Thursday, December 14, 2017

ခုလိုဆိုေတာ့ တရားရဖို႔ လြယ္သားပဲ။

      မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘံုမိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ အဘိုး၊ အဘြားေတြကို ဦးတည္
ေပမယ့္  အဘိုးေလး၊ အဘြားေလးပါမက်န္  ယခုတရားနာ ၾကြေရာက္လာတဲ့သူအားလံုးကိုလည္း
တရား ရလြယ္တဲ့နည္း ေပးခ်င္လို႔ပါ။
           ဘုရားရွင္ ေဟာမိန့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္း နည္းေတြဟာ ရွစ္ေသာင္းေလး
ေထာင္ေတာင္ မ်ားျပားပါတယ္၊ လူတိုင္းဟာ တစ္နည္းမဟုတ္  တစ္နည္းနဲ့ေတာ့ သင့္ေတာ္ၾက
မွာပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္တာမွာ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ရဖို့ အေရးၾကီးပါတယ္၊ တခ်ိဳ ့တ
ရားအားထုတ္ၾကပါတယ္၊ တရားအားထုတ္တာ တရားထူးရျပီလား ဆိုေတာ့လဲ မထူးေသးဘူး၊
ကိုယ္ကိုတိုင္ လြယ္တယ္မထင္ဘဲ ခဲယမ္းေန လိုက္တာ..၊ ဘာလို႔မ်ားလဲလို ့ သိဖို ့အလြန္အေရး
ႀကီးပါတယ္၊ နားလည္သထက္ နားလည္ေအာင္ ေျပာေပးခ်င္တာက သတိအားေကာင္းတဲ့သူ
သတိပဌာန္ အားထုတ္ရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္၊ အဆင္ေျပပါတယ္၊ လြယ္ပါတယ္္၊ သတိအားမ
ေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွ အားထုတ္လို႔ မရပါဘူး၊ ခဲယမ္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။
အသက္အရြယ္ရလာေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ သတိေကာင္းေကာင္း မိစၦာသတိပဲ အစြဲမ်ားပါတယ္၊
ရပ္ထဲရြာထဲမွာေနရင္ မိစၦာသတိပဲ အျဖစ္မ်ားပါတယ္၊ သတိပဌာန္ အလုပ္အားထုတ္တယ္ဆိုတာ
ဥပါဒါန္အစြဲ လြတ္ကင္းျပီး သမာသတိ အားထုတ္ရတာပါ၊ ေလာကသေဘာနဲ့ ယွဥ္ၾကည့္ရင္လဲ ဥ
ပါဒါန္ အစြဲေတြေၾကာင့္ သားမွတ္မိ၊ မယားမွတ္မိ၊ ခင္ပြန္းေယာက္်ားမွတ္မိ၊ လုပ္ခဲ့ကိုင္ခဲ့တာ
ေတြကို အကုန္မွတ္မိေနတယ္၊ သတိေတာ့ေကာင္းတယ္၊ ဘာသတိဆိုေတာ့ မိစၦာသတိ။ သမာ
သတိက်ျပန္ေတာ့ အားမေကာင္းဘူး။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္သတိပဠာန္ အားထုတ္တာ အလြန္႔
အလြန္ ပင္ပန္းပါတယ္။ ခက္တယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
        မိမိကိုယ္ကို  သတိပဌာန္ ရွဳဘူး၊ မွတ္ဘူး၊ ပြားမ်ားဘူးပါလိမ့္မယ္။ တေကလို႔မ်ား မိမိတို႔
က သတိအားမေကာင္းဘူး၊ ၀ီရိယေတာ့အားေကာင္းပါတယ္ဆိုရင္  သတိပဌာန္နဲ႔ လံုး၀ အဆင္
မေျပနိုင္ပါဘူး။ သတိပဌာန္ဆိုတာ “သတိပဌာန” သတိျပဌာန္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။  သတိအား
ေကာင္းတဲ့သူေတြလုပ္တဲ့အလုပ္ပါ၊  တေကလို႔မ်ား မိမိတို႔က သတိအားမေကာင္းဘဲနဲ႔ ခိုင္းလို႔သာ
မွတ္ေနရ၊ ခိုင္းလို႔သာရွဳေနရ၊ ခိုင္းလို႔သာ အားထုတ္ေနရဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပနိုင္ပါဘူး၊
ခဲယမ္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ ့ကေတာ့ သတိအားမေကာင္းေပမဲ့ ၀ီရိယအားေကာင္းပါ
တယ္၊  ေျပးဟဲ့၊ လႊားဟဲ့၊ ေျပာဟဲ့၊ ဆိုဟဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ္ေကာင္ႀကီး ၀ီရိယမဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္ေသးတဲ့
