Friday, April 21, 2017

ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါး။

       မဂ္ဉာဏ္၏ အသင္းအပင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ တရားစု သို႔မဟုတ္ မဂ္ဉာဏ္ဘက္၌ ပါ၀င္၍
မဂ္ဉာဏ္၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တရားစုကို ေဗာဓိပကၡိယဟု ေခၚပါသည္။
( ေဗာဓိ = မဂ္ဉာဏ္၊ ပကၡိယ = အဖို႔ အစု )
ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါးမွာ =
က။ သတိပဌာန္  ၄ ပါး။
ခ။ သမၼပၸဓာန္     ၄ ပါး။
ဂ။ ဣဒၶိပါဒ္        ၄ ပါး။
ဃ။ ဣေျႏၵ        ၅ ပါး။
င။ ဗိုလ္            ၅ ပါး။
စ။ ေဗာဇၩင္       ၇ ပါး။
ဆ။ မဂၢင္         ၈ ပါး( စုစုေပါင္း ၃၇ ပါး) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ။
{ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္မွ ကူးယူေရးသားပါပူေဇာ္သည္။ }

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment