Wednesday, May 30, 2018

လူသားအားလံုးအတြက္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုတာ ဘာလဲ.?

ဦးဇင္းကုိ ဘာသာျခားမ်ားက လာလာေမးၾကပါတယ္။ ဦးဇင္းအေနနဲ႔ တျခားဘာသာေတြအေပၚမွာ ဘယ္လုိျမင္သလဲတဲ့။ ဒါနဲ႔ ဦးဇင္းလည္း ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျပန္ခံစားရမယ္။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာျပန္ခံစားရမယ္။ ဒါဟာ အဓိကမိန္းျဖစ္ေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔နဲ႔ ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားရွိဖုိ႔သာ အဓိကျဖစ္တယ္လုိ႔ လုိရင္းနဲ႔ ေျဖေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ခုအခါမွေတာ့ အက်ယ္တ၀င့္ ဘာသာတုိင္းအတြက္ အသံုးတည့္တဲ့အေျဖ ကုိ ေျဖေပးဖုိ႔ရန္ ေတာင္းဆုိသူေတြ မ်ားျပားလွတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မရ၊ ပညာမတတ္၊ အသိပညာမၾကြယ္၀ေသာ္လည္း တက္သိသမွ်ေလးကုိ ရသေလာက္အခ်ိန္ေလးနဲ႔ ေျဖဆုိေပးလုိက္ပါတယ္။


ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္၊ ဘယ္ဘာသာမဲ့မဆုိ လုိက္နာက်င့္သံုးရမဲ့ အခ်က္က (၁၀)ခ်က္ရွိတယ္၊ မိမိမျမင္ႏုိင္ေသးတာကုိ မယံုၾကည္ဘူးဆုိရင္လည္း မိမိတုိ႔မွာ ေထာက္တည္ရာ(၄)မ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒါေတြကုိသိရွိၿပီး လုိက္နာက်င့္သံုးၾကည့္ရန္ လုိပါတယ္။ မိမိလုိက္နာက်င့္သံုး ေလ့လာစမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသကာလ အက်ိဳးရွိတာကုိ က်င့္သံုးရမွာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးမရွိတာကုိ ပယ္ရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုိက္နာလက္ေတြ႕က်င့္သံုးၾကည့္ရင္ အက်ိဳးမယုတ္ဘဲ အက်ိဳးသာရွိပါလိမ့္မယ္။ လုိက္နာက်င့္သံုးရမဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဘယ္ရာမဆုိ

၁။ သူမ်ားေျပာသံၾကားတာနဲ႔ အမွန္လုိ႔ မယံုၾကနဲ႔။ (သူမ်ားေတြေျပာတာ ဒီပုဂၢိဳလ္က တန္ခုိးရွိတယ္၊ ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္၊ သူက ပုိက္ဆံေတြရေအာင္၊ အလုပ္အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးတယ္ဆုိ

တဲ့ အသံၾကားရံုနဲ႔ မယံုေသးဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္ ေလ့လာၿပီး မွန္ကန္ပါမွ ယံုပါတဲ့၊ ဘယ္သူကေတာ့ တုိ႔ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ကုိယ္တုိင္ကယ္တင္ခံရမွ၊ ကုိယ့္မေကာင္းတာျဖစ္ေနတာကုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးတဲဲ့အခါက်မွ သူ႔ဟာ ကယ္တင္ရွင္ဆုိတာ မွန္ပါလားလုိ႔ ယံုပါလုိ႔ေျပာတာ)

၂။ ဘုိးဘြားစဥ္လာ ဆရာစဥ္ဆက္ယံုၾကည္ခဲ့တဲ့ အရာဆုိၿပီးေတာ့လည္း မယံုၾကနဲ႔။

၃။ သူမ်ားက ဒါလုပ္ရင္ ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိၿပီး အတိတ္က မွန္ခဲ့တယ္ဆုိၿပီးလည္း မယံုၾကနဲ႔။

