Monday, September 10, 2018

ရွင္ျပဳမလို႔လား။

      ယခုေခတ္တြင္ စုေပါင္းရွင္သာမေဏျပဳပြဲ၊{ တစ္ေန႔တုန္းကလည္း တူမရဲ႕ fb မွာ
နဘူးအိုင္ေက်းရြာ ရွင္ (၁၀၀) စုေပါင္းရွင္ျပဳပြဲလို႔ ေတြ႕လိုက္ပါတယ္} တစ္ဦးခ်င္း ရွင္သာမေဏ
ျပဳပြဲ၊ ႒ာနဆိုင္ရာအလိုက္ ဒုလႅဘ၀တ္ပြဲ၊ မိမိဘာသာ ဒုလႅဘ၀တ္ပြဲမ်ား ေခတ္စားလာခဲ့ပါတယ္။

         အေပၚယံၾကည့္လွ်င္ အလြန္အားရဖြယ္ ေကာင္းပါ၏။ အထူးသျဖင့္ မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားက
ေျမးကေလး၊ သားကေလး ရွင္ျပဳရတယ္ဆိုရင္ ေသေပ်ာ္ပါၿပီေတာင္ ေျပာၾကပါတယ္။ ကေလး
ေမြးရင္ေတာင္ သားေယာက္်ားေလး ေမြးပါေစ၊ သားေယာက္်ားေလးရရင္ ရွင္ျပဳဖို႔ဆိုၿပီး ပီတိ
ေတြ တလွိဳင္လွိဳင္နဲ႔ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္မိၾကပါတယ္။ သားေယာက္်ားေလးရလာၿပီးကတည္းက
ရွင္ျပဳဖို႔ဆိုၿပီး စုေဆာင္းၾကပါတယ္။ ဘိုးဘြားမ်ားက ရွင္ျပဳခ်ိန္မွာ အေမြေပးတတ္ၾကလို႔
“ရွင္ျပဳရန္ေပးကမ္းျခင္း” ဆိုတာ ဥပေဒမွာေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳရပါတယ္။
         ေယာက္်ားေလး အားလံုးနီးပါး ရွင္ျပဳဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ လူႀကီးမ်ား ဒုလႅဘ၀တ္ခဲ့ၾက
လိမ့္မယ္။ ရွင္ျပဳဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးစုၿပီးရွိတဲ့သူ ရွိၾကသလို တခ်ိဳ႕မရွိရင္ လယ္ေပါင္၊ အိမ္ေပါင္၊
ႏြားေရာင္းၾကရၿပီးမွ ရွင္ျပဳရတာပါ။ ရွင္ျပဳတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာကိစၥေတြမွာ အကုန္မ်ားသလဲ ?၊
     ၁။ ရွင္ေလာင္းအတြက္ သကၤန္းပရိကၡရာက်ေတာ့ ျဖစ္ရံုေလး ၀ယ္ၾကပါတယ္။
     ၂။ နတ္ျပမယ္၊ ပူေဇာ္ၾကမယ္။
     ၃။ ကားေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲလွည့္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ဆင္ေတြ ျမင္းေတြနဲ႔ လွည့္တယ္။
     ၄။ ေကၽြးေမြး ဒါနျပဳၾကတယ္။
     ၅။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အၿငိမ့္ ဇတ္သဘင္တို႔၊ ဆိုင္း၀ိုင္းတို႔ တတ္ႏိုင္သလို ပြဲငွားၾကတယ္။
         ဒါက ရွင္မျပဳရခင္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အကုန္အက် ေပးထားပါတယ္။ ရွင္ေလာင္း
အတြက္ကေတာ့ ဓါးအတု၊ ေရစစ္အတု၊ ေတာင္ေ၀ွးအတုေတြနဲ႔ သကၤန္းပရိကၡရာပါပဲ။ ကိုရင္
ေလာင္းအတြက္ သကၤန္းပရိကၡရာ၀ယ္ဖို႔ကေတာ့ (ကိုယ္တိုင္စိတ္တိုင္းက်မစီစဥ္) လူလႊဲၾကပါတယ္။
ပြဲငွားဖို႔၊ မ႑ပ္ထိုးဖို႔က ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် စီစဥ္ၾကပါတယ္။ အၿငိမ့္ ဇတ္သဘင္တို႔၊
ဆိုင္း၀ိုင္းတို႔ေတြဟာ ကုသိုလ္မဟုတ္၊ အကုသိုလ္ေတြမွန္း မသိၾကပါ။
         ကိုရင္၀တ္ေပးၿပီး ကတံုးကေလးနဲ႔ သကၤန္းအျဖစ္ကေလးပတ္ထားရင္ ဟုတ္လွၿပီ
ေအာက္ေမ့ေနၾကတာ၊ ကိုရင္ေလးေပ်ာ္ေအာင္ဆိုၿပီး သံုးပါေစေတာ့၊ မုန္႔ဖိုးေတြ ေပးလိုက္ၾက
ေသးတယ္။ ကိုရင္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ သီလတစ္ပါးက်ိဳးၿပီဆိုတာ သိသူနည္းပါတယ္။ ကိုရင္
ကေလးကို အဲဒီ မုန္႔ဖိုးကစၿပီး ဒုကၡေပးေတာ့တာပဲ။
        *** ကိုရင္မ၀တ္ခင္ ဘာေတြ သင္ေပးၿပီးၿပီလဲ ?၊
        *** ကိုရင္ထိန္းသိမ္းရမယ့္ သီလေတြ ဘာေတြလဲ ?၊
        *** မိဘေတြက အလြတ္မရေတာင္ စာအုပ္ကေလးဘာေလး ၀ယ္ဖတ္ၿပီး ကိုရင္ျဖစ္မယ့္
သားကေလးကို သင္ေပးထားရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား ?။
         ရွင္ျပဳတဲ့အခါမွာလည္း ပရိကၡရာမစံုလင္ (အတုမ်ားပါေနတယ္)၊ ရွင္ျပဳၿပီးေတာ့လည္း
ေနခ်င္သလိုေန၊ စားခ်င္သလိုစား၊ သြားခ်င္တဲ့ေနရာသြား၊ ဘာမွသင္ၾကားျခင္းမရွိ၊ က်င့္ႀကံျခင္း
မရွိဘူးဆိုရင္ *** ရွင္မျပဳဘဲ ထားတာကမွ ေကာင္းပါေသးတယ္။ ဒီလို ရွင္ျပဳနည္းက အပါယ္
လက္မွတ္ ကိုယ့္သား ကိုရင္ကေလးကို ၀ယ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္ျပဳနည္း
ႏွင့္ ကိုရင္မ်ား လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ရွင္ျပဳေပးမယ့္ မိဘ ဘိုးဘြား
ေတြက ကိုရင္မ်ားလိုက္နာရမယ့္စည္းကမ္း အခ်က္မ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕သား ကိုရင္
ေလာင္းကို လိုက္နာႏိုင္မလား ေမးပါ။ မလိုက္နာႏိုင္ရင္ ရွင္မျပဳပါနဲ႔။ ဒီအတိုင္းေနတာက အက်ိဳးရွိ
ပါတယ္။
{ ျမင့္ေရႊ(ေပါင္းတည္) ၏ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။ }

  ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment