Wednesday, July 11, 2018

ဘုရားရွစ္ခိုးတဲ့အခါ ၾသကာသ နဲ႔ ဘာလို႔ အစခ်ီသလဲ...?ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ
ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံတည္းဟူေသာ သံုးပါးေသာကံတို႔တြင္
တစ္ပါးပါးေသာ ကံျဖင့္ တရံတဆစ္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိေသာ္
ထို အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ
( တနည္း ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ )
ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ၾကိမပ္ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္
ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာ ရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးတို႔ကို
အရုိအေသ အေလးအျမတ္ လုက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာက္ မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏
အရွင္ဘုရား ။

------
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္
(တနည္း ကန္ေတာ့ရေသာ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ )
အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ ဗ်သနတရား ငါးပါးတို႔မွ
အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို
လွ်င္ျမန္ေစာစြာ ရပါလို၏
အရွင္ဘုရား ။
--------
ဤသို႔ ရတနာသံုးပါးကို ကန္ေတာ့ရာ၌ စာပိုဒ္၀ါက် ႏွစ္မ်ိဳး ရွိေလသည္။ ပထမေရွ.စာပိုဒ္ျဖင့္ ရတနာ သံုးပါးကို ရွိခိုးကန္ေတာ့၍ ေနာက္စာပိုဒ္ ၀ါက်ျဖင့္ အလိုရွိေသာ ဆုကို ေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာ ၂ ပိုဒ္တို႔တြင္ -
ပထမ စာပိုဒ္ (ကန္ေတာ့ခန္း) ၌ “ ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ” ဤ သံုးပုဒ္ကား ရတနာ သံုးပါးကို ဦးတည္ တိုင္တည္ေသာ စကားျဖစ္သည္။
ဤ စာသံုးပုဒ္ျဖင့္ ခြင့္ေတာင္းသည္ဟူ၍လည္း ဆရာတို႔ ဆိုေတာ္မူၾကသည္။
ေရႊဥေဒါင္း တြန္က်ဴးသံ
+++++++++++++
ထိုသံုးပုဒ္ျဖင့္ ရတနာသံုးပါးကို တိုင္တည္သည္ဆိုေသာ ဆရာေတာ္တို႔၏ အဆိုအမိန္႔အတိုင္း ရွင္းလင္းျပလိုသည္မွာ -
ဗုဒၶဘာသာအႏႊယ္၀င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ ရတနာသံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ထိုထို ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥတို႔၌ ေလာက ဥပမာအားျဖင့္ မိုးဦးက် တခို၀ယ္ ေတာင္အရပ္မွ မိုးခ်ဳန္းလိုက္ေသာအခါ ေရႊဥေဒါင္းတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း “ေကကာ ေကကာ” ဟူေသာ အသံကို ၀မ္းေျမာက္စြာ တြန္ျမည္ၾကသကဲ့သို႔ --
ဗုဒၶဘာသာအႏႊယ္၀င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္လည္း ထိုထို ဘာသာေရးကိစၥအ၀၀တို႔၌ ပရိသတ္စံုညီလွ်င္ နိဗၺာန္ေဆာ္ ဓမၼေဃာသက ပုဂၢိဳလ္က “ရတနာသံုးပါးအား ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ခင္ဗ်ား” ဟု တရားမိုးခ်ဳန္းလိုက္ ေသာအခါ --
ဗုဒၶဘာသာအႏႊယ္၀င္ သူေတာ္စင္ ေရႊဥေဒါင္းတို႔သည္လည္း “ရတနာသံုးပါးအား ကေန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ခင္ဗ်ား” ဟူေသာ တရားမိုးခ်ဳန္းသံကို ၾကားၾကသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ “ ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ” ဟူေသာ ေကကာသံကို တညီတညြတ္တည္း တြန္က်ဴးၾကေလသည္။
ထိုၾသကာသ ၃ ပုဒ္တို႔တြင္ ပထမၾသကာသျဖင့္ ဘုရားရတနာ ၊ ဒုတိယ ၾသကာသျဖင့္ တရားရတနာ၊ တတိယ ၾသကာသျဖင့္ သံဃာရတနာကို ပါဠိလို တိုင္တည္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးဆရာၾကီးမ်ားသည္ ဤ “ ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ” ၃ ပုဒ္ကို ရွိခိုးျခင္း၏ တည္ရာ၊ ျမတ္ႏိုးျခင္း၏ တည္ရာ၊ ပူေဇာ္ျခင္း၏ တည္ရာ၊ အရိုအေသျပဳျခင္း၏ တည္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အစိေႏၱယ် သံုးေလာက ထြတ္ထား သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားရတနာ၊ မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺာန္ ပရိယတၱိဟု ဆိုအပ္ေသာ ဆယ္ပါးေသာ တရားေတာ္ျမတ္တည္းဟူေသာ တရားရတနာ ၊ မဂ္၌ တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္၊ ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ ဟုဆိုအပ္ေသာ ရွစ္ေယာက္ေသာ ပရမတၴ အရိယာ သံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းတည္းဟူေသာ သံဃရတနာ” ဟူ၍ အက်ယ္ ဆိုးရိုးျပဳ၍ ကန္ေတာ့ၾကသည္ ကို အကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ နားဆတ္ဆတ္ ၾကည္ညိဳစြာ ၾကားသိအပ္ပါသည္။
----------------
ထိုၾသကာသ ၃ ပုဒ္၏ ေနာက္၌ ပါရွိေသာ စာပိုဒ္ ၀ါက်ျဖင့္ ကန္ေတာ့ေသာ သူက မိမိမွာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေတာ္တဆ ျပဳမွားမိေသာ ကာယကံအျပစ္ ၊ ေျပာမွားမိေသာ ၀စီကံအျဖစ္၊ ၾကံမွားမိေသာ မေနာကံအျပစ္၊ ဤအျပစ္ သံုးမ်ိဳးတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အျပစ္ေဘး အညစ္အေၾကး ရွိခဲ့ေသာ္ ထိုအျပစ္ေဘး အညစ္အေၾကးတို႔ ကင္းေ၀း စင္ၾကယ္ေစရန္ သီလေပးေသာ အရွင္ျမတ္ကို သက္ေသထား၍ ရွိခိုး ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ျခင္း ၊ ကန္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
(ဥဒိၵႆရုပ္ပြား ဘုရားေစတီေရွ.၌ ဤကန္ေတာ့ခန္းစာပိုဒ္ကို ရြတ္ဆိုလွ်င္ ထိုဥဒၵိႆရုပ္ပြား ဘုရားေစတီေတာ္ကို သက္ေသထား၍ ရွိခိုး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ၊ ကန္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။)
----------------
သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆးေၾကာ စင္ၾကယ္ျပီးျဖစ္ေစျခင္း
++++++++++++++++++++++++++++++++++=
-ထိုစာပိုဒ္ကို ရြတ္ဆို၍ ရတနာသံုးပါးကို ရွိခိုး၀န္ခ် ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့လိုက္ေသာအခါ အကၡရာတစ္လံုး တစ္လံုးကုိ ရြတ္ဆိုစဥ္မွာပင္ “လွ်ပ္တျပက္တြင္ ၊ စိတၱကၡေဏ၊ အေပါင္းေရ ၊ ကုေဋတစ္သိန္း” ဟူေသာ အတုိင္း ရြတ္ဆို ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ေသာ ထိုသူ၏ သႏၱာန္၌ ပဏာမ မဟာကုသိုလ္ေဇာစိတ္အစဥ္ ေရအလ်ဥ္ျဖင့္ ထုိသူသည္ မိမိ၏ ခႏၶာအစဥ္ကို သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ စင္ၾကယ္ေစျပီးသာ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္စာပိုဒ္ ၀ါက် (ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ စေသာ ေနာက္စာပိုဒ္ ၀ါက်) ျဖင့္ ဆုေတာင္းပတၳနာမႈ ထိုသူသည္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုစာပိုဒ္ကို ျဖန္႔လိုက္လွ်င္ -
(၁) အပါယ္ေလးပါးမွလည္း အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းရပါလို၏။
(၂) ကပ္သံုးပါးမွလည္း အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းရပါလို၏။
(၃) ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးတို႔မွလည္း အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းရပါလို၏။
(၄) ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတို႔မွလည္း အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းရပါလို၏။
(၅) ၀ိပၸတၱိတရား ေလးပါးတို႔မွလည္း အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းရပါလို၏။
(၆) ဗ်သနတရားငါးပါးတို႔မွလည္း အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းရပါလို၏။
(၇) ဤေျခာက္မ်ိဳးေသာ အနိ႒ေဘးဒဏ္ ရန္မာရ္တိုမွ ကင္းလြတ္ျငိမ္းၾကျပီးလွ်င္ မဂ္တရားေလးပါး၊ ဖိုလ္တရား ေလးပါး၊ နိဗၺာန္တရား တည္းဟူေသာ ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ့သို႔ စာပိုဒ္၀ါက် အက်ယ္ ခုနစ္ပိုဒ္ ထြက္ရွိလာေလသည္။ ထို (၇)ပိုဒ္တို႔တြင္ -
အပါယ္ (၄) ပါးမွာ --
+++++++++++
(၁) ငရဲဘံု၊
(၂) တိရစၱာန္ဘံု ၊
(၃) ျပိတၱာဘံု ၊
(၄) အသူရကာယ္ဘံု
တည္းဟူေသာ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ နိဗၺာန္မရမီအၾကား မက်ေရာက္သည့္ကိုယ္ျဖစ္ရပါလို၏ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။)
ကပ္ (၃) ပါးမွာ--
+++++++++
(၁) ေဒါသအကုသိုလ္ အလြန္ၾကီးၾကသျဖင့္ တုတ္ ဓား လက္နက္တို႔ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ ပုတ္ခတ္ ပစ္ခတ္ၾက၍ သတၱ၀ါတို႔ ေသၾက ပ်က္စီးၾကျခင္းကို သတၱႏၱရကပ္ဟူ၍ေခၚသည္။
(၂) ေမာဟ အကုသိုလ္ အလြန္ၾကီးၾကသျဖင့္ ကပ္ေရာမ်ားမ်ား ႏွိပ္စက္၍ သတၱ၀ါတို႔ ေသေၾကပ်က္စီးၾကျခင္းကို ေရာဂႏၱရကပ္ ဟူ၍ေခၚသည္။
(၃) ေလာဘ အကုသိလ္ အလြန္ၾကီးၾကသျဖင့္ ငတ္မြတ္မႈ ေခါင္းပါး၍ သတၱ၀ါတို႔ ေသေၾကပ်က္စီးၾကျခင္းကို ဒုဗၻိကၡ ႏၱရ ကပ္ဟူ၍ေခၚသည္။
ရပ္ျပစ္ (၈) ပါးမွာ
++++++++++
(၁) ငရဲဘံု၊
(၂) တိရစၱာန္ဘံု ၊
(၃) ျပိတၱာဘံု ၊
