Sunday, May 8, 2016

မိဘမ်ားရဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ငါးမ်ဳိး

ရဟန္းတုိ႔ ဤအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတုိ႔ကုိေကာင္းစြာျမင္ေသာ မိဘတုိ႔သည္ အမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာသားသမီးကုိ အလုိရွိကုန္၏။အဘယ္ငါးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ …
(၁)ငါတုိ႔ေမြးျမဴထားေသာသားသမီးသည္ ငါတုိ႔အားလုပ္ေကၽြးေမြးျမဴေပလိမ့္မည္။

(၂)ငါတုိ႔၏အမႈကိစၥကုိ ျပဳလုိပ္ေပလိမ့္မည္။

(၃)အမ်ဳိးအဆက္သည္ ရွည္ျမင့္စြာတည္ေပလိမ့္မည္။


(၄)အေမြခံျဖစ္ေပလိမ့္မည္..။

(၅)ထုိ႔ျပင္ဘဝတစ္ပါးသုိ႔ေျပာင္းသြားေသာငါတုိ႔အားအလွဴ၏အဖုိ႔ကုိေပးေဝၾကေပလိမ့္မည္ဟု(အလုိရွိၾကကုန္၏)

ရဟန္းတုိ႔ဤအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာရႈျမင္ေသာမိဘတုိ႔သည္ အမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ သားသမီးတုိ႔ကုိ အလုိရွိကုန္၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏။)အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတုိ႔ကုိေကာင္းစြာျမင္သည့္ ပညာရွိမိဘတုိ႔သည္ သားသမီးကုိ အလုိရွိၾကကုန္၏၊ငါတုိ႔ေမြးျမဴေသာသားသမီးသည္ငါတုိ႔အား ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြးေမြးျမဴေပလိမ့္မည္..။ ငါတုိ႔၏အမႈကိစၥကုိလည္းျပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္..။အမ်ဳိးအဆက္သည္ ၾကာျမင့္စြာ တည္ေပလိမ့္မည္၊ အေမြခံျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

ထုိ႔ျပင္ကြယ္လြန္ေသာအခါငါတုိ႔အား အလွဴ၏အဖုိ႔ကုိေပးေဝၾကလိမ့္မည္။ဤအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာရႈျမင္သည့္ ပညာရွိမိဘတုိ႔သည္ သားသမီးကုိလုိခ်င္ေတာင့္တကုန္ၾက၏။ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပဳဘူးေသာေက်းဇူးကုိသိ၍ သူ႔ေက်းဇူးကုိ ထင္စြာျပဳတတ္ေသာ၊ ၿငိမ္သက္ေသာစိတ္ရွိ ေသာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ေရွးကျပဳဘူးသည္ကုိ အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့လ်က္မိဘတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴၾကကုန္၏။ေက်းဇူးျပဳဘူးသူ၏ ကိစၥကုိ ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ မိဘတုိ႔၏အမႈ ကိစၥကုိျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။မိဘတုိ႔ အဆုံးအမကုိလုိက္နာေလ့ရွိ၍ ေမြးျမဴဘူးေသာမိဘတုိ႔အား လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴေလ့ရွိေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ မယုတ္ေစ၍ သဒၶါတရား ရွိသည့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသား သမီးသည္ ခ်ီးမြမ္းထုိက္သူျဖစ္ေပသတည္း။

သုတၱန္ပိဋက၊နိကာယ္ငါးရပ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္ ၊အဂၤုတၳဳိရ္ပါဠိေတာ္ ပဥၥကနိပါတ္၊ပုတၱသုတ္(ျမန္မာျပန္)

No comments:

Post a Comment