၄။ က်မ္းဂန္စာေပေတြမွာ ဒီလုိလာတယ္ဆုိၿပီး စာေပနဲ႔ကုိက္ညီရံုနဲ႔ မယံုနဲ႔။

၅။ ႀကံစည္ေတြးေတာယံုနဲ႔လည္း မယံုနဲ႔။ (အလုပ္တစ္ခုကုိ စိတ္ကူးယဥ္၊ ႀကံစည္ရံုနဲ႔မလုပ္ဘဲ ေရွ႕ေနာက္စဥ္းစား ေလ့လာၾကည့္ၿပီးမွ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါ၊ မိမိတစ္ခုခုေလာက္ အဆင္ေျပေအာင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဆီမွာ စိတ္ထဲကေန ေတြးေတာႀကံစည္ဆုေတာင္းမိလုိ႔ အဆင္ေျပသြားတဲ့အခါ ဒီလူဟာ ငါရဲ႕ကယ္တင္ရွင္ပဲဆုိၿပီး မိမိစိတ္ႀကံစည္လုိ႔ တစ္ခါေလာက္ မွန္သြားရံုနဲ႔ မယံုနဲ႔လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။)

၆။ သူမ်ားဟာကုိနည္းမွီယူၿပီးေတာ့လည္း မယံုနဲ႔။ (ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္း၊ မိဘဆရာသမားေတြက တစ္ခုခုကုိ ယံုၾကည္ရင္ မိမိကပါ လုိက္မယံုေသးဘဲ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ၿပီးမွ သူမ်ားယံုၾကည္တာကုိ ယံုသင့္မယံုသင့္ ဆံုးျဖတ္ပါလုိ႔ ေျပာတာပါ။ သူမ်ားယံုတုိင္း မယံုဖုိ႔။ သူမ်ားလုပ္တာ အက်ိဳးရွိသြားတာကုိျမင္ၿပီး ငါလည္းအဲဒီအတုိင္းလုပ္ရင္ အက်ိဳးရမွာပဲဆုိၿပီး လုိက္လုပ္တုိင္းလည္း မျဖစ္တတ္တာမ်ိဳး၊ သူမ်ားေရးထား၊ ေျပာထား၊ ေဟာထားၿပီးသားကုိ နည္းမွီလုပ္ထားတာမ်ိဳး၊ ဥပမာ-သူမ်ားက ဒီလုိေျပာလုိ႔ အဆင္ေျပေပမဲ့ မိမိက သူမ်ားေျပာသလုိ လုိက္ေျပာတုိင္းလည္း အဆင္ေျပခ်င္မွ ေျပတာမ်ိဳးပါ။ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ရည္စားစကားေျပာတာမ်ိဳးေပါ့။ သူမ်ားက ဒီစကားလံုးနဲ႔ အဆင္ေျပေပမဲ့ ကုိယ့္က်ေတာ့ သူမ်ားေျပာတဲ့စကားကုိနည္းမွီေျပာေပမဲ့ အဆင္မေျပတာမ်ိဳး။ ဒါျပင္ သူမ်ားဘာသာက ဒီလုိေဟာထားတာကုိ လူေတြက လက္ခံတာမုိ႔ ဒုိ႔ဘာသာလည္း ဒီလုိေရးရင္ သူမ်ားလက္ခံမယ္ဆုိၿပီး ေရးထားတာမ်ိဳးစတာေတြကုိ ဆုိလုိတာပါ။ အဲဒီေတာ့ မိမိဘာသာ ဘယ္ရာမဆုိ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာစမ္းသပ္ၿပီးမွ ယံုၾကပါ။)

၇။ အျပင္သ႑ာန္ အျခင္းအရာကုိၾကည့္ၿပီး ယံုၾကည္စရာေကာင္းတယ္ဟု ႀကံဆၿပီးေတာ့လည္း မယံုနဲ႔။ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕သ႑ာန္ကုိၾကည့္ၿပီး သူ႔ပံုစံၾကည့္ရတာ တန္ခုိးရွင္ျဖစ္မယ္၊ လူေကာင္းျဖစ္မယ္ စတာေတြကုိ မယံုဖုိ႔နဲ႔ အရာ၀တၳဳပစၥည္းေတြကုိလည္း အေပၚယံတံဆိပ္ေလာက္ၾကည့္ၿပီး ဒါက အေကာင္းဆံုးတံဆိပ္ပဲဆုိၿပီး မယံုၾကဖုိ႔ပါ။)

၈။ ကုိယ္ထင္ထားသလုိ ယံုၾကည္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိၿပီးလည္း မယံုနဲ႔။ (ဥပမာ-သူမ်ားေျပာတာ ဒီလူက လူေကာင္းဆုိၿပီး အသံေတာ့ၾကားထားတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္ေတြ႕ေတာ့လည္း သူက ကုိယ္ေပၚေကာင္းေနတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးဆုိ လူေတြက အဲဒီလူကုိ လူေကာင္းလုိ႔ ယံုၾကည္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ကုိယ့္ကုိ လိမ္သြားတတ္တယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ အေပၚယံေပါင္းသင္းၾကည့္ရံု၊ ျမင္ရံုနဲ႔ မယံုေသးဘဲ ကုိယ္တုိင္အခ်ိန္ေပး ေလ့လာစမ္းသပ္ၿပီးမွ လူျဖစ္ေစ၊ ဘာသာတရားျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကဖုိ႔ ေျပာတာပါ။)

၉။ မွတ္ယူထိုက္၊ နည္းယူထုိက္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယံုနဲ႔။ (ဒီစကား၊ စာသားေလးကေတာ့ အတုယူ၊ မွတ္သးထုိက္တယ္ဆုိၿပီးလည္း မယံုနဲ႔ဦး။ ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၾကည့္လုိ႔ မွန္ကန္မႈရွိမွ ယံုပါတဲ့။)

၁၀။ ငါတို႔ေလးစားရတဲ့ ရဟန္း၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးတုိ႔ စကားပဲဆုိၿပီးလည္း မယံုနဲ႔။ (ငါတုိ႔ဆရာ၊ ကယ္တင္ရွင္၊ မိဘ၊ အကုိေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ စကားပဲဆုိၿပီး သူတုိ႔ကုိ ေလးစားလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အားနာလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ခ်စ္ခင္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ျဖစ္ေစ သူတုိ႔စကားမ်ားကုိ မယံုေသးဘဲ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္က်င့္ႀကံၾကည့္ၿပီး မွန္ကန္မႈရွိမွသာ ယံုၾကည္ပါတဲ့။)
အထက္ပါ(၁၀)ခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔က ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးဆုိရင္ ဘယ္လုပ္မဆုိ၊ ဘယ္ကိစၥမဆုိ၊ ဘယ္ဘာသာရဲ႕ အယူအဆ၊ အလုပ္အကုိင္၊ အေတြးအေခၚ၊ က်င့္ႀကံမႈ၊ လုိက္နာစရာေတြကုိ အထက္ပါ(၁၀)ခ်က္အတုိင္း လက္လြပ္စပယ္ မယံုၾကည္ဘဲနဲ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ ေတြးေတာႀကံစည္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တဲ့အခါ မိမိလုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ သူတစ္ပါးထိခုိက္သလား၊ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာေရာ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ဆုိးဒဏ္ ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားသလဲ။ ပညာရွိလူေကာင္းေတြကေရာ မိမိလုပ္ရပ္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေဘာၾကရဲ႕လား၊ အားေပးၾကရဲ႕လား။ ငါလုပ္တာကုိ ႀကိဳက္တဲ့လူနဲ႔မႀကိဳက္တဲ့လူ ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားသလဲစတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ အေျဖရွာၿပီးမွသာ ဘယ္အရာဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ မွန္တယ္။ ဘယ္ဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေျပာျပမႈ၊ လမ္းညႊန္ေပးမႈဟာ သဘာ၀က်ၿပီး လက္ေတြ႕နဲ႔ကုိက္ညီမႈရွိတယ္။ အမ်ားအတြက္ေရာ မိမိအတြက္ အက်ိဳးမ်ားတယ္ဆုိတာေတြ ကုိ သိရွိနားလည္ၿပီးမွသာ အမွားနဲ႔အမွန္ကုိ ဆံုးျဖတ္ယံုၾကည္လုိက္နာက်င့္သံုးပါ။

ဘယ္အလုပ္က ေကာင္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လုိလူက လူေကာင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ဦးဇင္းရွင္းတာနဲ႔မေလာက္ေသးဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့လူနဲ႔ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ သိရွိေအာင္ ‘’လူဆုိသည္မွာ” သီခ်င္းေလးကုိ နားေထာင္ၾကည့္ရင္လည္း သိရွိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

