Saturday, November 12, 2016

ထူး၍ ျခားနားပါေစသား


ျမန္မာစကားပံုမ်ား၌ "ဒံုရင္း၊ ဒံုရင္း၊ တစ္ခါလာမဲျပာပုဆိုး၊
ေနာက္ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ခ်က္ေခါက္၊ ေနာက္လာတဲ့ ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္း၀န္တဲ့ကဲ။
ေက်းဇူးမတင္ လင္မရ၊ ကုသိုလ္တစ္ပဲ ငရဲ တစ္ပိႆာ၊
ႏြားအိုႀကီး အေမာ့သင္၊ ေခြးႀကီးမွ လက္ေပးသင္၊
ေခြးက်ဳိးႏွင့္ ယံုလိုက္၊ စစ္ေရာက္မွျမားခြၽန္၊ မိုးကုန္မွထြန္ခ်၊
သူခိုးေျပးမွထိုးကြင္းထ၊ သည္ပုပ္ထဲကသည္ပဲ"

Friday, November 11, 2016

ဓုတင္ဆရာေတာ္ - လြန္စြာမွတ္သားဖြယ္ေကာင္း၍ ေလးနက္လွေသာ ၾသ၀ါဒေတာ္


တစ္ေန႔သ၌ စာေရးသူသည္ ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဓုတင္ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ဖူးျမင္ခဲ့ရာ ေမတၱာဂရုဏာတရား ၾကီးမားလွေသာ ေနာင္ေတာ္မေထရ္ျမတ္မွ လြန္စြာမွတ္သားဖြယ္ေကာင္း၍ ေလးနက္လွေသာ ၾသ၀ါဒေတာ္ကို ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ 

ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္မလဲ ?။

       ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာျဖစ္မလဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ မဆံုးျဖတ္
ႏိုင္တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက (အႀကံဉာဏ္) ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးထားပါတယ္။ အဲဒီလို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့
အခါ ေသခ်ာတာကိုလုပ္ပါတဲ့။

မုသာ၀ါဒကံရဲ႕ မေကာင္းက်ိဳး ၁၆-ပါး။

     မဟုတ္မမွန္ လိမ္ညာ ေျပာသူတို႕ရရွိ ခံစားရေသာ အျပစ္မ်ိဳး ဆယ့္ငါးပါး ရွိပါတယ္။
(၁) မၾကည္ၫိုဖြယ္ရာ ရုပ္ဆင္းရွိျခင္း၊
(၂) သြား မညီမၫြတ္ ရွိျခင္း၊
(၃) နား မခ်မ္းသာေသာ အသံ ရွိျခင္း၊

ဗုဒၶဘာသာ/ သာသနာအတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၁)။

  “ကိုယ္စီခပ္ႏွိပ္ၾက”
    ===========
အိုးမဖုတ္ခင္၊ အိုးလုပ္စဥ္၀ယ္၊
အိုးတြင္္ႏွိပ္ခပ္၊ တံဆိပ္မွတ္ကား၊
မျပတ္မစဲ၊ အိုးပင္ကြဲလည္း၊

Thursday, November 10, 2016

ျမတ္စြယ္ေတာ္ သမိုင္း


ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ျမတ္
ျမတ္စြယ္ေတာ္သမိုင္း
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္(၁၄၈)ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ (အဂါၤၤေန့)တြင္ မဟာပရိနိနိဗၺာန္
စံေတာ္မူပါသည္။ထိုအခါ ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္းအေပါင္းမွအရိုးေတာ္၊ အသားေတာ္၊ အေသြးေတာ္မ်ားမွျဖစ္ေၚလာေသာ ဓါတ္ေတာ္မ်ား ၊ ျပာမ်ား ၊ ပကတိ အတိုင္းက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ သရီရဓါတ္ေတာ္မ်ားအား ရယူလို၍ သူထက္ငါ ေတာင္းဆိုၾကရာ စစ္မက္ျဖစ္ပြား ရုန္းရင္းဆန္ခတ္အေနအားမေရာက္မီ ေဒါဏပုဏၰားမွ ညိွနိူင္းေပးမႈျဖင့္ နံ့သာထင္းတု့ံးမ်ားဆင့္ကာ က်န္ရွိခဲံ့ေသာ ဥတုဇရုပ္ကလာပ္ေတာ္အား ေတေဇာဓါတ္ေလာင္ကၽြမ္း(မီးသျဂိဳလ္)ေစရာ မီးမေတာက္ပဲရွိေနေလ၏ ။

Wednesday, November 9, 2016

ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာကိုေခၚပါသလဲ"ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာကိုေခၚပါသလဲဘုရား၊ ဘာသာျခားတစ္ဦးဦးက ေမးလာလွ်င္ မည္သို႔ ေျဖရမွာပါလဲဘုရား တုိတိုရွင္းရွင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ ျပန္ေျပာျပႏိုင္ေအာင္ ေျဖဆိုေတာ္မူပါဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ဆရာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘုရား၊
အခ်ဳိ႔က ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ -

ျမတ္စြာဘုရားထုတ္ျပတဲ့ ကာလာမသုတ္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္။

      ျမတ္စြာဘုရားက ဒီသုတၱန္မွာ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို ထုတ္ျပပါတယ္။==
         နံပါတ္(၁)က “မာ အႏုႆေ၀န” တစ္ေယာက္ေယာက္က မင္းတို႔လာေျပာတာ၊
အႏုႆ၀ မွ အႏု ဆိုတာ တစ္ဆင့္၊ သ၀ ဆိုတာၾကားတာ သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္က လာၿပီး

ဘာ၀နာဗိုလ္ ၅ ပါး။

၁။ သဒၶါဗိုလ္   = သဒၶါျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း။
၂။ ၀ီရိယဗိုလ္   = ၀ီရိယျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း။
၃။ သတိဗိုလ္   = သတိျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း။

စူဠေသာတာပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရွ႕ပရကၠမေခ်ာင္ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒ။

        ကမၼ႒ာန္းထိုင္ရင္း၊ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ရင္း၊ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ရင္း၊
ဥပနိႆယႏွင့္ မျပည့္စံုေသး၍ မဟာသာတာပန္ႀကီး မျဖစ္ရင္ ရွိပါေစဦးေတာ့ စူဠေသာတာပန္
ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ေကာင္းလွေပသည္။

Tuesday, November 8, 2016

ကံ၏သေဘာ ဘယ္လိုေစာေၾကာ

သႏၲာေနဒံ ကမၼံ နာမ, န နိ႐ုဇၥ်တိ သဗၺေသာ၊
သဝိေသသံ နိေဒတြာ ဟိ, သမယမိွ ဝိပစၥိတံု။

သႏၲာေန-႐ုပ္နာမ္ ခႏၶာ အစဥ္၌၊ ဣဒံ ကမၼံနာမ-ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး
အမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္ ကံဟုေခၚ႐ိုး ဤေစတနာတရားမ်ိဳးသည္၊
နိ႐ုဇၥ်မာနံ-အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ရသည္ရွိေသာ္၊
သဗၺေသာ-ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အရွိန္ကုန္ေအာင္ လံုးစံုခပင္း မခ်န္ႁခြင္းဘဲ၊ န
နိ႐ုဇၥ်တိ-ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ အေနေရာက္ေအာင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ပ်က္စီး၍

Monday, November 7, 2016

ကံအက်ိဳး ျမင္လို႔ တန္ဖိုး၀င္

ဗုဒၶဘာသာဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရဟန္း ရွင္ လူ အားလံုးပဲ၊ ကံဆိုတာ ဘယ္လိုပါလိမ့္မတုန္း။
ဘယ္လိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ေပးပါလိမ့္မတုန္းဆိုတာ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ နားလည္ရင္ေတာ့ အင္မတန္ အက်ိဳးရွိတယ္။
ဘယ္လို အက်ိဳးရွိတုန္း။

ဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ၏ ေနာက္ဆံုးအေမြ။

  ေလာကမွာ ျမင္ျမင္သမွ် သတၱ၀ါေတြဟာ ငါပဲျဖစ္ျဖစ္ သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လုပ္သမွ်
ဟာ ကိုယ္နဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ “ကမၼဒါယာဒ” တို႔တစ္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို
တို႔တစ္ေတြ ႔ေနာက္ဆံုး အေမြခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးရပါမယ္၊

ရွိခိုးဦးခ်တဲ့ အဓိပၸါယ္ကို သင္သိပါသလား ?။

      မိမိတို႔ လူ႕ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးမွာ အေလးအနက္ အျမတ္တႏိုးထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းကို
ျပပါဆိုရင္ ဦးေခါင္းပိုင္းကို ျပရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အခ်င္းခ်င္း ေနာက္ေျပာင္
ၾကည္စယ္ၾကရင္း တစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျခ၊ လက္၊ ခါးစတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ

အာရံု ၅ ပါး။

        အာရံု ၅ ပါးမွာ = =
၁။ ရူပါရံု = အဆင္းကို ခံုမင္လိုက္စားျခင္း။
၂။ သဒၵါရံု = အသံကို  ခံုမင္လိုက္စားျခင္း။
၃။ ဂႏၶာရံု = အနံ႔ကို  ခံုမင္လိုက္စားျခင္း။

Sunday, November 6, 2016

႐ုပ္လွ အျပစ္
 

  စိတ္ေနစိတ္ထား မေကာင္းတဲ့သူဟာ အဆင္းလွတာ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္။
ဒါက သူမ်ား မဟုတ္ဘူး။ ဘုန္းႀကီးတို႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ညီေတာ္ အရွင္အာနႏၵာအေလာင္းပဲ။
သူဟာ တဘဝမွာ သိပ္လွတဲ့ လူတေယာက္ ျဖစ္တယ္။ သိပ္လွေတာ့ သူ႔ကို ေဘးက
အမ်ိဳးသမီးေတြက အလြန္ အေရးပါၾကတယ္။