Sunday, April 2, 2017

'ဗုဒၶ၏အဆံုးအမႏွင့္အညီေနထိုင္ျခင္း'၁ ။ မည္သူ႔အေပၚတြင္ မဆုိ အရင္းအဖ်ား မခြဲၿခားဘဲ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း ထားပါ ။
၂ ။ ေကာင္းေသာ ဣဌာရုံႏွင္႔ ေတြ႔ေသာအခါ လြန္စြာ၀မ္းသာ အားရ ေသာမနႆ ေလာဘမၿဖစ္ပါႏွင္႔ ။
၃။ မေကာင္းေသာ အနိဌာရုံႏွင္႔ ေတြ႔ေသာအခါ၌လည္း ၀မ္းနည္းပက္လက္ မႏွစ္ သက္ေသာေဒါမနႆေဒါသမၿဖစ္ပါႏွင္႔ ။
၄ ။ မိမိပိုင္ မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မတရား ပုိင္ဆုိင္လုိ႔သည္႔ မတရားရယူလုိသည္႔ေလာဘ မထြက္ပါႏွင္႔။ ေရာင္႔ရဲပါ ၊ တင္းတိမ္ပါ
ဆင္းရဲသည္ကုိ ဂုဏ္ယူပါ ။ မတရားခ်မ္းသာတာကုိ ဂုဏ္မယူပါႏွင္႔ ။
၅ ။ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ မညွဥ္းဆဲပါႏွင္႔ ၊ မႏွိပ္စက္ပါႏွင္႔ ၊ကာယ အားၿဖင္႔ ၊ ႏွဳတ္အားၿဖင္႔ ၊စိတ္အားၿဖင္႔မညွဥ္းဆဲပါႏွင္႔။
၆ ။ သတၱ၀ါအားလုံး မိမိႏွင္႔ ထိေတြ႔သိရွိသူ ၊ မိမိႏွင္႔ ထိေတြ႔သိရွိၿခင္း မရွိသူ ၊ မိမိအား ခ်စ္ခင္လုိလားသူ ၊မိမိအား မုန္းတီးစက္ဆုပ္သူ ၊
မိမိအားခ်စ္လည္းမခ်စ္ ၊ မုန္းလည္းမမုန္း အလယ္အလတ္သေဘာရွိသူ အားလုံးအေပၚ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာ
မိမိႏွင္႕ထပ္တူၿဖစ္ေသာ ေမတၱာထားရွိပါ။
၇။ လိမ္ညာ မုသားစကားေၿပာၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ ။
၈ ။ မည္႔သည္႔စိတ္ၿဖင္႔ ၿဖစ္ေစ ၊ ေကာင္းေစလုိ၍ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ဆုိးေစလုိ႔၍ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ဖရုသ၀ါစာတည္းဟူေသာဆဲဆုိၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။
၉ ။ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားေအာင္ ကုန္းတုိက္ေသာ ၊ ရန္တုိက္ေပးေသာ ပိသုဏ၀ါစာစကားကုိေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၁၀။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ လူဖ်င္းလူေပါ႔တုိ႔ နားေထာင္၍ ေကာင္းရုံသာ ၿဖစ္ေသာ( အနက္အဓိပၸာယ္မရွိ ၊အက်ဳိးမရွိေသာ)
အပ်က္အေခ်ာ္ ေပ်ာ္ရုံသာၿဖစ္ေသာ သမၨပၸလာပစကားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။ ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ပါ၀င္ကာ အာလာပ သလႅာပ
ဗရုတ္သုတ္ခမဟုတ္က ဟုတ္ကစကားမ်ား မေၿပာပါႏွင္႔ ။
၁၁။ ဆုိေရးရွိက ဆုိသည္႔စကားကုိ နားခံသာေအာင္ ၊ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ သာယာေပ်ာင္းညင္းစြာ ေၿပာဆုိပါ ၊ လူပုံအလယ္တြင္
အရွက္ကြဲေစၿခင္း ၊ ေဒါသတၾကီး ၿပဳမူ ေၿပာဆုိၿခင္းတုိ႔မွေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။
၁၂ ။ ငါးပါးသီလကုိ ၿမဲၿမံစြာ က်င္႔ၾကံအားထုတ္ပါ ။
၁၃ ။ သရဏဂုံသုံးပါးကုိ တည္ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာ ၊ ေမတၱာဘာ၀နာကုိပြားပါ ။၀ိ ပႆနာလမ္းသို႔တက္လွမ္း ႏူိင္ပါေစ ။
၁၄ ။ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ကုိ ဆည္းကပ္ပါ ။
၁၅ ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားတုိ႔ကုိ ၾကားနာမွဳမ်ားပါ ။
၁၆ ။ အစဥ္ ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းေသာ စိတ္ကုိၿမွဳပ္ႏွံထားပါ ။
၁၇ ။ ေလာကုတၱရာတရားေတာ္တြင္ စိတ္ကုိ ၿမွဳပ္ႏွံထားပါ ။
၁၈ ။ * ခႏီ ၱစ သည္းခံၿခင္းတရားကုိ မေမ႔မေလ်ာ႔ေလႏွင္႔ ။
* ရန္ကုိရန္ခ်င္း မတုံႏွင္းႏွင္႔ ။
* ေမတၱာၿဖင္႔သာ ရန္ကုိ ေအာင္ႏူိင္ရာ၏ ။
၁၉ ။ ကာယ ၊ ၀စီ ၊ မေနာအားၿဖင္႔ ၿပဳမွဳလွဳပ္ရွား ေၿပာဆုိမွဳ ၊ ၾကံစည္ေတြးေတာမွဳ မွန္သမွ်သည္ သင္႔မသင္႔ေလ်ာ္မေလ်ာ္ ၊ အခ်ိန္အခါ
ဟုတ္ မဟုတ္ ၊ ေၿပာလွ်င္ဘာၿဖစ္မလဲ ၊မေၿပာလွ်င္ဘာၿဖစ္မလဲ ၊ ဆင္ၿခင္ၿပီးမွ ေၿပာသင္႔၏ ၊ လုပ္သင္႔၏ ၊ စဥ္းစားသင္႔၏ ။
အက်ဳိးအၿပစ္ေ၀ဖန္ၿပီးမွလုပ္သင္႔၏ ။ စိတ္ေနာက္ကုိပါ ၊ အခ်ြန္းမရွိ ၊ ပညာမရွိ မၿပဳမူသင္႔ ။
၂၀ ။ ဇေကာဓေမၼာ ဟူသည္႔အတုိင္း မိမိစိတ္ကုိ ေစာင္႔ထိန္းမွသာ တရားလည္းရ ၊ လူေကာင္း သူေကာင္းလည္းၿဖစ္ ၊ ယခုဘ၀တြင္ေရာ ၊
သံသရာတြင္ပါ ခ်မ္းသာသုခ ရႏူိင္သည္ ။နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ၊ မဂ္တရား ၊ ဖုိလ္တရားကုိ က်င္႔ၾကံ အားထုတ္ႏူိင္ပါေစ ။
၂၁ ။ စိတ္ကုိ ေမတၱာၿဖင္႔ ထုံမြမ္းပါေလ ။
၂၂။မိမိစိတ္ကုိအစဥ္သတိၿဖင္႔ကပ္ထားပါေလမလြတ္လုိက္ပါႏွင္႔။စိတ္ဟူသည္ၿဖန္႔က်က္တက္ေသာသေဘာရွိ၏ ။
Posts from the ‘ဗုဒၶ၏အမွန္တရား'
ဓမၼဒါနၿပဳသူ Kaung Ka Lay

No comments:

Post a Comment