Monday, September 12, 2016

အေရွ ့မွအေနာက္သို ့..ဗုဒၶသာသနာေရာက္ေလၿပီ

ဒီအေၾကာင္းေလးကို ေရးၿဖစ္သြားေတာ့လည္း ေရးရင္းနဲ ့ဝမ္းသာတဲ့ပီတိေလး
.တစ္ခုကို ခံစားရပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္ခံစားရတဲ့ပီတိေလး
.ကို ထပ္တူမွ်ေဝခံစားႏိုင္ဖို ့အတြက္ ဒီပိုစ့္ေလးကို တင္ေပးလိုက္ၿခင္းပဲၿဖစ္ပါသည္။


...........ဗုဒၶဝါဒရဲ့အရင္းအၿမစ္ဟာ အာရွပဲၿဖစ္ပါသည္။ဗုဒၶဝါဒဟာအာရွတစ္ခြင့္ၿပန္ ့ႏွံ ့ခဲ့
.ေသာ္လည္း၊ေခတ္မွီတိုးတက္တဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဥေရာပမွာေတာ့ လူ
.သိမ်ားၿခင္းမရွိေသးခဲ့ပါဘူး၊အိႏိၵယအင္ပါရာဘုရင္ၾကီးေစလႊတ္ခဲ့တဲ့ သာသနာၿပဳအဖြဲ ့
.ဟာလည္း ဥေရာပမွာအသီးသီးတဲ့အေၿခအေနတစ္ခုအထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။
.ဥေရာပနဲ ့အေမရိကတိုက္ေတြကို ဗုဒၶဝါဒေရာက္ရွိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း(၃)ရပ္ရွိပါသည္။

.(၁).အေနာက္ဥေရာပ.ပညာရွင္ေတြမွတစ္ဆင့္ၿပန္ ့ပြားရာက္ရွိမႈ။

.(၂).အေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြ၊စာေရးဆရာေတြနဲ ့အႏုပညာရွင္ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ။

.(၃).ၾသစေတးလ်၊၊ေၿမာက္အေမရိကနဲ ့ဥေရာပသို ့အမ်ိဴ းမ်ိဴ းေသာဗုဒၶဘာသာအာရွဘုရား
.....ဖူးေတြ ေရာက္ရွိလာမႈ.........တို ့ေၾကာင့္ပဲၿဖစ္ပါသည္။

............." သင္ကိုယ္တိုင္လာၿပီး ဗုဒၶဘာသာရဲ့အယူအဆသေဘာထားေတြကို ၾကည့္
.လွည့္ပါ."....ဆိုတဲ့စကားဟာ ေၿမာက္မ်ားလွစြာေသာ အေနာက္တိုင္းသားေတြကို ဆြဲ
.ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။တစ္ခုခုကို ယံုၾကည္ဖို ့သူတို ့ကိုမခိုင္းပါဘူး၊ၿမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ
.ေတြကို ပထမဆံုးလိုက္နာၾကည့္ခိုင္းတဲ့ သေဘာသာၿဖစ္ပါသည္။

............လြယ္ကူေသာခရီးသြားလာမႈနဲ ့ဆက္သြယ္မႈေတြ ဖြံ ့ၿဖိဳ းလာတာနဲ ့အမွ်
.အေနာက္တိုင္းသားေတြဟာ ဒီရာစုႏွစ္မွာ ဗုဒၶဝါဒနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး
.ရွာေဖြသိရွိလာၾကပါသည္။ဗုဒၶဘာသာရဲ့အေၿခခံအယူအဆေတြၿဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
.အာရံုစူးစိုက္မႈနဲ ့သတၱဝါအားလံုးအေပၚ ဂရုစိုက္မႈေတြဟာ အေနာက္မွာေနထိုင္ၾကတဲ့
.မ်ားစြာေသာအုပ္စုေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာပါသည္။

..............ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့အဆံုးအမေတြကို အာရွမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္း
.(၂၅၀၀)ေက်ာ္သိရွိၿပီးၿဖစ္ေပမဲ့ ဥေရာပ(သို ့)အေမရိကမွာရွိတဲ့ လူအနည္းငယ္သာသိရွိ
.ခဲ့ၾကပါတယ္။မၾကာေသးတဲ့အခ်ိန္ကာလေလးမွာပဲ အာရွကဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ
.ဥေရာပကို အေၿခခ်ေရႊ ့ေၿပာင္းလာခဲ့ၾကပါသည္။အမ်ားစုဟာပဋိပကၡေတြၾကားက ဒုကၡ
.သည္ေတြၿဖစ္ၿပီး၊တိဗက္လူမ်ိဴ းေတြအမ်ားအၿပားပါဝင္ပါသည္၊ဥပမာ-၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ
.တရုတ္ကတိဗက္ကိုလႊဲေၿပာင္းရယူၿပီးေနာက္ တိဗက္မွထြက္ေၿပးလာၾကသူေတြၿဖစ္ပါသည္။

