Wednesday, October 10, 2018

ဗုဒၶဘာသာဝင္ (၅)မ်ိဳးထဲမွ သင္သည္ မည့္သည္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္သနည္း.

ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ငါးမ်ိဳးရွိပါ တယ္။

(၁) ကုလ ဗုဒၶဘာသာ (မိရိုးဖလာကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊
(၂) လာဘ ဗုဒၶဘာသာ (လာဘ္လာဘကို လိုခ်င္၍ကိုးကြယ္ရေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊
(၃) ဘယ ဗုဒၶဘာသာ (ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာက္၍ကိုးကြယ္ရေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊


အထက္ပါ သံုးမ်ိဳးကို ေအာက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚဆိုပါသည္။

(၄) သဒၶါဓိက ဗုဒၶဘာသာ (သဒၶါတရားကိုအရင္းခံ၍ကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊

၄င္းကို အလတ္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚဆိုပါသည္။

(၅) ပညာဓိကဗုဒၶဘာသာ (ပညာဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊

၄င္းကို အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment