Saturday, April 28, 2018

ေအာင္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍

ဦးဇင္းဘုရား တပည့္ေတာ္ ေမးေလွ်ာက္စရာေလး ရွိပါတယ္ဘုရား။ ဘုရားေစတီ ေတြမွာ ေအာင္ေျမဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိစၥပါဘုရား။ အဲဒါ ဘုရားေဟာ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြမွာ ပါ/မပါ သိပါရေစဘုရား။ အက်ိဳးထူးကြာျခားမႈလည္း သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။ ဦးဇင္း အခ်ိန္ရရင္ ပို႔ေရးတင္ေပးပါရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဦးဇင္းဘုရား။

အင္း ဘုရားေဟာထဲမွာေတာ့ ဦးဇင္းသိသေလာက္ ေအာင္ေျမေနရာ သီးသန္႔ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေဟာၾကားထားတာ မေတြ႕ဖူးပါ။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္း၌ပင္ ကိေလသာအားလံုးကုိလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးကုိလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုိေဗာဓိေညာင္ပင္ေျမေနရာကုိ ေအာင္ေျမဟု သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ဘုရင္တစ္ပါးသည္ သူစစ္ေအာင္ျမင္ေနရာကုိ သူ၏ေအာင္ေျမဟု သတ္မွတ္သကဲ့သုိ႔ က်န္ေသာသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ ေအာင္ေျမဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကေအာင္ေျမကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶ ကိေလသာမ်ားကုိေရာ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးကုိေရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဘုရားျဖစ္ရာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေျမေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေျမေနရာမွ ေျမမ်ားကုိယူကာ မိမိတုိ႔ေနရာအသီးသီးသုိ႔ ယူေဆာင္ၿပီး ေအာင္ေျမေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေစတီမ်ားတြင္ ေအာင္ေျမေနရာအျဖစ္ သီးသန္႔ေနရာေလးေတြရွိတာ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အဲဒီေနရာေလးသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေျမေနရာမွ ေျမမ်ားကုိပြားယူ၍ ထားၾကသည္ဟု သိရွိရပါတယ္။ ထုိ႔အတူ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္လည္း ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေျမေနရာကုိ ေအာင္ေျမေနရာဟု ယေန႔ထိတုိင္း သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။

ဒီေနရာဟာ ျမတ္ဗုဒၶ ကိေလသာအားလံုးကုိေရာ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးကုိေရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ေျမေနရာပဲဟု မိမိစိတ္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ ေျခနင္းကာ အလုပ္ကိစၥ စာေမးပြဲကိစၥတုိ႔ကုိ ေျဖဆုိလုပ္ကုိင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ရာခုိင္းႏႈန္း မ်ားႏုိင္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶေအာင္ေျမက ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူ။ မိမိရဲ႕စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြၿပီး ဆႏၵဦးေဆာင္မႈ အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ကုိင္ေျဖဆုိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္း မ်ားႏုိင္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္တုိင္က စာလည္းမက်က္ အလုပ္လည္း လံုလ၀ီရိယမစုိက္ဘဲ ေအာင္ေျမေနရာနင္းရံုးနဲ႔ေတာ့ စာေမးပြဲလည္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္သလုိ အလုပ္လည္း အဆင္ေျပလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနရာကုိနင္းျခင္းသည္ မိမိအတြက္ စိတ္ဓာတ္ လႈပ္ေဆာ္ေပးမႈႏွင့္ ဆႏၵျပင္းျပမႈတုိ႔သာ ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါလိမ့္မည္။ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္တုိင္က ကယ္တယ္ဖန္တီးရွင္ မဟုတ္ဘဲ လမ္းညႊန္ပုဂၢိဳလ္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးျခင္းသည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအားလံုး၏ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶလမ္းညႊန္မႈကုိ မိမိတုိ႔က လုိက္နာက်င့္သံုးၿပီး အားထုတ္လုပ္ကုိင္မည္ဆုိလွ်င္ မ်က္ေမွာက္သံသရာမွာ အရားအားလံုး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ေအာင္ေျမေနရာဟူ၍ ကမၻာေျမႀကီးတြင္ သီးသန္႔ေနရာ မရွိႏုိင္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ အယူအဆ ျမတ္ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ရာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေျမေနရာကုိသာလွ်င္ ေအာင္ေျမဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ေအာင္ေျမေနရာကုိ နင္းရံုးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း လုိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ကိေလသာအားလံုးႏွင့္ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလုိ မိမိတုိ႔သည္လည္း မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာေရာ ေနာင္ဘ၀မ်ားမွာေရာ အစစအရာရာ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း…..။

Friday, April 27, 2018

ဘုရားရွိခုိးရာတြင္ တဘတ္တင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္၍

တပည့္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွစ္ခိုးတဲ့အခါမွာ တဘတ္ပါရင္ ပိုၿပီးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါလား။ တခ်ိဳ႕က စိတ္သာအဓိကပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ကုိ အဲဒီအေၾကာင္းေလး ရွင္းျပေပးပါဘုရား။
 

မိန္းကေလးမ်ား ရွိခုိးတဲ့အခါ တဘတ္ပါရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ ျမန္မာ့ရုိးရာ အစဥ္အလာတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ မိန္းကေလးမ်ား ပြဲလမ္းသဘင္ တက္ေရာက္ရာတြင္ တဘတ္အသံုးျပဳျခင္းကုိ ေထာက္ဆၾကည့္လွ်င္ တဘတ္သည္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အဆင္တန္ဆာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေပသည္။

စ်ာန္တရားအားထုတ္ရင္း အေတြးလြဲေခ်ာ္မွဳမ်ား။

     ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကႀကီးမွာ ပြင့္ေတာ္မူေနၿပီး တရားဓမၼေတြ ေဟာေနပါၿပီ။ ဘုရား
ေလာင္းတုန္းက ဆရာေတာ္ဖူးတဲ့ “အာဠာရကာလာမ” နဲ႔ “ဥဒက ရာမပုတၱ” တို႔က ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ႀကီး
မပါတဲ့ ျဗဟၼာ့ဘံု ေရာက္ေနၾကပါတယ္။  အာဠာရကာလာမ ဆိုတဲ့ ဆရာၾကီးက စ်ာန္အဆင့္ အားျဖင့္

ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးႏွင့္ ေလာကဓံကိုဆင္ျခင္ပံု။

    ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးမွာ (၁) လာဘ = ပစၥည္းဥစၥာရျခင္း။ (၂) အလာဘ =  ပစၥည္းဥစၥာရျခင္း။
(၃) ယသ = အေျခြအရံ ေပါမ်ားျခင္း။  (၄) အယသ = အေျခြအရံ မရွိျခင္း။ (၅) နိႏၵာ = အကဲ့ရဲ႕ခံရ
ျခင္း။ (၆) ပသံသာ = အခ်ီးမြမ္း ခံရျခင္း။ (၇) သုခံ = ခ်မ္းသာျခင္း။ (၈) ဒုကၡံ = ဆင္းရဲျခင္းတို႔ျဖစ္

ရဟန္းေတာ္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ားဆံုးမပါသလဲ ဘုရား?။

   “ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတာ္အထဲက တရားတစ္ပုဒ္ကို သတိ
ရမိတယ္။” အခါတစ္ပါးမွာ ကာသိျမင္းထိန္းက ဘုရားရွင္အနား ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး “အရွင္ဘုရား တပည့္
ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ားဆံုးမပါသလဲ ဘုရား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ဖူးတယ္။

Thursday, April 26, 2018

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းတြင္ ဖိနပ္စီးေကာင္းပါသလား

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပတ္သတ္၍ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးမ်ား၌ အေတာ္ေလးကုိ သံသယျဖစ္ေနၾကေပသည္။ ေရွးေရွးေသာ လူႀကီးမ်ားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္မစီးနဲ႔ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကဲ့သုိ႔ ေျခဖ၀ါးကုိ ဓါးနဲ႔ခြဲခံရမယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဖိနပ္မစီးရဲၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျခဖ၀ါးကုိ ဓါးနဲ႔အခြဲခံရသည္ကုိေတာ့ ေသခ်ာက်နစြာ သိရွိနားလည္သူက နည္းပါးေပသည္။

Wednesday, April 25, 2018

မေနာကံေၾကာင့္ သီလပ်က္ မပ်ာက္ ?

ေမး။ ။ ကံသုံးပါးထဲတြင္ မေနာကံသည္ အျပစ္အႀကီးဆုံးဟု ျမတ္စြာဘုရားမွ ေဟာၾကားထားသည္ကုိ မရွင္းလင္းပါသျဖင့္ ဂရုဏာေရွ႕ထား၍ ေျဖၾကားေပးေစလုိပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္၏ သာမာန္အျမင္မွာ ကာယကံသည္ မေနာကံထက္ အျပစ္ႀကီးသည္ဟု ျမင္မိလုိ႔ပါဘုရား။ စိတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားျခင္းသည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ (ကာယကံေျမာက္) ျပစ္မွားသည္ေလာက္ အျပစ္မႀကီးဟု ယူဆမိေသာေၾကာင့္ပါဘုရား။ 


ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ရဲ႕ ဆရာေတြ။

       ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘ၀က ေတာထြက္ၿပီး တရားက်င့္ပါတယ္။ တရားက်င့္တဲ့အခါ
ပထမ ဆရာမ်ဳိးစံုထံ နည္းယူၿပီးေတာ့က်င့္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အာဠာရကာလာမဆိုတဲ့ ဆရာႀကီးတစ္
ဦးလည္းပါတယ္၊ ဥဒကရာမပုတၱ ဆိုတဲ့ဆရာႀကီးတစ္ဦးလည္း ပါတယ္၊ အာဠာရကာလာမဆိုတဲ့ ဆရာ

ရူပပထမစ်ာန္ အဂၤ ါ ၅ ပါး။

၁။ ၀ိတက္   = မိမိႏွင့္အတူတကြျဖစ္ေသာ တရားတို႔ကို အာရံုသို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးျခင္း။
၂။ ၀ိစာရ     = ၀ိတတ္ပို႔ေပးသည့္အတြက္ အာရံုသို႔ေရာက္ေနေသာ စိတ္အစဥ္ကို မကင္းကြာ
                    ရေလေအာင္ အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္ေနျခင္း။

လူျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္။

       ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသည္ အသက္သာ ငါးဆယ္ေက်ာ္၍ ေျခာက္ဆယ္နား ကပ္လာ
သည့္တိုင္ မိမိ လူလာျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိသူအလြန္နည္း၏။ သိရန္လည္း
ေလ့လာသံုးသပ္ၾကပံုမရွိၾက။ ေမးခဲ့လွ်င္လည္း ရုတ္တရက္ ဘာေျဖရမွန္း မသိေအာင္ ႏွဳတ္ဆြံ႕

Tuesday, April 24, 2018

အသုရကာယ္ ဟူသည္

(ေမး) (အသုရကာယ္ ဟူသည္)
အရွင္ဘုရား၊ ျပိတၱာကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိနားလည္ၾကေသာ္္လည္း အသုရကာယ္ကို သိနားလည္ျခင္း မရွိပါ။ အသုရကာယ္သည္ ျပိတၱာထက္ ပို၍ အဆင့္ျမင့္-မျမင့္၊ ဒုကၡ ပိုသက္သာ-မသက္သာ ၊ အမွ်ေ၀လွ်င္ ရႏိုင္-မရႏိုင္ ႏွင့္ ၄င္းအေၾကာင္း သိသင့္ သိထိုက္သည္မ်ားကို ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-မီးရထား ေဆးေပးခန္း၊ ေတာင္ငူ)

Monday, April 23, 2018

တရားထုိင္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ဥပါဒါန္ကံ

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက တရားထုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိေမးခ်င္တာ။
တစ္နာရီ ထုိင္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္ မဟုတ္လား။ 
(တင္ပါ့ဘုရား။….) 
ကဲ…. ထုိင္ၾကၿပီ၊ ရႈၾကၿပီဆုိပါေတာ့။ ကုိယ္တုိင္ကုိ ျပန္ေမးၾကရေအာင္ေနာ္။ ဟာကြက္ေလး ကုိျဖည့္ၾက ရေအာင္ေနာ္။

အခြင့္ေကာင္းကို ရေအာင္အသံုးခ်ယူသူ။

      သံသရာ၀ဋ္က လြတ္ကင္းဖို႔ တရားဓမၼေတြကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာေပးခဲ့ပါတယ္။   ထို
ေဟာထားတဲ့ တရားဓမၼေတြကိုက်င့္ဖို႔  အခြင့္အလမ္း  မရရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။  ေလာက
မွာ လူျဖစ္လာေသာ္လည္း အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ သံသရာလည္ေန

ရွင္သီ၀လိမေထရ္ျမတ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္။

     ရွင္သီ၀လိ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ လာဘ္အရာ၌ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး ခ်ီးျမင့္ခံယူ ရရွိေတာ္မူေသာ
ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါ၏။ အရွင္ျမတ္ႀကီးသည္ ၀ိပႆီ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္
ကတည္းက ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို အလွဴႀကီးေပး၍ လဘ္လာဘ ေပါမ်ားေသာအရာ

ဆဌသဂၤ ီတိပုစၦက မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဩ၀ါဒေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၄)။

  (၁)စူးစိုက္သမွ်၊ ကပ္၍ရွဳ၊
            ဈာန္ဟုေခၚေ၀ၚသည္။ ။
        (၂)သမထဈာန္၊ ၀ိပသ္ဈာန္၊
            ႏွစ္တန္ကြဲျပားသည္။ ။

Sunday, April 22, 2018

တတိယအရြယ္ေရာက္မွ တရားရွာသင့္တာလား
ဘုန္းဘုန္းဘုရားတပည့္ေတာ္နာမည္က ေမာ္ေမာ္ေမာ္စန္းပါဘုရားအခုအသက္(၃၅) ႏွစ္ရွိပါၿပီဘုရား၊ ရက္ရွည္အလုပ္ပိတ္ရက္ေတြမွာ ရက္ရသေလာက္ေလးတရားစခန္းကို၀င္ပါတယ္၊ အျခားရက္ေတြမွာလဲ ဆြမ္းခံၾကြတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေလးေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆြမ္းေလာင္းၿပီး ဘုရားရွိခိုး၊တရားနာေတြလဲ အခ်ိန္ရတိုင္း ျပဳလုပ္ပါတယ္ဘုရား။ အလုပ္နားရက္ေတြမွာ သူမ်ားေတြလို ရုပ္ရွင္ၾကည့္တာတို႔ ပန္းၿခံသြာတာတို႔ကိုမလုပ္ပါဘူးဘုရား။