Thursday, December 14, 2017

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ပုဏၰကိုေပးတဲ့ ကမၼဌာန္းတစ္ပုဒ္။

       ဗုဒၶျမတ္စြာ လက္ထက္ေတာ္ကာလတုန္းက အရွင္ပုဏၰဆိုတာ ရွိပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားဆီလာၿပီး “ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္ ဆံုးမၾသ၀ါဒ
တရားေလး ေဟာေပးပါ, အရွင္ဘုရား ေဟာထားတဲ့အတိုင္း တပည့္ေတာ္ဟာ အားတက္သေရာ
ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးပါ့မယ္ ” လို႔ ဘုရားကို ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား
က ကမၼဌာန္းတစ္ပုဒ္ ေပးလိုက္ပါတယ္။
         အဲဒီကမၼဌာန္းက ဘာတုန္းဆိုရင္ မ်က္စိက ႏွစ္သက္စရာ ျမင္စရာအာရံုကို ျမင္တဲ့အခါ၊
နားက သာယာစရာ ႏွစ္သက္စရာ အသံကိုၾကားတဲ့အခါ၊ ႏွာေခါင္းက ေမႊးႀကိဳင္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္သက္
စရာအနံ႔ကိုရွဴရွိဳက္ရတဲ့အခါ၊ လွ်ာကလည္း အင္မတန္ အရသာရွိတဲ့ အစာအဟာရကို လ်က္ရတဲ့
အခါ၊ ခႏၶာကိုယ္ကလည္း အင္မတန္မွ အထိအေတြ႕ေကာင္းတဲ႕ အရာ၀တၳဳကို ထိေတြ႕ရတဲ့အခါ၊
စိတ္ထဲကလည္း ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့ အရာမ်ိဳးကို ေတြ႕ရတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ “မင္း” ေလာဘ
မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းပါ။ ေလာဘမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ဒါက က်င့္ရမယ့္ က်င့္၀တ္တစ္ခုပါ။
         လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ အာရံုမုန္တိုင္းက ကိုယ့္စိတ္ကို အၿမဲတမ္းလာတိုက္တယ္။ မုန္တိုင္း
တိုက္ၿပီဆိုရင္ သာမန္အခုအခံ မရွိဘူးဆိုရင္ လူေတြရဲ႕စိတ္ဟာ ၿပိဳလဲသြားပါတယ္။ ေလာဘျဖစ္
စရာအာရံုနဲ႔ေတြ႕ရင္ ေလာဘျဖစ္တယ္၊ ေဒါသျဖစ္စရာ အာရံုနဲ႔ေတြ႕ရင္ေဒါသျဖစ္တယ္၊ ဒါ..ၿပိဳ
လဲသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
         မ်က္စိက ျမင္တာ၊ နားက ၾကားတာ၊ ႏွာေခါင္းက အနဲ႔ရတာ၊ လွ်ာက အရသာသိတာ၊
ခႏၶာကိုယ္က အထိအေတြ႕ထိတာ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းထဲက သိတာ၊ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏွစ္
သက္စရာအာရံု  နဲ႔ထိေတြ႕ရင္ ေလာဘျဖစ္တယ္၊ ႏွစ္သက္စရာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေဒါသျဖစ္
တယ္၊ အဲဒါ.. စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ၊ အာရံုမုန္တိုင္းေတြရဲ႕ အတိုက္ကို ခံရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူရဲ႕စိတ္
ဟာ ယိမ္းထိုးေနပါမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းရပါမယ္တဲ့။ “နႏၵီ ဒုကၡႆ
မူလံ ” ႏွစ္သက္စြဲလမ္းတဲ့ တဏွာရာဂသည္ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။
         မ်က္စိကႏွစ္သက္စရာ အာရံုေတြ႕လာရင္ ေလာဘကျဖစ္လာပါတယ္။ ေလာဘျဖစ္လာ
ရင္၊ ဒီ. ေလာဘကို မထိန္းႏိုင္ရင္ ေရွ႕ဆက္ ျပႆနာေတြ ေဆာင္က်ဥ္းေတာ့ပါမယ္၊ “နႏၵိသမုဒ
ယာ ဒုကၡသမုဒေယာ ” အာရံုေတြေပၚမွာ ႏွစ္သက္တဲ့တဏွာ ေပၚလာၿပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒုကၡကိုျဖစ္
ေစေတာ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ “နႏၵီ” ကို မျဖစ္ေစနဲ႔လို႔ ျမတ္ဗုဒၶဆံုးမခဲ့ပါတယ္။
         တစ္ခါ အာရံုေျခာက္ပါး ေတြ႕လာတဲ့အခါ ထို အာရံုေျခာက္ပါးေပၚမွာ တြယ္တာမွဳကို
ထိန္းလိုက္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ “နႏၵီ” ဆိုတဲ့တဏွာဟာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားပါလိမ့္မယ္။ “နႏီၵ ” ဆိုတဲ့တဏွာ
ခ်ဳပ္သြားၿပီဆိုရင္ “ နႏၵိနိေရာဓာ ဒုကၡနိေရာေဓာ ” ဒုကၡဆင္းရဲေတြ ျပႆနာေတြ ခ်ဳပ္မွာပါ။
သူရွိေနရင္ ျပႆနာေတြ ရွိေနပါမယ္။ သူခ်ဳပ္သြားရင္ ျပႆနာေတြ ခ်ဳပ္သြားပါမယ္။
         ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကလည္း တရားသေဘာကို နားလည္ၾကၿပီး
အာရံုေျခာက္ပါးေပၚမွာ တြယ္တာမွဳကို ထိန္းႏိုင္ၾကကာျမင့္ျမတ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို  ရေရာက္
ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
{၁၃၇၀ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ ္(၁၁) ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊
   ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ မဟာသုခိတာလမ္း၌ ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကား
ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားတရားေတာ္ကို ကိုးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}
   (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။No comments:

Post a Comment