ဟူ၍ ရပ္ျပစ္ (၃) ပါး မွတ္သားရာ၏။ ထိုဘံုတို႔၌ ျဖစ္ေသာသူတို႔မွာ ထိုဘ၀ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺနာန္ ကို မရႏိုင္ၾကျပီ။ ိ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘံုသံုးမ်ိဳးကုိ အျပစ္သင့္ေနေသာ အရပ္သံုးပါး - အရပ္ျပစ္သံုးပါးဟူ၍ ေခၚဆိုသည္။
(ဤ၌ အသူရကာယ္ဘံုဘယ္မွာ ေပ်ာက္ေနသနည္းဟု ေမးဖြယ္ရွိ၏။ အေျဖကား-အသူရကာယ္ဘံုကို ျပိတၱာဘံု၌ သြင္း၍ထားသည္။ (၀ါ) ျပိတၱာဘံုဟူေသာ စကား၌ အသူရကာယ္ဘံုကိုပါ ငံု၍ထားသည္။ အေၾကာင္းကား ျပိတၱာဘံုသား သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ အသူရကာယ္ဘံုသား သတၱ၀ါတို႔ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ရွိၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုရာ၏။)
(၄) အသညသတ္ ျဗဟၼာ့ဘံု
(ထိုဘံုသည္လည္း ရပ္ျပစ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ မွန္၏။ ထို အသညသတ္ ျဗဟၼာ့ဘံု ၌ ျဖစ္ၾကေသာ သတၱ၀ါတို႔မွာ ဘုရားဖူးရန္ မ်က္စိ၊ တရားနာရန္ နား(ပသာဒရုပ္) မ်ား လံုး၀မရွိၾကသျဖင့္ ဘုရားကို ဖူးေသာစိတ္၊ တရားကို နာေသာစိတ္ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္။--- နမ္တရားမရွိေသာ ဘံုျဖစ္၍ အျခားစိတ္မ်ားလည္း မျဖစ္ႏိုင္ၾက-- ထုိသို႔ တရားနာေသာစိတ္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ပရေတာ ေဃာသ - သူတပါးထံမွ တရားသံကို ၾကားနာရျခင္းတည္း ဟူေသာ မဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္း ခ်ိဳ.တဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအသညသတ္ဘံု၌ ျဖစ္ၾကေသာ ျဗဟၼာၾကီးတို႔မွာ ထိုဘ၀၌ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မဂ္ဖိုလ္ကို မရႏိုင္ၾကျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို အသညသတ္ ျဗဟၼာ့ဘံုကိုလည္း အရပ္ျပစ္--မဂ္ဖိုလ္၏ အႏၱရာယ္အျပစ္သင့္ေနေသာအရပ္ဟူ၍ ေခၚဆိုသည္။
(၅) လူ႔ဘံု၌ပင္ေသာ္လည္း သာသနာ မထြန္းကားေသာ ပစၥႏၱရစ္ အရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊
(၆) သာသနာထြန္းကားေသာအရပ္၌ လူျဖစ္ရေစကာမူ မိမိက မိစၦာဒိ႒ိ အယူေဖာက္ျပန္ မွားယြင္းေနျခင္း
(၇) သာသနာထြန္းကားေသာ အရပ္၌ လူျဖစ္ရေစကာမူ မ်က္စိ နား ႏွာ အဂၤါခ်ိဳ.တဲ့ ေနျခင္း
(၈) လူ႔ဘံု႔၌ပင္ လူျဖစ္ရေသာ္လည္း သာသနာျပင္ပ အခါႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္း
ဤေလးပါးတို႔ကိုလည္း ရပ္ျဖစ္ေလးပါး ဟူ၍ ေခၚဆိုရသည္။ မွန္၏ ထို ၄ ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ဆံုေနရေသာ လူသည္ ထိုဘ၀ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မဂ္ဖိုလ္ကို မရႏိုင္ျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေလးခ်က္ကိုလည္း အရပ္ျပစ္ေလးပါးဟူ၍ ေခၚဆို ထိုက္ေပသည္။
ေရွ.ေလးပါး ႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးျဖစ္၏။
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး
+++++++++
(၁) ေဖာက္ျပန္ေသာေရ ၊
(၂) ေဖာက္ျပန္ေသာမီး
(၃) ေဖာက္ျပန္ေသာမင္း
(၄) ေဖာက္ျပန္ေသာအေမြခံ
(၅) သူခိုးဒျမ
ဤငါးမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိကို အႏၱရာယ္ျပဳတတ္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူတို႔ မည္ကုန္၏။
၀ိပၸတၱိတရား ေလးပါး
++++++++++++
(၁) ကာလ၀ိပၸတၱိ
ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ခ်ိန္ကလို ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ အခါကာပ်က္စီးေနျခင္းကို ေခၚသည္။
(၂) ဥပဓိ၀ိပၸတိၱ။
မ်က္စိ နား ႏွာ အဂၤါ ေျခလက္ ခ်ိဳ.တဲ့ပ်က္စီးေနျဖင္းကို ေခၚသည
(၃) ပေယာဂ ၀ိပၸတၱိ
ေကာင္းက်ိဳးရမည္မဟုတ္ေသာ ဆိုးျပစ္ရမည့္အလုပ္ကို ျပဳလုပ္ အားထုတ္ မိျခင္းကို ေခၚသည္။
(၄) ဂတိ ၀ိပၸတၱိ
အေလာင္းေတာ္ၾကီးမ်ား မွတပါး အျခားသတၱ၀ါမ်ား ပါရမီေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္မရွိပဲ အျမဲ ဆင္းရဲေနရသည့္ ငရဲ တိရစၦာန္ ျပိတၱာ အသုရကာယ္ အပါယ္ေလးဘံုကို ေခၚ၏။
သမၸတၱိေလးပါး
+++++++++
(၁) ကာလ သမၸတၱိ
(၂) ဥပဓိ သမၸတၱိ
(၃) ပေယာဂ သမၸတၱိ
(၄) ဂတိ သမၸတၱိ
သမၸတၱိ ေလးပါးကိုလည္း အမည္းမွ အျဖဴကို ျပန္၍ သိရသကဲ့သို႔ အထက္ ၀ိပၸတၱိ ေလးပါးတို႔မွ ျပန္၍ သိရသည္။
သတၱာ၀ါတိုင္းမွာ --
(၁) မေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္သည့္ အပရာပရိယ အကုသိုလ္ကံေတြ
(၂) ေကာင္းက်ိဳးကိုေပးႏိုင္သည့္ အပရာပရိယ ကုသိုလ္ကံေတြ
အျပည့္ရွိေနၾက၏။
(၁) ၀ိပၸတၱိ ေလးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးႏွင့္ တိုက္ဆံုလွ်င္ အပရာပရိယ အကုသိုလ္ကံတို႔က မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးၾကကုန္ေတာ့၏။
(၂) သမၸတၱိေလးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးႏွင့္ တိုက္ဆံုလွ်င္ အပရာပရိယ ကုသိုလ္ကံတို႔က အက်ိဳးကို ေပးၾကေတာ့၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပၸတၱိမွ ကင္းလြန္၍ သမၸတိၱႏွင့္ တိုက္ဆံုဖို႔ ဆုေတာင္းေသာ စာပိုဒ္ျဖစ္သည္။
ဗ်သနတရား ငါးပါး
+++++++++++
(၁) ဉာတိဗ်သန = ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း (ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္၍ တစ္ေကာင္ၾကြက္ျဖစ္ေနျခင္း)
(၂) ေဘာဂဗ်သန = စည္းစိမ္ဥစၥာ ကုန္းေကာက္စရာမွ် မရွိေအာင္ ပ်က္စီးျခင္း၊
(၃) ေရာဂဗ်သန = အနာေရာဂါ ကပ္ေရာက္ႏွိပ္စက္ခံေနရျခင္း၊
(၄) သီလဗ်သန = ကိုယ္က်င့္သီလ ပ်က္စီးေနျခင္း
(၅) ဒိ႒ိဗ်သန = အယူေဖာက္ျပား မွားယြင္း ပ်က္စီးေနျခင္း
ဤငါးပါးတို႔ကိုေခၚဆိုသည္။
( တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက အဂၢမဟာပ႑ိတ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြ႔ဲ အက်ိဳးေတာ္ေတာင္၊ ဘဒၵႏၱ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ၏ သီလေပးအက်ယ္၊ ဗုဒၶေန႔အေၾကာင္း ႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္ေဒသနာမ်ား ၊ စတုၳအၾကိမ္၊ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။)
ဓမၼရံသီမွ တဆင့္ 
MS

No comments:

Post a Comment