Saturday, March 3, 2018

နတ္ျပည္၌ အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၲာတို႔ ဘာ့ေၾကာင့္မေန

ဤသို႔ကာမဂုဏ္စခန္း၌ အစြမ္းကုန္ေ ပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အျပင္ ေပ်ာ္ေမြ႔ဖြယ္ေ ကာင္းသေလာက္ လည္း ေပ်ာ္စံေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ကို စက္ဆုပ္ေသာ အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၲာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ နတ္ျပည္မွာ ၾကာရွည္စြာမေနႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ အနာဂါမ္ျဖစ္သူတို႔ျ ဗဟၼာ့ျပည္ သို႔ စုေတေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရဟႏၲာအေပါင္းတို႔မွာ ပရိနိဗၺာန္ စံၾကေလေတာ့သည္။

Friday, March 2, 2018

ဘယ္သူ႔ကိုမွ မခ်စ္ပါေစန႔ဲ

"နတ္တို႔ကို အစိုးရတ့ဲသိၾကားမင္း ဤေကာင္းမွုေၾကာင့္
ဘဝၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္မွာ ငါသည္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို
(သို႔) ဘယ္သူ႔ကိုမွ တဏွာအေစးႏွင့္ မခ်စ္ပါရေစန႔ဲ"။
သိေနဟဆိုတ့ဲ အခ်စ္ဟာ အေစးကပ္တယ္။
အလြန္ေကာင္းတ့ဲ ေကာ္တစ္မ်ဳိး ဒီေန႔ ေခတ္စားတ့ဲ
ဆင္ေကာ္ဟာ သိပ္ကပ္တယ္။ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို
အဲဒီေကာ္ႏွင့္ကပ္ၾကည့္ ျပန္ခြာမရေတာ့ဘူး။ 

ဘ၀အတြက္ မိမိ၏သီလဂုဏ္။

       လူ၀တ္ေၾကာင္ေတြဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလေလာက္ကို လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ရမယ္၊
ငါးပါးသီလကို ၀ါရိတၱသီလလို႔ေခၚတယ္။ ငါးပါးသီလျပည့္စံုမွ လူ႕ဘ၀ျပည့္စံုမယ္။ လူတစ္ေယာက္
ဟာ အရင္ဘ၀တုန္းက ငါးပါးသီလထဲက ေလးပါးကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္က်င့္ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲမွာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ၁၂-လ ရာသီ အခါေတာ္ေန႔မ်ား။

၁။ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁-ရက္          = မဂၤလာအခါေတာ္ေန႔၊
 ၂။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔                = ဗုဒၶအခါေတာ္ေန႔၊
 ၃။ နယုန္လျပည့္ေန႔                 = မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔၊

ဗုဒၶသာသနာအတြက္ ရင္ေလးစရာေကာင္းသည့္ ဟန္ေဆာင္မွဳမ်ား။

    သာသနာေတာ္မွာ ဘယ္သူက တရားရွိတယ္၊ ဘယ္သူက တရားမရွိဘူးဆိုတာ၊ တရားရွိ
မရွိ၊ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက သိသလိုလိုနဲ႔...အဲဒီ ဆရာေတာ္ႀကီး တရားရွိတယ္ကြဲ ့..လွဳပ္ကိုမ
လွဳပ္ေတာ့ဘူး၊ အခ်ိန္မေရြး သြားၾကည့္သြားၾကည့္ ၿငိမ္ေနတာဘဲလို႔.. ကိုယ့္အထင္နဲ ့ကိုယ္

Thursday, March 1, 2018

အရိေမေတၱယ်ဘုရား ကို ဖူးခြင္႔ရမည္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား.

