Thursday, December 29, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၁)

Misconception #1လြဲမွားေသာအယူအဆ(၁)
Meditation is just a relaxation technique
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း မ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါ။
စိတ္ေရာကိုယ္ပါအနားရၿပီး အပန္းေၿပၿခင္းသည္
တရားအားထုတ္ၿခင္း၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ဝိပႆနာဘာဝနာ(Vipassana-style meditation)သည္ထိုမွ်မက
ေလးနက္ေသာပန္းတိုင္ကိုရည္ညြန္းေသာ္ၿငားလည္း အားထုတ္သူေယာဂီမ်ားစုက အပန္းေၿဖအနားယူၿခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုမွ်သာယူဆေလ့က်င့္ၾကသည္။
တရားအားထုတ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့သည္စိတ္၏အာရုံစူးစိုက္ၿခင္း(သမာဓိ)ကိုအေလးအနက္ထားၾကသည္။စိတ္ကိုအာရုံတစ္ခုခုေပၚ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊အရူခံ(စိတ္၊ေဝဒနာ၊ဝင္သက္ထြက္သက္၊ကသုိဏ္းပရိကံ)တစ္ခုခုေပၚ၌ေသာ္လည္းေကာင္း
ၿငိမ္သက္စြာတင္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။အေလးအနက္အၿပင္းအထန္ေလ့က်င့္ႏုိင္လွ်င္စ်ာန္ဟုေခၚေသာ၊ပီတိသုခခ်မ္းသာတိုၿဖင့္ၿပည့္ဝသည့္အဆင့္ၿမင့္သမာဓိကိုရရွိႏုိင္သည္။စ်ာန္သည္အာရုံတစ္ခုတည္း၌အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာတည္ၿငိမ္ေနေသာ(ဧကဂၢထာ)စိတ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။
သာမာန္စိတ္တုိ့ထက္သာလြန္ေသာပီတိခ်မ္းသာသုခၿဖင့္ၿပည့္ဝေနေသာခံစားမူတစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။အားလံုးေသာကမၼဌာန္းနည္း(၄၀)သည္ထုိအဆင့္တြင္လမ္းဆံုးၾကသည္။
ထိုအဆင့္သည္ပန္းတိုင္ၿဖစ္ၿပီး၊သင့္လည္းထိုအဆင့္သို့ေရာက္ရွိပါကဘဝတစ္ခုလံုး၏က်န္အခ်ိန္အားလံုးကိုထပ္ခါထပ္ခါေလ့က်င့္ေနၿခင္းၿဖင့္ကုန္ေကာင္း
ကုန္လြန္ေစလိမ့္မည္။စ်ာန္သည္ ဝိပႆနာဘာဝနာမဟုတ္ပါ။ ဝိပႆနာဘာဝနာ၌သတိတရားၿမဲမူလိုအပ္သည္။သတိတရားၿဖစ္ရန္ သက္ေတာင့္သက္သာအာရုံစူးစုိက္စြမ္းရွိရမည္။
ပီတိ၊သုခႏွင့္အပန္းေၿပမူသည္ တရားအားထုတ္ၿခင္း၏ ေဘးထြက္ပစၥည္း(by products)၊ ပန္းတိုင္၏ေရွးေၿပး(precursors)
ႏွင့္မိမိတရားအားထုတ္နည္းမွန္မမွန္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္စံအရာမွ်သာၿဖစ္သင့္သည္။ သိုေသာ္ပီတိ၊သုခႏွင့္အပန္းေၿပမူတို့ကုိပန္းတုိင္အၿဖစ္မသတ္မွတ္သင့္ပါ။
ဝိပႆနာဘာဝနာသည္ အလြန္ေလးနက္သိမ္ေမြ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏က်င့္စဥ္ၿဖစ္ၿပီး ကိေလသာတရားမ်ား
မွလြတ္ေၿမာက္ရန္၊ စင္ၾကယ္ရန္ ႏွင့္ စိတ္အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ေၿပာင္းလဲရန္တို့ၿဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment