Friday, November 2, 2018

ဒိဌိ၏ အထင္မွားမွဳႀကီးမ်ား။

        မွန္ထဲကပံုကို ငါလို႔ပဲ ထင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာ မွန္ကိုဖယ္လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္
နက္ မွန္ရိပ္ထဲက ပံုရိပ္လႊာဟာ ေပ်ာက္သြားၿပီ၊ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ္ ထင္ၿပီးေတာ့ အားကိုးစရာ အ
ရာတစ္ခုဟာ ဘာမွ အားကိုးစရာ မရွိဘဲနဲ႔  မၾကာခင္ပဲ သူ႕ဟာသူ ေျပာင္းလဲၿပီး ပ်က္စီးတဲ့အ

ရာသာျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို တို႔တစ္ေတြ “ဒိဌိမညနာ” မွားယြင္းတဲ့ အထင္မွားမွဳတစ္ခုေၾကာင့္
မျမင္ႏိုင္ၾကပါ။
         တဏွာေၾကာင့္ အထင္မွားမွဳေတြ တြယ္တာမွဳကို စြဲလန္းၿပီးေတာ့ အထင္မွားမွဳေတြ၊
မာနေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အထင္မွားမွဳေတြ၊ မွားယြင္းတဲ့အျမင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အ
ထင္မွားမွဳေတြ၊ သကၠာယေပၚမွာ အဲဒီလို အထင္မွားမွဳေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ဒီ သကၠာယ
ဆိုတဲ့ ခႏၶာ ၅ ပါး ႀကီးက လြတ္ေအာင္၊ ကၽြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ အင္မတန္မွ ခဲယမ္းပါတယ္။
         ဥပမာ = လူ႕ဘ၀ကေန ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳေတြ လုပ္တယ္၊ နတ္ဘ၀ ေရာက္သြားတယ္
ခႏၶာပဲ ျပန္ရပါတယ္။ အကုသိုလ္ေတြလုပ္လို႔ ငရဲက်သြားတယ္၊ တိရစၦာန္ျဖစ္တယ္၊ ၿပိတၱာျဖစ္
တယ္၊ ခႏၶာပဲ ျပန္ရပါတယ္။ တို႔တစ္ေတြ ခႏၶာ ၅ ပါးနဲ႔ပဲ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အ
ေ၀းကို မေရာက္ႏိုင္ၾကဘူးလို႔ “ဂဒၵဳလသုတ္” မွာ ျမတ္ဘုရား ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
         ျမတ္ဘုရားပြင့္ေတာ္မူမွ ခႏၶာ ၅ ပါးမွ လြတ္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္အမွန္ကို လမ္းညႊန္ျပသ
ေဟာၾကားေတာ္မူမွ သိရပါတယ္။ တျခား အယူ၀ါဒရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ခႏၶာ ၅ ပါးရဲ႕အ
ျပစ္ကို ျမင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတယ္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္
ႀကိဳးစားရင္း ႀကိဳးစားရင္း သူတို႔ဟာ လြတ္ေျမာက္မွဳမရႏိုင္ပဲ ခႏၶာ ၅ ပါးပဲ ျပန္ေတြ႕ၾကပါတယ္။
         သကၠာယေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အျပစ္ျမင္ျမင္ ေဟာဒီ . တဏွာဆိုတဲ့ အထင္မွားမွဳ၊
ဒိဌိဆိုတဲ့ အထင္မွားမွဳ၊ မာနဆိုတဲ့ အထင္မွားမွဳ၊ ဒီ တရားသံုးပါးကို မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးသမွ်
ကာလပတ္လံုး၊ မွန္ကန္တဲ့အျမင္ မရေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး တို႔တစ္ေတြဟာ ခႏၶာ ၅ ပါးပဲ
ျပန္ရၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
         ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားတဲ့ လြတ္သြားတဲ့နည္း = မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားကို
က်င့္တဲ့အခါ အရင္က သကၠာယကို “ဧတံ မမ- ဒါ ငါ့ဟာ” လို႔ ျမင္ၾကတယ္၊ “ဧေသာဟ မသၼိ-
ဒါ ငါပဲ” လို႔ ျမင္တယ္၊ “ဧေသာ ေမ အတၱာ - ဒါ ငါရဲ႕အတၱပဲ” လို႔ ဒီလို တဏွာ၊မာန၊ဒိဌိအျမင္
ေတြနဲ႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီ အျမင္ကေန ေျပာင္းျပန္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။
         ယထာဘူတဉာဏ္နဲ႔ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ေဟာဒီ သကၠာယဟာ “ေနတံ မမ- ငါ့ဟာ မ
ဟုတ္ဘူး၊ “နေမေသာ အတၱာ - ငါရဲ႕ ခိုင္မာေသာ အတၱလည္း မဟုတ္ဘူး”၊ “ေနေသာဟ မသၼိ-
ငါလို႔ ေျပာစရာလည္း တစ္ခုမွ မရွိဘူး” လို႔ ဒီလို ျမင္ရမယ္။
         ဒါေၾကာင့္မို႔ သတိထားၿပီး ေနတဲ့အခါမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္ဖို႔ရာအတြက္ စိတ္ဓါတ္
ေလး တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ “သမၼာသမာဓိ”လို႔ ဆိုပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္
ျမင္တဲ့အခါက်ေတာ့ အထင္မွားဆိုတာေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ အဲဒီအထင္မွားမွဳ ေပ်ာက္သြား
ရင္ “ရူပသၼိမၸိ နိဗၺိႏၵတိ-ရုပ္ေပၚမွာ ၿငီးေငြ႕တယ္၊ တြယ္တာမွဳေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ ေ၀ဒနာယပိ နိဗၺိ
ႏၵတိ- ခံစားမွဳေတြေပၚမွာလည္း မတြယ္တာေတာ့ဘူး၊ သညာယပိ နိဗၺိႏၵတိ- သညာေပၚမွာလည္း
တြယ္တာမွဳ မရွိဘူး၊ သခၤ ါေရ သုပိနိဗၺိႏၵတိ- က်န္တဲ့စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လွံဳ႕ေဆာ္မွဳေတြအေပၚ
မွာလည္း တြယ္တာမွဳ မရွိေတာ့ဘူး၊ ၀ိညာဏသၼိမၸိ နိဗၺိႏၵတိ- အသိစိတ္ေပၚမွာလည္း တြယ္တာမွဳ
မရွိေတာ့ဘူး”၊ အဲဒီလို တြယ္တာမွဳ မရွိဘူးဆိုတာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ ျဖစ္တာပါ။
         သကၠာယေပၚမွာ တြယ္တာမွဳ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ နိဗၺိႏၵံ ၀ိရဇၨတိ- သကၠာယေပၚမွာ ၿငီး
ေငြ႕လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တြယ္တာမွဳေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတယ္၊ တြယ္တာမွဳ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား
ရင္ ၀ိရာဂါ ၀ိမုစၥတိ- စိတ္ဟာ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိဌိ ဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အေတြးမွားေတြကေန
လံုး၀လြတ္ေျမာက္ သြားတယ္။
         အဲဒီလို လြတ္ေျမာက္သြားမွသာလွ်င္ အထင္မွားမွဳေတြ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ထာ၀ရအၿငိမ္း
ဓာတ္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္တယ္။ ေသာကေတြ ပရိေဒ၀ေတြ ဒုကၡေတြ ေဒါမနႆေတြ အားလံုး ခ်ဳပ္
ၿငိမ္းၿပီး အင္မတန္ေအးခ်မ္းတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းတဲ့ “ဥပသမ”  ဆိုတဲ့ အၿငိမ္းဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္
တယ္ဆိုတာကို ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္း အားလံုးယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူ
ခဲ့တဲ့ တရားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးကာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
 {၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌
   အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ(Ph.D) ေဟာၾကားေသာ “အထင္မွား အျမင္မွား” တရားေတာ္မွ
   ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment