Tuesday, December 27, 2016

အမွတ္တမဲ့ျပဳမိခဲ့တဲ့ အျပစ္။

         ဂဂၤ ါျမစ္ေဘး တစ္ခုေသာ ကုကၠိဳပင္ရင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
ေရွ႕ေမွာက္သို႔ မ်က္ရည္ၿပိဳင္ၿပိဳင္စီးက်  ငိုေၾကြးေနတဲ့  နဂါးမင္းႀကီး  ေရာက္လာပါတယ္။
မ်က္ရည္ေတြစီးက်ငိုေၾကြးေနတဲ့ နဂါးကို ဘုရားကေမးၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ငိုရတာလဲကြယ္......။
         မွန္လွပါဘုရား... ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ လူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္
ဘုရား။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းတိုင္တိုင္ ရဟန္းတရားေတြကို က်င့္ႀကံခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ လူလည္း
ျဖစ္ပါလ်က္၊ ရဟန္းဘ၀လည္း ေရာက္ပါလ်က္၊ ၀ိပႆနာတရားကို ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းတိုင္
တိုင္ က်င့္ႀကံခဲ့ပါလ်က္.... ယခုေတာ့ တပည့္ေတာ္ အပါယ္ဘံုသား နဂါးျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား..
အဲဒါကို တပည့္ေတာ္ ေတြးတိုင္းေတြးတိုင္း စိတ္မေကာင္းလို႔ပါဘုရား... ငိုေၾကြးမ်က္ရည္က်ရ
ပါတယ္ဘုရား....
         ဘုရားရွင္က... “ဘယ္လိုဘ၀က ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဒီလိုဘ၀ ျဖစ္ရတာ
လဲ ကြယ္..... ေျပာျပပါဦး...”
         ဟိုး...အတိတ္ေ၀းစြာ ကာလတုန္းက ကႆပျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ထြန္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္ သာ
သနာေတာ္ႀကီးတစ္ခုမွာ ဘုရားတစ္ပည့္ေတာ္ ရဟန္းေတာ္ေလးတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား....
တစ္ေန႔ေတာ့ ဂဂၤ ါျမစ္ထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းရဟန္းတစ္ပါးနဲ႔ ေလွကေလးကိုစီးၿပီး ခရီးသြား နား
တဲ့အခိုက္ ျမစ္ကမ္းစပ္မွာ ေလွကေလးရပ္ထားေတာ့ တပည့္ေတာ္က ေလွကေလးေပၚထိုင္ရင္း
ေလွေဘးမွာ ေပါက္ေနတဲ့ပိန္းရြက္ကေလးကို ကိုင္ထားလိုက္မိပါတယ္ ဘုရား......
         အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းရဟန္းက ေလွကေလးကို ျဗဳန္းကနဲ ထြက္လိုက္ေတာ့...
တပည့္ေတာ္လည္း အမွတ္တမဲ့ ပိန္းပင္ေလးကို လက္ထဲက မလႊတ္မိလိုက္ဘူးပါ ဘုရား........
ေလွကေလး ျဗဳန္းကနဲထြက္လိုက္တဲ့အခါ ပိန္းရြက္ကေလးျပတ္ၿပီးေတာ့ လက္ထဲမွာ ပါလာခဲ့
ပါတယ္ ဘုရား......
         တပည့္ေတာ္တို႔ ျမက္ ေပါင္းပင္တို႔ကို ရွင္းရင္၊ ျမက္ ေပါင္းပင္တို႔ကိုခုတ္ရင္ ပါစိတ္အာ
ပတ္သင့္ပါတယ္ ဘုရား.......
         ဘုရားတပည့္ေတာ္က ဒီ ပိန္းရြက္ပိုင္းကေလးအျပစ္က ေသးေသးေလးပဲ ဘာမွမေျပာ
စေလာက္ပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ဘုရားတပည့္ေတာ္ သံဃာေတာ္အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ပါး ေဒသနာလည္း
မၾကားမိလိုက္ဘူး၊ အာပတ္လည္း မေျဖမိလိုက္ပါ ဘုရား .....
         အႏွစ္ ႏွစ္ေသာင္းတိုငိတိုင္ ရဟန္း၀တ္ျဖင့္ ရဟန္းတရားေတြကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ၿပီး
သကာလ အသက္အရြယ္ေလးႀကီးလို႔ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္တဲ့အခါမွာ (မင္းအိုေတာ့ ငါလည္းမစြမ္း
ႏိုင္ဘူး) က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ အိပ္ယာထဲ ဘုံးဘံုးလဲ ေလ်ာင္းေနရတဲ့အခါမွာ ကုသိုလ္အ
လုပ္ေတြကို သတိမရဘဲ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ အမွတ္မထင္ျပဳမိခဲ့တဲ့ ပိန္းရြက္ကေလးျပတ္တဲ့ အကု
သိုလ္ေသးေသးေလးကို တပည့္ေတာ္ ျပန္သတိရပါတယ္ဘုရား..... ၊ ျပန္သတိရေတာ့ စိတ္မ
ေကာင္းမွဳေတြျဖစ္၊ အခုမွ ထၿပီးေတာ့ အာပတ္ေျဖမယ္ဆိုေတာ့လည္း တပည့္ေတာ္အနားမွာ
ရဟန္းသံဃာေတြ မရွိပါဘုရား.....၊ တပည့္ေတာ္ အိပ္ယာမွ ထၿပီး ေဒသနာၾကားဖို႔ဆိုတာက
လည္း မလြယ္ေတာ့ပါ ဘုရား.......၊ အိပ္ယာေပၚမွာလဲလ်က္ ပိန္းရြက္ျပတ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္
အျပစ္ကိုျဖင့္ ေတြးရင္းေတြးရင္း စိတ္ပူခဲ့ရတဲ့ “ကုကၠဳစၥ” ျပဳမိခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္တရားကို  ေတြး
တိုင္းေတြးတိုင္း စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ဘုရား.......၊
         ( သူေတာ္ေကာင္အေပါင္း ဓမၼမိတ္ေဆြေတြကလည္း သတိထားရမယ္၊ ေနမေကာင္းလို႔
အိပ္ယာထဲ လဲၿပီဆိုရင္၊ သတိရၾကတာက ကိုယ္စြဲလန္းခဲ့တဲ့၊ စိတ္မခ်တဲ့ ကိစၥေတြပါပဲ၊ အိမ္ႀကီး
ကို စိတ္မခ်၊ တိုက္ႀကီးကို စိတ္မခ်၊ ၿခံ၀င္းႀကီးကို စိတ္မခ်၊ ေရႊ ေငြ ရတနာေတြကို စိတ္မခ်၊
သားေတြ သမီးေတြ ဇနီးမယားကို စိတ္မခ်ဘဲ စြဲလမ္းၿပီးေတာ့ေသရင္ ဒီအိမ္၊ ဒီတိုက္၊ ဒီၿခံမွာပဲ
စြဲလမ္းရာျပန္ျဖစ္မွာပါ။)
         အဲဒီ စြဲလမ္းတဲ့စိတ္ကေလးနဲ႔ ဘ၀ကို နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဂဂၤ ါျမစ္ထဲ  အ
ပါယ္ဘံုသား နဂါးျဖစ္ပါရတယ္ ဘုရား....၊ ဂဂၤ ါျမစ္ထဲမွာ ေလွကေလးစီး၊ ပိန္းပင္ကေလးကို
ကိုင္၊ ပိန္းရြက္ကေလးျပတ္တဲ့စိတ္ကေလး စြဲလမ္းၿပီး ေသသြားေတာ့ ဂဂၤ ါျမစ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥကို
စြဲတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ဂဂၤ ါျမစ္တဲမွာ အပါယ္ဘံုသားနဂါး ျဖစ္ရပါတယ္ဘုရား ........
         အႏွစ္ ႏွစ္ေသာင္း ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွမေျပာစ
ေလာက္တဲ့ အကုသိုလ္ေလးက အပါယ္ဘံုကို ပို႔ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္
ေကာင္းအေပါင္းတို႔ကလည္း အကုသိုလ္ျဖစ္မယ့္ဟူသမွ်ကို ေရွာင္ရွားကာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မိမိ
တို႔ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေနၾကသလို သဒၶါ၊ သီလ၊ ဟိရိ၊ၾသတၱပၸ၊
သုတ၊ စာဂ၊ ပညာဆိုတဲ့ သူေတာင္းေကာင္းဥစၥာ ၇ ျဖာကိုလည္း စုေဆာင္းၿပီး တရားဓမၼနဲ႔အညီ
က်င့္ႀကံအားထုတ္ကာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
 { ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆုန္း ၁၀ ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊  ဆရာစံ
   ေတာင္(စံျပ) ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာသိဒၶိလမ္း မိသားစုဆြမ္းေလာင္းေအာင္ပြဲ ဓမၼပူဇာသဘင္၌
ဘဒၵႏၱေတေဇာသာရ(ခ်င္းေတာင္တန္းသာသနာျပဳ)ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ“မဆံုေသာလမ္း”
တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။ }
   (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment