Saturday, January 12, 2019

ဒီဘ၀က ၿပဳခဲ့တဲ့ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံေတြကို ဟုိဘက္ဘ၀မွာ ဒီကရုပ္နာမ္ပါမသြားဘဲနဲ႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ခံစားရတယ္ဆိုတာ

“ ဒီဘ၀က ၿပဳခဲ့တဲ့ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံေတြကို ဟုိဘက္ဘ၀မွာ ဒီကရုပ္နာမ္ပါမသြားဘဲနဲ႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ခံစားရတယ္ဆိုတာ ရွင္းၿပေတာ္မူပါဘုရား ”
.................................................................................

“ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံေတြၿပဳတဲ့အခါ ေဇာေစတနာေတြၿဖစ္ တယ္။ 

ဒီေဇာေစတနာေတြက နာမ္တရားၿဖစ္လို႔ပ်က္သြားတာမွန္

ေပမယ့္ ေနာက္ဘ၀မွာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးၿဖစ္ေစမယ့္ 


အာနိသင္သေဘာတရားေလးေတြ က်န္ေနခဲ့တယ္။ဒီေစတနာလို႔ေခၚတဲ့ ကံနဲ႔

ခႏၶာဒုကၡမသိမႈ အ၀ိဇၨာ၊ ခႏၶာအ သစ္ကို လိုခ်င္မႈ တဏွာ ဒီသံုးပါးေပါင္းမိၿပီး

ဘ၀အသစ္ၿဖစ္ေအာင္ဖန္တီး လိုက္ၾကတာပဲ။”

ဋီကာေက်ာ္က်မ္းမွာ ဘ၀သစ္ၿဖစ္ပံုကိုဥပမာသံုးမ်ိဳးေပးထားတယ္။ မီးတိုင္၊ 

တံဆိပ္တံုး၊ပဲ့တင္သံမီးတိုင္ ဥပမာ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ 

မီးထြန္းထားတယ္။ေနာက္တစ္တိုင္ထြ န္းခ်င္တဲ့ အခါ ပထမအတုိင္ကေန 

မီးကူးယူလိုက္တယ္။ဒီေနရာမွာစဥ္းစားရမွာကဒုတိယအတုိင္မွာ

ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့မီးဟာ ပထမအတုိင္ကကူးလာ 

တဲ့မီးေတြလား။ဒုတိယအတုိင္က ဖေယာင္းသားကို ေလာင္ေနတဲ့မီးေတြ 

လားဆိုတာပဲ။ တကယ့္အမွန္က ပထမဖေယာင္းတိုင္ကမီးေတြဟာ 

ဒုတိယဖေယာင္းတုိင္ ကို ကူးမလာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပထမဖေယာင္းတုိင္က

မီးနဲ႔ကင္းၿပီးေတာ့လည္း ဒုတိယဖေယာင္းတုိင္ မီးမေတာက္ႏိုင္ပါဘူး။ 

ထုိ႔အတူ ေက်ာင္းဒကာ အနာထပိဏ္ဘ၀က ရုပ္နာမ္တရားေတြ ဟာ 

နတ္ၿပည္ကိုတစ္ခုမွကူးမလာပါဘူး။ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းဒကာအနာထပ ိဏ္နဲ႔

ကင္းၿပီးေတာ့ လည္းနတ္ၿပည့္မွာ နတ္သားလာမၿဖစ္လာပါဘူး။ 

အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္သြယ္ မႈေလာက္ပဲရွိတယ္လို႔ ယူရမွာေပါ့။

