Thursday, January 24, 2019

"ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ေရႊခြက္ေမ်ွာျခင္းအဓိ႒ာန္"

“ယေန႔ဘုရားျဖစ္နုိင္ပါမူ ေရညာသုိ႔ဆန္တက္ပါေစ (ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ အဓိ႒ာန္)”
ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းလ်ာသည္ ဃနာနို႔ဆြမ္းကုိ ခံယူျပီးေနာက္ ထုိင္ေနရာမွထကာ ေညာင္ပင္ကုိ လက်္ားရစ္ လွည့္ျပီးေနာက္ နုိ႔ဃနာေရႊခြက္ကုိယူေဆာင္ျပီး ေနရဥၨာရာျမစ္ကမ္းသုိ႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားေလာင္းလ်ာတုိင္း ဘုရားေလာင္းလ်ာတုိင္း ဘုရားျဖစ္မည့္ေန႔ဝယ္ ေရခ်ဳိးေတာ္မူၾကရာ သုပၸတိ႒ိတ အမည္ရွိ ေရခ်ဳိးဆိပ္သုိ႔ ဆင္းသက္ေရခ်ဳိးျပီး ေအးျမေသာ သစ္ပင္ရိပ္၌ အေရွ႕ရပ္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူထုိင္လ်က္ ဃနာနုိ႔ဆြမ္းကုိ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူခဲ့သည္။


ဘုဥ္းေပးေသာ ဆြတ္လုတ္ေပါင္းမွာ ထန္းသီးမွည့္အေစ့ခန္႔ ပမာဏရွိေသာ (၄၉)လုတ္တိတိျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဘုဥ္းေပးခဲ့ေသာ(၄၉)လုတ္ရွိ ဃနာနုိ႔ဆြမ္းသည္ ဘုရားျဖစ္ျပီးေနာက္(၄၉)ရက္ ေဗာဓိပင္အနီး၌ သီးတင္းသုံးသည့္အခါ (၄၉)ရက္စာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဃနာနုိ႔ဆြမ္းကုိ ဘုဥ္းေပးျပီးေနာက္ ေရႊခြက္ကုိကုိင္ကာ ငါသည္ “ယေန႔ဘုရားျဖစ္ရန္စြမ္းနုိင္ပါမူ ဤေရႊခြက္သည္ ေရညာသုိ႔ ဆန္တက္ပါေစသား၊ ဘုရားျဖစ္ရန္ မစြမ္းနုိင္ပါမူ ေရစုန္သုိ႔ေမ်ာပါေစသားဟု” အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ေနရဥၨရာျမစ္ထဲသုိ႔ ေမ်ာလုိက္ေလသည္။ ထုိက္ေရႊခြက္သည္ ျမစ္လယ္သုိ႔ တည့္တည္မတ္မတ္ သြားျပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ျမင္းစုိင္းသကဲ့သုိ႔ အေတာင္ရွစ္ဆယ္ခန္႔ ေရညာသုိ႔ ဆန္တက္သြားကာ ဝဲဇလုတ္၌ နစ္ျမဳတ္သြားခဲ့သည္။ ဝဲဇလုတ္၌ နစ္ျမဳပ္ျပီးေနာက္ ကာဠနဂါးမင္း၏ ဘုံဗိမာန္သုိ႔ေရာက္ရွိသြား၍ပြင့္ေတာ္မူျပီးၾကေသာ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂုံ၊ ကႆပဘုရား(၃)ဆူတုိ႔ ဘုရားျဖစ္မည့္ေန႔၌ ေမွ်ာခဲ့ေသာ ေရႊခြက္(၃)လုံးတုိ႔ကုိ ထိခတ္ကာ ကရစ္ကရစ္- ဟူေသာ အသံမ်ားျမည္ျပီး ေရႊခြက္(၃)လုံး၏ ေအာက္၌ တည္ရွိသြားခဲ့သည္။ကာဠနဂါးမင္းသည္ ယမန္ေန႔ကပင္ ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ျပီးသြားခဲ့ျပီ။ ယေန႔တစ္ဖန္ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ျပန္ျပီးဟု ေျပာဆုိကာ ဂါထာမ်ားစြာျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းစကားရြတ္ဆုိျပီး ေနရာမွထေလသည္။ ကႆပဘုရားႏွင့္ ေဂါတမဘုရားႏွစ္ဆူၾကားကာလသည္မဟာပထဝီေျမၾကီး၌ တစ္ယူဇနာႏွင့္သုံးဂါဝုတ္ခန္႔ ျမင့္တက္လာေအာင္ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလသည္ ကာဠနဂါးမင္းအဖုိ႔ ယေန႔ေနႏွင့္ ယေန႔ဟူ၍ ေျပာယူရေလာက္ေအာင္ တုိေတာင္းသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေလသည္။

ဘုရားေလာင္းလ်ာသည္ ေနရဥၨရာျမစ္ကမ္း အင္ၾကင္းေတာ၌ ေနထုိင္ကာ အာနာပါနကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းအားထုတ္၍ ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္ရွစ္ပါး အဘိညာဥ္ငါးပါးတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။(ရရွိခဲ့သည္။) ညေနခ်မ္းအခါ၌ ေနရဥၨရာျမစ္သုိ႔ ဆင္းသက္ေရခ်ဳိးျပီး မဟာ ေဗာဓိပင္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့သည္။ ေသာတၳိယမည္ေသာ ျမက္ထမ္းပုဏၰားသည္ ဘုရားေလာင္းလ်ာ၏ျမက္ကုိ အလုိရွိေသာ အျခင္းအရာကုိ သိရွိသေဘာေပါက္၍ ဘုရားေလာင္းလ်ာအား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ လွဴဒါန္းလုိက္ေလသည္။
ဘုရားေလ်ာင္းလ်ာသည္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ အလွဴခံ၍ မဟာေဗာဓိပင္သုိ႔ ဆက္လက္ၾကြေတာ္မူကာ မဟာေဗာဓိပင္ကုိ လက်္ာရစ္လွည့္လည္ျပီး အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ၾကြသြားျပီး၍ အေနာက္အရပ္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူကာ ရပ္တည္ေတာ္မူခဲ့သည္။ မဟာေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ဘက္၌ အပရာဇိတပလႅင္ေပၚေပါက္မည့္ အရပ္ဝယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ အဖ်ားမွကုိင္ကာ ၾကဲျဖန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ ျမက္အသြင္အျပင္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ (၁၄-ေတာင္ပမာဏရွိ ရတနာပလႅင္ၾကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။) ထုိပလႅင္ၾကီး၏ ပုံပန္းသ႑န္ကုိ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလုိ႔ မမီဆုိသည့္ပမာ မည့္သည့္ပန္းခ်ီဆရာ၊ မည္သည့္ပန္းပုဆရာမွတူေအာင္ မေရးဆြဲနုိင္။ မထုလုပ္နုိင္ပါေလ။ လြန္စြာဆန္းၾကယ္လွေသာ ပလႅင္ၾကီးျဖစ္ေပသည္။
ယခု လက္ရွိ မဟာေဗာဓိပင္ၾကီးေအာက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ပလႅင္ေတာ္ၾကီးကား ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အပရာဇိတပလႅင္ၾကီး၏ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ႏွလုံးသြင္းဖြယ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာျဖစ္၏။ တဆက္တည္းအေနႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ေနရဥၨရာျမစ္လုိ႔ေခၚရသလဲဆုိရင္ ေနရဥၨရာျမစ္ဆုိတာ ညြန္၊ ေမွာ္ေသး၊ ေမွာ္ညင္းစတဲ့ အျပစ္မ်ားမရွိ စင္ၾကယ္ေသာ ေရရွိတဲ့ ျမစ္လုိ႔ဆုိလုိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။( ေနရဥၨရာ၊ ေနလ+ ဇလ၊ ေနလ-ေမွာ္ညြန္စေသာ အျပစ္မရွိ၊ ဇလ-ေရ) တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနရဥၨရာဆုိတာ စိမ္းညိဳေသာ ေရရွိတဲ့ ျမစ္လုိ႔ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။(နီလ+ဇလ။ နီလ-စိမ္းညိဳေသာ၊ ဇလ-ေရ) ေဒသခံလူမ်ားက ေနရဥၨရာျမစ္ကုိ လိလာဂ်န္ဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း ၊ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္မွ ကုိက္(၃၀၀)ခန္႔ ကြာေဝးေၾကာင္း မွတ္သားရ၏။ ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေလ်ာင္းလ်ာ ေရႊခြက္ေမ်ွာခဲ့ေသာ ေနရဥၨရာျမစ္ၾကီးကား သဲေသာင္မ်ားျဖစ္ထြန္းကာ ေႏြဘက္တြင္ေရးလုံးဝ မရွိဘဲ၊ မုိးရာသီအခါမွသာ မုိးေရမ်ား အနည္းသာရွိေတာ့သည္။
က်မ္းကုိး။ ။ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက- ေရစၾကိဳဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝါယမိႏၵာဘိဝံသ၏ ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးမ်ားသုိ႔က်မ္း။

စာဖတ္သူအားလုံးသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီးလုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

No comments:

Post a Comment