Saturday, January 28, 2017

တိုင္ထိပ္ေပၚက သပိတ္ေတာ္ (သို႔) ရာဇၿဂိဳဟ္သူေ႒းရဲ႕ ဘာသာေရး ရွာပံုေတာ္

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ မကၤုလေတာင္ “ခ်ရားေတာ”မွာ ဆ႒မေျမာက္၀ါ ဆို၊၀ါကပ္ေ တာ္ မူပါတယ္၊ တိတၳိဂိုဏ္းဆရားႀကီး (၆)ေယာက္တို့လည္း သူတို့ကိုယ္သူ တို့ ဘုရားဟုေျပာဆိုၾကၿပီး ဗုဒၶျမတ္စြာႏွင့္ ေရာေယာင္ကာလူေတြအထင္ႀကီးေစရန္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ၀ါဆိုေတာ္မူရာ ရာဇၿဂိဳလ္မွာပဲ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

Friday, January 27, 2017

ေငြေၾကးအကုန္အက်မရွိေသာအလွဴဒါန(၇)မ်ိဳး

သံုးေလာကထြတ္ထားျမတ္စြာဘုရားက ေငြေၾကးတစိုးတစိမွ်အကုန္အက်မရွိဘဲ
လူဆင္းရဲကေနလူခ်မ္းသာအထိ ေပးလွဴနိုင္ေသာအလွဴ  (၇) မ်ိဳးကိုေဟာေျပာညႊန္ျပထားခဲ႕ပါ
တယ္။အဲဒီအလွဴဒါနေတြကေတာ့-----

Thursday, January 26, 2017

စူဠေသာတာပန္ ဆိုတာ...

အ႐ွင္ဘုရား
စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္လွ်င္ အပါယ္မလားေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ စူဠေသာတာပန္သည္ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ မကင္းေသးဟု သိရ ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ အပါယ္မလားပါသနည္း။ မဟာေသာတာပန္ႏွင့္ မည္သည့္တူညီမွဳ ႐ွိေနပါသနည္း။ မည္သို႔ အားထုတ္၍ စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္ရပါ သနည္း။ တပည့္ေတာ္မ်ား နားလည္ေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။   ။

Wednesday, January 25, 2017

ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ အားကိုးျခင္းကိစၥ


ေမး။ ။ စာေရးသူ သိလိုေသာ ျပႆနာမွာ-
(က) မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ
(ခ) ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးသာ ကိုးရာဟူေသာစကားႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါစကားႏွစ္ရပ္၌ (က)အရ `အားကိုး´၊ (ခ) အရ `ကိုးကြယ္´ ဟူ၍ သံုးႏႈန္းမွသာ သင့္ေတာ္ဖြယ္ရာ ရွိမည္ထင္ပါသည္။ ငယ္စဥ္အခါက ကြယ္လြန္သူ အဆိုေတာ္ႀကီးတစ္ဦး၏

Tuesday, January 24, 2017

မိဘေတြကို မေျပာသင့္တဲ့ စကား(၁ဝ)ခြန္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္မိဘေတြကို ေအာက္ကစကားဆယ္ခြန္းထဲက တစ္ခြန္း ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခြန္းထက္ပိုေျပာခဲ့ဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ သားသမီးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိဘေတြကို ဒီစကားေတြကိုထပ္မေျပာေတာ့ဘဲ နားလည္ေပးၾကရေအာင္.. လူ႔ဘဝက တိုေတာင္းလြန္းပါတယ္။ ကိုယ့္နံေဘးက ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ခ်စ္သူခင္သူ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို တန္ဖိုးထားသင့္ပါတယ္။

Monday, January 23, 2017

ျမန္မာေတြဟာ ကမာၻမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္သင့္တယ္။


 ျမန္မာေတြဟာ ကမာၻမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္သင့္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ထင္သေလာက္ မခ်မ္းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လဲ???

ေမတၱာရွင္ - ငါ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ကို တရားေဟာၾကြေတာ့ ဆစ္ဒနီက ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္ေတြက ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး သိသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းက -

Sunday, January 22, 2017

ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူမ်ား
ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူမ်ား…
ေလာကတြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အေၾကာက္တရား နည္းပါးတတ္၏။ အယုံအၾကည္လည္း နည္းပါးတတ္၏။ လက္ေတြ႕မဟုတ္လွ်င္ မယုံသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ မဆုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ပင္ ေျပာဆုိျပဳမူ တုံ႔ျပန္တတ္၏။ အခ်ိဳ႕ကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အေၾကာက္တရား