တံဆိပ္တံုးဥပမာ တံဆိပ္တံုးနဲ႔ ဥပမာေပးၾကဦးစို႔။ဒီသကၤန္းေခါက္ကို 

ၾကည့္လိုက္ပါ။သကၤန္းသား ေပၚမွာဂဠဳန္တံဆိပ္ထင္ေနတယ္။သံၿပားထူထူမွာ

ဂဠဳန္တံဆိပ္ထြင္းအပူေပးၿပီး သကၤန္ေခါက္ေပၚဖိခ်လိုက္တာနဲ႔ ဂဠဳန္တံဆိပ္

ထင္သြားတာပါပဲ။ဒီလုိထင္တဲ့ေန ရာမွာ သကၤန္းမွာထင္ေနတဲ့ ဂဠဳန္ရုပ္ဟာ 

သံၿပားက ဂဠဳန္ရုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပ မယ့္ သံၿပားက 

ဂဠဳန္ရုပ္နဲ႔ကင္းၿပီးေတာ့လည္း မထင္ႏိုင္ပါဘူး။ ထို႔အတူ နတ္ၿပည္က 

နတ္သားဘ၀ဟာ လူ႔ၿပည္က ေက်ာင္းဒကာအနာထပိဏ္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ရုပ္သစ္နာမ္သစ္ထပ္ၿဖစ္တာပါ။ ဒါေပမယ့္လူ႔ၿပည္ 

ကအနာထပိဏ္ နဲ႔ကင္းၿပီးေတာ့ မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ပဲ့တင္သံ ဥပမာ 

ပဲတင္သံဥပမာကေတာ့လိုဏ္ဂူၾကီးထဲမွာ ေဟးကနဲတစ္ခ်က္ေအာ္လိုက္ရင္ 

ပထမအသံက လိုဏ္ဂူနံရံကိုရိုက္ၿပီးေဟးေဟး ဆိုတဲ့ ဒုတိယ တတိယပဲ့ 

တင္သံမ်ား ေပၚလာပါတယ္။ဒုတိယ တတိယပဲ့တင္သံမ်ားဟာ ပထမေအာ္ 

လိုက္တဲ့အသံမဟုတ ္ပါဘူး။ အသစ္ထပ္ၿဖစ္တာပါ။ဒါေပမယ့္ ပထမေအာ္ 

သံနဲ႔လည္းကင္းၿပီးမၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈကေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ 

ထို႔အတူနတ္သားဘ၀ဟာ အသစ္ထပ္ၿဖစ္တဲံ ရုပ္နာမ္ေပါ့။ လူ႔ဘ၀က အနာ 

ထပိဏ္ရဲ႕ရုပ္နမ္နဲ႔လည္းကင္းၿပီးေတာ့ မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ 

၀ိညာဥ္ေကာင္ပါမသြားဘဲ ဘ၀သစ္ၿဖစ္ပံုကို 

မင္းတို႔နားလည္ ေလာက္ၿပီထင္တယ္။

“မွန္ပါနားလည္ပါၿပီဘုရား။”

“တကယ္နားလည္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္၀မ္းသြားတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲ 

ဆိုေတာ့ ရုပ္နာမ္တစ္ပါးပါးကို မပ်က္မစီးအၿမဲတည္တယ္လို႔ အယူမွားတဲ့ 

သႆတဒိ႒ိခံေနရင္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ေတာင္ တရားမရဘူး ၿဖစ္တတ္ 

တယ္။ အခုလိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္သြားတယ္ဆိုရင္ မဂ္လမ္းဖိုလ္ 

လမ္းပြင္းသြားတာေပါ့။”

“တပည့္ေတာ္တို႔ သႆတဒိ႒ိလြတ္ပါၿပီဘုရား။” 

“သာဓု သာဓု သာဓု။” 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဒီဘ၀ကၿပဳခဲ႔တဲ႔ အကုသိုလ္ကံေၾကာင္႔ ငရဲခံရသည္႔အခါ ဘယ္ခႏၶာႏွင္႔ သြားခံရမည္လဲ ? ဆိုသည္႔ေမးခြန္းကိုလည္း ဆရာေတာ္ ေၿဖၾကားခ်က္မ်ားၿဖင္႔ ခဲ်႔ေတြးစဥ္းစား ႏိုင္ပါသည္ ..။

_အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၃+၄စာအုပ္မွ 

No comments:

Post a Comment