Saturday, February 3, 2018

စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြ လိုအပ္ပါသလဲ

ေမး။ ။ ဗုဒၶဘာသာကို ကုိးကြယ္တဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြ လိုအပ္ပါသလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ = ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးရမယ္၊ ဆိုးတာလုပ္ရင္ ဆိုးက်ိဳးရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံ ဥာဏ္အျမင္မွန္ၾကီး ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း တျခားဘာသာမ်ားနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဟာအေရွ႕နဲ႔အေနာက္၊ သမုဒၵရာဟိုဘက္ကမ္းနဲ႔ ဒီဘက္ကမ္း၊ ေျမျပင္နဲ႔မိုးေကာင္းကင္လို ကြဲျပားျခားနားလွပါတယ္။

Friday, February 2, 2018

ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္၊ သိုက္ေစာင့္ဟူသည္

ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ဦးေမးလာသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ သိုက္ဆက္နီး လြန္း အားၾကီးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ မရေသာ အျဖစ္မ်ားၾကံဳဖူးၾကားဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။ မွန္ မမွန္ႏွင့္ ဘုရားေဟာ မည္သို႔ရွိသည္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ေခ်သည္။
သိုက္ ဟူသည္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ထာပနာသိမ္းဆည္းမ်ား ထားသုိရာေနရာတစ္ခုဟု စာေရးသူသိထားပါ သည္။ သို႔ေသာ္ သိုက္ဟုဆုိလိုက္လွ်င္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားသာမက လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆန္း က်ယ္ေသာ ေမွာ္ ဆန္ဆန္ ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သတၱဝါမ်ား စုဖြဲ႔တည္ရွိရာ ဟုလည္း အမ်ားအသိျဖင့္ သိရွိထားပါေသးသည္။

ဘ၀အသြင္ကို ဓမၼအျမင္ျဖင့္တိုင္းတာျခင္း။

   လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ကိုယ္စီဘ၀ကေလးေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘ၀နဲ႔ပတ္သက္
ၿပီးေတာ့ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျမင္ခ်င္းမတူၾကေပ။ တခ်ိဳ႕က ဘ၀ကို ေပ်ာ္စရာလို႔ ျမင္တယ္။ တ
ခ်ိဳ႕က ဘ၀ကို ၿငီးေငြ႕စရာလို႔ ျမင္ၾကတယ္။
         ဘ၀မွာ အဆင္ေျပေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက “ ေအး .. တို႔ရထားတဲ့ ဘ၀ဟာ သာေတာင့္သာ

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လည္ပံုျပတ္ပံုတရားကို အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကေစရန္။

            (လကၤာေဆာင္ပုဒ္ ၁ )=အ၀ိဇၨာႏွင့္   တဏွာရင္းခံ   ဥပါဒါန္ကံေၾကာင့္   ရုပ္နာမ္ေပၚ
အပင္မွမ်ိဳး၊ မ်ိဳးမွအပင္ အမွ်င္မျပတ္ ဆက္စပ္သည့္ဟန္၊ ကံေၾကာင့္နာမ္ရုပ္၊ နာမ္ရုပ္ေၾကာင့္ကံ၊
အဖန္ဖန္၊  ျဖစ္ျပန္နည္းအေလ်ာ္၊  ျဗဟၼာသိၾကား  စသည္မ်ားက  ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင္ဖန္ဆင္း
အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ လူနတ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါတို႔ ျဖစ္လာရမွဳ၊ မဟုတ္ဟု  ဉာဏ္ျဖင့္ ရွဳ၍ေမွ်ာ္။

စိတ္၏ေစရာေနာက္လိုက္ေနတဲ့အတြက္ နတ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္က နတ္ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

  ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် ရတနာ သံုးတန္ႏွင့္ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံု
ၾကည္ျခင္းဟူသည္ မိမိျပဳေသာ ေကာင္းမွဳ၊ မေကာင္းမွဳကသာ မိမိ၏ဘ၀ သံသရာကို စီမံဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္
ဟူ၍ ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ဘ၀သံသရာသည္ ရွည္လ်ားလြန္းသည့္အေလ်ာက္ နိဗၺာန္သို ့မေရာက္မီ

Thursday, February 1, 2018

သိကၡာထပ္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူး...

ေမး။ ။ ဖုိးသူေတာ္ ဘဝကေန ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လုိ႔ အခုဆုိ စာခ်ေက်ာင္းထိုင္္ ဆရာေတာ္ျဖစ္ေနတဲ႔ ဘုန္းႀကီးကုိ သိကၡာထပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ ထုိဘုန္းႀကီးနဲ႔ဒကာမွာ ေလာကီေလာကုတၲ႐ာ ဘာအက်ိဳးမ်ား ထူးပါသလဲ ဘုရား။ ေျဖၾကားေစခ်င္ပါတယ္။
အေျဖ။ ။ သိကၡာထပ္ေပးတာနဲ႔စပ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ဒကာမွာ ဘာအက်ဳိးမ်ားရႏုိင္မလဲလို႔ ေမးခြန္းရွင္ကဆုိလိုဟန္ ရွိပါတယ္။ သိကၡာထပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဟန္းျဖစ္ၿပီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သိကၡာထပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပုိထူးလာတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါျဖင့္ သိကၡာထပ္တာ အလကားျဖစ္ေနတာေပါ့လို႔ ဆိုနိုင္တယ္။ အလကားေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သိကၡာထပ္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းမွာ ဘာမွ် ထူးျခားမႈမျဖစ္လာေပမဲ့ ပရိကၡရာလွဴဒါန္းတဲ့ ဒကာမွာေတာ့ လွဴဒါန္းရတဲ့ အက်ဳိးေတာ့ခံစားခြင့္ ရရွိပါတယ္။

Wednesday, January 31, 2018

မွတ္သားဖြယ္ရာေရႊတိဂံုေစတီေတာ္

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္

တည္ေနရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္

ဉာဏ္ေတာ္ ဖိနပ္ေတာ္မွ စိန္ဖူးေတာ္ထိ (၃၂၆) ေပ

ေက်ာ္ၾကားမႈ အေစာဆံုး ေစတီေတာ္ႀကီး (ကမာၻ႕အံ့ဘြယ္)

ကမာၻေပၚရွိ အျမင့္ဆံုး ဘုရားေစတီမွာ ၃၂၆-ေပ ရွိေသာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံု ဟုလည္း ေခၚတြင္သည္။ ေစတီအစ ေရႊတိဂံုက ဟုဆိုၾကသည္။

ဗုဒၶတရားေဒသနာေတာ္ကို ေလ့လာျခင္း။

      ဤတရားေတာ္သည္ မဇၩိမနိကာယ္မွ ရဌပါလသုတ္၌ ပါရွိေသာ ဓမၼဳေဒၵသ ၄ ပါးကို ရွင္း
လင္း ေဟာၾကားထားသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားဓမၼသည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး အမွန္အတိုင္း
ထုတ္ေဖၚေဟာၾကားအပ္သည့္ (၁) “သြာကၡာတ” ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။

သဒၵါႏွင့္ ပညာ။

    ယံုၾကည္မွဳသဒၵါ အားေကာင္းလြန္းၿပီး ဆင္ျခင္မွဳပညာ အားနည္းေနရင္ အမွားနဲ႔ အမွန္
ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မရွိႏိုင္ပါ။ သဒၵါလြန္ေတာ့ တဏွာကၽြန္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မပါဘဲ
အလြယ္တကူ ယံုၾကည္တတ္တဲ့သူဟာ ကိုယ္က်ိဳးနည္းတတ္ပါတယ္။ တကယ္ယံုၾကည္သင့္
တာက တရားရွဳမွတ္မွဳအေပၚ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳ အျပည့္အ၀ရွိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳ အသိပညာေပးေဆာင္ပုဒ္မ်ား (၈)။

“ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ ဆံုးမစာ (၇) ”
====================
၇၅။ ခိုးပါမိေလ၊ ထိုးခုတ္ေသ၊
က်ေလ ပါယ္ရပ္ရြာ။
၇၆။ ဤစာေရႊက်မ္း၊ ဆံုးမခန္း၊
ရဟန္းလူရွင္၊ လြန္ၾကည္လင္၊

Tuesday, January 30, 2018

ဘ၀ဆႏၵ

ဘ၀ဟူသည္မွာ ခႏၶာငါးပါးတို႕၏ အေပါင္းအစု ျဖစ္၏ ။ ခႏၶာငါးပါးတို႕တြင္ ရုပ္လည္း ပါ၏ ။ ေ၀ဒနာလည ္း ပါ၏။ သညာလည္းပါ၏။ သခၤါရလည္း ပါ၏ ။ ၀ိညာဏ္လည္း ပါ၏ ။ ထိုသို႕ ပါ၀င္ရာတြင္ ‘အေရာ’ အေနျဖင့္ ပါ၀င္သည္ မဟုတ္။ ‘တစ္သားတည္း အစုေပါင္း’ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ‘အေရာ’ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းကို ‘သံေယာဂ’ ဟူ၍ ေခၚရ၏ ။ ‘တစ္သားတည္း အစုေပါင္း’ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းကို ‘သမ၀ါယ’ ဟူ၍ ေခၚရ၏ ။

Monday, January 29, 2018

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္(၁၀)ပါး

ဒသဗလဉာေဏန- အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏

(၁)အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဌာနာဌာနေကာသလႅဉာဏ္ေတာ္၊

(၂) ကံ၏အမ်ိဳး ကံ၏အက်ိဳးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ကမၼ၀ိပါကေကာသလႅဉာဏ္ေတာ္၊

(၃) ထိုထိုဂတိ အဂတိသို႔ ေရာက္ဘိအေၾကာင္း က်င့္လမ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ အေနကဓာတု နာနာဓာတု ဉာဏ္ေတာ္၊

(၄) ဓာတ္အမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အမ်ားတြင္ ထူးျခားအင္ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ အေနကဓာတု နာနာဓာတုဉာဏ္ေတာ္၊

၀က္၀ံႀကီးေျပာသြားတဲ့ စကားတစ္ခြန္း။

    ငယ္ငယ္တုန္းက ပံုျပင္ေလးတစ္ခု ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အင္မတန္မွ မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့
ပံုျပင္ေလးတစ္ခုပါ။ ပံုျပင္ထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေတာအုပ္ႀကီးတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းသြားရ
တယ္။ တစ္ေယာက္က လက္နက္ပါလာတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က လက္နက္မပါဘူး။ လက္

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ဉာဏ္(၁၆) ပါး။

      နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားက်င္ႀကံ အားထုတ္ေနၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ အ
တြက္ နိဗၺာနေရာက္ေၾကာင္းဉာဏ္ ၁၆- ပါးမွာ==
(၁)။ နာမရူပပရိေ စၦဒဉာဏ္ = ဘံုသံုးပါး၌ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို ပိုင္းျခားသိေသာဉာဏ္။
(၂)။ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ = ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတရားကို သိမ္းဆည္းေသာဉာဏ္။

အစဥ္အလာဟူသမွ်ကို ေထရ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ေပၚတင္ၿပီး စီစစ္ပါ။

     ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးစံ  စသည္တို႔တြင္  “အစဥ္အလာ”   ဆိုသလို
ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား ရွိပါ၏။ အစဥ္အဆက္ အမ်ားသူငွာ ေဆာင္ရြက္လာသည့္ အတြက္ အစဥ္
အလာျဖစ္တိုင္း  မစူးစမ္း၊  မဆင္ျခင္၊  မေ၀ဖန္၊  မသံုးသပ္ဘဲ  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ပါ။

Sunday, January 28, 2018

ဘုရားေပးခဲ့ေသာဥပမာ(ကုသိုလ္ & အကုသိုလ္)အကုသိုလ္ 
၁။ အဆိပ္ပါေသာမိုးခါးရည္ႏွင့္ အကုသိုလ္ကို ဥပမာေပးထားသည္။ဥပမာေပးထားပံုမွာ အဆိပ္ပါ
ေသာမိုးခါးရည္သည္ ေသာက္ဆဲမွာပင္ အဝင္အရမ္းဆိုးၿပီး အရမ္းခါးသလိုေသာက္ပီးလို႕ အဆိပ္ေဆးစြမ္းၿပလာ
လွ်င္လည္း ဒုကၡဆင္းရဲရကာ ေသပြဲဝင္ရသည္။ထိုသို႕ပင္ လူတစ္ ေယာက္သည္အကုသိုလ္(မေကာင္းမွု) အလုပ္
ကိုပင္ပန္းဆင္းရဲၾကီးစြာ(ေစတနာမပါလို႕ပဲလုပ္လုပ္၊ မေပ်ာ္မရႊင္ပဲလုပ္လုပ္၊စိတ္မပါလို႕ပဲ လုပ္လုပ္) အကုသိုလ္
အလုပ္ကိုလုပ္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္တြင္လည္းမိုးခါးရည္ကိုေသာက္ရာ အလြန္ခါးသကဲ့သို႕ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရၿပီး
အဆိပ္အစြမ္းၿပခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါဆင္းရဲဒုကၡၾကီးစြာ ေသပြဲဝင္ရသကဲ႕သို႕ အကုသိုလ္ အကိ်ဳးေပးခ်ိန္တန္လာေသာအခါဆင္းရဲဒုကၡမ်ားရသည္။