၁။ ယခုၾကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ေဂါတမ သာသနာတြင္းမွာ ကုိယ္တုိင္ ရဟန္းသာမေဏ သီလရွင္၀တ္ျပီး ပရိယတ္၊ ပဠိပတ္သာသနာျပဳတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။
၂။ မိမိရင္မွျဖစ္တဲ့သား၊ သူတစ္ပါးရင္မွ ျဖစ္တဲ့သားေတြကုိ ရဟန္းခံေပးျခင္း၊ ရွင္ျပဳေပးျခင္းျပဳတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။
၃။ မိခင္ဖခင္တုိ့ကုိ ၀တ္ေက်တန္းေက်မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပါလက္ပါ ရိုေသစြာျပဳစုလုပ္ေကၽြးတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။
၄။ သရဏဂံုသီလ မျပတ္ ေဆာက္တည္ေသာ ပုဂၹိဳလ္။

Wednesday, February 28, 2018

ပရိနိဗၺာန္၀င္စံဖုိ႔ သုံးလအလုိမွာ…


ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သူတစ္ပါးရဲ့ အယူ၀ါဒေရးရာေတြကုိ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး မေျဖရွင္းနိဳင္သမွ် ေကာင္းေကာင္း မဆုံးမနိဳင္သမွ်( ဥပၸႏၷံ ပရပၸ၀ါဒံ သဟဓေမၼန သုနိဂၢဟိတံ နိေဂၢတြာ) ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မမူဘူး။

ဒီေန႔ဆုိရင္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၃ ရွိပါျပီ၊ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူဖုိ႔ သုံးလအလုိမွာ ေ၀သာလီကေန စာပါလေစတီအနီးကုိ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာတယ္၊ အာနႏၵာေရ ဒီစာပါလေစတီ ဟာ သာသာ ယာယာရွိတယ္၊ ဒီေနရာေလးမွာ ခဏနားၾကအုံးစုိ႔ လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေတာ့ အရွင္အာနႏၵာက ပါလာတဲ့ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းၾကီးကုိ ခင္းျပီး ျမတ္စြာဘုရားအတြက္ ေနရာ ထုိင္ခင္း ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူတယ္၊

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ ဓမၼအသိျဖင့္ အက်ိဳးရွိရွိေနနည္း။

     လူဆိုတာ စီးပြားေရးမ်က္စိလည္း ရွိရမယ္။ ဓမၼေရးရာအသိဉာဏ္လည္း ရွိရမယ္။ လူ႕အ
သိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေနတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးမ်က္စိမရွိလို႔လည္းမျဖစ္ဘူး။ တရားသျဖင့္သာ စီးပြားေရး
ရွာရမယ္။ ဓမၼအသိရွိတဲ့အတြက္လည္း စီးပြားရွာတဲ့အခါမွာ မေကာင္းတာမွန္သမွ် မလုပ္မိေအာင္

သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာ (၇) ျဖာ။

သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာ (၇) ျဖာမွာ==
၁။ သဒၶါ = ရတနာသံုးပါးဂုဏ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ျခင္း။
၂။ သီလ = ပဥၥသီလ၊ အဌဂၤသီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။

အခက္ေလးမ်ိဳး။

   ၁။ အၾကည္ညိဳ မခံရဖို႔ထက္၊ အၾကည္ညိဳခံရဖို႔က ပိုခက္တယ္။ ၂။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ၾကည္ညိဳဖို႔ထက္
အမ်ိဳးသားေတြ ၾကည္ညိဳဖို႕က ပိုခက္တယ္။  ၃။ အမ်ိဳးသားေတြ ၾကည္ညိဳဖို႔ထက္ ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း ၾကည္
ညိဳဖို႔က ပိုခက္တယ္။  ၄။ ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း ၾကည္ညိဳဖို႔ထက္   ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၾကည္ညိဳဖို႔က  ပိုခက္တယ္။

Tuesday, February 27, 2018

မေပါင္းသင္းအပ္ သူမ်ား(၁) မေကာင္းမႈကို ျပဳသူမ်ား


(၂) မုသားေျပာတတ္သူမ်ား


(၃) ကိုယ္က်ိဳးကုိသာ အလိုရွိလို ့ ဆည္းကပ္လာသူမ်ား


(၄) အေယာင္ေဆာင္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား


(၅) ႏႈတ္နဲ ့သာ အေဆြခင္ပြန္းဖဲြ ့တတ္ၿပီး ကုိယ္မပါတဲ့သူမ်ား

Monday, February 26, 2018

သရဲေတြကုိ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမလဲ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ ေသျပီးရင္ေနာက္ဘ၀ ရွိေသးတယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္တယ္၊ ျပီးေတာ့ကုိယ္ျပဳတဲ့ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေရာက္နုိင္တယ္ဆုိတာကုိပါ လက္ခံၾကတယ္။ မေန႔ကဘဲ အြန္လုိင္းကေန စကားတခြန္း နားေထာင္လုိက္ရပါတယ္ စကၤာပူမွာ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ၊ မိမိနဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ အမတစ္ေယာက္က အဲဒီ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာပါ၊ သူမေျပာျပတာက " ဦးဇင္းေရ CCTV ကင္မရာေတြမွာ လူအရိပ္လုိလုိ အရာေတြေပၚေနတယ္တဲ့၊ ကင္မရာမွာ တခုခုမ်ား ကပ္ေနမလားဆုိျပီး သြားၾကည့္ေတာ့ ဘာမွမရွိပါဘူးတဲ့၊ သူတုိ႔ Boss ေရာ သူတုိ႔တေတြေကာ ယုံၾကည္ၾကတာက ဒါဟာ သရဲေျခာက္တာဘဲလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္တဲ့ ၊ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္း ကုိင္တြယ္ရမလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္တဲ့"၊

အျမတ္ဆံုးဒါန။

       ရွင္သာရိပုတၱရာရဲ႕အေလာင္းဥပတိႆ ပရဗုိဇ္ႀကီး အမတ ဆုိတဲ့ ေသျခင္းကင္းရာ တရား
ကုိ လုိက္ရွာပါတယ္။ ရွာတဲ့အခါမွာ ထုိေခတ္က ေခတ္စားေနတဲ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ သၪၥယဆုိတဲ့ ပရဗုိဇ္
ႀကီးထံမွာ တပည့္ခံၿပီး ပရဗုိဇ္လုပ္ေနပါတယ္။ သူ႔ဆီက ပညာေတြ သင္လုိက္တယ္။ အဲဒီ သင္ယူလုိက္

ပါရာဇိက ၄ ပါး။

           ပါရာဇိက ၄ ပါးမွာ ==
၁။ ေမထုန ပါရာဇိက = ေမထုန္ဟူေသာ မျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷဒါန ပါရာဇိက = သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း။

စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္ရျခင္း၏ အက်ိဳးတရားမ်ား။

 ၁။ မိမိ၏အသိဉာဏ္ တိုးတက္လာၿပီး သီလကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူ
တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။
  ၂။ သီလရွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာသည္။

Sunday, February 25, 2018

အိပ္မက္ျပႆနာ ရွင္းတမ္း

အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း အိပ္မက္ ျမင္မက္ၾကသူေတြက ေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့ၾကပါတယ္၊ သူတုိ႔တေတြရဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ အေျဖေပးရင္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာမို႔ ဘုရားရွင္္ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ ပါဠိေတာ္နဲ႔ အ႒ကထာဆရာမ်ားရဲ့ စာေပေတြကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈျဖစ္ပါတယ္၊

၀ိပလႅာသ (၁၂ ) ပါးကုိ မပယ္သတ္ရေသးတဲ့ ပုထုဇဥ္နဲ႔ ေသကၡပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အိပ္မက္ မက္ၾကျပီး ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ အိပ္မက္ မမက္ေတာ့ဘူးလုိ႔္လုိ႔ဆုိပါတယ္၊ အိပ္မက္ မက္ရျခင္း အေၾကာင္းကုိ ျပဆုိရမွာေတာ့..