Tuesday, May 15, 2018

တစ္ေယာက္ထဲမွာပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ။

       တစ္ေယာက္ဆုိတာ ဘယ္သူလဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္းျဖစ္တယ္၊
တရားဓမၼေတြ ထြန္းကားေနတဲ့ အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူလာျဖစ္တယ္၊ အသိ
ဉာဏ္လည္း႐ွိတယ္၊ ေဟာ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့ ျမတ္ေသာအက်င့္က်င့္ဖို႔ရာ အခြင့္အလမ္းေတြ
အမ်ားႀကီးရသြားျပီ။
         ျမတ္စြာဘုရားပြင့္လို႔ ပထမဆံုး ဒီအခြင့္အေရးကို ရလိုက္သူဟာ အရွင္ေကာ႑ညပါ။
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ဓမၼစၾကာတရားေဟာတဲ့ အခါမွာ တရားနာခြင့္ရတာ ေဟာဒီ
ေကာ႑ည၊ ၀ပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ၊ အႆဇိ ဆိုတဲ့ ငါးဦးပါ။ အဲဒီငါးဦးဟာ ဘုရားအေလာင္း
ေတာ္ ေတာထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ကေန လိုက္လာၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ငါးဦးပါ။ သူတို႔က ဗုဒၶဂ
ယာမွာ ဘုရားအေလာင္း တရားက်င့္ေနတဲ့အခ်ိန္ အနီးအပါးကေနၿပီး အားေပးစကားေျပာၿပီး
၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္ျပဳၿပီး ေနၾကပါတယ္။
         ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဒုကၠရစရိယာ လို႔ေခၚတဲ့ တပအက်င့္ေတြ၊ အစာျဖတ္ ေရျဖတ္
တဲ့အက်င့္ေတြ က်င့္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီ အက်င့္ေတြဟာ အသိဉာဏ္ကို ရေစႏိုင္တဲ့ အက်င့္
ေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ထိုအက်င့္ေတြကို စြန္႔ပယ္လိုက္တယ္။ စြန္႔ပယ္လိုက္တဲ့
အခ်ိန္ကေန စၿပီးေတာ့ ေကာ႑ည ဦးေဆာင္တဲ့ ရေသ့ငါးဦးက အထင္အျမင္လြဲသြားပါတယ္။
ေၾသာ္ ရဟန္းေဂါတမဟာ တရားအက်င့္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ျပီ၊ ဆက္ၿပီး တရားမက်င့္ေတာ့ဘူး၊
တရားထူး တရားျမတ္လည္း ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ဘုရားအေလာင္းအနီးမွာ မေနၾကေတာ့
ဘဲ ဂယာကေန ဗာရာဏသီျပည္ဘက္ကို ထြက္သြားၾကပါတယ္။
         အဲဒီလို သူတို႔ စြန္႔ခြာသြားတဲ့ေနာက္မွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ကိုမွ်မွ်တတ
ျဖစ္ေအာင္အစာေရစာမ်ား ျပန္လည္ဘုဥ္းေပး သံုးေဆာင္လို႔ ခႏၶာကိုယ္ မွ်တတဲ့အခါမွာ မဇၩိမပဋိပ
ဒါဆိုတဲ့ အလယ္လမ္းက်င့္စဥ္ကို က်င့္ပါတယ္၊ အာနာပါနကို အေျခခံတဲ့ က်င့္စဥ္ကို က်င့္ပါတယ္။
အဲဒီ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္တဲ့အခါ ပထမစ်ာန္ရတယ္၊ ဒုတိယစ်ာန္ရတယ္၊ တတိယစ်ာန္၊
စတုတၳစ်ာန္၊ ပဥၥမစ်ာန္၊ အဲဒီကေန စ်ာန္အဆင့္ဆင့္တက္သြားၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာအဘိဉာဏ္ေတြရလို႔
ထို သမထက်င့္စဥ္ကေနၿပီးေတာ့ ၀ိပႆနာ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလိုက္တဲ့အခါမွာေသာတာပတၱိ
မဂ္၊ သကဒါဂါမိမဂ္၊ အနာဂါမိမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္ဆိုတဲ့ မဂ္ေလးပါး ဖိုလ္ေလးပါးအဆင့္ဆင့္ တစ္ခုၿပီး
တစ္ခုရသြားၿပီး ေနာက္ဆံုး အရဟတၱမဂ္အရဟတၱဖိုလ္ ရၿပီးေတာ့ ဘုရားအျဖစ္ကို ေရာက္သြားပါ
တယ္။ အဲဒီကမၼ႒ာန္းနဲ႔ပဲ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားတယ္။
         ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေတာ့ တရား ေဟာရမယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ဘယ္သူ
အသိဉာဏ္႐ွိသလဲ၊ ငါေဟာတဲ့တရား ဘယ္သူ နားလည္ႏိုင္မလဲ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ
ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးဟာ ငါ့ကိုျပဳစုခဲ့တဲ့ေက်းဇူးတရားေတြရွိတယ္၊ သူတို႔ကိုေဟာမယ္ဆိုၿပီး ဓမၼစၾကာတရား
ေဟာၾကားပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ငါးဦးဟာ သူတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ အသိဉာဏ္ကလည္းရွိတယ္၊ျမတ္စြာဘု
ရားကလည္း ပြင့္လာတယ္၊ တရားဓမၼလည္း ေဟာတယ္၊ ေဟာ.... အေျခအေနသံုးခုစလံုး သူတို႔မွာ
ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ရွင္ေကာ႑ညကစၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး
တစ္ဦးသည္သာလွ်င္ အေျခအေနေကာင္းနဲ႔ၾကံဳတယ္လို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္ေယာက္နဲ႔တစ္
ေယာက္ ထဲက ေဟာဒီ တစ္ေယာက္ထဲပဲ အခြင့္အေရးရပါတယ္။ အဲဒီ တစ္ေယာက္ထဲမွာပါတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဗုဒၶျမတ္စြာလက္ထက္ေတာ္ အခါကာလတုန္းက ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးကလည္း ဒီတစ္ေယာက္
ထဲမွာပါတယ္။ ယသ အမွဴး႐ွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္ကလည္း ဒီတစ္ေယာက္ထဲမွာ ပါတယ္။
အရွင္ေမာဂၢလာန္တုိ႔၊ အရွင္သာရိပုတၱရာတို႔လည္း ဒီထဲမွာပါၾကတယ္။ အသီတိမဟာသာ၀က
ရွစ္က်ိပ္ေသာ တပည့္ေတြလည္း ဒီ “တစ္ေယာက္” ဆုိတဲ့အထဲမွာ အကုန္ပါၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ
ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားဓမၼနာရလို႔ အကၽြတ္တရားရသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ဘုရားပြင့္
လို႔ တရားေဟာတဲ့အခါမွာ တရားနာခြင့္ရၿပီး ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္လို႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မ်က္
ေမွာက္ျပဳသြားၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးဟာ ေဟာဒီ ““တစ္ေယာက္”” ထဲမွာ
ပါၾကပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္ အခု တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ပရိသတ္တို႔လည္း လူ႔ဘ၀ရေနၾကျပီ၊ ကံဆိုးသူ
ရွစ္ေယာက္၊ ကံေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၊ ကံေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ထဲမွာ တို႔တေတြပါ
ေနတဲ့အခ်ိန္၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ တကယ့္ကံေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္
ျဖစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ပရိသတ္တို႔သည္ ကံေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခိုက္
မွာ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားကို က်င့္ႀကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
 { ၁၃၆၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲ လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဥကၠံၿမိဳ႕၌   အရွင္နႏၵမာ
   လာဘိ၀ံသ (Ph.D) ေဟာၾကားေသာ ရွစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္
         ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment