Monday, January 8, 2018

'သတိၿပဳရန္ ဥပါဒါန္'


ရဟႏာၱတစ္ပါးအေမး အရွင္သာရိပုတၱရာ ေၿဖဆိုထားေသာ ဝိဇၨာ(ပညာ)ႏွင့္ စရဏ(သီလ၊သမာဓိ)
ႏွင့္ပက္သက္လို႕ေမးထားသည္ကို ေၿဖၾကားထားပံုမွာ

ေမး- ဝိဇၨာဆိုတဲ့ပညာတစ္ခုထဲႏွင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါလား
ဘုရား?

ေၿဖ- ငါ့အရွင္ ဝိဇၨာဆိုတဲ့ပညာတခုထဲႏွင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မၿပဳႏိုင္ပါငါ့အရွင္။

ေမး- ဒါဆိုအရွင္ဘုရား စရဏဆိုတဲ့အက်င့္တစ္ခုထဲႏွင့္ေရာဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္
ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါလားဘုရား?

ေၿဖ- ငါ့အရွင္ စရဏဆိုတဲ့ အက်င့္တစ္ခုထဲႏွင့္လည္း ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မၿပဳ
ႏိုင္ပါငါ့အရွင္။

ေမး- အရွင္ဘုရား ဒါဆိုရင္ ဝိဇၨာႏွင့္ စရဏႏွစ္ခုေပါင္းၿပီးေတာ့ေရာ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ
ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါလားဘုရား?

ေၿဖ- ငါ့အရွင္ ဝိဇၨာႏွင့္ စရဏႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ေပါင္းပီးအားထုတ္ေသာ္လည္း ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ
ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မၿပဳႏိုင္ပါငါ့အရွင္။

ေမး- ေနာက္ဆံုတစ္ခုေမးမယ္အရွင္ဘုရား ဝိဇၨာႏွင့္ စရဏႏွစ္ခုစလံုးမရွိဘဲႏွင့္ေရာ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ 
ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါလားဘုရား?

ေၿဖ- အဲ့ဒီႏွစ္ခုလံုးမပါပဲႏွင့္လည္း ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မၿပဳႏိုင္ပါငါ့အရွင္။

အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းအရွင္ဘုရားဟုရဟန္းတစ္္ပါးကထပ္ေမးေသာ္
အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ၿမတ္ၾကီးက ရွင္းလင္းေၿဖၾကားရင္တြင္.......
- ပညာတစ္ခုထဲရွိေသာ္လည္းအဲ့ပညာကိုအေၾကာင္းၿပဳၿပီး ငါစြဲ(ငါသိ ငါတတ္ ငါေလာက္ဘယ္သူ႕မွမ
ေတာ္ စသည္)ဥပါဒါန္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ပါငါ့အရွင္။
<ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရ ဥပါဒါန္အစြဲရွိေသာ္ ကံသံုးပါးတို႕(ကာမဘဝ)ႏွင့္ဆက္သြားပီး ကာမဘဝၿပဳလုပ္ေတာ့
ဇာတိ ဇရာ မရဏဟူေသာ ဒုကၡသစၥာပင္ရေသာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္သည္)>

-စရဏအက်င့္ တစ္ခုထဲႏွင့္လည္း နိဗၺာန္သို႕မ်က္ေမွာက္မၿပဳႏိုင္ပါဆိုသည္မွာ လည္းဥပါဒါန္အစြဲေၾကာင့္
ပင္ၿဖစ္သည္။
-တတိယေမးခြန္းကိုရွင္းလင္းရာတြင္ ဝိဇၨာႏွင့္စရဏ ဆိုသည္ကို ကြဲကြဲၿပားၿပားသိရန္
လိုသည္ဝိဇၨာဆိုသည့္ ပညာသည္ စရဏအက်င့္ကို ေကာင္းစြာၿဖည့္က်င့္လွ်င္
ဝိဇၨာဆိုသည့္ ပညာသည္စရဏၿဖည့္က်င့္သည့္ အေလွ်ာက္ဝိဇၨာပညာဉာဏ္အလင္း
သည္လည္းၿပည့္လာမည္ၿဖစ္သည္။နဂိုကထဲက ထိုႏွစ္ခုမွာ ေပါင္းထားၿခင္း
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးကနိဗၺာန္ကို မရႏိုင္ဟု
မိန္႕ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
-စတုတၳေမးခြန္းက ရွင္းၿပ၍လိုမည္မထင္ေတာ့ေပထိုႏွစ္ခုမရွိပဲႏွင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရုတ္သိမ္းရာၿမတ္နိဗၺာန္
ကိုမေရာက္ႏိုင္ေသာ အကန္းပုထုဇဥ္ ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

အရွင္ပုညာနႏၷေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ဝိဇၨာႏွင့္ စရဏတရားမွ ေကာက္ႏွုတ္ကာ
ဓမၼဒါနၿပဳအပ္ပါသည္................

No comments:

Post a Comment