Saturday, March 11, 2017

စိပ္ပုတီးနံ႔သာနီေတာင္၊ ကမၻာရွည္ေအာင္၊ ဖန္ဆိုးႏွင့္ လဲဝတ္ ေၾကာင္၊ ေကဥေသွ်ာင္ပယ္လွီး၊ စ်ာန္ႏွင့္နီး၊ ပုတီးလက္တြင္ ေဆာင္၊ ခရီးမဂၢင္ေဖာင္ဟူ၍ နံ႔သာနီေတာင္ နိဗၺိႏၵပတ္ပ်ဳိးတြင္ ပါရွိေပသည္။ စိပ္ပုတီးကား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ဗုဒၶအယူဝါဒီတို႔၏ အေဆာင္အ႐ြက္တစ္ခု ျဖစ္ေပ၏။

Friday, March 10, 2017

အသုဘဓေလ့ထုံး အမွားလူေသလွ်င္ ေသေသာသူက ထျပီးစားေသာက္ေလဟန္ အေလာင္းစင္ေဘးတြင္ ထမင္းပြဲျပင္ျခင္းကို ထုံးစံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ေသသူ၏ဝိညာဥ္သည္ အိမ္တြင္း၌ပင္ ရွိသည္ဟု အယူအဆရွိသူေတြကလည္း အမ်ားအျပားပင္။စင္စစ္မွာမူ မွားယြင္းေသာအယူအဆကို အေျခခံေသာ အသုဘဓေလ့ထုံးအမွားေတြသာ ျဖစ္ပါ၏။

ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ မုနိႏၵာဘိလကၤာရ သဒၶမၼဓဇသာမိ မဟာဓမၼရာဇ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းခံရေသာ စတုဂီရိေတာင္ေလးလုံးဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဆုံးမေတာ္မူခ်က္ကို သတိထင္ထင္ ဆင္ျခင္အပ္လွသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ရည္မအပ္ေသာ သစ္သီးႀကီး ၉မ်ိဳး။

         ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ရည္မအပ္ေသာ သစ္သီးႀကီး ၉မ်ိဳးကိုလည္း ကပၸိယကာရကတို႔
သိထားသင့္ေပသည္။ ထိုေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ၀ိနည္းသာသနာေတာ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးေသာရဟန္းတို႔
မသံုးစြဲၾကသျဖင့္ ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ မဆက္ကပ္မိၾကရန္ သတိျပဳရေပမည္။

မက်ိဳးေပါက္ေသာ ေန႔တစ္၀က္သီလအက်ိဳး။

        ျမတ္စြာဘုရား ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္ကာလ...
ရေသ့ အပါးငါးရာတို႔ဟာ ဟိမ၀ႏၱာေတာတြင္ သီတင္းသံုးေနၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔ ..ေႏြရာသီ
ကုန္ဆံုးလို႔ မိုးရာသီမေရာက္မီ စပ္ကူးကာလ အခ်ိန္တြင္ ရေသ့အပါးငါးရာတို႔ ေဒသစာရီၾကြခ်ီ

နိဗၺာန္ခ်မ္းသာရတဲ့အထိ အက်ိဳးေပးႏိုင္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးအက်င့္တရား။

    နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရဖို ့ရာ အက်င့္တရား အမွန္က မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားပဲ
ျဖစ္တယ္။ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားကို ေျပာရရင္==
(သမၼာ၀ါစာ) စကားအေျပာကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရမယ္။ စကားေျပာဆိုတဲ့အခါ  အျပစ္ကင္းတဲ့
စကားမ်ိဳးကိုပဲ ေျပာရမယ္။

Thursday, March 9, 2017

ကျပား ဗုဒၶဘာသာေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာသည္ ရတနာသုံးပါးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ၏။ သရဏဂုံသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ အသက္လည္း ျဖစ္ပါ၏။
သရဏဂုံေဆာက္တည္ျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ ခံယူထားလ်က္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေသာ ဝိဘဇၨဥာဏ္ကင္းမ့ဲကာ နတ္ ဝိဇၨာ ဘိုးေတာ္ ဂုိဏ္းဆရာတို႔ကို ကိုးကြယ္ေနသူမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ မဟုတ္။ ကျပားဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း -

Wednesday, March 8, 2017

“အႏွိဳင္းမဲ့ ဆင္းရဲ”

ေလာကမွာ ရွိရွိသမွ် ဆင္းရဲအားလံုးထဲမွာ “ခႏၶာဆင္းရဲ၊ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာဝန္ထမ္းရျခင္းဆင္းရဲ”ဟာ
အႏွိဳင္းမဲ့ဆင္းရဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ခႏၶာဝန္ထမ္းရျခင္းဆင္းရဲထက္ပိုၿပီး သတၱဝါေတြကို
ႏွိပ္စက္တတ္ပါတယ္၊ တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးတတ္ပါတယ္လို႔ ႏွိဳင္းယွဥ္စရာ၊ အစားထိုးစရာ၊ ထပ္တူျပဳစရာ
တျခားဆင္းရဲ မရွိေတာ့လို႔ပါပဲ။

သံဃာေတာ္မ်ား သံုးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး။

                ( အကပ္ခံၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔အရုဏ္မတက္မီအခ်ိန္ထိ သံဃာေတာ္မ်ား သံုးေဆာင္ႏိုင္သည့္
ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး )   သံဃာေတာ္တို႔ႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္ရွစ္မ်ိဳးမွာ  =    ၁။ သေျပသီး  ၂။ သရက္သီး
၃။ သပ်က္သီး(မုဒရက္သီး)  ၄။ ဖက္သက္သီး  ၅။ သစ္မည္စည္သီး  ၆။ ေတာငွက္ေပ်ာသီး  ၇။

လူရဲ႕တန္ဖိုး။

      ေလာကလူေတြက ဘ၀နိမ့္က်သလို အသိဉာဏ္ပါ နိမ့္က်တတ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက
အသိဉာဏ္မနိမ့္က်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘ၀ဆိုတာ အေျခအေနေပးသလုိ ေနၾကရတာဆိုေတာ့
နိမ့္က်တဲ့ ဘ၀လည္း နိမ့္က်မွာပါပဲ။

စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္ေသာ ေစတသိက္မ်ား။

၁။ သဒၶါ
၂။ သတိ
၃။ ဟီရိ
၄။ ၾသတၱပၸ
၅။ အေလာဘ

Tuesday, March 7, 2017

“အေမႊးကံခ်စ္ေတာ့ အခ်စ္ကံေမႊးတာေပါ့”

ရန႔ံေမႊးတဲ့ပန္းေတြ ပူေဇာ္ခဲ့တဲ့ေကာင္းမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေမႊးရနံ႔ေတြ
ပူေဇာ္ခဲ့ရတဲ့ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဘာအက်ိဳးေတြရသလဲဆိုရင္ေတာ့…
တခ်ိဳ ႔ ဒကာ ဒကာမေတြက ေမးေလ့ရွိၾကတယ္။ “ဒါလွဴရင္ ဘာရမလဲ။”
“ဒါလွဴရတဲ့အက်ိဳးေတြက ဘာေတြလဲ။”သူတို႔လွဴထားတဲ့ပစၥည္းေလးေတြ ေျပာေျပာျပီး
ေမးၾကတာေပါ့။ ဘာပစၥည္းဝတၳဳပဲလွဴလွဴ ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ပစၥည္းျဖစ္မယ္ဆုိရင္
ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ အကုန္ရမွာပါပဲ။

Monday, March 6, 2017

“တစ္ေယာက္တည္း တည့္ေအာင္ေန”“ခင္မကန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး”ဆိုတာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ “မင္းတုန္းမင္းၾကီး”လက္ထက္မွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားပါ။

တစ္ေန႔ေတာ့ ခင္မကန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးဆီကို ဒကာတစ္ေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္။
ဒကာေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ဘုရားအနားမွာ တျခားဒကာ၊ဒကာမ တခ်ိဳ႕လည္း ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ရွင္အာနႏၵ ရဟႏၱာျဖစ္ပံု။

         ရွင္အာနႏၵက စဥ္းစားလိုက္တယ္။ “ငါ ဘာလို႔ တရားထူး တရားျမတ္
မရတာတုန္း”လို႔။ သန္းေခါင္ေက်ာ္သြားၿပီ၊ မနက္လင္းဖို႔လည္း နီးလာၿပီ။ ေၾသာ္ ငါ့စိတ္ေတြ
ျပင္းထန္ေနၿပီး ၀ီရိယေတြ လြန္ကဲေနတယ္၊ သမာဓိက ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။  အဲဒါကို ရွင္အာ
နႏၵက သိတယ္။ ၀ီရိယေတြ သိပ္လြန္ကဲေနရင္ ဥဒၶစၥ ျဖစ္တယ္။ သမာဓိေတြ ေလ်ာ့နည္းတတ္တယ္။

ေသာက ကင္းေ၀း ေနလိုသူမ်ားအတြက္။

        အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္းအနက္ ငါးပါးသီလၿမဲေသာ
ကၽြန္းမွာ ဥတၱရဂုရုေခၚေသာ ေျမာက္ကၽြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ကၽြန္းသူ ေျမာက္ကၽြန္းသား
တို႔ဟာ ငါးပါးသီလၿမဲေသာ ကုသိုလ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ==
  ၁။ အိုးအိမ္ဒုကၡမွလည္း ကင္းေ၀းၾကပါတယ္။

ဘုရားရွင္က သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္း။

       ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပထမ၀ါ၌ မိဂဒါ၀ုန္ေတာတြင္ပင္ ၀ါဆိုေတာ္မူ၏။ နာလက ရေသ့
အား ေမာေနယ်အက်င့္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ သူေဌးသား ယသကိုလည္းေကာင္း၊ သူ၏ သူငယ္
ခ်င္း ၅၄ ေယာက္တို႔ကို လည္းေကာင္း တရားရေစကာ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။

Sunday, March 5, 2017

သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?


    ဒီအေၾကာင္းအရာ ဘယ္ကေပၚထြက္လာသလဲ - ေလ့လာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားလို႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူလိုက္ပါ
တယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကေနေပၚ ထြက္လာတာပါ ။           ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ စဥ္
မိေထြးေတာ္ေဂါတမီဟာ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ သံုးၾကိမ္ တိုင္ေအာင္
ေလွ်ာက္ထားဖူးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား လက္မခံခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား
ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာသို႔ ၾကြသြားပါတယ္ ။