Saturday, July 30, 2016

အမွီေကာင္းလူတေယာက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အမွီေကာင္းရွိဖို႔လိုတာ အမွန္ပါ။
အမွီေကာင္းရွိမွသာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈေတြကို ရရွိခံစားႏိုင္ပါတယ္။
“ဘုရားေတာင္ အမွီရွိမွ ပြင့္ႏိုင္တယ္”ဆိုတဲ့ စကားဟာ အမွီေကာင္းအေရးႀကီးပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုတဲ့ စကားတခု ျဖစ္ပါတယ္။

အားေပးစကား အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္။

      ျမတ္စြာဘုရားက မဟာနာမကို အဆံုးအမေပးပံုက “အမ်ိဳးသား ဥပသကာ တစ္ေယာက္
ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီး ဥပသကာမ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ စဥ္းစားဉာဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စဥ္းစား
ဉာဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ေနမေကာင္းထိုင္မသာျဖစ္လို႔ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေလာက္

့ သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ိဳး။

        ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္
မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ မိဘအုပ္ထိန္းသူတို႔က “ရွိခိုးၾက၊ ဦးခ်ၾက” ဟု ခိုင္းေသာေၾကာင့္
ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္တို႔၏ မိရိုးဖလာ သရဏဂံုသည္ ဉာဏ္

ေရွ႕တင္တစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး ။

   ဟန္ေဆာင္တယ္ဆိုလို႔ ဟန္မေဆာင္တဲ့ ဒကာႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဓႏုျဖဴတရားစခန္းမွာ
ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕တယ္။ တရားစခန္းဆိုေတာ့ တရားေမး၊ တရားေလွ်ာက္၊ တရား
စစ္လုပ္ေပးတယ္။ တျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပင္ေပးသင့္ရင္ ျပင္ေပးႏိုင္တာေပါ့၊ဆရာေတာ္

Friday, July 29, 2016

ကထိန္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာအခ်ိန္အခါႏွင့္အညီ ကထိန္ရာသီေရာက္ေလတိုင္း ကထိန္ပြဲမ်ားသို႔ အေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ ရယ္ေမာ စကားေျပာ၍သာ ျပန္ခဲ့တာ မ်ားပါသည္။ အခ်ိန္မရ၍ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ကထိန္တရားကို ေကာင္းစြာ မနာယူခဲ့သျဖင့္ ကထိန္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ မသိခဲ့။

Thursday, July 28, 2016

၀တ္ထားတဲ့ ေရႊေငြ ပစၥည္းမခ်ြတ္ဘဲ လူမ်ား ဆယ္ပါးသီလ ေစာင့္ေကာင္းသေလာ

ဒကာ။           ။ ဆယ္ပါးသီလေစာင့္သံုးလိုေသာသူသည္ မိမိမွာရွိသမွ် ေရႊေငြရတနာ တို႔ကို အာလယျပတ္ စြန္႔ပစ္ျပီးမွသာ ေစာင့္ထိန္းေကာင္းသည္၊ လံုျခံဳသည္ဟု ပထမ ဆရာအခ်ိဳ႕က ေဟာၾကားၾကပါသည္။

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လူတိုင္းသိသင့္ေသာ သုခ ၄ မ်ိဳး။

    ၁။ အတၳိသုခ = လူေတြေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္လာလို႔ ရရွိလာတဲ့ ခ်မ္းသာက
“အတၳိသုခ”  ရွိ ခ်မ္းသာတဲ့။ “ရွိ ” ခ်မ္းသာဆိုတာ ကိုယ့္မွာ စီးပြားဥစၥာေတြ အဆင္ေျပလို႔
ပစၥည္းဥစၥာေတြရွိတယ္။ စိန္ေရႊ ရတနာေတြရွိတယ္။ လူ႕ဘ၀ လိုအပ္တာမွန္သမွ် ကိုယ့္မွာ ျပည့္

ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼဌာန္း က်င့္ႀကံနည္း အဂၤ ါ ၇ ပါး။

၁။ ဆိတ္   = ဆိတ္ၿငိမ္ေနရာ ျဖစ္ရမည္။
၂။ တင္     = တင္ပ်ဥ္ေခြ ထိုင္ရမည္၊ မိန္းမျဖစ္က မိန္းမထိုင္ ထိုင္ရမည္။
၃။ ေျဖာင့္  = ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားရမည္။

အာစိဏၰကံ။

      အၿမဲမျပတ္ဆည္းပူးေလ့က်က္ေသာကံကို “အာစိဏၰကံ” ဟုေခၚပါသည္။ အကုသိုလ္
အရာ၌ သတ္ျခင္း၊ ခိုးျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း စေသာ
မေကာင္းမွဳမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္အရာ၌ ေပးကမ္းဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္

Wednesday, July 27, 2016

မိစၧာ၀ါဒီတို႔ အေၾကာက္ဆံုးတရားမိစၧာ၀ါဒီတို႔ အေၾကာက္ဆံုးတရား၊ အေၾကာက္ဆံုးေဒသနာ (၀ါ) အေၾကာက္ဆံုး ပိဋကတ္မွာ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ျဖစ္၏။ သူတို႔၀ါဒ သူတို႔ ေျပာဆိုေရးသားသမွ်ကို အဘိဓမၼာႏွင့္ ညႇိလိုက္သည့္အခါတိုင္း သူတို႔၏ အမွားသည္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း မျငင္းႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာပိဋကတ္သည္ မိစၧာ၀ါဒီတို႔အဖို႔ အမုန္းဆံုး အေၾကာက္ဆံုး တရား ျဖစ္၏။

Tuesday, July 26, 2016

မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေစဖုိ႔

ဗဟုံ ေ၀ သရဏံ ယႏၱိ၊ ပဗၺတာနိ ၀နာနိစ။
အာရာမ ရုကၡေစတ်ာနိ၊ မႏုႆာ ဘယတဇၨိတာ။
(ဓမၼပဒ၊ ၁၈၈)

“ေဘးကုိေၾကာက္ရြံ ထိန္႔လန္ကုန္ေသာ သူတုိ႔သည္ ေတာေတာင္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေနရာအရံ တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာဆုိးသစ္ပင္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ (ေဘးမွလြတ္ရန္) မ်ားစြာ ဆည္းကပ္
ကုိးကြယ္ၾကကုန္သည္ ဟု ျမတ္ဗုဒၶ က မိန္႔ေတာ္မူသည္။

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ လူသားတို႔၏ အဓိကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။

    ၁။ ခ်မ္းသာလိုျခင္း။ ။ လူသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လိုအင္ဆႏၵ၊ၿခံဳငံုၿပီးေတာ့ ေျပာရ
မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ခ်င္ၾကတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ခ်င္ၾက
တယ္။ ဒါဟာ လူသားတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတၾကတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုပါ။

ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼဌာန္းပြားမ်ားသူ၌ ရွိရမည့္ အဂၤ ါ ၅ ပါး။

၁။ ယံုၾကည္မွဳသဒၶါ ရွိရမည္။
၂။ က်န္းမာသန္စြမ္းမွဳ ရွိရမည္။
၃။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မွဳ ရွိရမည္။

ဒယ္အိုးဆရာေတာ္၏ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။

       ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက “သတၱာနံ ၀ိသုဒၶိယာ ” သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ စင္ၾကယ္ဖို႔ရာ “ဧကယေနာ ယံ
ဘိကၡေ၀ မေဂၢါ” တဲ့၊ ဘိကၡေ၀ ငါ၏ခ်စ္သား တပည့္မ်ားတို႔ ဧကယေနာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ
လမ္းသည္ မဂၢင္လမ္းပဲရွိပါတယ္။ ဒို႔ေတြကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘုရားရွင္ဟာ လမ္းျပပုဂၢိဳလ္ႀကီးပါ။

Monday, July 25, 2016

အက္ဆီးဒင့္နဲ႔ မေသရေအာင္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ေဆာင္


ခုတေလာ Facebookမွာ ကားေမွာက္လိုက္၊ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္လိုက္၊ သေဘာၤေမွာက္လိုက္၊ ေလယာဥ္ေပ်ာက္လိုက္ သတင္းေတြကလည္း ပလူပ်ံေနပါတယ္။
မေန႔ကလည္း အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္လို႔ ဆံုးသြားပါတယ္။ ဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာ အံက်ိတ္ထားတာ ျဖည္လို႔ေတာင္မရေတာ့ပါဘူး။

Sunday, July 24, 2016

အရူး (၈)မ်ိဳး
(၁) ကာမဝိတက္၊ ရုပ္ပ်က္ေအာင္ႀကံ၊ လြန္ေဖာက္ျပန္၊ မွတ္ရန္ ကာမရူး။

(၂) ေဒါသအမ်က္၊ ရုပ္ပ်က္ေစျငား၊ လြန္ဆိုးဝါး၊ မွတ္သား ေဒါသရူး။

(၃) တစ္ပါးသူကို၊ ႀကည္ျဖဴကင္းလ်က္၊ ကိုယ့္ရုပ္ပ်က္ေအာင္၊ လြန္တတ္မာန ေထာင္တာက၊ မွတ္ႀက မာနရူး။

စံုလင္ျပည့္၀တဲ့ “ေရႊေခတ္”

     တစ္ခ်ိန္တုန္းက လူသားေတြဟာ ဒီကေန႔ အေျခအေနမ်ိဳး မေရာက္ခင္ အလြန္သာ
ယာ ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ အစစအရာရာ စံုလင္ျပည့္၀တဲ့ “ေရႊေခတ္” လို႔ ေခၚရမယ့္ ေခတ္တစ္
မ်ိဳးကို ႀကံဳခဲ့ၾကရပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ ၈၀၀၀၀

အတင္းအဖ်င္းမေျပာနဲ႔။

  ** စကားအတင္း အခ်င္းခ်င္းေျပာေနျခင္းသည္ သူေျပာရာကိုယ္စြဲ၊ ကိုယ္ေျပာရာသူစြဲ၊
အန္ဖတ္လဲစားသည္ႏွင့္ ဘာမွမျခား။
  ေလာကႀကီးဟာ သူျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ေနတာ၊ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ေနတာမဟုတ္။

နန္းဦးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအမစကားတစ္ခြန္း။

    ဆရာေတာ္ရဲ ့ဆရာ(အေဖ ဆရာ)က ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတဆရာေတာ္၊ ဓမၼဒူတဆရာ
ေတာ္ရဲ ့ ဆရာ(အဘိုး ဆရာ)က စစ္ကိုင္းနန္းဦး ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဓမၼဒူတ ဆ
ရာေတာ္ ဘုရားႀကီး စစ္ကိုင္းမွာ စာက်က္တံုးက နန္းဦးေက်ာင္း အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးဆီ