Saturday, March 19, 2016

ကမာၻတုိင္း ဘုရားမပြင့္။

ဘုရားအပြင့္ နည္းပါးလွပံု။ ။ ကမာၻတိုင္းဘုရားပြင့္သည္မဟုတ္၊ ကမာၻမ်ားစြာၾကာမွ ဘုရားတစ္ဆူသာပြင့္ေသာ ကမာၻရွိတက္သည္။ တခါတေလ ကမာၻေပါင္း သိန္း၊ သန္း၊ကုေဋ၊ အသေခ်ၤၾကာမွ ဘုရားပြင့္ေသာ ကမာၻရွိတက္သည္။

Friday, March 18, 2016

အတုကိုခြါ အစစ္ရွာဣဓ၀ါ- ဤလူ႔ျပည္၌လည္းေကာင္း၊ ဟုရံ၀ါ- နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၌လည္းေကာင္း၊ သေဂၢသု၀ါ- နတ္ျပည္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ယံကိဥ္ၥိ- အမွတ္မရွိေသာ၊ ၀ိတၱံ- ႏွစ္သက္အပ္ေသာ၊ ပဏီတံ- ေတာင့္တအပ္ေသာ၊ ယံ ရတနံ- အၾကင္ရတနာသည္၊ အတ္ၳိ- ရွိ၏။ တံ ရတနံ- ထိုရတနာတို႔တြင္၊ တထာဂေတန- ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္၊ သမံ- တူေသာရတနာသည္၊ နေနာအတ္ၳိ- မရွိသည္သာလွ်င္တည္း၊

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ဉာဏ္(၁၆) ပါး။

     နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားက်င္ႀကံ အားထုတ္ေနၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ အ
တြက္ နိဗၺာနေရာက္ေၾကာင္းဉာဏ္ ၁၆- ပါးမွာ==
(၁)။ နာမရူပပရိေ စၦဒဉာဏ္ = ဘံုသံုးပါး၌ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို ပိုင္းျခားသိေသာဉာဏ္။

သဒၵါႏွင့္ ပညာ။

      ယံုၾကည္မွဳသဒၵါ အားေကာင္းလြန္းၿပီး ဆင္ျခင္မွဳပညာ အားနည္းေနရင္ အမွားနဲ႔ အမွန္
ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မရွိႏိုင္ပါ။ သဒၵါလြန္ေတာ့ တဏွာကၽြန္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မပါဘဲ
အလြယ္တကူ ယံုၾကည္တတ္တဲ့သူဟာ ကိုယ္က်ိဳးနည္းတတ္ပါတယ္။ တကယ္ယံုၾကည္သင့္

အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ၏ ဗ်ာသနတရားျဖင့္ နိဗၺာန္ထိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျခင္း။

    သူေတာ္စင္ေတြ ဆုေတာင္းတိုင္း   ၀ိပတၱိတရား  ေလးပါး။  ဗ်ာသနတရား  ငါးပါး။ ဆိုတာၾကပါ
တယ္။  အဲဒီ ဗ်ာသနတရား ငါးပါးမွာ==ဥာတိဗ်သန=ေဆြမ်ိဳးေတြထဲက ပ်က္စီးမွဳ။ ေဘာဂဗ်သန=
စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ပ်က္စီးမွဳ။ ေရာဂဗ်သန=ေရာဂါေ၀ဒနာ ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးမွဳ။

Thursday, March 17, 2016

ကိုးတိုင္း ၉-ဌာန သာသနာျပဳေစလႊတ္ခန္း။


ကိုးတိုင္း ၉-ဌာန သာသနာျပဳေစလႊတ္ခန္း။ ။
ပါရာဇိက၊ ႒၊ ပ၊ အုပ္၊ႏွင့္ အျခားတ႐ုတ္မွတ္စု၊ အဂၤလိပ္မွတ္တမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ သာသနာေတာ္ (၂၃၅)ခုႏွစ္၊တတိယသံဃာယနာ တင္ၿပီးခ်ိန္တိုင္းျပည္အရပ္ရပ္တို႔သို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေစရန္ရည္ညႊန္း၍ ထိုႏွစ္ တပို႔တြဲလအတြင္း၌ပင္ အေသာကမင္းတရားႀကီးႏွင့္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆ မေထရ္ျမတ္တို႔က ၉-တိုင္း

Wednesday, March 16, 2016

"ဗုဒၶသာသနာ နွင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္"ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမည္ခံအခ်ဳိ႕သည္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္ဆုိသူကုိလည္း ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္ မ်ားတြင္လည္း အေသထြက္၊ အရွင္ထြက္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ထြက္ရပ္ေပါက္ႏုိင္ရန္ ထုိပုဂၢဳိလ္တုိ႔ က်င္႔သုံးခဲ႔သည္ဆုိေသာ
က်င္႔စဥ္ကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆုိေနၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင္႔ အဂၢိရတ္လမ္း၊ ေဆးလမ္း၊အင္းလမ္း၊ သမထလမ္းဟု ခြဲျခားေဖာ္ျပႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ။

       ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ -ခုတြင္၊ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိ
သွ်တို႔ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ အုပ္စိုးသြားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးသည့္ကာလအတြင္း ေလာကီ
ေလာကုတၱရာ စာဆိုေတာ္ႀကီးမ်ား အသီးသီး ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့အနက္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား 

ဦးဇင္းတို႔အေဖက ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္ သိေအာင္မခ်စ္နဲ႔တဲ့။

     တစ္ေနရာနဲ႔  တစ္ေနရာ၊  တစ္ေဒသနဲ႔ တစ္ေဒသ၊ တစ္အိမ္နဲ႔ တစ္အိမ္၊  တစ္မိသားစုနဲ႔ တစ္မိ
သားစု၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္၊ သေဘာထားခ်င္း မတူႏိုင္ၾကဘူး။ အေဖ အေဖခ်င္းမတူၾကဘူး။
အေမ အေမခ်င္းမတူၾကဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕အေဖအေမေတြက သားသမီးကို ပံုခ်စ္ပစ္လိုက္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕

Tuesday, March 15, 2016

မိမိသည္သာလ်ွင္ မိမိ၏ အားထားရာျဖစ္သည္။အလုပ္တစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္က သူခင္တဲ့သူ၊ သူ အားကိုးေနရတဲ့သူကိုအလုပ္မေျပာင္းနဲ႔ေနာ္ နင္မရွိရင္ ငါတို႔မျဖစ္ဘူးတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ ေျပာတဲ့သူကသာတဲ့ေနရာ ရေတာ့ ေျပာင္းသြားတယ္။
ေနာက္ လင္နဲ႔မယား၊ မိန္းမက ကဲြမယ္ ကြာမယ္ေျပာေနတယ္၊ ေယာက်္ားက တကယ္ကြာလိုက္ေတာ့ မိန္းမ က်န္ခဲ့တယ္။

Monday, March 14, 2016

ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုထူးပန္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္)တခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ကို နိမ္႔က်ေသာ
ဘ၀ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အရာရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေနာက္လုိက္
သာ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အလြန္ျမင္႔ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ မရႏုိင္ၾကေပ။
ဆုထူးပန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကသည္။ ဒီလို မဟုတ္ပါ။

ရဟန္းမခံထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၃ ေယာက္။

၁။ န၀ီသတိဂႆ = ပဋိသေႏၶယူသည့္ေန႔မွစ၍ အႏွစ္ (၂၀) မျပည့္ေသးေသာသူ။
၂။ အႏၱိမ၀တၳဳအဇၩာပႏၷ = ပါရာဇိကက်ၿပီး ပုဂၢိဳလ္။
၃။ ပ႑ဳတ္ = သူတစ္ပါး၏ သုက္ေသြးကို စုတ္ယူေသာသူ။

တိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရ။

     ဓမၼစာဆိုေတာ္ႀကီးမ်ားအနက္ ေက်းဇူးမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ တိပိဋကဓရဘြဲ႕ရ ဆရာ
ေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရ အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ဇြဲလံုလ
တို႔မွာ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးလို႔ မကုန္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါတယ္။ အေရး၊ အေဟာ၊ အက်င့္ သူမတူေအာင္

ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ေျဖၾကားေသာ အာဠ၀ကဘီလူး၏ေမးခြန္းမ်ား။

 (၁)ေလာကမွာ အေကာင္းဆံုး ဥစၥာက ဘာလဲ။
အေျဖ=သဒၶါသည္အေကာင္းဆံုး ဥစၥာ။(သဒၶိဓ ၀ိတၱံပူရိသႆ ေသဌံ)
(၂)ေလာကမွာ ဘာလုပ္ရင္ခ်မ္းသာ မွာလဲ။

Sunday, March 13, 2016

လက္ေတြ႕ဗုဒၶဘာသာ


ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးရေသာလမ္းစဥ္ႀကီးျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအဆူဆူတို႔သည္
မိမိတို႔၏ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈအားျဖင့္သာ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ တစ္စံု
တစ္ဦး၏ အကူအညီကိုမွ် ရယူျခင္းမ႐ွိခဲ့ၾကေပ။