၁၉၅၀နဲ ့၁၉၆၀ ေတြမွာၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အင္ဒိုခ်ိဴ င္းနားကစစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္
.လူမ်ိဴ းမ်ားစြာဟာ ဥေရာပကို ေရႊ ့ေၿပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ထိုင္းလန္ကဲ့သို ့ေသာႏိုင္ငံက
.ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ ဥေရာပၿမိဳ ့ၾကီးေတြမွာ စီးပြားေရးကိုလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကၿပီး
.သူတို ့အားလံုးဟာ ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္မႈကို ေနရာသစ္ဆီသို ့ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကၿခင္း
.ပဲၿဖစ္ပါသည္။ဗုဒၶဘာသာအေဆာက္ဦးေတြတည္ေဆာက္ဖို ့အားတက္သေရာကူညီခဲ့
.ၾကသူေတြပဲၿဖစ္ပါသည္။

..............၁၈ရာစုေလာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာမူရင္းစာအခ်ိဳဴ ့ဟာဥေရာပကိုေရာက္ရွိလာၿပီး
.အာရွမွာရွိတဲ့လက္ေအာက္ခံကိုလိုနီႏိုင္ငံေတြကို အလည္အပတ္သြားၾကတဲ့သူေတြ
.ယူေဆာင္လာခဲ့ၿခင္းပဲၿဖစ္သည္။အဲဒီမူရင္းစာေတြဟာ ဥေရာပကပညာရွင္အခ်ိဴ ့ရဲ့စိတ္
.ဝင္စားမႈကို ႏိုးၾကားေစခဲ့ၿပီး ပညာရွင္ေတြဟာ စတင္ၿပီးေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

..........၁၉ရာစုအလယ္ေလာက္မွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမူရင္းစာအခ်ိဴ ့ကို ဥေရာပကဘာ
.သာစကားေတြနဲ ့ဘာသာၿပန္ခဲ့ၾကသည္။ပညာရွင္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ့အဆံုးအမေတြ
.ကိုႏွစ္သက္လာၾကၿပီး သူတို ့ေရးသားတဲ့စာေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာရဲ့အယူအဆေတြကို
.ထည့္သြင္းေရးသာလာခဲ့ၾကသည္။၂၀ရာစုအေစာပိုင္းမွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမူရင္းစာေတြ
.ကိုပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ဘာသာၿပန္မႈေတြကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အဂၤလိပ္၊ၿပင္သစ္၊ဂ်ာမနီစ
.ကားေတြနဲ ့ဘာသာၿပန္ခဲ့ၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။အလံုးစံုေသာေထရဝါဒက်မ္းစာေတြနဲ ့
.အခ်ိဴ ့အေရးၾကီးေသာမယာယာနစာေတြလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။

...........အစပိုင္းမွာေတာ့ဗုဒၶဝါဒေလ့လာမႈဟာ ပညာရွင္ေတြအတြက္သာသီးသန္ ့ၿဖစ္
.ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပံုစံေၿပာင္းလဲလာခဲ့သည္၊ဥေရာပတိုက္သားအခ်ိဴ ့ဟာဗုဒၶဝါဒ
.နဲ ့ပက္သက္ၿပီး ဖတ္ရႈေနရတာတစ္ခုတည္းၿဖင့္မလံုေလာက္ေသးဘူးဟုယူဆလာၾက
.ၿပီး အာရွကို ခရီးထြက္လာခဲ့ၾကသည္။

..........ဥေရာပကၿမိဳ ့ၾကီးေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ ့စည္းေတြတည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ေရွးအ
.က်ဆံုးနဲ ့အၾကီးဆံုးအဖြဲ ့အစည္းကေတာ့ ၁၉၂၄ခုႏွစ္မွာစတင္ေထာင္ခဲ့တဲ့ လန္ဒန္ဗုဒၶ
.ဘာသာအဖြဲ ့အစည္းပဲၿဖစ္ပါသည္။

............၂၀ရာစုအေစာပိုင္းမွာ ဗုဒၶဝါဒကိုေလ့လာဖို ့အာရွကိုခရီးသြားသူေတြၿပန္ေရာက္
.လာၾကၿပီး၊အခ်ိဴ ့ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေတြပင္ၿဖစ္ေနၾကသည္၊သူတို ့ေတြဟာဥေရာပက
.ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကို အင္အားတိုးေစခဲ့သည္၊အသိတရားဖြံ ့ၿဖိဳးေစခဲ့ၾကသည္၊သီရိလ
.ကၤာနဲ ့ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအခ်ိဴ ့ကဘုန္းၾကီးေတြနဲ ့ေပါင္းစည္းမိသြားၾကၿပီး ဥေရာပမွာ
.ဗုဒၶဘာသာအေပၚစိတ္ဝင္စားမႈ အေတာ္ၾကီးထြားလာခဲ့ၾကသည္။ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ ့စည္း
.ေတြတိုးပြားလာခဲ့သည္၊ပညာရွင္ေတြနဲ ့က်ြမ္းက်င္သူေတြလည္း ပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။

.ယေန ့အခ်ိန္မွာေတာ့အာရွရဲ့ဗုဒၶသာသနာၾကီးဟာ ဥေရာပမွာတေၿဖးေၿဖးထိန္းလင္းလို ့
.လာၿပီၿဖစ္ၿပီး ဘာသာဝင္ေတြတိုးပြားလွ်က္ရွိေနေၾကာင္းတင္ၿပလိုက္ရပါသည္။
..........................................................................................................
-မ်ိဴ းခ်စ္.
Myo Chit - မွ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္...။

No comments:

Post a Comment