Monday, January 2, 2017

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၅)

Misconception #5 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၅)
Meditation is dangerous and a prudent person should avoid it
တရားအားထုတ္ၿခင္းအႏၱရာယ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ဆင္ၿခင္ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
အရာရာတိုင္း၌အႏၱရာယ္ရွိသည္။လမ္းၿဖစ္ကူးေနစဥ္ဘတ္စ္ကားဝင္တိုက္နဳိင္သည္။ေရခ်ိဳးေနစဥ္အတြင္းလည္ပင္းရုိးက်ိဳးနဳိင္သည္။တရားထိုင္ေနစဥ္အတြင္းသင့္၏အတိတ္မွမွတ္ဥာဏ္မ်ားအားလံုးေမ့ေပ်ာက္သြားနဳိင္သည္။
ၾကိဳးစားၿပီးေမ့ၿဖစ္ထားေသာေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္အတိတ္ကအၿဖစ္အပ်က္မ်ား တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ၿပန္လည္ေပၚလာနဳိင္သည္။

လံုးဝအႏၱရာယ္မရွိသည့္အရာဆိုတာမရွိနဳိင္ပါ။အရာရာတိုင္းသည္အႏၱရာယ္ရွိသည့္အတြက္အခ်ိန္ၿပည့္ေခါင္းမူးၿခံဳ၍ေနရမည္ဟုလည္းမဆိုလိုပါ။ စစ္မွန္ေသာရွင္သန္ရပ္တည္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။
အသက္မေသခင္ဘဝဆံုးေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ဘယ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ေတြဘို့ ဘယ္ေလာက္ၿဖစ္နဳိင္ေၿခမ်ားသည္။ဘယ္လုိအႏၱရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ႏုူိင္သည္။ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ေသာ္မည္သုိ့ရင္ဆုိင္ရမည္ဆိုတာၿပင္ဆင္ထားသင့္သည္။
လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာထိုစိန္ေခၚမူမ်ားကိုေက်ာ္လႊားလြန္ေၿမာက္ရန္ၿဖစ္သည္။ ဝိပႆနာဘာဝနာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသတိတရားစြဲၿမဲမူတိုးတက္ရန္(develop awareness)ၿဖစ္သည္။
ဝိပႆနာဘာဝနာသည္အႏၱရယ္မရွိပါ။ဝိပႆနာဘာဝနာသည္အႏၱရယ္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားရန္အတြက္သာၿဖစ္သည္။သတိတရားလက္ကိုင္ထားၿခင္းၿဖင့္အႏၱရယ္မ်ားမွလံုၿခံဳေစသည္။တရားဘာဝနာကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္အားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္သိမ္ေမြ့စြာတၿဖည္းၿဖည္းတိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။ေၿဖးေၿဖးႏွင့္မွန္မွန္ေလ့က်င့္လွ်င္သင့္၏တရားအားထုတ္မွဳသည္ သဘာဝအတိုင္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။မည္သည့္အရာကိုမွ်အတင္းအၾကပ္အၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
အခ်ိန္ၿပည့္တရားစခန္းတြင္ကၽႊမ္းက်င္ေသာအရည္အၿခင္းရွိသည့္ကမၼဌာန္းဆရာေကာင္းႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားပါကအလြန္လွ်င္ၿမန္စြာတိုးတက္ေအာင္ၿမင္လာလိမ့္မည္။ လြယ္ရာကစၿပီးေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္ေလ့က်င့္ပါကအားလံုးၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္လိမ့္မည္။

No comments:

Post a Comment