အကုသိုလ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ ႀကိဳးစားနိုင္တဲ့ “၀ီရိယ”၊  ျဖစ္ျပီးသား အကုသိုလ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း
ရပ္ျပီးေတာ့ ပယ္ဖ်က္နိုင္တဲ့ စိတ္၀ီရိယ ကိုေျပာတာပါ။
          တကယ္နိဗၺာန္လိုလားလို ့ တရားအားထုတ္မယ္ဆိုရင္၊ ကိုယ့္မွာသတိေကာင္းရဲ့လား၊ ၀ီ
ရိယေကာင္းရဲ႕လား၊ သိရပါမယ္။ သူမ်ားခိုင္းလို႔သာ လုပ္ေနရတယ္၊ သူမ်ားေျပာလို့သာလုပ္ေန
ရတယ္၊ ကိုယ္က ဘယ္သန္မွန္းမသိ၊ ညာသန္မွန္းမသိ၊ အဲလိုအားထုတ္ေနရင္ “ ခုလိုဆိုေတာ့
လြယ္ပါတယ္ " ျဖစ္မလာပါဘူး။  တခ်ိဳ ့က သတိပဌာန္အားထုတ္ရင္ နိဗၸာန္ေရာက္တယ္ဆိုျပီး..
ဘယ္နည္းဘယ္နည္းေတြကို ပယ္လိုက္ၾကတယ္။ တကယ္သတိပဌာန္ကို မႊန္းစရာေကာင္းတယ္
ဆိုရင္ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ၄၅ ၀ါပတ္လံုး မဟာသတိပဌာနသုတ္ တစ္သုတ္ကိုပဲ ေဟာၾကား
မွာေပါ့။
 အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ တရားနာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေပၚ မူတည္ျပီး ေဟာေပးတာပါ။ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္
ႀကီး ဥာဏ္ေတာ္အရ ဘယ္လိုမွ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။........ အမ်ားသိေအာင္ေျပာခ်င္တာက၊
ကိုယ္သတိအားေကာင္းရင္  သတိပဌာန္အားထုတ္...ျဖစ္ပါတယ္၊ လြယ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀ီရိယ
အားေကာင္းရင္းနဲ႔ သတိပဌာန္ အားထုတ္ရင္....ႏွစ္ေပါင္းရာ၊ ေထာင္ခ်ီအားထုတ္ အဆင္ေျပမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။
          တခ်ိဳ ့က်ေတာ့ သဒၵါအားေကာင္းလိုက္တာ သူမ်ားေတြေျပာတဲ့ ရိပ္သာဆိုတာ မသြား
ပါဘူး၊ တရားစခန္းဆိုတာ မ၀င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မနက္မိုးလင္း ဘုရားဆြမ္းေတာ္ မကပ္ရဘဲ မေန
နိုင္၊ ရွိမခိုးရဘဲ မေနနိုင္၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္း၊ မကပ္လွဴရဘဲ မေနနိုင္ဘူး။ သံဃာေတာ္ေတြကို
ဆြမ္းမေလာင္းရဘဲ မေနနိုင္ဘူး။ အဲဒီသဒၶါတရား အားေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် တဏွာေတြေလ်ာ့
သြားမွာ။....ကိုယ္သာရာ သာရာ လုပ္သြားလိမ့္မယ္ အဆင္ေျပေျပ။...အဲဒါကိုမ်ား ကိုယ္ကဘာမ
သိ ညာမသိနဲ႔ သဒၶါအားေကာင္းတဲ့သူကို.....မွတ္ေဟ့ရွုဳေဟ့ ေျပာရင္..အလႊဲႀကီးလႊဲသြားပါၿပီ။
            သဒၶါတရား အားေကာင္းတဲ့သူကို ေဘးလူက နင္တရားအားထုတ္တာ မဟုတ္ဘူး၊
ရိပ္သာသြားပါလား၊ တရားစခန္းသြားပါလား။ ဦးဇင္း မေျပာရဲဘူး။  ကုသိုလ္ခ်င္းအတူတူ ဘယ္ကု
သိုလ္ လုပ္ရတာ ပိုလြယ္သလဲ၊ တခ်ိဳ ့ဒါန လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့သီလ လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့သမထ
လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့၀ိပႆနာ လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့ကေတာ့ေ၀ယာ၀ိစၥလုပ္ရတာ လြယ္တယ္။ တခ်ိဳ ့
တစ္ခုခုကို စိုက္စိုက္စူးစူး လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့  သမာဓိနဲ ့အားထုတ္တာေပ်ာ္တယ္၊
မွန္ပါဘုရား ဟုတ္ပါဘုရားလို ့ သာဓုေခၚရံုနဲ ့ ျပီးမဲ့တရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္လုပ္တဲ့သူဟာ
အလုပ္ လြယ္ပါတယ္၊ မကၽြမ္းက်င္၊ မသန္၊ အားမရွိတဲ့အလုပ္ကို ကိုယ္လုပ္....ခဲယမ္း
လိုက္တာ၊ ပင္ပန္းလိုက္တာ။
            တရားရလြယ္တာ မလြယ္တာ လမ္းေၾကာင္းမွန္တာေပၚ မူတည္ပါတယ္။ လြယ္ဖို ့ခက္
ဖို ့က ဗဟုသုတ အေရးႀကီးပါတယ္။ သတိအားေကာင္းရင္ သတိပဌာန္အားထုတ္ လြယ္မွလြယ္။
အသိဥာဏ္ပညာ အားေကာင္းရင္ မဂၢင္တရားေတြ၊ ေဗာဇၽြင္တရားေတြအားထုတ္ လြယ္မွလြယ္။
သူမ်ားထိုင္ခိုင္းလို ့ မထိုင္ျဖစ္ရင္လဲ စိတ္ပ်က္စရာ မလိုပါဘူး။ တရားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေလာက္ ျပည့္
စံုရင္ကို....မေကြ ့မေကာက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ လမ္းမွန္ျဖင့္ က်င့္ေန
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လို႔ေခၚပါတယ္။ မ်က္စိမွိတ္မွ ဘယ္လိုထိုင္မွဆိုတာ တရားမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ နားလည္
ပါ၊ သေဘာေပါက္ပါ။ အဆင္မေျပတဲ့နည္းကို ေပေတျပီး ရေအာင္လုပ္ေနတဲ့နည္းဟာ အရွံဳးႀကီး
ရွံဳးပါတယ္၊ အရွံဳးႀကီးရွံးပါတယ္၊ အရွံးႀကီးရွံးပါတယ္၊ လူ႕ဘ၀ရခိုက္ မရွံဳးေစပါနဲ႔။
         ကိေလသာ..မိစၦာေတြ ျဖစ္ေနတာကိုေတာ့  ဉာဏ္နဲ ့သိရပါမယ္။  ဒါနထက္ သီလ၊  သီလ
ထက္ သမထ၊  သမထထက္ ၀ိပသနာ၊  တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္၊  တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္၊  ႏုညံ့
သိမ္ေမြ ့ ခက္ခဲပါတယ္။  ထိုင္တာကိုပဲတရား  ထင္ထားတဲ့  ပုဂၢိဳလ္အတြက္၊  ထိုင္တဲ့အခ်ိန္သာ
တရားျဖစ္ျပီး၊ မထိုင္တဲ့အခ်ိန္ မတရားေတြ  ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္၊ အရွံဳးၾကီးရွံဳးပါတယ္။ ေၾကာက္
စရာေကာင္းပါတယ္။  မေရြးေတာ့လို ့  ရမဲ့နိဗၼာန္ကို  ျမင္လိုက္စမ္းပါ။ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္လုပ္တဲ့
သူဟာ  အလုပ္ လြယ္ပါတယ္၊  တရားရလြယ္ပါတယ္။
          ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔   အသက္အရြယ္မေရြး ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာသူပဲျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာ
သူပဲျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္လုပ္တဲ့သူဟာ  အလုပ္ လြယ္ပါတယ္၊  တရားရလြယ္ပါတယ္ဆိုတာ 
 သိရွိနားလည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ သတိေဆာင္၍ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္
အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။
        {   (၂.၁၀.၂၀၀၅)ေတာ္သလင္းလကြယ္.တနဂၤေႏြေန႔၊ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘံု
မိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ခုလိုဆိုေတာ့ လြယ္သားပဲ"
တရားေတာ္မွ ေကာက္နွုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။    }
      (တရားေတာ္ကို အသံမွနာယူေရးသားပါသည္၊ မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္
   သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
     

No comments:

Post a Comment