Monday, December 3, 2018

သီလသိကၡာ သာသနာ ရွည္ၾကာတည္တ့ံပါေစေသာ္။


   ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေအာက္ ခိုလွံဳေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ ရဟန္း သာမေဏမ်ား
သည္ သံသရာ ၀ဋ္ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္၍ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း အက်ိဳးငွာ ေတာင္းပန္ခဲ့ၾက
သည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ မပ်က္ျပားေစရန္ နိဗၺာန္၏ ဖီလာကန္႔

လန္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ျပဳမူေျပာဆိုမွဳမ်ားကို လံုး၀ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။
         မိမိ၏ ကိုယ္က်င့္ဓမၼကို ဂရုဂါရ၀ ထားႏိုင္မွ သူတစ္ပါး၏ ကိုယ္က်င့္ဓမၼကို ဂရုဂါရ၀ ထားႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ အညမည ဂါရ၀ ရွိၾကမွသာလွ်င္ စည္းလံုးညီညႊတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို
ၾကည္ညိဳေလးစားမွဳ မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သူတစ္ပါး ၾကည္ညိဳေလးစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုပုဂၢိဳလ္
မ်ိဳးကို အညမည ၀စေနန အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဆံုးမျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို
လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္။ အညမည၀ုဌာပေနန =အခ်င္းခ်င္း အာပတ္မွထေစျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ
သူေတာ္ေကာင္းတရားကို လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့။ ဓမၼ၀ိနယသာသနာ ႀကီးပြားရာႀကီးပြား
ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္သည့္တရားႏွစ္ပါးကား ရဟန္းမ်ား၏ သႏၱာန္၌ မရွိေတာ့။ အနည္းငယ္ေသာ
လဇၹီရဟန္းမ်ားသာ ဂရုဂါရ၀ထား၍ အျပစ္အာပတ္မ်ား ကုစားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေတာ့၏။
         ဓမၼ ၀ိနယ သာသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေညာင္လြန္႔ဆရာေတာ္ႀကီးက တပည့္
မ်ားအား "ဘုန္းႀကီးတို႔ ဦးပဥၨင္းတို႔ ပရိယတၱိကို မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားၾကပါ။ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႏွင့္
စပ္လို႔ အေသးအဖြဲ႕ကေလးကအစ ထိန္းသိမ္းၿပီး ဆရာသမား ေရွးမေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ဒိဌာႏုဂတိ
ရွိၾကပါ။ ျမတ္စြာဘုရား တားျမစ္တာ၊ လုပ္ခိုင္းတာ အားလံုးဟာ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာဖို႔ခ်ည္းပဲ။ သခၤါရ
တရားေတြဟာ ဘာမွအားကိုးစရာ အႏွစ္သာရ မရွိဘူး။" ဟု ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။
         ရဟန္း သာမေဏမ်ားသည္ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳမရွိ၊ ၀ိနည္းသိကၡာ
ပုဒ္မ်ားလည္း မေလးစား၊ ဆရာသမား ေရွးမေထရ္ႀကီးမ်ား၏ ဒိဌာႏုဂတိကိုလည္း မလိုက္နာ၊ ၀ိပႆနာ
တရား ပြားမ်ားအားထုတ္မွဳ၌လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္ မေပ်ာ္ပိုက္သည္ရွိေသာ္ ဓမၼ၀ိနယ သာသနာအေရး
ရင္ေလးစရာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
         ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း " ဘုရားအဆံုးအမ ျဖစ္တဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု
အကုန္လံုးဟာ ဆင္းရဲလြတ္ကင္းမွဳ တစ္ခုတည္းျဖစ္လို႔ အားလံုးအတူတူပဲ။ ဘုရားဆံုးမတာ မွန္သမွ်
ခ်မ္းသာဖို႔ခ်ည္းပဲ။ မဆုတ္မနစ္ အားထုတ္ၾက " ဟုမိန္႔ၾကားခဲ့၏။ နာယူမွတ္သား ေလးစားၾကပါရန္
တိုက္တြန္းေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။  ။
(မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရစာေစာင္မွ
ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။)
 (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
     ဦးသိန္းေ၀။ 
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment