Wednesday, May 11, 2016

ယံုၾကည္သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား (သုမနသာမေဏ တရားေတာ္)။

     သာသနာနဲ႔ႀကံဳခိုက္မွာ ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါ
မယ္။ “သာသနာတြင္းသား”နဲ႔ “သာသနာပသား” အခြင့္အေရးခ်င္းမတူပါ။ ဘာေတြကြာျခားသလဲ
ဆိုရင္ သာသနာပမွာလဲ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ရွိပါတယ္။ သာသနာတြင္းမွာလဲ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ

ရွိပါတယ္။ ဒီေလာက္ကေတာ့ တူပါတယ္။ သာသနာပမွာ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္တဲ့ ဘုရားအဆံုးအမေတြ
မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားအဆံုးအမရွိမွ သိႏိုင္တဲ့ အသိတရားေတြ “သာသနာပ”မွာ မသိႏိုင္ပါ။
         “သာသနာတြင္း”မွာ လူျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ သာသနာတည္တန္႔ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ေရွးေရွးကပင္
ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ သီဟိုဠ္ေခတ္က သာသနာႏွစ္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ဗုဒၶအဆံုး
အမေတြကို ဒီအတိုင္းႏွဳတ္ငံုေဆာင္လာခဲ့ရင္ အဆံုးအမေတြ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလိမ့္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့
ေပထက္အကၡရာတင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္မွာ ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္
ခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္တြင္ စကၠဴစာရြက္ေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္အကၡရာတင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု
အင္ဒိုးနီးရွားႏိုင္ငံမွာ စတီးလ္ခ်ပ္ေပၚမွာအကၡရာတင္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ
က်င္-မဂၤလာတိုက္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱဉာဏ(အစိုးရဓမၼာစရိယ၊ အဂၢမဟာဂ ႏၱ၀ါစကပ႑ိ
တ) က ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေၾကးခ်ပ္ေပၚမွာ အကၡရာတင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားျပဳလုပ္
ေနပါတယ္။
        ဒါျဖင့္ရင္ သာသနာဟာ #“ေပမွာတည္မွာလား” ?၊
                                    #“ေက်ာက္မွာတည္မွာလား” ?၊
                                     #“စကၠဴေပၚမွာတည္မွာလား” ?၊
                                     #“စတီးခ်ပ္ေပၚမွာတည္မွာလား” ?၊
                                     #“ေၾကးခ်ပ္ေပၚမွာတည္မွာလား” ?၊ ေမးစရာျဖစ္လာပါၿပီ။ ဗုဒၶ
သာသနံ စိရံ တိဌတု ဆုေတာင္းရံုနဲ႔ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ႏိုင္မွာလား ?၊ ဦးဇင္းရဲ႕အယူကိုေျပာမယ္..
ႀကိဳက္ရင္ယူ မႀကိဳက္ရင္ သေဘာမတူရင္ ပယ္လိုက္၊ ဘာမွျပသနာမရွိဘူး။ ဦးဇင္းက သာသနာ
ဘယ္မွာတည္သလဲ ဆိုတဲ့အေျဖကို ကိုယ္တိုင္ထုတ္ၾကည့္ေတာ့ ထြက္တာတဲ့အေျဖက “သာသနာ
သည္ ယံုၾကည္သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာတည္တယ္” လို႔ အေျဖရပါတယ္။
         ယံုၾကည္မွဳမရွိဘဲနဲ႔  ဘုရားအဆံုးအမကို လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္သူတို႔ရဲ႕
ႏွလံုးသားဆိုတာ ေဟာဒီ ႏွလံုးသားထဲက ဘုရားရဲ႕အဆံုးအမကို က်က်နနသိၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုး
သိမ္းပိုက္ထားသူမွ သာသနာတည္မွာပါ။ အခု သူေတာ္ေကာင္းတို႔စိတ္က သာသနာကို မယံုၾကည္
ႏိုင္ေတာ့ရင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ထံမွာ သာသနာတည္တယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါ။ က်န္တဲ့ သာသ
နာ ၂၅၀၀ တို႔၊ ၅၀၀၀ တို႔ ေျပာမေနနဲ႔  ဦးဇင္းတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး။
          ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးဆိုတာ ေစာင့္ထိန္းျပဳျပင္သူ ရွိတဲ့အခါ ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္
စည္ပင္ထြန္းကားၿပီး၊  ေစာင့္ထိန္းျပဳျပင္သူ မရွိတဲ့အခါ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္နိမ့္က်  လာ
တတ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး ထိပ္တန္းေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ေတြဆိုရင္
လံုးလံုးပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ပါၿပီ။ 
         ဗုဒၶသာသနာဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမ၊ အဲဒီျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမေတြက
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပါ။ တနည္း သီလသာသနာ၊ သမာဓိသာသနာ၊ ပညာသာသနာဆိုၿပီး သာသ
နာ ၃ ရပ္ ရွိပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာလို႔လဲ ေခၚပါတယ္။
         ဘုရားရွင္ျမတ္ႀကီးက သီလသာသနာမွာ သီလသိကၡာကိုျပတယ္၊ သီလသိကၡာအတြက္ ဆံုး
မတယ္။ သမာဓိသာသနာမွာ သမာဓိသိကၡာကိုျပတယ္၊ သမာဓိအက်င့္အတြက္ ဆံုးမတယ္။ ပညာ
သာသနာကလဲ ဒီအတိုင္းပါ။ ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမကို ယံုၾကည္သူသည္ ယံုၾကည္ပါ
တယ္ ဆိုကာမွ်နဲ႕ မျပည့္စံုပါ။ ဦးဇင္းက သာသနာဟာ ယံုၾကည္သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ တည္တယ္
လို႔  ေျပာလိုက္တာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ ႏွလံုးသားက သူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္ကာ
ကာႀကီးယံုၾကည္ထားမွ သီလသိကၡာကို ယံုၾကည္သူသည္ သီလအက်င့္ကို က်င့္မွာပါ။ သီလဆိုတဲ့
တရားဟာ မေစာင့္ထိန္းဘဲနဲ႔  ျပည့္စံုရိုးထံုးစံမရွိပါ။ ထို႔အတူ သမာဓိကလည္း အလိုလို ျပည့္စံုမွာ
လား။ အလိုလို ေရာက္လာမွာလား။ ဒါေၾကာင့္ မေစာင့္ထိန္းတဲ့သူ မက်င့္တဲ့သူမွာ မရႏိုင္ပါ။
         ဒီေန႔ ဦးဇင္းတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶအဆံုးအမ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဗုဒၶအဆံုးအမကို တကယ္ယံုၾကည္လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ နည္းေနတဲ့အတြက္ သာသနာတည္မွဳ
မတည္မွဳဟာ သီလအေပၚ တကယ္ယံုၾကည္မွဳမရွိရင္ သီလသာသနာပ်က္ၿပီ၊ ကိုယ္စီကိုယ္စီမွာ
ယံုၾကည္မွဳအျပည့္နဲ႔ သီလေစာင့္ထိန္းမယ္ဆိုရင္ သီလသာသနာတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီလ
ေစာင့္ထိန္းဖို႔လိုပါတယ္။ သာသနာပ်က္တယ္ဆိုတာ တစ္စံုတစ္ဦးက လာဖ်က္တာမဟုတ္ပါဘူး။
လာဖ်က္ရင္လဲ အေဆာက္အဦးပဲ ဖ်က္ဆီးလို႔ရပါတယ္။ ႏွလံုးသားထဲမွာတည္ေနတဲ့ သာသနာကို
ဘယ္လိုမွ ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးလို႔ မရပါဘူး။
        တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္တို႔ကလည္း ႏွလံုးသားထဲမွာ သာသနာတည္ႏိုင္ၾကၿပီး ျမတ္နိဗၺာန္
ကို ရေရာက္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
{ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၇ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နံယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊
 ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ ည၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္ အ
  ရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ နယ္ေျမ၌ အရွင္သုမဂၤလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “သုမနသာမေဏ”
  တရားေတာ္ကို ကိုးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                 ရိုေသစြာ ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
 

No comments:

Post a Comment