မိမိက ေကာင္းတဲ့အလုပ္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒီအလုပ္ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာေတာ့ ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမယ္ဆုိတာ ေျပာစရာမလုိပါ။ ဒါျပင္ ေနာက္ဘ၀ေတြမွာ ဒီေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ရလာဒ္ ခံစားရမလား၊ မခံစားရဘူးဆုိတာ မေသခ်ာခဲ့ရင္လည္း မိမိအတြက္ အရံႈးမရွိပါဘူး။ မိမိဟာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာေတာ့ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကုိ ခံစားေနရတယ္ေလ။ ေနာက္ ဘ၀ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးလည္း ဒီလုိေလးစဥ္းစားၾကည့္လုိက္ရင္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္တဲ့သူဟာ မိမိအတြက္ အရံႈးမရွိဘူးဆုိတာ သိပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္တဲ့သူသည္

၁။ ေနာက္ဘ၀ရွိလုိ႔ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈအက်ိဳးဆက္ကုိ ခံစားရရင္လည္း မိမိဟာ ေကာင္းတာ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကုိပဲ ခံစားရမွာမုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ မလုိ။
၂။ ေနာက္ဘ၀မရွိလုိ႔ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈအက်ိဳးဆက္ကုိ မခံစားရရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္မွာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ေနရတဲ့အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ မလုိ။
၃။ ေနာက္ဘ၀မွာ မေကာင္းမႈဒဏ္အက်ိဳးေပးရွိရင္လည္း မိမိဟာ မေကာင္းတာမလုပ္ခဲ့အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ မလုိ။
၄။ ေနာက္ဘ၀မွာ မေကာင္းမႈဒဏ္အက်ိဳးေပး မရွိရင္လည္း မိမိဟာ မေကာင္းတာမလုပ္တဲ့အတြက္ မ်က္ေမွာက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာေနရတာမုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ မလုိ။

အထက္ပါ(၄)ပါးလံုးကုိ ၿခံဳငံုေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိမိကသာ မေကာင္းမႈကုိ မလုပ္ဖုိ႔အဓိကပါပဲ။ ေနာက္ ဘ၀မွာ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈတုိ႔ရဲ႕ အက်ိဳးေပးရွိခဲ့ရင္လည္း မိမိက ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲ လုပ္သူမုိ႔ ေကာင္းတာပဲခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းဒဏ္အတြက္ စုိးရိမ္စရာမလုိ။ တကယ္လုိ႔ ေနာက္ဘ၀ မရွိလုိ႔ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈတုိ႔ရဲ႕ အက်ိဳးေပးမရွိခဲ့ရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္တဲ့သူဟာ မ်က္ေမွာက္မွာ မိမိစိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ေနရသလုိ အမ်ားလည္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ေနရျခင္း အက်ိဳးမ်ား ခံစားရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေကာင္းတဲ့အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာ မ်က္ေမွာက္မွာေတာ့ မိမိေရာ သူတစ္ပါးေရာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ေနရမွာကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဘ၀ရွိလုိ႔ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးဒဏ္ေတြ ခံစားရမယ္ဆုိရင္လည္း ေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူဟာ မ်က္ေမွာက္အတြက္ေရာ၊ ေနာက္ဘ၀အတြက္ေရာ အျမတ္ရတဲ့သူပါ။ ေနာက္ဘ၀မရွိလုိ႔ အက်ိဳးေပးေတြ မရွိဘူးဆုိရင္လည္း မိမိမ်က္ေမွာက္ဘ၀ အတြက္အျမတ္ရတာမုိ႔ အရႈံးေတာ့ မရွိဘူးဆုိတာ သိထားရပါမယ္။

ကုိယ္လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာ ကုိယ့္အေပၚမွာ ျပန္လည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆုိတာကုိ မ်က္ေမွာက္မွာေတာ့ သာဓကမ်ားစြာရွိလုိ႔ ထူးေထြေျပာစရာလုိမယ္မထင္ပါဘူး။ ဥပမာ-မိမိက သူတစ္ပါးကုိ နာက်င္ေအာင္လုပ္လုိက္ရင္ သူတစ္ပါးက မိမိကုိ ျပန္လည္နာက်င္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ မိမိက သူတစ္ပါးကုိ တစ္စံုတစ္ခုကူညီေပးမယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူဟာ မိမိကုိ အၿပံဳးနဲ႔ျဖစ္ေစ ေက်းဇူးတင္တဲ့ အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ ရႊင္ျပတဲ့တံု႔ျပန္မႈကုိ ရရွိတာဟာ သဘာ၀တရားပါပဲ။ အဲဒီလုိပါပဲ မိမိလုပ္တဲ့ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္၊ မေကာင္းတဲ့အလုပ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြဟာ မိမိဆီကုိ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတာဟာ သဘာ၀တရားမုိ႔ ဘယ္သူမွ ျငင္းလုိ႔မရပါ။

ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဟာ အေကာင္းႀကိဳက္တဲ့လူေတြ၊ ခ်မ္းသာသုခကုိပဲ ခံစားခ်င္တဲ့လူေတြမုိ႔ အဲဒီခ်မ္းသာသုခေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ခံစားရေအာင္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း သူတစ္ပါးခ်မ္းသာသုချဖစ္ေစမဲ့ အရာမ်ားသာျပဳလုပ္ၿပီး သူတစ္ပါးဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္မဲ့အရာမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္ဆုိတာ သိရွိထားၾက ပါေလ။ အဲဒီလုိ မိမိတုိ႔စိတ္ကုိ သတိပညာေလးနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးသကာလ အမွန္တရားရဲ႕သဘာ၀ကုိ အမွန္တရားအတုိင္းသိရွိၿပီး အမွန္တရားကုိလုပ္ေဆာင္ကာ အမွန္တရားတုိ႔ စုေ၀းရာကုိ ေလွ်ာက္ လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။

ဦးဇင္း အြန္လုိင္းသံုးရတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ မိမိက ပလႅင္ေပၚတက္ တရားေဟာဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ ကုိယ္တက္ႏုိင္တဲ့ အြန္လုိင္းကေန ျဖစ္ႏုိင္သမွ် လူေတြကုိ အမွန္တရားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာပါ။

ဘယ္ဘာသာ၀င္ရယ္လုိ႔ သီးသန္႔ခြဲျခားထားတာ မရွိဘူး။ သိခ်င္သမွ်ကုိ ဦးဇင္းအသိဉာဏ္ရွိသမွ် ေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အမွန္တရားကုိ သိဖုိ႔ပါပဲ။ ဒီလုိျပဳလုပ္ေပးတယ္ဆုိတာကလည္း ဦးဇင္းရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျမတ္ဗုဒၶကုိ အတုယူအားက်မိလုိ႔ပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶဟာ သူ႔တစ္ေယာက္တည္းတြက္ဆုိ ခ်မ္းသာသုခကုိ ရေနပါလ်က္ ဘ၀ေပါင္းေလးသေခ်ၤနဲ႔ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လံုး သူမ်ားမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြကုိျပဳလုပ္ၿပီး ပါရမီျဖည့္ကာ အသိဉာဏ္ပညာမ်ားရေအာင္ အားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိအားထုတ္ၿပီးလုိ႔ ကုိယ္တုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘ၀ကုိရတဲ့အခါမွာလည္း မနားမေန တစ္ရက္ကုိ(၂၄)နာရီရွိတဲ့အထဲက (၂)နာရီေက်ာ္ေလးသာ အနားယူၿပီး က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြကုိ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးဇင္းလည္း ျမတ္ဗုဒၶေလာက္မစြမ္းႏုိင္ေပမဲ့ စြမ္းႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အမ်ားအက်ိဳးရွိေအာင္၊ အမ်ားအမွန္တရားကုိသိရွိေအာင္ဆုိၿပီး ခုလုိ အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာပါ။

ဦးဇင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္ဘာသာကုိမွ အဆုိးမျမင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႔သိထားရမွာက ဘာသာဆုိတာထက္ မိမိကုိယ္ကုိ စိတ္ထားေကာင္းဖုိ႔နဲ႔ အမွန္တရားကုိသိျမင္ၿပီး အဲဒီအမွန္တရားကုိ လက္ကုိင္ထားက်င့္သံုးဖုိ႔ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ဘာသာ၀င္ေတြမွာ စိတ္ထားေကာင္းသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလုိ စိတ္ထားမေကာင္းသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ ဦးဇင္းတုိ႔ဘာသာမွာလည္း ေကာင္းသူေရာ မေကာင္းသူေရာ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီေတာ့ အဓိကအက်ဆံုးအရာက ဘာသာဆုိတာထက္ အမွန္တရားကုိသိဖုိ႔နဲ႔ အဲဒီအမွန္တရားကိုလက္ကုိင္က်င့္သံုးၿပီး စိတ္ထားေကာင္းေလးနဲ႔ ျပဳလုပ္ေနထုိင္သြားၾကဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါဟာ အဓိကအက်ဆံုးပါပဲ။

No comments:

Post a Comment