Saturday, December 31, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၃)

Misconception #3 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၃)
Meditation is a mysterious practice which cannot be understood
တရားအားထုတ္ၿခင္းကို နားမလည္နဳိင္သည့္ ဂႏၶာရီဆန္ဆန္က်င့္စဥ္အၿဖစ္လြဲမွားစြာလက္ခံၿခင္း
တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သိစိတ္မ်ား(levels of consciousness)
ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး၊သရုပ္ေဖာ္ေၿပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္အလြန္ခက္ခဲနက္နဲသည္။အခ်ိ့ဳေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပေၿပာဆိုရန္ခက္ခဲသည္ဆိုေသာ္လည္း
လံုးဝနားမလည္ႏုိင္ေသာကိစၥမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပမူကို ေက်ာ္လြန္၍

Friday, December 30, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၂)

Misconception #2 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၂)
Meditation means going into a trance
အသိတရားကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာနစ္ေမာေနရန္ လြဲမွားစြာတရားအားထုတ္ၿခင္း
အသိတရားမွကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာသြားေအာင္ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။

Thursday, December 29, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၁)

Misconception #1လြဲမွားေသာအယူအဆ(၁)
Meditation is just a relaxation technique
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း မ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါ။

“ သူယုတ္မာအဂၤ ါ ေလးပါး ”

   (၁)သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့(မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲနဲ့ပင္ ေျပာၾကားတတ္ျပီး
ေမးလွ်င္လည္း ခ်ဲ ့ကား၍ ေျပာတတ္ျခင္း။
    (၂)သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူး(ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္မေျပာဘဲ ေမးလွ်င္ေလွ်ာ့
ေပါ့၍ ေျပာျခင္း။
    (၃)မိမိ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ (မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္မေျပာ၊ ေမးလွ်င္ ေလွ်ာ့ထိန္
ခ်န္၍ ေျပာျခင္း။

စကၡဳဒြါရဆိုင္ရာ ႐ႈျမင္ပံု။

         မ်က္စိႏွစ္လံုးဖြင့္ၿပီး ျမင္စရာ အာ႐ံုေတြကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မ်က္စိမွာ
႐ူပါ႐ံု ထင္ဟပ္လာတဲ့ အခါမွာ ထင္ဟပ္မွဳ စြမ္းအားေၾကာင့္ ထုိ႐ူပါ႐ံုကိုျမင္ၿပီး သိတဲ့စိတ္
ဆိုတဲ့ စကၡဳ၀ိညာဏ္ စိတ္ကေလး ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္ကေလး ေပၚ
လာတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ ထိေတြ႕မႈဆိုတဲ့ ဖႆ ဆိုတာ ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီ

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ၏ ျဗဟၼ၀ိဟာရတရား ၄ ပါး။

     လူ႕ေလာကမွာ ေမတၱာေလာက္ တန္ခိုးထက္ေသာအရာ မရွိပါ။ ေမတၱာတရားဟာ ေလာ
ကႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ တန္ခိုးအထက္ဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုးတရား ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာမွဳတ
ကာတို႔တြင္ ဘယ္ခ်မ္းသာမွဳႏွင့္မွ် မတူေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ေမတၱာတရား ပြားမ်ားေနဖူးသူတိုင္း
ေကာင္းစြာသိၿပီး ျဖစ္ၾကပါမယ္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ လူသူမနီးေသာ ေတာႀကီးေတာင္ႀကီးေတြ

Wednesday, December 28, 2016

ခံတြင္းနံ႔ ေကာင္းခ်င္ရင္

အကုသုိလ္ အက်ဳိးအျပစ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲကတခ်ဳိ႕ “အကုသုိလ္ အက်ဳိးအျပစ္”ေတြကုိေတာ့
ေတာ္ေတာ္ေလးေၾကာက္မိပါတယ္။အေၾကာက္ဆံုးထဲက အေၾကာက္ဆံုး တစ္ခုကေတာ့
“ခႏၶာကုိယ္ အနံ႔အသက္ဆုိး” ရွိမွာကုိပါပဲ။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ခံတြင္းက ၾကာညိဳနံ႔မသင္းရင္ေနပါေစ။အနံ႔အသက္ရွိမွာကုိပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ဆုိးျပစ္ေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ အကုသုိလ္မ်ဳိးကုိေတာ့ အထူးပဲ သတိထားေရွာင္ျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, December 27, 2016

"သံဃာကိုအျပစ္မတင္မိပါေစႏွင့္"


"သံဃာကိုအျပစ္မတင္မိပါေစႏွင့္"
<><><><><><><><><><>

ကိေလသာအတုံးအခဲေတြကို ျဖိဳခြဲတတ္သူကို
ပါဠိလို"ဘိကၡဳ"
ျမန္မာလို"ရဟန္း" လို႔ ေခၚပါတယ္…
အျခားအဓိပၸာယ္လည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္…

ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလုပ္အေကၽြးတာ၀န္။

  အရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ တရားေၾကာင့္ရွင္အာနႏၵဟာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊
၀ိညာဏ္ လို႔ ဆိုတဲ့ ဒီ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ တဏွာနဲ႔ တြယ္တာ သာယာမႈဆိုတာ မလာေတာ့ပါ။
ခႏၶာအေပၚ ၿငီးေငြ႕လာပါတယ္။ ၿငီးေငြ႕ လာတဲ့အခါ တြယ္တာမႈေတြ ကင္းျပတ္လာပါတယ္။
တြယ္တာမႈ ကင္းျပတ္လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ စိတ္ကေလးဟာ ကိေလသာ အတြယ္အတာေတြ

အမွတ္တမဲ့ျပဳမိခဲ့တဲ့ အျပစ္။

         ဂဂၤ ါျမစ္ေဘး တစ္ခုေသာ ကုကၠိဳပင္ရင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
ေရွ႕ေမွာက္သို႔ မ်က္ရည္ၿပိဳင္ၿပိဳင္စီးက်  ငိုေၾကြးေနတဲ့  နဂါးမင္းႀကီး  ေရာက္လာပါတယ္။
မ်က္ရည္ေတြစီးက်ငိုေၾကြးေနတဲ့ နဂါးကို ဘုရားကေမးၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ငိုရတာလဲကြယ္......။
         မွန္လွပါဘုရား... ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ လူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္

ျဗဟၼ၀ိဟာရ ၄ ပါး။

၁။ ေမတၱာ    = ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။
၂။ ကရုဏာ  = သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။
၃။ မုဒိတာ    = သူတပါးႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၌ ၀မ္းေျမွာက္ေသာစိတ္ျဖင့္ သူတပါးတို႔အေပၚ
                   သို႔မဟုတ္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။

Monday, December 26, 2016

မႏုႆီဟ ႐ုပ္​ထု သမိုင္​

 ဘီလူး​ေၾကာက္​ တ့ဲ မႏုႆ ီဟ ႐ုပ္​ အ​ေၾကာင္​း

     ဒီ​ေန႔ ​ေခတ္​လူငယ္​မ်ား ႏွင္​့ တကြ လူုႀကီး​ေတြ ပါ ဗဟုသုတ ရ​ေအာင္​ ဘုရား ပုထိုး​ေတြ မွာ ​ေတြ႕ ရတတ္​တ့ဲ မႏုႆ ီဟ သတၱဝါ ႐ုပ္​ အ​ေၾကာင္​း ဦးဇင္​း ​ေရးျပပါ မယ္​။
     ဟိုး​ေရွ႕အခါ က သထုံျပည္​ႀကီး ဟာ သာသနာ မထြန္​းကား​ေသးပါ ဘူး ။ ကုသိုလ္​ အကုသိုလ္​ ကို မသိတ့ဲ အတြက္​ မ​ေကာင္​းမူ႔မ်ား ႀကီးဆိုးကာ​ေနပါ​ေတာ့ တယ္​ ။

Sunday, December 25, 2016

ေမတၱာသေဘာကို ဖြင့္ကာျပရင္....?

ေမတၱာ ဆိုသည္မွာ
---------------------
    ေမတၱာ ဆိုသည္မွာ သတၱဝါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို လိုလားေသာ စိတ္၊ သတၱဝါတို႔ကို ခ်မ္းသာေစလိုေသာ စိတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သတၱဝါတို႔၏ အ

က်ိဳးစီးပြါးကို လိုလားလ်က္ ခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္၏။ [အဘိဓမၼာ၌ ေမတၱာသည္ ေစတသိက္ ျဖစ္၏။ ဤ ေမတၱာဘာဝနာ အရာ​၌မူ ထို

ေမတၱာ ေစတသိက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို ေမတၱာ ဟုဆိုရသည္။]

မ​ေသခင္​ျပဳလုပ္​ရမည္​့အလုပ္​ႏွစ္​ခု.

၁.. ကတၱဗၺံ   ကုသလံ။
          ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့ျပဳရမည္။
၂... စရိတဗၺံ ျဗဟၼစရိယံ ။
           ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရမယ္ ။
#ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့ျပဳရမယ္... ဆိုတာက ဒါနေကာင္းမႈ့ သီလေကာင္းမႈ့ .. သမထေကာင္းမႈ့လို႔ေခၚတဲ့  ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့ သံုးမ်္ုးကို ျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
#ျမတ္ေသာအက်င့္က်င့္ရမယ္... ဆိုတာက သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ မွ အၿပီးတိုင္ လြတ္ေျမာက္သြားေစတဲ့  ၀ိပႆ         နာအက်င့္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမယ္.. လို႔ဆိုလိုပါတယ္..။

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ ၀ိညာဏ္ကို႐ွဳျမင္ပံုတရားေတာ္။

         အသိစိတ္ လို႔ဆိုတဲ့ ၀ိညာဏ္ ေလးဟာလဲပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္စိတ္ၿပီး တစ္စိတ္၊
တစ္စိတ္ၿပီးတစ္စိတ္ အင္မတန္မွ လွ်င္ျမန္တဲ့   ႏွဳန္းထားနဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ေန
ပါတယ္။ အဲဒီလို လွ်င္ျမန္ တဲ့အဟုန္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတဲ့ အသိစိတ္ကေလးကိုလည္းပဲ ၿမဲ
တာမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အနိစၥ။ မၿမဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡ။ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္

သဒၶါႏွင့္ပညာ ကြာျခားပံု ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္။

        သဒၶါ၏ သေဘာတရားကား စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းရက္ေရာ၏။ ေနာင္သံသရာမွာ
ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ဖို႔ရာ အေရးႀကီး၏။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ တိုးတက္ႀကီးပြားေရးကို
ေလးေလးနက္နက္ သတိမထားတတ္ပါ။ ပညာ၏ သေဘာကား အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ
ပညာေရးကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ အက်ိဳးရွိေလာက္မွ လွဴသည္။ အေၾကာင္း

နိကာယ္ ၅ ပါး။

        နိကာယ္ ၅ ပါးမွာ ==
၁။ ဒီဃနိကာယ္ = သုတ္သံုးက်မ္း။
၂။ မဇၩိမနိကာယ္ = ပဏၰာသသံုးက်မ္း။
၃။ သံယုတၱနိကာယ္ = သံယုတ္ငါးက်မ္း။