Tuesday, January 8, 2019

ဗုဒၶဘုရားရွင္ ၀ါေတာ္စဥ္ သီတင္းသံုးေတာ္မူျခင္း။

     ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီ၏ ၀မ္းၾကာတိုက္မွ မဟာသကၠရာဇ္
၆၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ လုမၺနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ ဖြားသန္႔စင္ခဲ့ပါသည္။
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္တြင္ သစၥာေလးပါးကို

အၾကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူလ်က္ သဗၺညဳဗုဒၶဘုရားရွင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္ မူခဲ့သည္။
         ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤ ါေန႔တြင္ (သက္ေတာ္
၈၀၊ ၀ါေတာ္ ၄၅ ၀ါ အရ) ျမတ္နိဗၺာန္သို႔ စံ၀င္ခဲ့ေလ၏။ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ရွိၿပီး ၄၅ ႏွစ္ ကာ
လပတ္လံုးတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ေဒသစာရီၾကြကာ သီတင္းသံုးခဲ့ပါ၏။ ၄င္းတို႔မွာ ==
 ၁။ ဗာရာဏသီျပည္၊ ဣသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၊ နႏၵိယ၀ိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ပထမ ၀ါ
ေတာ္ စတင္ သီတင္းသံုးခဲ့ပါသည္။
 ၂။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ရွိ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ၂ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၃။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ရွိ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ၃ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၄။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ရွိ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ၄ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၅။ ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာဇရပ္ေက်ာင္း၌ ၅ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၆။ ရာဇၿဂိဳဟ္ရွိ မကုလေတာင္ ခ်ရားေတာ၌  ၆  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၇။ တာ၀တိ ံႆာနတ္ျပည္ရွိ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း၌ ၇ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၈။ သဂၢတိုင္း၊ သံသုမာရဂိရီျပည္ အဂၢာသယဇနပုဒ္အနီး သံသုမာရေတာ၌  ၈ ၀ါေျမာက္ သီတင္း     
သံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 ၉။ ဥေတနမင္း၏ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာရံု၊ ကုကၠဳဋာရံု၊ ပါ၀ါ၀ိတာရံု ၃ ရပ္ေက်ာင္း၌  ၉
     ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၀။ ေကာသမၺီျပည္၊ ပလေလယ်ကေတာ အင္ၾကင္းပင္ရိပ္၌  ၁၀  ၀ါေျမာက္   သီတင္းသံုးေတာ္     
မူခဲ့ပါသည္။
၁၁။ နာဠမည္ေသာ ျဗဟမဏဂါမ၊ နဠိကာရံုေက်ာင္း၌ ၁၁ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့         
ပါသည္။
၁၂။ ေ၀ရဥၥရာ ပုဏၰားရြာ၊ တမာပင္ရင္း၌  ၁၂  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၃။ ဇာလီယေတာင္၌  ၁၃  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၄။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၁၄  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၅။ ကပိလ၀တ္ျပည္၊ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္း၌  ၁၅ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၆။ အာဠ၀ီျပည္၊ မဟာ၀ုန္ေတာ၌  ၁၆  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၇။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊ နလႏၵရြာ၊ သာရီပုေဏၰးမႀကီးေက်ာင္း၌ ၁၇ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့     
ပါသည္။
၁၈။ ဇာလိယေတာင္၌ ၁၈  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁၉။ ဇာလိယေတာင္၌  ၁၉  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၀။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ ၂၀ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၁။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၁  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၂။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၂  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၃။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၃  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၄။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၄  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၅။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၅  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၆။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၆  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၇။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၇  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၈။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၈  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၂၉။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၂၉  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၀။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၀  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၁။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၁  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၂။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၂  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၃။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၃  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၄။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၄  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၅။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၅  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၆။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၆  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၇။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၇  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၈။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၈  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၉။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၃၉  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၄၀။ ၀ိသာခါ၏ ပုဗၺာရံုေက်ာင္း၌  ၄၀  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၄၁။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၄၁  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၄၂။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၄၂  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၄၃။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၄၃  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၄၄။ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌  ၄၄  ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၄၅။ ေ၀ဠဳ၀န္ရြာ၌ (ပစၦိမ၀ါ) ၀ါေတာ္ ၄၅ ၀ါေျမာက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါေၾကာင္း ၾကည္ညိဳ
      ေလးျမတ္ဖြယ္ရာ ေရးသားတင္ျပပါသည္။
{သုခမွတ္စု ႏွင့္ နႏၵာမိုးၾကယ္၏ ျမန္မာ့သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}
   (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment