Thursday, December 15, 2016

စ်ာန္ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ရ နႏၵာေထရီ။

      မိေထြးေတာ္ ပဇာပတိေဂါတမီ၏ သမီးအရင္း ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာက
ကပိလ၀တ္သို႔ ၾကြ၍ နႏၵမင္းသား၊ ရာဟုလာ၊ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီတို႔ ရဟန္းျပဳ၊ ရဟန္းမ
ျပဳၾကေသာအခ်ိန္မွစ၍ မယ္ေတာ္ႀကီးထံ သြားေရာက္၍ ရဟန္းမ ျပဳေလ၏။
         ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ ရဟန္းျပဳၿပီးေသာ ေန႔မွစ၍ ျမတ္ဗုဒၶက ရုပ္အဆင္းကို ကဲ့ရဲ႕
ေတာ္မူ၏ဟု ေအာက္ေမ့ကာ ဗုဒၶျမတ္စြာထံ မဆည္းကပ္ရဲေခ်။ အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒခံယူရန္
အလွည့္ေရာက္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္မသြားဘဲ အျခားဘိကၡဳနီမကိုသာ ကိုယ္စားလႊတ္၍
အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒကို ယူေဆာင္ေစ၏။
         ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ နႏၵာေထရီမ၏ ရုပ္ရည္၌ မာန္ယစ္၍ေနေၾကာင္း သိေတာ္မူ၍ “ဘိကၡဳ
နီမမ်ားသည္ မိမိအတြက္ ၾသ၀ါဒကို မိမိ ကိုယ္တိုင္သာ လာေရာက္၍ ခံယူၾကရမည္၊ ဘိကၡဳနီမ
မ်ားသည္ အျခားဘိကၡဳနီမကို ကိုယ္စား မလႊတ္ရ ” ဟု ထပ္ဆင့္၍ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေတာ္မူေလ
၏။ ထိုအခါ ရူပနႏၵာေထရီမသည္ ေရွာင္တိမ္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အလိုမရွိဘဲ အဆံုးအမခံရန္
ဗုဒၶျမတ္စြာထံသို႔ သြားရေတာ့၏။
         ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ရူပနႏၵာေထရီ၏ စရိုက္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီညႊတ္ေအာင္ ႀကိဳတင္၍
တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ မိန္းမလွ နိမၼိတရုပ္တစ္ခုကို ဖန္ဆင္းလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ယပ္ခတ္ေပး
ေနသည့္ဟန္ ဖန္ဆင္း၍ ထားေတာ္မူေလသည္။ ရူပနႏၵာေထရီသည္ ထိုနိမၼိတ မိန္းမလွရုပ္ကို
ျမင္ရေလလွ်င္ “ ေအာ္ .. ငါသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲလ်က္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
ထံေတာ္သို႔ မလာမိေခ်တကား၊ ၌သို႔ တင့္တယ္လွသည့္ မိန္းမမ်ားသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား
အနီး၌ အကၽြန္းတ၀င္ ၀တ္ျပဳကာ လွည့္လည္ ေနထိုင္ၾကကုန္၏။ ငါ၏ အဆင္းကား ဤ မိန္းမ
လွတို႔၏ အဆင္းႏွင့္ ႏွိဳင္းဆလွ်င္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ ဆယ့္ေျခာက္ျပန္စိတ္ (၁၆x၁၆=၂၅၆
စိတ္ ) ေသာ္လည္း တစ္စိတ္ေလာက္မွ် မမီပါတကား၊ ငါသည္ မသိဆိုး၀ါးသည့္အတြက္  ဤမွ်
ေလာက္ၾကာေအာင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ထံေတာ္သို႔ မလာေရာက္မိေခ်တကား ” ဟု ေအာက္ေမ့၍
ထိုနိမၼိတ မိန္းမလွအာရံုနိမိတ္ကို ယူကာ စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ရွဳလ်က္ ရပ္တည္ေနေလ၏။
         ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ရူပနႏၵာေထရီအား ေရွးေကာင္းမွဳကုသိုလ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္
“ အဌီနံ နဂရံ ကတံ ” အစရွိေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၍ “ စရံ ၀ါ ယဒိ ၀ါ တိဌံ၊ နိသိေႏၷာ
ဥဒ ၀ါ သယံ ” အစရွိေသာ သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္လာ ၀ီဇယ သုတၱန္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ
ေလ၏။ ရူပနႏၵာေထရီသည္ ၀ိဇယသုတၱန္ ေဒသနာကို အဖန္ဖန္ ႏွလံုးသြင္း၍ သုညတ ကမၼ
ဌာန္းကို စီးျဖန္းႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္လိုက္ရာ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ အတြင္းပင္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔
ဆိုက္ေလ၏။
          ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ နႏၵာေထရီအား “ ရဟန္းတို႔ စ်ာန္၀င္စား
ေလ့ရွိၾကေသာ ငါဘုရား၏ တပည့္မ သာ၀ိကာ ဘိကၡဳနီမတို႔တြင္ နႏၵာေထရီ ဘိကၡဳနီမသည္
အသာဆံုး အျမတ္ဆံုး ” ဟု ဧတဒဂ္ ဘြဲ႕ထူးျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္ မူေလ၏။ ။
 {သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၏ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္မွ ေကာက္
  ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါတယ္။}
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment