Saturday, April 1, 2017

'ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ေန႔ထူးေန႔ၿမတ္မ်ား'


ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ေန႔ထူးေန႔ၿမတ္မ်ားကဆုန္လၿပည့္ေန႔(၁)မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈) ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ လုမၺနီအင္ၾကင္းေတာ ဘုရားအေလာင္း ဖြားၿမင္ေတာ္မူသည္။(၂)မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃) ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အင္ၾကင္းေတာ သံုးေလာကထြတ္ထား သဗၺညဳတ ဗုဒၶဘုရားရွင္အၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။(၃)မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈) ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ကုႆိႏၷာရံု အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳေတာ္မူသည္။

နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ စိတ္ခ်ရသူ။

         တို႔တစ္ေတြ ဘုရားရွိခိုးကန္ေတာ့တိုင္းမွာ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
စသည္ျဖင့္ ကင္းလြတ္ရပါလို၏လို႔ ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ဆုေတာင္းတိုင္းလည္း မရႏိုင္ပါဘူး။
ကိုယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံႏွင့္ အတိတ္က ဘ၀ဆက္တိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကု

ဘ၀ခရီးၾကမ္း၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း။

       ဗုဒၶဘာသာက ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို အေၿခခံထားပါတယ္၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့အ
က်ိဳး ခံရပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳး ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ တရားက “ မ ” တာတို႔၊ ကယ္တင္တာတို႔၊ အျပစ္မွ ကင္းလြတ္တာမ်ိဳး မရွိပါ။ အရာရာဟာ

ဒီတရားကိုနာရၿပီး ဦးေဆကိႏၵကေတာ့ ဘ၀ေျပာင္းသြားတယ္၊ စိတ္ေတြေျပာင္းသြားတယ္။

      ဒို႔မ်ား....ခုလိုအေျခအေန တရားလမ္းေၾကာင္းေပၚထိေရာက္ေအာင္ တရားတစ္ပုဒ္နာ
ခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီတရားေၾကာင့္.... သာသနာေဘာင္သို႔ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတရားေၾကာင့္
.......တရားအားထုတ္ျဖစ္တယ္။  တရားထိုင္ျဖစ္တယ္။  တရားရပ္ျဖစ္တယ္။  အၿမဲတမ္း

Friday, March 31, 2017

'သတိၿပဳရန္ ဥပါဒါန္'


ရဟႏာၱတစ္ပါးအေမး အရွင္သာရိပုတၱရာ ေၿဖဆိုထားေသာ ဝိဇၨာ(ပညာ)ႏွင့္ စရဏ(သီလ၊သမာဓိ)
ႏွင့္ပက္သက္လို႕ေမးထားသည္ကို ေၿဖၾကားထားပံုမွာ

ေမး- ဝိဇၨာဆိုတဲ့ပညာတစ္ခုထဲႏွင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ပါလား
ဘုရား?

ေၿဖ- ငါ့အရွင္ ဝိဇၨာဆိုတဲ့ပညာတခုထဲႏွင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္သိမ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မၿပဳႏိုင္ပါငါ့အရွင္။

Thursday, March 30, 2017

မိုးကုတ္ ဩဝါဒ ကထာမ်ား

၁။ ျဖစ္ပ်က္သမွ် ၊ သခၤါရ ၊ ဒုကၡ သစၥာ မွတ္၊ ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္ ၊ ငါေကာင္ထင္ ၊ ခင္မင္သမုဒယမွတ္ ၊ ႐ုပ္နာမ္ အားလုံး ၊ ျဖစ္ပ်က္သုဥ္း၊ ခ်ဳပ္ဆုံး နိဗၺာန္မွတ္ ၊ ခ်ဳပ္ဆုံးမႈတြင္ ၊ ဉာဏ္သက္ဝင္ ၊ သိျမင္မဂ္ဟုမွတ္ ။
• ၂။ ယုံၾကည္က်မ္းမာ ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာ ျဖင့္ ၊ လြန္စြာ အားထုတ္ ၊ နာမ္ ႏွင့္ ႐ုပ္ကို ၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္၊ ဤငါးအင္၊ မွန္ပင္မဂ္ရေၾကာင္း။

အသက္ ၅၀- ေက်ာ္အရြယ္တို႔ ဂရုစိုက္ရမည့္ အခ်က္။

     ဘုရားရွင္္တို႔သည္ အကုသိုလ္   နည္းပါးေသာ (သို႔မဟုတ္) မထင္ရွားေသာ (ရွည္လြန္းသည့္
လူ႕သက္တမ္း)  လူ႕သက္တမ္း တစ္သိန္း၏ အထက္ႏွင့္ ကုသိုလ္နည္းပါးေသာ (သို႔မဟုတ္) မထင္
ရွားလြန္းေသာ (တိုလြန္းသည့္ လူ႕သက္တမ္း)  လူ႕သက္တမ္း တစ္ရာတမ္း၏ ေအာက္တြင္ မပြင့္

သံသရာခရီးၾကမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္။

        ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔ၾကားမွာ မိဘက သားသမီး ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သားသမီးက
မိဘကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တပည့္က ဆရာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးဦးကို ေမတၱာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သနားဂရုဏာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးကမ္း တတ္ၾကပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားကိုလည္း

ဗုဒၶဘာသာ/ သာသနာအတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၁)။

    “ကိုယ္စီခပ္ႏွိပ္ၾက”
    ===========
အိုးမဖုတ္ခင္၊ အိုးလုပ္စဥ္၀ယ္၊
အိုးတြင္္ႏွိပ္ခပ္၊ တံဆိပ္မွတ္ကား၊
မျပတ္မစဲ၊ အိုးပင္ကြဲလည္း၊
အၿမဲတေစ၊ တည္ရွိေနသို႔၊

Wednesday, March 29, 2017

အတြင္းစိတ္ေကာင္း & အၿပင္မိတ္ေကာင္း


မိမိ၏ကံၾကမၼာကို မိမိကုိယ္တိုင္ဖန္ဆင္းၾကရတယ္။ဘယ္သူမွဖန္ဆင္းေပး ၿပဳလုပ္ေပးတာ
မဟုတ္ဘူး မိမိ၏ကံၾကမၼာေကာင္းမွုမေကာင္းမွ
ုသည္ မိမိ၏စိတ္ယုတ္ စိတ္ေကာင္း ရွိသည္
အေလ်ာက္ ကံၾကမၼာေကာင္းၿခင္းဆိုးၿခင္းမွာ
လည္းကြဲၿပားပါတယ္။လူေတြကမေကာင္းေသာ
စိတ္မွာ ေမြ႕ေပ်ာ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ဒါေၾကာင
့္ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက လူ႕
ၿပည္မွာလူတစ္သိန္းေသလို႕ တစ္ေယာက္ေတာင္ လူ႕ၿပည္နတ္ၿပည္ၿပန္မေရာက္ႏိုင္ဘ
ူးလို႕

Tuesday, March 28, 2017

အပါယ္ေလးပါးသည္ ေနျမဲအိမ္
ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ " ပမတၳႆနာ စတၱာေယာ အပါယာသက ေဂဟသဒိသာ " ရုပ္နာမ္ ဓမၼတို ့၏ျဖစ္ပ်က္ရွဴမွဳ ကိုေမ့ ေလွ်ာ့ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အပါယ္ေလးပါးဘံုတို ့သည္ အျမဲေနရာမိမိတို ့အိမ္ေဂဟာၾကီးႏွင့္တူကုန္၏ ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
အလြန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း၊ သင္ၾကားျပသမည့္ ဆရာကိုလည္း မေတြ ့၊ မိမိကိုယ္တိုင္က လည္း သားေရး၊သမီးေရး၊

ပရိယတ္ကို အေျခခံရန္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသဆရာေတာ္ႀကီး၏ အဆံုးအမ။

      ပရိယတ္ကို အေျခခံရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသဆရာေတာ္ႀကီး၏ အဆံုး
အမေတာ္မွာ == “ျမန္မာျပည္သာသနာ ခိုင္မာေနတယ္ဆိုတာ ပရိယတ္ကို မလြတ္တမ္းကိုင္
ထားလို႔ေပါ့။ ပရိယတ္ကို အေျခခံၿပီးလာခဲ့တာ။ ပဋိပတ္ဟာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လိုအပ္တယ္

မီး ၁၁ ပါး ဆိုတာ။

  ၁။ ရာဂမီး     = လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း။
   ၂။ ေဒါသမီး   = စိတ္ဆိုး စိတ္ပ်က္ျခင္း။
   ၃။ ေမာဟမီး  = အမွန္အတိုင္း မသိျခင္း။
   ၄။ ဇာတိမီး    = ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္း။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္မ်ား။

       တစ္ေန႔ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼာရံုႀကီးအတြင္း ျမတ္စြာဘုရားက“ အာနႏၵ ငါဘုရား
ရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္ေတြကို မင္းေျပာစမ္း ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူရာ အရွင္အာနႏၵက ဘုရား
ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ေတြကို ရဟန္းေတာ္မ်ားေရွ႕တြင္ ျပန္ၿပီး ေလွ်ာက္တင္ျပပါတယ္။

Monday, March 27, 2017

စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔က ပဓာန“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ဖခင္ႀကီးက သူမ်ားေတြလို ဘုရားလဲ မရွိခိုးဘူး၊ ပုတီးလဲ မစိပ္ဘူး၊ တရားလဲ မထိုင္ဘူး ဘုရာ့။ အဲဒါကို တပည့္ေတာ္ ဘယ္လိုယူဆရမလဲ။ ဗုဒၶဘာသာအရဆိုရင္ မိစၧာဒိ႒ိလို႔ ေခၚရမလား။ သူ႔ကို ဘုရားရွိခိုး ပုတီးစိပ္ တရားထိုင္ဖို႔ေျပာတိုင္း သူက သူမ်ားေတြလို ဘုရားတရားအလုပ္ မလုပ္ေပမယ့္ စိတ္ေကာင္းရွိရင္ ၿပီးတာပဲ၊ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး ဘုရားဒကာအမည္ခံ၊ ပုတီးႀကီး လက္မွာ အၿမဲခ်ိတ္၊ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္နဲ႔ ဘုရားကို ရွိခိုးၿပီး

Sunday, March 26, 2017

နိဗၺာန္ဆိုတာ ဆင္းရဲၿငိမ္းျခင္းလား၊ ဘာမွ မရွိျခင္းလား


နိဗၺာန္ဆိုတာ ဆင္းရဲၿငိမ္းျခင္းလား၊ ဘာမွ မရွိျခင္းလား

ေမး။     ။ ဆရာေတာ္ဘုရား ... တပည့္ေတာ္ ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။
နိဗၺာန္ဆိုတာ လူ႔ဘဝ၌ ဆင္းရဲၿငိမ္းျခင္းကို ေခၚပါသလား။
ဘဝကုန္ဆံုးၿပီး ဘာမွမရွိျခင္းကို ေခၚပါသလား။ ေကာင္းကင္မွာ ရွိပါသလား။

       (မစိုးမိုးသူ၊ ဒုတိယႏွစ္ အဂၤလိပ္စာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

ေျဖ။     ။ ဟုတ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ဆိုတာ  ဆင္းရဲၿငိမ္းျခင္းကို ေခၚပါတယ္။ ဘာမွ မရွိတာကို နိဗၺာန္လို႔ မေခၚပါဘူး။

ဒိဌိပရဗိုဇ္တို႔၏ အသိ။

        လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္က ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဇတ၀န္ေရႊေက်ာင္းေတာ္
မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္သီတင္းသံုးစဥ္ကာလ တေန႔တြင္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တပည့္သာ၀ကေတြဟာ သကၤန္းကိုယ္
စီရံုၿပီး ဆြမ္းခံသြားရင္း   အခ်ိန္ကေလး ေစာေနေသးတဲ့အတြက္ ဒိဌိပရဗိုဇ္ေက်ာင္းကို  ေခတၱခဏ  

သုစရိုက္ ၁၀ ပါး။

          သုစရိုက္  ၁၀  ပါးမွာ ==
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕ဥစၥာကို ခိုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အိမ္ယာ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

တရားသိလ်က္ အက်င့္ခက္။

      ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံသြားလို႔ သာသနာေတာ္ က်န္ရစ္တဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ
သာသနာၾကည္ညိဳတဲ့ မိသားစု တစ္စု သာသနာေဘာင္ ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ အကိုႀကီးရဲ႕ နာမည္က
“ သာဂတ ” တဲ့။ သူ႕ညီရဲ႕ နာမည္က “ ကပိလ ” တဲ့။ ႏွမေလးရဲ႕ နာမည္က “ တာပနာ” တဲ့။ အ