Tuesday, December 12, 2017

အၿမဲတမ္း မွန္ေနေသာ သဘာ၀အရွိတရား။

    ကမၻာေပၚမွာ ဘာသာအယူ၀ါဒေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီ အယူ၀ါဒေတြဟာ
ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြန္းလာမွသာ ျဖစ္ေပၚလာၾကတာပါ။ ဒါေပ
မဲ့ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ သိတဲ့တရား၊ ေဟာညႊန္ျပတဲ့ တရားဟာ အၿမဲတမ္းမွန္ကန္ေနတဲ့ သဘာ
၀တရား ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို ့သာ ဗုဒၶရဲ ့ တီထြင္ထားတဲ့ တရားဆိုရင္ ဗုဒၶေပၚထြန္းလာမွ
ပဲ ဒီတရား ေပၚထြန္းလာရမယ္။ ဗုဒၶ မေပၚထြန္းရင္၊ ဒီတရား မရွိရဘူး၊ ဒီ သဘာ၀ တရားက
အၿမဲတမ္း ရွိေနတာပါ။ တေလာကလံုးအတြက္ အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ေနတဲ့ သဘာ၀ တရားပါ။
      ဗုဒၶဘုရား အေလာင္းေတာ္ဟာ ကပိလ၀တ္ျပည္ သုေဒၶါဓန မင္းျမတ္ႏွင့္ မိဖုရားႀကီးျဖစ္
တဲ့ မဟာမာယာေဒ၀ီတို ့၏ သားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၆) ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ေဒ၀
ဒဟျပည့္ရွင္၏ သမီးေတာ္ ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးလွ်င္ မင္းသမီးေပါင္း ေလး
ေသာင္း အေျခြအရံ မ်ားႏွင့္တကြ၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို ကာမဂုဏ္ အာရံုမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ ့ေနစဥ္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းစတဲ့ သံေ၀ဂ
ရစရာေတြေတြ ့ျမင္ၿပီးဒီကာမဂုဏ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ေနတာ မေတာ္ဘူးလို ့ ဆင္ျခင္မိပါတယ္။
မိမိကိုယ္တိုင္က အိုတတ္၊ နာတတ္၊ ေသတတ္ေသာသေဘာ ရွိတဲ့အတြက္ မအို၊ မနာ၊ မေသ
မပ်က္တတ္တဲ့ တရားကို ရွာႀကံဖို ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။
      လူသားျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဟာ အခုရွိတဲ့ လူသားေတြနဲ ့ အတူတူပါ၊ ဒီ သဘာ၀ အမွန္ကို ဗုဒၶက
အက်င့္တရား  အမွန္နဲ ့ပထမဆံုး ေတြ ့ ရွိ့တာဟာ (ဘ၀အဆက္ဆက္ ပါရမီ) သူမ်ားထက္
ဉာဏ္ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မွဳ၊ လံုလ ၀ီရိယ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အင္အားႀကီးမားမွဳ၊
တို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
      ျမတ္ဗုဒၶ သိထားတဲ့ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ႀကီး ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ (၁)ရုပ္ျဖစ္စဥ္ေခၚတဲ့ သဘာ
၀ႀကီး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္၊ (၂) နာမ္ျဖစ္စဥ္ေခၚတဲ့ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ရပ္တို ့ ျဖစ္ၾကတယ္။
အဲဒီတရားကို အက်င့္မွန္ လမ္းမွန္ မသိတဲ့သူက မေတြ ့ပါ။ ဗုဒၶ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳက
ေတာ့ အက်င့္မွန္ လမ္းမွန္ကို က်င့္တဲ့အတြက္ ဒီသဘာ၀ အမွန္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး
ေတြ ့၊ သိ၊ ျမင္သြားပါတယ္။ ေတြ ့လိုက္တာနဲ ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ ့သႏၱာန္က ေလာဘ၊ ေဒါသ၊
ေမာဟ ၿငိမ္းသြားပါတယ္။ အဲဒီ ကိေလသာေတြ ၿငိမ္းသြားေတာ့ ဆင္းရဲ ၿငိမ္းသြားပါတယ္။
      ဒီသဘာ၀ရဲ ့ တရားကို ဗုဒၶလို နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ ့ က်င့္ႀကံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း သိျမင္ႏိုင္ပါ
တယ္။ ဟိႏၵဴ ျဗာဟၼဏေတြေရာ နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္း က်င့္ႀကံရင္ သိ၊ ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။
မူဆလင္ေတြ နည္းမွန္လမ္းမွန္ က်င့္ႀကံရင္ သိႏိုင္ပါတယ္၊ ခရစ္ယာန္ေတြ က်င့္ႀကံရင္လည္း
သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီသဘာ၀တရားကို ျမတ္ဗုဒၶ ပိုင္တဲ့တရား မဟုတ္ပါ။ သဘာ၀ကပဲ ပိုင္ပါတယ္
သို ့ေသာ္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က စတင္ ေတြ ့ရွိတာျဖစ္လို ့ စတင္ေတြ ့ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို အစြဲျပဳၿပီး
ဗုဒၶတရားေတာ္လို ့ ေခၚၾကတာပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ နတ္လဲမဟုတ္၊ ျဗဟၼာလဲမဟုတ္၊ လူသား
စင္စစ္ ဘုရားပါ။ ဒီဗုဒၶ တရားေတာ္မ်ားကို လူသားအားလံုး က်င့္ႏိုင္၊ သိႏိုင္မွ အက်ိဳးရွိမယ္။
ဘယ္လို အယူ၀ါဒမ်ိဳးပဲ ယူေနယူေန ဒီအက်င့္လမ္းကို အက်င့္မွန္၊ နည္းလမ္းမွန္နဲ ့ က်င့္ရင္
သိႏိုင္ ရႏိုင္ပါတယ္။
      မႏၱေလးကေနၿပီး ရန္ကုန္ကိုသြားတဲ့ မီးရထားကို စီးသြားမယ္ဆိုရင္ လမ္းဆံုးတာနဲ ့ ရန္
ကုန္ဘူတာ ဆိုက္ေရာက္မွာပါ။ တရုတ္စီးရင္လဲ ေရာက္မွာပါ။ ကုလားစီးရင္လဲ ေရာက္မွာပါ။
ျမန္မာစီးရင္လဲ ေရာက္မွာပါ။ ရန္ကုန္ကိုသြားတဲ့ မီးရထားကိုသာ မွန္ေအာင္တက္စီး ေရာက္
မွာကေတာ့ ရန္ကုန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶရဲ ့က်င့္နည္းမွန္ျဖင့္ လိုရာခရီး ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ။
{ခ်မ္းေျမ ့ဆရာေတာ္၏ ဆင္းရဲၿငိမ္းေအး ခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ကို ကိုးကားေရးသား
     ပူေဇာ္ပါသည္။}
        (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment