေဗၺာ ၀ိညဴဟိ”  အသိပညာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကိုယ္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ၾကတယ္၊ ျမတ္စြာဘုရား
တရားေတာ္ေတြဟာ တကယ့္ကို လူတိုင္း လူတိုင္း ပုဂၢိဳလ္မေရြး ဘာသာမေရြး က်ားမမေရြး
အကုန္လံုး လုပ္ရင္လုပ္သလို အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအရ အက်ိဳးရွိႏိုင္တယ္။
         ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီတရားကိုပဲ “ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့တရား၊ မရတာ တို႔မလုပ္လို႔မရတာ၊
လုပ္ရင္ ရကို ရရမယ္” လို႔ ဒီတရားေပၚမွာ အားကိုးယံုၾကည္မႈ၊ အေလးထားမႈ “ဓမၼံ ေယ၀
အဓိပတႎ ကတြာ” ဆိုတာ   ဓမၼေပၚမွာ ေလးစားတာ၊ ကိုယ္က်င့္ရမယ့္ တရားေပၚမွာ
အေလးထားတာပါ။
အေလးထားပံု အေလးထားနည္းခ်င္း မတူၾကပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေလးထားလို႔ ႀကိဳးစားတာက
တစ္ခု၊ ကိုယ့္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္ကို အေလးထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားတာက တစ္ခု၊ ဓမၼကို အေလး
ထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားတာက တစ္ခု၊ အဲဒီလို အေလးထား တန္ဖိုးထားၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားအား
ထုတ္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို စိတ္ေတြမသြားေအာင္   ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို စိတ္
ေတြသြားေအာင္ ၊ ဒီလို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
         တို႔တစ္ေတြကလည္း ေကာင္းေအာင္ျပင္တယ္ဆိုတာ မေကာင္းတဲ့စ႐ိုက္ေတြ ေကာင္း
လာေအာင္၊ အကုသိုလ္ေတြ ဖယ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္၊ ကုသိုလ္ေတြကို တိုးပြားလာေအာင္
ႀကိဳးစားတယ္၊ အကုသိုလ္ မွန္သမွ်ေရွာင္လို႔၊ ကုသိုလ္မွန္သမွ် မိမိသႏၲာန္မွာ ျပည့္စံုေစေအာင္၊
စိတ္ျဖဴစင္ေအာင္ ထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလို အားထုတ္ျခင္း သည္သာ
လွ်င္ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ ဒီလိုလုပ္မွ သာလွ်င္ “လူ႕ဘ၀တစ္ခု ရလာရက်ိဳး၊ ဘုရားသာ
သနာေတာ္နဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရက်ိဳး၊ တို႔တစ္ေတြ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္မွာ”လို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီ သေဘာက်
ၿပီးေတာ့ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။ ။
 {သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၄ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္၊
(၂၅-၁-၂၀၁၂) ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊
ေကတုမာလာရိပ္သာ မိသားစုတို႔၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဆင္ယင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္သည့္ ဓမၼသဘင္
အခမ္းအနား၌  အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ( Ph,D) ေဟာၾကားေသာ " အေလးထား၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္
ေကာင္းေအာင္ျပင္ "တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။ }
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment