Wednesday, June 5, 2019

စကၡဳဒြါရဆိုင္ရာ ႐ႈျမင္ပံု။

               မ်က္စိႏွစ္လံုးဖြင့္ၿပီး ျမင္စရာ အာ႐ံုေတြကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မ်က္စိမွာ
႐ူပါ႐ံု ထင္ဟပ္လာတဲ့ အခါမွာ ထင္ဟပ္မွဳ စြမ္းအားေၾကာင့္ ထုိ႐ူပါ႐ံုကိုျမင္ၿပီး သိတဲ့စိတ္
ဆိုတဲ့ စကၡဳ၀ိညာဏ္ စိတ္ကေလး ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္ကေလး ေပၚ

Tuesday, June 4, 2019

မီး ၁၁ ပါး ဆိုတာ။

  ၁။ ရာဂမီး     = လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း။
   ၂။ ေဒါသမီး   = စိတ္ဆိုး စိတ္ပ်က္ျခင္း။
   ၃။ ေမာဟမီး  = အမွန္အတိုင္း မသိျခင္း။

Monday, June 3, 2019

နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆြမ္းကပ္နည္း။

         နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆြမ္းအကပ္ေျမာက္ရန္ အဂၤ ါ (၅) ခ်က္ လိုပါတယ္။
  ၁။ အလယ္အလတ္အားရွိသူ ခ်ီေျမွာက္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပစၥည္း၀တၳဳ ျဖစ္ရပါမယ္။
  ၂။ ႏွစ္ေထာင့္တစ္ထြာ အတိုင္းအတာ အတြင္းမွာ ျဖစ္ရပါမယ္။

Thursday, May 30, 2019

ေ၀ဒနာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

        လူေတြမွာ နာမ္တရားအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ခံစားခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္
တာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ ၀မ္းနည္းတာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ အဲဒီ- ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆိုတာလည္းပဲ
ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ေနတာ မဟုတ္ပါ၊ ၀မ္းနည္းမွဳ ဆိုတာလည္းပဲ ထာ၀ရ ၀မ္းနည္းေနတာ မ

Wednesday, May 29, 2019

ငါ့ကို ဘာေၾကာင့္ အေရးေပးခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသလဲ ?။

            ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဗာရာဏသီျပည္ ေဒ၀ဒတ္မင္းႀကီးတစ္ပါးထံမွ
တရားေရးဆိုင္ရာ ပေရာဟိတ္ပုဏၰားတစ္သီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ တရားစီ
ရင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ တရားသူႀကီးကို ရွင္ဘုရင္က လူတကာေတြထက္ ပိုၿပီးခ်စ္တယ္၊ ေလးစား

Tuesday, May 28, 2019

မယ္ေတာ္မာယာ၏ အံ့ဖြယ္ ၁၂ ပါး။

၁။ တကြမ္းစားအိုးမွ ဘယ္အခါမွ် ထမင္းမေလ်ာ့ေသာအိုးကို ရရွိျခင္း။
၂။ အနာႏွိပ္စက္သူအား ကိုင္တြယ္လွ်င္ အနာေပ်ာက္ကင္းျခင္း။
၃။ အလိုရွိမွဳ ကိုင္တြယ္ေသာ ၀တၳဳမွန္သမွ် ေရႊျဖစ္ျခင္း။

Monday, May 27, 2019

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ေဇာတိပါလ။

        ကႆပျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္မွာ ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းဟာ ေဇာတိပါလ
ဆိုတဲ့ ( ျဗာဟၼဏ) ပုဏၰား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဗာဟၼဏေတြဟာ ပညာတတ္ေတြ ဆိုေတာ့
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သိပ္အထင္ႀကီးၾကတယ္၊ မာနႀကီးၾကတယ္၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဦးညြတ္ျခင္း၊

Sunday, May 26, 2019

ဇဋိလေသေဌး။

        ဇဋိလသည္ ဗာရာဏသီျပည္၌ ေမြးဖြား၏။ အမိမွာ အလြန္ဆင္းရဲလွေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ျဖစ္၏။ ဖခင္မွာ ၀ိဇၨာဓိုရ္တစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ ဇဋိလ၏ ထူးျခားေသာၾကည္ညိဳဖြယ္ဂုဏ္ရည္မ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။

Saturday, May 25, 2019

ေကာင္းမွဳျပဳသင့္ေသာတရား(ပုညႀကိယ၀တၳဳ) ၁၀ ပါး။

      မိမိစိတ္အစဥ္ကို သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေစေသာတရားကို ပါဠိလို “ပုည”၊ ျမန္မာလို “ေကာင္းမွဳ
=ေကာင္းေသာအမွဳ” ဟုေခၚ၏။ ထိုပုညစုကို ဧကနျပဳထိုက္ေသာေၾကာင့္ ပါဠိလို “ႀကိယ”၊ ျမန္
မာလို “ျပဳသင့္ေသာတရား” ဟုေခၚ၏။ (၀တၳဳ= ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၏တည္ရာ) ဤစကားစဥ္

Friday, May 24, 2019

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ "ေသာတာပန္ ျဖစ္ရမည့္သူ" ။

            ဗိမၼိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ သားေတာ္ အဇာတသတ္မင္းဟာ "တိဟိတ္" ပဋိသေႏၶေနလာ
တာပါ။ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ "ပါပမိတၱ" လို႔ေခၚတဲ့ မ
ေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြ- ေဒ၀ဒတ္တို႔လို မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြ ေတြးၿပီး၊ မေကာင္းတဲ့  အ

Thursday, May 23, 2019

ဥဂၢတေသေဌး၏ အံ့ဖြယ္ ၈ ပါး။

၁။ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေတြ႕ရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ပင္ ဘုရားရွင္၏ အေပၚ၌ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္
    ၾကည္ညိဳ၍ ေသယစ္မူးမွဳ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း။
၂။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ပထမအႀကိမ္ ဖူးေတြ႕ၿပီး တရားနာရ၍ အနာဂါမ္ အရိယာအျဖစ္ ရရွိကာ

Wednesday, May 22, 2019

သားသမီးရတနာကို မိဘေတြက ေရြးလို႔ရသလား။

             "သားသမီးရတနာကို မိဘေတြက ေရြးလို႔မရဘူးလား" ဆိုေတာ့ .. တြက္ၾကည့္ေလ.. လူ႕ျပည္
ကလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဘ၀ဆံုးသြားရင္ ကိုယ့္၀မ္းၾကာတိုက္ကို ၀င္လာလို႔ရသလို နတ္ျပည္
ကလည္း နတ္သား၊ နတ္သမီးေတြ..၊ ျဗဟၼာျပည္ကလည္း....၊ ငရဲျပည္ကလည္း..၊ တိရစၦာန္ဘ၀က

Saturday, May 18, 2019

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ သခၤ ါရကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

          သခၤ ါရဆိုတာ ႀကံေတြးမွဳတို႔၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳတို႔၊ ေစ့ေဆာ္မွဳတို႔၊ အသိဉာဏ္တို႔၊
စိတ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြ အဲဒီ သခၤ ါရတရားေတြ အေပၚမွာလည္းပဲ မိမိရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚ
လာတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် အရာေတြဟာလည္းပဲ တစ္ခုမွ ၿမဲေနတာမရွိသည့္

Friday, May 17, 2019

၁၀ ပါး သီလကို အသက္ထက္ဆံုး ေစာင့္ထိန္းၾကသူမ်ား။

       ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလ ေခၚေသာ ၀ိနည္းသီလမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း
ရ၏။ ရဟန္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း အထူးေဆာက္တည္ေနဖို႔ အလိုဘဲ ေဆာက္တည္ၿပီးသား ျဖစ္
သြားၿပီးလွ်င္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္အျပည့္ ရွိလာေတာ့၏။ ရွင္သာမေဏမ်ားမွာ ၁၀

Thursday, May 16, 2019

ငရဲက်မွာေၾကာက္လို႔ပါ။

     ေတမိမင္းဟာ ေတမိမင္းသားဘ၀ မေရာက္ခင္တုန္းက နတ္ျပည္မွာပါ။ နတ္ျပည္မ
ေရာက္ခင္ ငရဲမွာပါ။ ငရဲမေရာက္ခင္ ဘ၀တုန္းက ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးပါ။
         ေတမိမင္းသားဘ၀ ေရာက္လာေတာ့ လသားေလးမွာ - အိပ္ယာကႏိုးလို႔ မ်က္လံုး

Wednesday, May 15, 2019

တရားရွာကိုယ္မွာေတြ႕။

     ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြ နည္းေပးတဲ့အတုိင္း ဘုရားအေလာင္းဟာ ၆-ႏွစ္ပတ္လံုး ဒုကၠရ
စရိယာအက်င့္ကို က်င့္လိုက္တာ ခႏၶာကိုယ္ ပိန္ခ်ံဳးၿပီးေတာ့ အ႐ိုးေပၚအေရတင္ မေသမရွင္
ဘ၀မ်ဳိး ေရာက္သြားပါတယ္။ လမ္းဆံုးေအာင္ လိုက္ၾကည့္ပါတယ္။ လမ္းကို ဆံုးေအာင္

Tuesday, May 14, 2019

သုစရိုက္ ၁၀ ပါး။

        သုစရိုက္  ၁၀  ပါးမွာ ==
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕ဥစၥာကို ခိုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

Monday, May 13, 2019

အကယ္၍ ဒီအခ်ိန္မွာမေတာ္တဆ(Accident) ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္။

     ဗုဒၶဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တရားေတြဟာ ပိုလို႔ျဖဳတ္စရာ မလိုဘူး၊  လိုလို႔ျဖည့္စရာ
လဲမရွိဘူး၊ ဘယ္လူ၊ ဘယ္နတ္၊ ဘယ္ျဗဟၼာ၊ ဘယ္လိုကန္႔လန္႔တိုက္တဲ့သူကမွ အျပစ္ေျပာ
စရာမရွိဘူး။

Sunday, May 12, 2019

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ ၀ိညာဏ္ကို႐ွဳျမင္ပံုတရားေတာ္။

        အသိစိတ္ လို႔ဆိုတဲ့ ၀ိညာဏ္ ေလးဟာလဲပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္စိတ္ၿပီး တစ္စိတ္၊
တစ္စိတ္ၿပီးတစ္စိတ္ အင္မတန္မွ လွ်င္ျမန္တဲ့   ႏွဳန္းထားနဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ေန
ပါတယ္။ အဲဒီလို လွ်င္ျမန္ တဲ့အဟုန္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတဲ့ အသိစိတ္ကေလးကိုလည္းပဲ ၿမဲ

Saturday, May 11, 2019

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားမွတ္ပံုအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

    ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ကူးႀကံစည္တိုင္း... စိတ္အမူအရာကို မွတ္။ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္
ျဖစ္ေစ၊ ျပဳျပင္လွဳပ္ရွားတိုင္း ကိုယ္အမူအရာကို မွတ္။ ကိုယ္ထဲ၊ စိတ္ထဲ၌ ေကာင္းသည္ ခံသာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ မခံသာသည္

Friday, May 10, 2019

ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္ သံသရာလည္ရတာလဲ?။

         ေလာကမွာ သိႏိုင္ခဲတယ္၊ သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ေျပာရတာလဲ ခက္ခဲတယ္၊ ရွင္းရတာလဲ ခက္ခဲတယ္၊
 နားေထာင္ရတာလဲ  ခက္ခဲတယ္၊ ရွင္းေအာင္ နားလည္ဖို ့ မလြယ္တဲ့အရာ ေလးမ်ိဳး ရွိတယ္။  ၁။သစၥာေလးပါးတရား၊

Thursday, May 9, 2019

ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလုပ္အေကၽြးတာ၀န္။

     အရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ တရားေၾကာင့္ရွင္အာနႏၵဟာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊
၀ိညာဏ္ လို႔ ဆိုတဲ့ ဒီ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ တဏွာနဲ႔ တြယ္တာ သာယာမႈဆိုတာ မလာေတာ့ပါ။
ခႏၶာအေပၚ ၿငီးေငြ႕လာပါတယ္။ ၿငီးေငြ႕ လာတဲ့အခါ တြယ္တာမႈေတြ ကင္းျပတ္လာပါတယ္။

Wednesday, May 8, 2019

ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ၏ ဘ၀လွေအာင္ျပင္ခ်င္စိတ္။

     ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမွာ တစ္တန္းကစၿပီး ေက်ာင္းေနရတယ္။ အဲဒီတစ္
တန္းမတိုင္ခင္က မူႀကိဳေခၚမလား၊ သူငယ္တန္းေခၚမလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ရဲ႕  စစ္
ကိုင္းေတာင္ရိုးက ေရဦးတိုက္သစ္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းတိုက္ရွိတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းတိုက္မွာ  ဒီအနီးအနား

Tuesday, May 7, 2019

အရြယ္ရလာမွ ရဟန္းျပဳလာသူအတြက္ ခြန္အားသစ္။

        ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခဲ့စဥ္က ျဗဟၼဏအဘိုးအိုဘ၀ကေန ရဟန္းျဖစ္လာတဲ့ " ရာဓ " ရဟန္းႀကီးကို သတိရမိပါရဲ႕။
လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အပယ္ခံျဖစ္ေနၿပီး စားရမဲ့၊ ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ရာဓ အဘိုးအိုႀကီးဟာ သာသနာ့ေဘာင္ထဲ ၀င္ခ်င္ေပမယ့္

Monday, May 6, 2019

ရုပ္ကို တရားရွဳျမင္ပံု။

          ႐ုပ္တရားအမွီျပဳၿပီးေတာ့ ငါဆိုတဲ့အေတြးေတြ ေပၚတာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ
႐ုပ္တရားကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးရပါမယ္၊ ေလ့လာရပါမယ္၊ ႐ႈမွတ္ရပါမယ္။ သူ႔သဘာ၀အ
တိုင္းျမင္ေအာင္ ႐ႈရပါမယ္။ အဲဒီလိုျမင္တဲ့အခါမွ ငါဆိုတဲ့အေတြး ေပ်ာက္ႏိုင္ပါမယ္။ အဲဒီ

Sunday, May 5, 2019

ဥဂၢတေသေဌး၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာမ်ား။

      ဥဂၢတေသေဌးသည္ ၀ဇၨီတိုင္း ဟတၳိဂါမအရပ္ (ဆင္ရြာ)သားျဖစ္၏။ ဥဂၢတေသေဌး၏ ထူး
ျခားေသာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဂုဏ္ရည္မ်ားမွာ==
         ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာရ၀နဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနစဥ္ ဥဂၢတသည္ ခုႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္

Saturday, May 4, 2019

၀မ္းၾကာတိုက္ထဲကပင္ သရဏဂံုေဆာက္တည္ခဲ့သူ။

      ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ေဗာဓိကုမာရ မင္းသားဆိုတာရွိတယ္။ ေဗာဓိကုမာရမင္း
သား  အေမ့၀မ္းၾကာတိုက္ ထဲမွာရွိတုန္း အေမလုပ္တဲ့သူက ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ကို  သြား
တယ္။ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးထံ ေရာက္ေတာ့ သရဏဂံု သီလေတြ ေဆာက္တည္တယ္။

Friday, May 3, 2019

ရွင္အာနႏၵာကို တရားထူးရေစတဲ့ တရားတစ္ပုဒ္။

    ရွင္အာနႏၵ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့အခ်ိန္ ဓမၼ
ကထိက အရာမွာ ဧတဒဂ္ရတဲ့   ရွင္ပုဏၰရဲ႕ တရားကို နာၿပီးေတာ့ ရွင္အာနႏၵ ေသာတာပန္
ျဖစ္လာပါတယ္။

Thursday, May 2, 2019

၀ိနည္းေဆာင္ရဟန္းတို႔ကို ဖူးျမင္ရသည့္အက်ိဳး။

      အခါတစ္ပါး၌ ဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူစဥ္ ေတာရြာေက်ာင္းႀကီး
တစ္ေက်ာင္း၌ ရဟန္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾက၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ဘုရားဖူးရန္အလို႔ငွာ သာ၀တၳိၿမိဳ႕သို႔ ထြက္လာခဲ့ၾက၏။ ခရီးလမ္းက

Wednesday, May 1, 2019

စိတ္၏ေစရာေနာက္လိုက္ေနတဲ့အတြက္ နတ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္က နတ္ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

  ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် ရတနာ သံုးတန္ႏွင့္ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံု
ၾကည္ျခင္းဟူသည္ မိမိျပဳေသာ ေကာင္းမွဳ၊ မေကာင္းမွဳကသာ မိမိ၏ဘ၀ သံသရာကို စီမံဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္
ဟူ၍ ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ဘ၀သံသရာသည္ ရွည္လ်ားလြန္းသည့္အေလ်ာက္ နိဗၺာန္သို ့မေရာက္မီ

Tuesday, April 30, 2019

စိႏၱာမယပညာတရားေတာ္။

       စိႏၲာမယဆိုတာ ၾကားနာမႈကို အေျခမခံဘဲ အေတြးအေခၚသက္သက္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာပညာကို စိႏၲာမယပညာ လို႔ ေခၚပါတယ္၊ ၾကားနာမႈကို အေျခခံၿပီးမွေတြးရင္ စိႏၲာမယ
မေခၚပါ။ သူမ်ားဆီက သင္ယူထားတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာ အေျခမခံဘဲနဲ႔ ၾကံစည္မႈသက္သက္ေပၚ

Monday, April 29, 2019

တစ္သက္လံုး တရားေမြ႕ေလ်ာ္ ေနတတ္ ထိုင္တတ္ အားထုတ္တတ္ေအာင္။

     ၀ိပႆနာဆိုတာ  စိတ္အလုပ္၊  စိတ္အလုပ္တိုင္း  ၀ိပႆနာမျဖစ္၊  ဉာဏ္ပါမွျဖစ္တယ္  ၀ိပႆနာ
ဉာဏ္အစစ္မရေသးခင္  ၀ိပႆနာေပၚေအာင္  ႀကိဳးစားရတယ္။  ၀ိပႆနာအစစ္ဟာ  ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္
ျဖစ္  ေပၚႏိုင္ပါတယ္၊  ၀ိပႆနာဉာဏ္ေပၚေအာင္  ႀကိဳးစားတဲ့အလုပ္  လုပ္မယ္ဆိုရင္  အခ်ိန္မေရြး

Sunday, April 28, 2019

အို၊ နာ၊ ေသရျခင္းတို႔၏ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္သြယ္မွဳသဘာ၀။

   ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက အို၊ နာ၊ ေသရျခင္းတို႔၏ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မွဳကို ဆင္ျခင္မိပါတယ္။
      အ၀ိဇၹာေၾကာင့္ သခၤ ါရ = အမွန္အတိုင္း မသိျမင္လို႔ ဘ၀ျဖစ္ေပၚေရး ယခု လက္ရွိဘ၀မွာ ဘ၀
ေကာင္း ဘ၀မွန္ျဖစ္ေရး၊ ေနာက္တမလြန္မွာလဲ ဘ၀ေကာင္း ဘ၀မွန္ေတြ ျဖစ္ေပၚေရးလုပ္မိတယ္။

Saturday, April 27, 2019

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ ယိုေပါက္ႀကီးမ်ား။

     ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတာကေတာ့ ေလာကမွာ စီးပြားေရးပစၥည္းဥစၥာေတြရဲ႕ ယိုေပါက္
ႀကီး ၆ -ခုဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ဘူးတဲ့၊ ျမန္မာေတြကေတာ့
ေျပာၾကတယ္၊ “လူမိုက္နဲ႔ေငြ အတူမေန" ဘူးတဲ့၊ ပစၥည္းဥစၥာဟာ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ ျမတ္စြာဘု

Friday, April 26, 2019

ရဟန္းလူထြက္မယား တစ္ရံတစ္ခါမွ် မျဖစ္ပါေစသား။

     တိေလာကဂုရုဆရာေတာ္ ေလာင္းလ်ာပဥၨင္းပ်ိဳက အင္း၀မွာ ပရိယတၱိပညာဆည္းပူးေနသူပါ။ ဒါေပမယ့္
တစ္ေန႔ေတာ့ စာေပသင္ရတာကလည္း ခက္ခဲ၊ ျပင္ပအာရံုေတြကလည္း စြဲကပ္လာေတာ့ လူထြက္လိုစိတ္ ျဖစ္လာတယ္။

Thursday, April 25, 2019

ခုလိုဆိုေတာ့ တရားရဖို႔ လြယ္သားပဲ။

     မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘံုမိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ အဘိုး၊ အဘြားေတြကို ဦးတည္
ေပမယ့္  အဘိုးေလး၊ အဘြားေလးပါမက်န္  ယခုတရားနာ ၾကြေရာက္လာတဲ့သူအားလံုးကိုလည္း
တရား ရလြယ္တဲ့နည္း ေပးခ်င္လို႔ပါ။

Wednesday, April 24, 2019

အိမ္ယာတည္ေထာင္သူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးအခ်က္မ်ား။

      အိမ္ရာတည္ေထာင္လူ႕ေဘာင္ဘ၀မွာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရဖို႔ အခ်က္ေလး
ေတြကေတာ့ "ဒကံၡ ဂဟပတံ သာဓု"- အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္ဘ၀မွာ ေနလို႔ရွိရင္
စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိမၼာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မွဳ ရွိရမယ္တဲ့၊ မလုပ္တတ္

Tuesday, April 23, 2019

ဗုဒၶျမတ္စြာ အခုဘယ္မွာ၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔အတူ ရွိေနပါသလဲ?။

         ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ရုပ္အဆင္းေတာ္
တင့္တယ္သပၸာယ္မွဳကိုသာ ၾကည္ညိဳတတ္တဲ့ “၀ကၠလိ” ဆိုတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး ရွိပါတယ္။ ဒီရဟန္းက
ဘုရားရွင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ေနခ်င္တယ္။ အဆံုးအမအတိုင္း လိုက္

Monday, April 22, 2019

မယ္ေတာ္မာယာ၏ အံ့ဖြယ္ ၁၂ ပါး။

၁။ တကြမ္းစားအိုးမွ ဘယ္အခါမွ် ထမင္းမေလ်ာ့ေသာအိုးကို ရရွိျခင္း။
၂။ အနာႏွိပ္စက္သူအား ကိုင္တြယ္လွ်င္ အနာေပ်ာက္ကင္းျခင္း။
၃။ အလိုရွိမွဳ ကိုင္တြယ္ေသာ ၀တၳဳမွန္သမွ် ေရႊျဖစ္ျခင္း။

Sunday, April 21, 2019

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ၀င္ေပါက္။

      လူ႕ဘ၀ရလာၿပီဆိုရင္ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းရဲ႕ ဂိတ္၀ႀကီးေတြ ၆ ခု ရွိပါတယ္ (သို႔မ
ဟုတ္) ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားဟာ ၆ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ 
         နံပါတ္ (၁)  “အာေရာဂ်ံ” - က်န္းမာျခင္းတဲ့၊ ကိုယ္က်န္းမာရမယ္၊ စိတ္က်န္းမာရမယ္၊ 

Saturday, April 20, 2019

သာသနာေတာ္ႀကီး ၿပိဳက်မသြားေအာင္။

           * ၁။ ဆရာမပါ ဘယ္ဟာမၿပီး။ ဆရာခ်ည္းလည္း ဘယ္ဟာမၿပီး။
          * ၂။ ဒကာမပါ ဘယ္ဟာမၿပီး။ ဒကာခ်ည္းလည္း ဘယ္ဟာမၿပီး။  
          * ၃။ တပည့္မပါ ဘယ္ဟာမၿပီး။ တပည့္ခ်ည္းလည္း ဘယ္ဟာမၿပီး။

Friday, April 19, 2019

ပု၀ါျဖဴေလးေတြ။

        ေမာင္ပဥၨင္းတို႔ ေလာကထဲမွာ ကာလသားသမီးေတြ အတြဲတြဲသြားေနတာေတြကို အားမက်လိုက္ပါနဲ႔။
သူတို႔ေတြက ဆီသည္မလက္သုတ္ပု၀ါေတြကြဲ႕။ ေလာဘဆိုလည္း ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္။ ေဒါသဆိုလည္း ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္။

Thursday, April 18, 2019

သုတမယပညာ။

            သုတမယ-ဆိုတာ ၾကားနာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပညာကို သုတမယပညာလို႔
ေခၚပါတယ္။ နားကၾကားနာလိုက္ရလို႔၊ နားေထာင္လိုက္ရလို႔၊ သင္ယူလိုက္ရလို႔- ရလိုက္တဲ့
ပညာမွန္သမွ် သုတမယ- ၾကားနာျခင္းက ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ပညာမ်ဳိးပါ။

Wednesday, April 17, 2019

ေရႊေက်ာင္းကုန္းဆရာေတာ္၏ မစြဲေစနဲ႔။

       လွဴတယ္၊ ေပးကမ္းတယ္ဆိုတာ ေလာဘကိုျဖတ္တဲ့ အေလာဘစိတ္ပါ။ လွဴဒါန္းရာမွာ
ျပတ္သားဖို႔လိုပါတယ္။ လွဴၿပီးရင္ မစြဲၾကနဲ႔။ ေက်ာင္းႀကီးေဆာက္လွဴတယ္ ဒါဟာ ငါ့ေက်ာင္း
ဆိုၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်င္တယ္၊ ခ်ယ္လွယ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါ

Tuesday, April 16, 2019

နိဗၺာန္ကို ေရာက္ခ်င္တဲ့စိတ္။

                  ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္စြန္းဆရာေတာ္ႀကီးထံေမွာက္ေရာက္၊ ေတာင္စြန္းမွာ ရဟန္းျဖစ္၊
ဘုရား၀တ္တက္ၿပီးတိုင္း ဘုရား၀တ္တက္ၿပီးတိုင္း ဂါထာႏွစ္ပုဒ္ ဆိုရပါတယ္။ ဒီ ဂါထာတစ္ပုဒ္ပါတယ္။
အဲဒီတုန္းက တစ္၀ါပဲ ရွိေသးတယ္။ " လာဘသကၠာ ရဖို႔ရာဟု၊ ဂုဏ္၀ါေမွ်ာ္ျခင္း ျပဳအပ္ေသာ အက်င့္သည္

Monday, April 15, 2019

ေႂကြးမတင္တဲ့ဆြမ္း။

    အၾကင္ရဟန္းဟာ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ား
မယ္ဆိုရင္ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ေမတၱာပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အဲဒီ
ေမတၱာဘာဝနာဟာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ရဲ႕ဆြမ္းကို အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေအာင္ ရြက္

Sunday, April 14, 2019

အသိပညာအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ၾကားနာခ်င္စိတ္။

      ေလာကီကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလာကုတၱရာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္သည့္ကိစၥမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္တာ
နဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ကြဲကြဲျပားျပားသိဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္တာနဲ႔ မလုပ္ႏိုင္တာ၊ လုပ္သင့္တာနဲ႔ မ
လုပ္သင့္တာ၊ ဒါေတြကို ကြဲကြဲျပားျပားသိဖို႔လိုပါတယ္။ ကြဲကြဲျပားျပားသိၿပီး လုပ္သင့္တာဆိုရင္

Saturday, April 13, 2019

ဥပေစၦဒကကံႏွင့္ ေသရသူမ်ား။

       လူသည္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ေသၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္တမ္းမကုန္ ေသခ်ိန္မက်ေသး
ဘဲ ေသရျခင္းမ်ိဳးရွိတတ္ၾကပါ၏။ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္သည္ ေရွးက အမိကို သတ္ခဲ့ဖူး၏။ အရွင္
ေမာဂၢလန္ဘ၀၌ ထိုကံ အခြင့္ရသျဖင့္ ခိုးသားငါးရာ၏ အသတ္ကို ခံရၿပီးမွ ပရိနိဗၺာန္ စံရေလ၏။

Tuesday, April 9, 2019

ႏွစ္ဖက္ျမင္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေအာင္။

              ျမတ္စြာဘုရားက မ်က္စိႏွစ္ဘက္ ကန္းေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ကို ဒုကိၡတလို႔ ေခၚ
သလို လူျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ဘာမွမသိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ မျဖစ္သင့္ဘူးတဲ့။ ေလာကႀကီးမွာ
လူဦးေရကို ပိုင္းျခားၿပီးေတာ့ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘာမွမသိတဲ့ လူတန္းစားတစ္ခု ရွိပါတယ္။  

Monday, April 8, 2019

ရုပ္ပြားဆင္းတုကိုးကြယ္နည္း။

      ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵဆရာေတာ္က ရုပ္ပြားဆင္းတုကိုးကြယ္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဤသို႔
မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ =
         အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရလာေအာင္ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ၾကည္ညိဳ

Sunday, April 7, 2019

အနာထပိဏ္ေသေဌး၏ အလွဴႀကီးမ်ား။

        အနာထပိဏ္ေသေဌး၏ ငယ္နာမည္မွာ သုဒတၱျဖစ္၏။ သူ၏ဖခင္မွာ သာ၀တၳိျပည္မွ သုမန
ေသေဌးႀကီး ျဖစ္၏။ ကိုးကြယ္ရာမဲ့သူတို႔အား ထမင္းေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူျဖစ္၍
“အနာထပိဏ္ေသေဌး” ဟု ထင္ရွားေလသည္။ အနာထပိဏ္ေသေဌး၏ ထူးျခားေသာ ၾကည္ညိဳဖြယ္

Sunday, March 31, 2019

ရွင္ဥပါလိ၏ သံသရာအမွားတစ္ခု။

           ရွင္ဥပါလိဟာ သံသရာခရီးမွာ အမွားတစ္ခုလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ နိမ့္က်တဲ့ဘ၀
ေရာက္သြားရွာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕မွာ အင္မတန္ ထူးခၽြန္တဲ့ အသိဉာဏ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဘ၀
ကံက နိမ့္က်ေပမယ့္ အသိဉာဏ္က မနိမ့္က်ပါ။ ေလာကလူေတြက ဘ၀နိမ့္က်သလို အသိဉာဏ္

Saturday, March 30, 2019

၅၁၂,၀၂၈ ဆူေသာဘုရားရွင္တို႔အား ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းအက်ိဳး။

          ၅၁၂,၀၂၈ ဆူေသာဘုရားရွင္တို႔အား ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း ဂါထာေတာ္ကို ပုဂံေခတ္ အရွင္
 ဉာဏဂမၻီျပဳစုေသာက်မ္းတြင္ ေတြ႕ရသျဖင့္ အရွင္ဉာဏဂမၻီဆရာေတာ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေရွးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေသခ်ာပါဟု ပညာရွိရဟန္းမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

Friday, March 29, 2019

အရွင္ေဆကိႏၵ၏ မလဲေအာင္ ခ်ိန္လို႔ရတဲ့ လက္ကိုင္ေလး။

        လူငယ္၊ လူလတ္၊ လူႀကီး အရြယ္မေရြး အသစ္အဆန္းဆို ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ျဖတ္သန္း
လာရတဲ့ အရြယ္တိုင္းမွာ မသိေသးတဲ့ဟာ သိခ်င္တယ္။ မတတ္ေသးတဲ့ဟာ တတ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့
စူးစူးစမ္းစမ္း လုပ္ခ်င္တဲ့ အရြယ္က်ေတာ့ ႀကီးေကာင္ေပါက္ လူရာ၀င္တဲ့ အရြယ္မွာ။ သိခ်င္တာေတြ

Thursday, March 28, 2019

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ဘယ္လိုေျဖာင့္ေအာင္ လုပ္ရမလဲ?။

          ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ေတြအေနနဲ႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို
လိုက္နာက်င့္ႀကံရင္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ “က်နစြာ သင္ျပမေပးတတ္ေသာ ဆရာထံေနမိျခင္း
သည္  ထိုဆရာထံ၌ ဓမၼလမ္းေၾကာင္း လႊဲေခ်ာ္ေနသျဖင့္  အမ်ိဳးညံ့မွာ ပဋိသေႏၶ ေနမိျခင္းႏွင့္ တူ၏။

အခြင့္ေကာင္းကိုယူတတ္တဲ့ ဥပါလိက။

      ဥပါလိက-က အဲဒီမင္းသားေတြကို ဆံပင္၊ မုတ္ဆိတ္ကို ျပဳျပင္ေပးရတဲ့ ဆတၱာသည္တစ္
ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေခတ္မွာ သူ႔အမ်ိဳးဟာ အင္မတန္မွ ေအာက္တန္းက်ပါတယ္။
လူရာသြင္း မခံရပါ။ ေနရင္လည္း ေနာက္နားေလးမွာ၊ေျခရင္းေလးမွာ၊ အျပင္မွာ ေနရပါတယ္္။

Wednesday, March 27, 2019

အာဟာရမွ်တမွ တရားထူးရမည္။

              အာဟာရသည္ ရုပ္အာဟာရ၊ နာမ္အာဟာရ အားျဖင့္ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ အာဟာရ၏ တိုက္
ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ= “လြန္စြာေဆာင္တယ္” အဓိပၸါယ္ရွိ၏။ စားေသာက္ေနေသာ ထမင္းဟင္း စ
သည္တို႔တြင္ ဗီတာမင္ေအမွ ဇတ္အထိ ရွိသည္။ ယင္း ဗီတာမင္ဓာတ္ ၾသဇာဓာတ္ကို “အာဟာရ”

Friday, March 22, 2019

ကိုယ့္အက်ိဳး သူ႕အက်ိဳး။

       ျမတ္စြာဘုရားက အကုသိုလ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဒီသံုးမ်ိဳးကို
ရွင္းျပထားပါတယ္။ ေလာဘက လႊမ္းမိုးထားမယ္၊ ေဒါသေတြ လႊမ္းမိုးေနမယ္၊ ေမာဟေတြ
လႊမ္းမိုးေနတယ္။ ေလာဘ လႊမ္းမိုးတဲ့အခါမွာ လိုခ်င္စိတ္ေတြမ်ားၿပီးေတာ့ သူမ်ားအသက္

Thursday, March 21, 2019

ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ေရာက္ေအာင္ စုေတခါနီး ျပဳျပင္ေပးရပံု။

        မက်န္းမာျခင္း စသည္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူတို႔သည္ စုေတခါနီးကာလ၌ ဆရာသမားေကာင္း
ေဆြေကာင္း မ်ိဳးေကာင္းမ်ားက အာရံုေကာင္း ထင္လာဖို႔ရာ ျပဳျပင္ေပးၾကရမည္။ လူမမာသည္
ယခု ေရာဂါမွ လြတ္ႏိုင္ေတာ့မည္မထင္လွ်င္ လူမမာ၏ အနီးအပါး၌ သန္႔ရွင္းႏိုင္သမွ် သန္႔ရွင္း

Wednesday, March 20, 2019

အရွင္ေဆကိႏၵ၏ ဦးဇင္းသံုးတန္းတုန္းက ဆရာမအေၾကာင္း။

          အခု မွတ္မိတဲ့အေၾကာင္းက သံုးတန္းက ဆရာမအေၾကာင္းေပါ့။  ဆရာမကိုေတြ႕ေတာ့
ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ သနားတာလိုလို၊ အဲဒီလို မျဖစ္ေစခ်င္တာလိုလို၊ ဆရာမကိုမျဖစ္ေစခ်င္သလို
ကိုယ္လည္း အဲဒီလို မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ဆရာမရဲ႕ ပါးျပင္မွာ အမာရြက္ တစ္ခုရွိတယ္။ အမာရြက္ဆို

Tuesday, March 19, 2019

ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္မလဲ ?။

             ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာျဖစ္မလဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ မဆံုးျဖတ္
ႏိုင္တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက (အႀကံဉာဏ္) ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးထားပါတယ္။ အဲဒီလို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့
အခါ ေသခ်ာတာကိုလုပ္ပါတဲ့။

Monday, March 18, 2019

အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပရဟိတဆိုတာ။

              “အမ်ားအက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိုးက၊  ခႏိုးခနဲ႔၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း၊  မတိမ္းမေစာင္း၊ ကိုယ့္လမ္း
ေၾကာင္းကို၊  စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွ႕ရွဳႏွင္ေလာ့။”
        ပရဟိတဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး နက္ရွိဳင္းမွဳလည္းရွိတယ္။ နာမွဳကူညီေရး၊ ပညာေရးကူညီမွဳ၊

Sunday, March 17, 2019

ငါ့ဘ၀ကို ပတ္ေျခာက္၀ိုင္းလို လူေတြမ်ားမ်ားၾကည့္ေအာင္ပဲ ေနသြားမွာလား? ။

           ဘုရားပြဲ၊ အလွဴပြဲတို႔မွာ အိုးစည္၀ိုင္း၊ ဒိုးပတ္၀ိုင္း၊ ေဗ်ာတို႔ပါၾကတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔အရပ္မွာ
ပတ္ေျခာက္၀ိုင္းဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒိုးပတ္၀ိုင္းႀကီး အတိုင္းပဲ  ဒိုးပတ္ပါတယ္၊ လင္းကြင္းပါတယ္၊  ႏွဲပါ
တယ္၊ ၀ါးလက္ခုပ္ပါတယ္၊ ေမာင္းပါတယ္။ ဒိုးပတ္၀ိုင္းေတာ့ ဒိုးပတ္၀ိုင္းပဲ ဒါေပမဲ့ အသံမထြက္ဘူး။

Saturday, March 16, 2019

ျမတ္စြာဘုရားထုတ္ျပတဲ့ ကာလာမသုတ္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္။

                         ျမတ္စြာဘုရားက ဒီသုတၱန္မွာ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို ထုတ္ျပပါတယ္။==
         နံပါတ္(၁)က “မာ အႏုႆေ၀န” တစ္ေယာက္ေယာက္က မင္းတို႔လာေျပာတာ၊
အႏုႆ၀ မွ အႏု ဆိုတာ တစ္ဆင့္၊ သ၀ ဆိုတာၾကားတာ သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္က လာၿပီး

Friday, March 15, 2019

စံျပဳထိုက္ေသာ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္။

   ျမန္မာျပည္ရွိ စံျပဳထိုက္ေသာေက်ာင္းတိုက္မ်ားထဲတြင္ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသည္လည္း
တစ္တိုက္ပါ၀င္လာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္စံျပဳထိုက္ပါသနည္း ?။ ဗုဒၶအလိုေတာ္က် က်င့္သံုးေနထိုင္
ေသာေၾကာင့္ပင္တည္းဟုေျဖလွ်င္ မွန္ကန္ပါမည္။

ေထရ၀ါဒနဲ႔ မဟာယန ဘာကြာသလဲ ?။

      သမီးေမးတဲ့ ေမးခြန္းမွာက ဒီအေၾကာင္းေတြကိုဖတ္ၿပီး ေမးတာမဟုတ္ဘဲ မဖတ္ဘဲေမးတာျဖစ္ေနတယ္။
ၾကားရံုေလးနဲ႔ေမးတာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေထရ၀ါဒနဲ႔ မဟာယန ဘာကြာသလဲဆိုတာေလးေတြကို
ေရးထားတဲ့စာအုပ္ေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဘုန္းဘုန္းတို႔ကိုႀကံဳရင္ သတင္းေထာက္ေတြက

Wednesday, March 13, 2019

ဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ၏ ေနာက္ဆံုးအေမြ။

  ေလာကမွာ ျမင္ျမင္သမွ် သတၱ၀ါေတြဟာ ငါပဲျဖစ္ျဖစ္ သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လုပ္သမွ်
ဟာ ကိုယ္နဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ “ကမၼဒါယာဒ” တို႔တစ္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို
တို႔တစ္ေတြ ႔ေနာက္ဆံုး အေမြခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးရပါမယ္၊

Tuesday, March 12, 2019

ကိုးကြယ္မွဳအစ၊ ကိုးကြယ္မွဳ အဓိပၸါယ္။         လူႏွင့္ ကိုးကြယ္မွဳတြင္ သမိုင္းဆရာတို႔၏ ေလ့လာမွဳအဆိုအရ လူသည္ ေျခသလံုးအိမ္
တိုင္ဘ၀မွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ယဥ္ေက်းလာၿပီး အစုအသင္းႏွင့္ေနတတ္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္
ဟု သိရ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူသည္ ေၾကာက္တတ္မွဳႏွင့္ ရလိုမွဳ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕
စည္းထားေသာသ႑ာန္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။