Sunday, January 10, 2016

အေမ့အိမ္ (သို႔) ရင္ေသြးယူေတာ့မယ္ဆိုရင္...?အေမ့အိမ္ (သို႔) ရင္ေသြးယူေတာ့မယ္ဆိုရင္...?
လူတိုင္း လူတိုင္း လူမ်ိဳးမေရြးဘာသာမေရြး သူ႕အရပ္ေဒသနဲသူ႔ေနၾကေပမယ့္ တိုက္အိမ္နဲ႔ဘဲေနေန တဲအိမ္နဲ႔ဘဲေနေန လူတိုင္
းလူတိုင္းမလြဲမေသြ ေနခဲ့ၾကတဲ့အိမ္တခုရွိပါတယ္...ဒါကေတာ့အေမ့ရဲ႕၀မ္းၾကာတိုက္ထဲမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ အေမ့ရဲ႕အိမ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္

လူမ်ိဳးခ်င္းမတူလည္း ေနခဲ့တဲ့အိမ္ကေတာ့ တူတူဘဲ ဘာသာခ်င္းမတူလည္းဘဲ ေနခဲ့တဲ့အိမ္ကေတာ့တူတာပါဘဲ...။ အဲ့ဒီမွာ
သဘာ၀ၾကီးကလည္း အံ့ၾသစရာ သားသမီးလို႔ေခၚတဲ့ အိမ္ငွါးနဲ႕မိဘလို႔ေခၚတဲ့ အိမ္ရွင္နဲ႔ဘယ္လိုပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္လဲဆို
တာသိရရင္ေတာ့ အံၾသစရာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သံုးေလာကထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ဘုရားအျဖစ္ကိုေရာက္ေတာ္မူမယ့္
ေနာက္ဆံုးဘ၀မွာ ခမည္းေတာ္သုေဒၵါဓန မင္းၾကီးနဲ႔ မယ္ေတာ္မာယာသူတို႔ ႏွစ္ဦးရဲ႕သႏၱမွာမယ္ေတာ္မာယာရဲ႔ ၀မ္းၾကာတို
က္မွာေနခဲ့ရေသးတာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေနပံုေနနည္းနဲ႔ အမ်ားသူငါ ေနပံုေနနည္း အကြာၾကီးကြာပါတယ္ အစကေျပာရရင္ျမတ္စြာ
ဘုရား တုသိတာနတ္ျပည္မွာ နတ္သားျဖစ္ေနတုန္း၊ ေလာကၾကီးမွာဘုရားမရွိရင္ေတာ့ သတၱ၀ါေတြပ်က္စီးေတာ့မွာဘဲ ဘုရား
မပြင့္ရင္ေတာ့ပ်က္စီးေတာ့မွာဘဲ ဆိုျပီးေလာကကိုေစာင့္တဲ့ ေလာကပါလ နတ္မင္းၾကီးေတြကဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုေတာင္
းပန္ေတာ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကလူ႔ျပည္ဆင္းျပီး ေနရမယ့္အေမ့အိမ္၊ ၀မ္းၾကာတိုက္ကို ေရြးတာ၊ ေရြးေတာ့ၾကည့္ျခင္းၾကီး
ငါးပါးနဲ႔ၾကည့္ေတာ့မွ လူျပည္ကိုဆင္းရမယ့္အခ်ိန္ဟုတ္မဟုတ္ ဒီအေဖဒီအေမတို႔ကို ငါ့အေဖအေမေတာ္သင့္လား မေတာ္သင္
့လားေရြးတာ ေတာ္သင့္တယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ျပီးေတာ့မွ မယ္ေတာ္မာယာရဲ႕ ၀မ္းၾကာတိုက္မွာကိန္းေအာင္းတာ ဘုရားအေလာင္း
နတ္သား ကသူ႔ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ၾကည့္ျပီး ေရြးတာေနာ္ အေမရဲ႕ဗီဇ အေဖရဲ႕စရိုက္ေတြဟာဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးလဲသိနိင္တယ္
အေမကဗီဇ မေကာင္းရင္ သားသမီးလည္းဆိုးသြားတက္တယ္၊ အေဖကစရိုက္မေကာင္းရင္ သားသမီးလည္း မေကာင္းနိင္ဘူး
ေနာက္ဒီဘ၀မဆံုးေသးလို႔ နိဗၺာန္မေရာက္နိင္ေသးရင္ ေနာက္ဘ၀ေတြသြားတဲ့အခါ ေအာ္..ဒီလိုေရြးတဲ့သူေတြရွိပါလား..
ကိုယ္ကေကာေရြးျပီးသြားမလား...? မေရြးဘဲသြားမလား...? အဲ့လိုစဥ္းစားစရာေလးေပၚလာတာေပါ့...။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျ
မတ္ၾကီးက အမိရဲ႔၀မ္းၾကာတိုက္ကို ဥာဏ္ေတာ္ၾကီးနဲ႔ၾကည့္ျပီးေရြးတာေနာ္..၊ အခုေလာကမွာက်ေတာ့ ကိုယ္ေနမယ့္အိမ္ကို
တိုက္အိမ္နဲ႔ေနမယ္ ဘယ္ႏွစ္ထပ္ေဆာက္မယ္ ဘာညာနဲ႔ေရြးေနလိုက္က်တာ ဒီေတာ့အေမ့ရဲ႔ခ်က္ၾကိဳးနဲ႔ဆက္ျပီး အသက္ရွ
င္ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ဟာအေမ့ ရဲ႕စိတ္ဓါတ္၊ အေဖ့ရဲ႕စိတ္ဓါတ္ ဒီသား၊ ဒီသမီးမွာပါမပါ တြက္ၾကည့္ရုပ္ကလပ္အေနနဲ႔ လည္းပါမပါ စဥ္
းစားၾကည့္ ဒီေတာ့ခ်က္ၾကိဳးနဲ႔ဆက္ေနတဲ့ သားသမီးဟာ အေမအစပ္စားရင္လည္းစပ္၊ အေမအပူစားရင္လည္းပူ၊ အေမေဒါသ
ထြက္ရင္လည္းထြက္ အေမေမတၱာဓါတ္ရွိတဲ့အခါ ေမတၱာျပန္ရွိမွာဘဲ ဒါကိုအမ်ားအားျဖင့္မသိၾကဘူး တခ်ိဳ႔လက္မခံၾကဘူး ဒီ
ေတာ့ေမးစရာတခုရွိလာတာက အမိ၀မ္းတြင္းမွာကိန္းဖို႔ လူ႕ျပည္လာတဲ့အခါမွာ ၀မ္းတိုက္ေကာင္းေကာင္း အေမေကာင္းေကာင္း
အေဖေကာင္းေကာင္းကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ေရြးလို႔ရသလို က်ေနာ္တို႔ ေလာကီလူ႕ေဘာင္မွာလည္း အိမ္ေထာ
င္ရက္သားက်လို႔ ရင္ေသြးရတနာ ယူၾကတဲ့အခါမွာ လာခ်င္ရာလာလက္ခံရမွာလား...? ကိုယ္ကေကာေရြးလို႔မရဘူးလား...?ဒီ
ေတာ့စဥ္စားၾကည့္ေလ လူ႕ျပည္ကလည္းဘ၀ဆံုးလို႔ ကိုယ့္ဗိုက္ထဲကိုလာလို႔ရသလို နတ္ျပည္၊ျဗဟၼျပည္ကစုတိ လို႔ကိုယ့္ဆီ
ကိုလာလို႔မရဘူးလား..? ဒီလိုဘဲ ငရဲ၊ တိရိစၦာန္၊ ျပိတာ၊ အသူရကယ္အပါ အ၀င္ေအာက္အရပ္ကလည္း လာလို႔ရတာဘဲ...။
နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼျပည္တို႔က ကိုယ့္၀မ္းဗိုက္ထဲသားေလးသမီးေလး ေရာက္တာနဲ႔ဘဲ သူ႕ဘုန္းသူ႕ကံနဲ႔စီးပြားေတြျဖစ္လိုက္ ထီေ
တြေပါက္လိုက္၊ အိမ္ေတြတလံုးျပီးတလံုး၊ ကားေတြတစီးျပီးတစီး တိုးတက္လာလိုက္တာ အက်ိဳးေပးတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ဘူးၾက
မွာေပါ့...? အဲ့တခ်ိဳ႕ ေအာက္အရပ္က၀င္စားတဲ့သူမ်ားက်ေတာ့လည္း စျပီးကိုယ္၀န္ရွိလိုက္တာနဲ႔ လင္မယားကြဲၾက ရန္ေတြျဖ
စ္ၾက စီးပြားေတြပ်က္လိုက္ၾကနဲ႔ ျပႆနာေတြမ်ိဳးစံုေအာင္တက္ေတာ့တာဘဲ..။အမွန္ေတာ့ အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ကိုယ့္အိ
မ္မွာေနမယ့္အိမ္ငွါးကို ေသခ်ာမေရြးဘဲ ၾကံဳသလို၊ ျဖစ္သလို ငွါးလိုက္ေတာ့ ကိုယ္ဒုကၡေရာက္သလိုေပါ့ ၊ ကိုယ္ကကိုယ့္၀မ္း
ဗိုက္ထဲမွာ ကေလးရွိေစခ်င္ျပီ ယူခ်င္ေနျပီဆိုရင္ ကိုယ္ၾကိဳက္တာေခၚလို႕ရတယ္ သားေကာင္းရတနာ၊ သမီးေကာင္းရတနာယူ
ခ်င္ရင္ျမတ္စြာဘုရားအဆံုးအမအတိုင္း မဂၤလာေဆာင္ျပီးထဲက ငါးပါးသီလနဲ႔ေနမယ္၊ ရွစ္ပါးေတြ၊ ဆယ္ပါးသီလေတြ ေဆာ
က္တည္မယ္၊ အလွဴေရစက္လက္နဲ႔မကြာလွဴမယ္၊ စိတ္ေကာင္းေလးထားၾကီးသူကိုရိုေသ ငယ္သူကိုေလးစား မရွိသူကိုသနားနဲ႔
ဒီလို ဒါန၊ သီလ နဲ႔ေနသူရဲ႕ ၀မ္းၾကာတိုက္ကို ဘယ္ငရဲ၊ တိရိစၦာန္၊ ျပိတာ၊ အသူရကယ္ အပါယ္ေလးဘံုေအာက္အရပ္က
ဘယ္သူမွ မ၀င္ရဲဘူး ။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး တုသိတာနတ္ျပည္ကေနလူျပည္လာတာေသခ်ာ ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ၾကည့္ျပီး
ေရြးလာတာ ၊ ဒီလိုဘဲ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼျပည္က လည္းေရြးျပီး ၀င္စားၾကတာ မေရြးဘဲၾကံဳရာလူျဖစ္ျပီးေရာလာၾကတာက အပါယ္
ေလးဘံု ေအာက္အရပ္သားေတြဘဲ၊ အိမ္ေထာင္က်ျပီးထဲက လွဴၾက တန္းၾက သီလေတြေဆာက္တည္ၾကတဲ့ မိဘေတြဆီကို
လာခ်င္တာေပါ့ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼျပည္ေတြက..။ အဲ့...ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်တာနဲ႔ ဆဲဆို၊ ရန္ျဖစ္ အေဖအရက္ေသာက္
အေမခ်ဲထိုးေနရင္ ျပိတာတေကာင္သက္တမ္းကုန္လို႔ လူျဖစ္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ မိဘေတြမေကာင္းမႈလုပ္ေနလို႔ကေတာ့ဘာကို
မွဂရုမစိုက္ဘဲ ၀င္လာမွာဘဲ ကိုယ္ဗိုက္ထဲကို ၊ေအာ္....အဲ့လိုျပိတာတေကာင္မ်ား၀င္လို႔ ေမြးလာခဲ့ရင္ ပူလိုက္ရမယ့္ျဖစ္ခ်င္း၊
ဒီသားအတြက္ ဒီသမီးအတြက္၊ ဒါသားသမီး ကိုေရြးျပီးလက္မခံတဲ့အပစ္လို႕ဆိုေလမလား၊ ဒါကိုတခ်ိဳ႔ေတြကသတိမထားၾကဘူး၊
အမွန္ကဒီလိုေရြးလို႔ရတယ္ဆိုတာေလးမ်ား ဓမၼမိတ္ေဆြေတြ သိသြားရင္ တကယ္လက္ေတြ႔အသံုးခ်ခဲ့ရင္ဘယ္ေလာက္အ
က်ိဳးမ်ားလိုက္မလဲ ဆိုတာတင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္...။
(မူၾကိဳဆရာ)
က်န္းမာ၊ ထီေပါက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္နိင္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြျဖစ္ၾကပါေစ..။
ဓမၼဒူတေဒါက္တာအရွင္ေဆကၠိႏၵေဟာၾကားေသာ ဘ၀ေျဖာင့္ေၾကာင္းတရားေတာ္မွတင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment