Wednesday, April 13, 2016

ဓမၼအသိျဖင့္ ဘ၀မွာ အက်ိဳးရွိရွိ ေနၾကမည္။

   ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ “ ဓမၼ ” ဆိုတာ အမွန္အမွားကို ခြဲျခားသိႏိုင္ေသာ ေဟာေျပာ
ထားတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ ဆံုးမသြန္သင္ခ်က္ေတြကို ေခၚပါတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အေကာင္းအ
ဆိုးေတြကို သိတာကိုလည္း ဓမၼကိုသိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

         ဓမၼအသိနဲ႔ ဘ၀မွာ အက်ိဳးရွိရွိေနဖို႔ ဆိုရင္ အသိဉာဏ္ ရွိရပါမယ္။ ေလာကမွာ ဘ၀တစ္
ခု ရလာတဲ့အခါမွာ ေနပံုထိုင္ပံုက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အက်ိဳးရွိတဲ့ေနနည္း ရွိသလို အက်ိဳးမဲ့ေစ
တတ္တဲ့ ေနနည္းလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာလံုး အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေနနည္းမ်ိဳး
ကို ဗုဒၶျမတ္စြာက ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးထားပါတယ္။
         ဗုဒၶျမတ္စြာက “အႏၶသုတၱန္” မွာ “ ဒြိစကၡဳ ” မ်က္စိႏွစ္လံုးရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို အေကာင္းဆံုး
ပုဂၢိဳလ္လို႔ ေဟာၾကားထားပါတယ္။ မ်က္စိႏွစ္လံုးဆိုတာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ရွိၾကပါတယ္။ ႏွစ္
ဘက္ျမင္ႏိုင္ရတဲ့ အသိဉာဏ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ပကတိမ်က္စိကေတာ့ ေ႔ရွတည့္တည့္ တစ္ဘက္
တည္းကိုပဲ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အသိဉာဏ္ရွိမွ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို ျမင္ရပါမယ္။
         လူ႕ေလာကမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါ မရေသးတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကို ရဖို႔၊ ရလာ
တဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ တည္ၿမဲဖို႔၊ တည္ၿမဲၿပီးသား စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ တိုးတက္ပြားမ်ားဖို႔   သိျမင္
တတ္တဲ့ အသိဉာဏ္ဆိုတဲ့ မ်က္လံုးလည္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါက ဒီဘ၀  ေကာင္းက်ိဳးအတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္းပဲ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္၊ အျပစ္ရွိတယ္၊ အ
ျပစ္မရွိဘူးဆိုတဲ့ ဓမၼအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိတဲ့ မ်က္စိမ်ိဳးဟာလည္း လိုအပ္ပါတယ္။
         ေလာကအက်ိဳးခ်ည္းပဲ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ သံသရာအက်ိဳးက လြတ္သြားပါမယ္။ လူေတြ
မွာ ပစၥည္းဥစၥာေတြ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားက ဆုတ္ယုတိပ်က္ျပား သြားလို႔
ရွိရင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
မို႔ စီးပြားေရးဘက္ကလည္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား ဘက္ကလည္း တိုး
တက္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။
         စီးပြားေရး မ်က္စိေတာ့ ရွိပါရဲ႕ ဓမၼေရးရာ မ်က္စိက မရွိဘူးဆိုရင္ ပိုက္ဆံရရင္ၿပီးေရာ
ဘာအဆိုလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ထိန္းထားရပါမယ္။ ေလာ
ကမွာတခ်ိဳ႕  စီးပြားဥစၥာေတြေတာ့ တိုးတက္ပါတယ္၊  ဒါေပမဲ့  အက်င့္စာရိတၱေတြ  က်ေတာ့
ယိုယြင္းသြားၿပီး  ၾကာလာတဲ့အခါမွာ စီးပြားဥစၥာလည္း ပ်က္စီးသြားတတ္ပါတယ္။ စီးပြားနဲ႔ ကိုယ္
က်င့္တရားကို ထိန္းမယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔  စီးပြားကို  ျပန္ထိန္းမယ္ဆိုတဲ့  ႏွစ္ဘက္ႏွစ္တန္
ထိန္းညွိရွဳျမင္တတ္တဲ့ ပညာမ်က္စိ ရွိရမယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ဒီသုတၱန္မွာေဟာထားပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေျပာျပသခဲ့တဲ့ ဓမၼအသိနဲ႔ ေနျခင္းမ်ိဳးကို တရားသေဘာ နား
လည္သေဘာေပါက္ၾကၿပီး တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ ေနနည္းမွန္စြာ ဘ၀မွာ ေန
ထိုင္ႏိုင္ၾကၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
 { ၁၃၇၀ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕
   နယ္၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၌ ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေသာ “ ဓမၼအသိျဖင့္
   အက်ိဳးရွိရွိေနမည္ ” တရားေတာ္ကို ကိုးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment