Thursday, December 7, 2017

ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ ဘယ္ခါပ်က္ပါလဲ

အေမး။ ။ဆရာေတာ္ဘုရား.....ရွွစ္ပါးသီလယူၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္ထားသူဟာ ေနာက္ေန႔နံနက္ အရုဏ္တက္ၿပီးတဲ့အခါ ရွစ္ပါးသီလက ကိုယ့္မွာ ဆက္လက္ၿပီး ရွိေနပါေသးလားဘုရား။ အလိုလိုေပ်ာက္သြားသလားဘုရား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရွစ္ပါးသီလ ပ်က္သြားေအာင္ ငါးပါးသီလ ျပန္ေဆာက္တည္စရာ လိုပါေသးသလားဘုရား။

ရဲလင္း
သထံု


အေျဖ။ ။ ရွစ္ပါးသီလေစာင့္ထိန္းတဲ့အခါ ကာလပရိယႏၱ - ဘယ္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ထိန္းပါ့မယ္ ဆိုၿပီး ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔ သီလေဆာက္တည္ မယ္ဆိုရင္ ေဆာက္တည္တဲ့အခ်ိန္ကေန ရည္မွန္းထားတဲ့အခ်ိန္အထိ သီလရွိေနၿပီး ထိုထက္လြန္သြားရင္ သီလပ်က္ပါေတာ့တယ္။ ဆိုလိုတာက သီလကို ေနာက္တစ္ရက္ ၆ နာရီအထိေစာင့္ထိန္းမယ္လုိ႔ ေဆာက္တည္ထားရင္ ထို ၆ နာရီအထိသာ သီလရွိၿပီး ၆ နာရီထက္လြန္သြားရင္ သီလပ်က္ၿပီး ျဖစ္ေတာ့တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔မေဆာက္တည္ဘဲ သာမန္ေဆာက္တည္ထားရင္ေတာ့ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရွစ္ပါးသီလ ပ်က္ပီးျဖစ္ေတာ့တယ္။
သီလေဆာက္တည္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ သီလေဆာက္တည္တဲ့အခါ “ငါးပါး-ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ပါ၏” လို႔ သီလကို အတိုေဆာက္တည္ထားမယ္ဆိုပါစို႔၊ သီလေဆာက္တည္သူဟာ သီလထဲက တစ္ပါးပါးပ်က္သြားၿပီဆိုရင္ ငါးပါး-ရွစ္ပါး အားလံုးပ်က္သြားပါတယ္။ ငါးပါး-ရွစ္ပါးသီလကို အစဥ္အတို္င္း အျပည့္အစံုေဆာက္တည္ထားရင္ေတာ့ တစ္ပါးပ်က္လို႔လဲ အားလံုးမပ်က္ပါဘူး။

No comments:

Post a Comment