Saturday, December 31, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၃)

Misconception #3 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၃)
Meditation is a mysterious practice which cannot be understood
တရားအားထုတ္ၿခင္းကို နားမလည္နဳိင္သည့္ ဂႏၶာရီဆန္ဆန္က်င့္စဥ္အၿဖစ္လြဲမွားစြာလက္ခံၿခင္း
တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သိစိတ္မ်ား(levels of consciousness)
ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး၊သရုပ္ေဖာ္ေၿပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္အလြန္ခက္ခဲနက္နဲသည္။အခ်ိ့ဳေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပေၿပာဆိုရန္ခက္ခဲသည္ဆိုေသာ္လည္း
လံုးဝနားမလည္ႏုိင္ေသာကိစၥမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပမူကို ေက်ာ္လြန္၍

Friday, December 30, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၂)

Misconception #2 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၂)
Meditation means going into a trance
အသိတရားကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာနစ္ေမာေနရန္ လြဲမွားစြာတရားအားထုတ္ၿခင္း
အသိတရားမွကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာသြားေအာင္ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။

Thursday, December 29, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၁)

Misconception #1လြဲမွားေသာအယူအဆ(၁)
Meditation is just a relaxation technique
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း မ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါ။

“ သူယုတ္မာအဂၤ ါ ေလးပါး ”

   (၁)သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့(မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲနဲ့ပင္ ေျပာၾကားတတ္ျပီး
ေမးလွ်င္လည္း ခ်ဲ ့ကား၍ ေျပာတတ္ျခင္း။
    (၂)သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူး(ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္မေျပာဘဲ ေမးလွ်င္ေလွ်ာ့
ေပါ့၍ ေျပာျခင္း။
    (၃)မိမိ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ (မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္မေျပာ၊ ေမးလွ်င္ ေလွ်ာ့ထိန္
ခ်န္၍ ေျပာျခင္း။

စကၡဳဒြါရဆိုင္ရာ ႐ႈျမင္ပံု။

         မ်က္စိႏွစ္လံုးဖြင့္ၿပီး ျမင္စရာ အာ႐ံုေတြကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မ်က္စိမွာ
႐ူပါ႐ံု ထင္ဟပ္လာတဲ့ အခါမွာ ထင္ဟပ္မွဳ စြမ္းအားေၾကာင့္ ထုိ႐ူပါ႐ံုကိုျမင္ၿပီး သိတဲ့စိတ္
ဆိုတဲ့ စကၡဳ၀ိညာဏ္ စိတ္ကေလး ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္ကေလး ေပၚ
လာတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ ထိေတြ႕မႈဆိုတဲ့ ဖႆ ဆိုတာ ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီ

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ၏ ျဗဟၼ၀ိဟာရတရား ၄ ပါး။

     လူ႕ေလာကမွာ ေမတၱာေလာက္ တန္ခိုးထက္ေသာအရာ မရွိပါ။ ေမတၱာတရားဟာ ေလာ
ကႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ တန္ခိုးအထက္ဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုးတရား ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာမွဳတ
ကာတို႔တြင္ ဘယ္ခ်မ္းသာမွဳႏွင့္မွ် မတူေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ေမတၱာတရား ပြားမ်ားေနဖူးသူတိုင္း
ေကာင္းစြာသိၿပီး ျဖစ္ၾကပါမယ္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ လူသူမနီးေသာ ေတာႀကီးေတာင္ႀကီးေတြ

Wednesday, December 28, 2016

ခံတြင္းနံ႔ ေကာင္းခ်င္ရင္

အကုသုိလ္ အက်ဳိးအျပစ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲကတခ်ဳိ႕ “အကုသုိလ္ အက်ဳိးအျပစ္”ေတြကုိေတာ့
ေတာ္ေတာ္ေလးေၾကာက္မိပါတယ္။အေၾကာက္ဆံုးထဲက အေၾကာက္ဆံုး တစ္ခုကေတာ့
“ခႏၶာကုိယ္ အနံ႔အသက္ဆုိး” ရွိမွာကုိပါပဲ။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ခံတြင္းက ၾကာညိဳနံ႔မသင္းရင္ေနပါေစ။အနံ႔အသက္ရွိမွာကုိပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ဆုိးျပစ္ေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ အကုသုိလ္မ်ဳိးကုိေတာ့ အထူးပဲ သတိထားေရွာင္ျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, December 27, 2016

"သံဃာကိုအျပစ္မတင္မိပါေစႏွင့္"


"သံဃာကိုအျပစ္မတင္မိပါေစႏွင့္"
<><><><><><><><><><>

ကိေလသာအတုံးအခဲေတြကို ျဖိဳခြဲတတ္သူကို
ပါဠိလို"ဘိကၡဳ"
ျမန္မာလို"ရဟန္း" လို႔ ေခၚပါတယ္…
အျခားအဓိပၸာယ္လည္း မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္…

ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလုပ္အေကၽြးတာ၀န္။

  အရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ တရားေၾကာင့္ရွင္အာနႏၵဟာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊
၀ိညာဏ္ လို႔ ဆိုတဲ့ ဒီ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ တဏွာနဲ႔ တြယ္တာ သာယာမႈဆိုတာ မလာေတာ့ပါ။
ခႏၶာအေပၚ ၿငီးေငြ႕လာပါတယ္။ ၿငီးေငြ႕ လာတဲ့အခါ တြယ္တာမႈေတြ ကင္းျပတ္လာပါတယ္။
တြယ္တာမႈ ကင္းျပတ္လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ စိတ္ကေလးဟာ ကိေလသာ အတြယ္အတာေတြ

အမွတ္တမဲ့ျပဳမိခဲ့တဲ့ အျပစ္။

         ဂဂၤ ါျမစ္ေဘး တစ္ခုေသာ ကုကၠိဳပင္ရင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
ေရွ႕ေမွာက္သို႔ မ်က္ရည္ၿပိဳင္ၿပိဳင္စီးက်  ငိုေၾကြးေနတဲ့  နဂါးမင္းႀကီး  ေရာက္လာပါတယ္။
မ်က္ရည္ေတြစီးက်ငိုေၾကြးေနတဲ့ နဂါးကို ဘုရားကေမးၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ငိုရတာလဲကြယ္......။
         မွန္လွပါဘုရား... ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ လူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္

ျဗဟၼ၀ိဟာရ ၄ ပါး။

၁။ ေမတၱာ    = ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။
၂။ ကရုဏာ  = သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။
၃။ မုဒိတာ    = သူတပါးႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၌ ၀မ္းေျမွာက္ေသာစိတ္ျဖင့္ သူတပါးတို႔အေပၚ
                   သို႔မဟုတ္ သတၱ၀ါပညတ္အေပၚ ပြားမ်ားစူးစိုက္ျခင္း။

Monday, December 26, 2016

မႏုႆီဟ ႐ုပ္​ထု သမိုင္​

 ဘီလူး​ေၾကာက္​ တ့ဲ မႏုႆ ီဟ ႐ုပ္​ အ​ေၾကာင္​း

     ဒီ​ေန႔ ​ေခတ္​လူငယ္​မ်ား ႏွင္​့ တကြ လူုႀကီး​ေတြ ပါ ဗဟုသုတ ရ​ေအာင္​ ဘုရား ပုထိုး​ေတြ မွာ ​ေတြ႕ ရတတ္​တ့ဲ မႏုႆ ီဟ သတၱဝါ ႐ုပ္​ အ​ေၾကာင္​း ဦးဇင္​း ​ေရးျပပါ မယ္​။
     ဟိုး​ေရွ႕အခါ က သထုံျပည္​ႀကီး ဟာ သာသနာ မထြန္​းကား​ေသးပါ ဘူး ။ ကုသိုလ္​ အကုသိုလ္​ ကို မသိတ့ဲ အတြက္​ မ​ေကာင္​းမူ႔မ်ား ႀကီးဆိုးကာ​ေနပါ​ေတာ့ တယ္​ ။

Sunday, December 25, 2016

ေမတၱာသေဘာကို ဖြင့္ကာျပရင္....?

ေမတၱာ ဆိုသည္မွာ
---------------------
    ေမတၱာ ဆိုသည္မွာ သတၱဝါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို လိုလားေသာ စိတ္၊ သတၱဝါတို႔ကို ခ်မ္းသာေစလိုေသာ စိတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သတၱဝါတို႔၏ အ

က်ိဳးစီးပြါးကို လိုလားလ်က္ ခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္၏။ [အဘိဓမၼာ၌ ေမတၱာသည္ ေစတသိက္ ျဖစ္၏။ ဤ ေမတၱာဘာဝနာ အရာ​၌မူ ထို

ေမတၱာ ေစတသိက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို ေမတၱာ ဟုဆိုရသည္။]

မ​ေသခင္​ျပဳလုပ္​ရမည္​့အလုပ္​ႏွစ္​ခု.

၁.. ကတၱဗၺံ   ကုသလံ။
          ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့ျပဳရမည္။
၂... စရိတဗၺံ ျဗဟၼစရိယံ ။
           ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရမယ္ ။
#ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့ျပဳရမယ္... ဆိုတာက ဒါနေကာင္းမႈ့ သီလေကာင္းမႈ့ .. သမထေကာင္းမႈ့လို႔ေခၚတဲ့  ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့ သံုးမ်္ုးကို ျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
#ျမတ္ေသာအက်င့္က်င့္ရမယ္... ဆိုတာက သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ မွ အၿပီးတိုင္ လြတ္ေျမာက္သြားေစတဲ့  ၀ိပႆ         နာအက်င့္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမယ္.. လို႔ဆိုလိုပါတယ္..။

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ ၀ိညာဏ္ကို႐ွဳျမင္ပံုတရားေတာ္။

         အသိစိတ္ လို႔ဆိုတဲ့ ၀ိညာဏ္ ေလးဟာလဲပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္စိတ္ၿပီး တစ္စိတ္၊
တစ္စိတ္ၿပီးတစ္စိတ္ အင္မတန္မွ လွ်င္ျမန္တဲ့   ႏွဳန္းထားနဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ေန
ပါတယ္။ အဲဒီလို လွ်င္ျမန္ တဲ့အဟုန္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတဲ့ အသိစိတ္ကေလးကိုလည္းပဲ ၿမဲ
တာမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အနိစၥ။ မၿမဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡ။ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္

သဒၶါႏွင့္ပညာ ကြာျခားပံု ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္။

        သဒၶါ၏ သေဘာတရားကား စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းရက္ေရာ၏။ ေနာင္သံသရာမွာ
ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ဖို႔ရာ အေရးႀကီး၏။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ တိုးတက္ႀကီးပြားေရးကို
ေလးေလးနက္နက္ သတိမထားတတ္ပါ။ ပညာ၏ သေဘာကား အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ
ပညာေရးကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ အက်ိဳးရွိေလာက္မွ လွဴသည္။ အေၾကာင္း

နိကာယ္ ၅ ပါး။

        နိကာယ္ ၅ ပါးမွာ ==
၁။ ဒီဃနိကာယ္ = သုတ္သံုးက်မ္း။
၂။ မဇၩိမနိကာယ္ = ပဏၰာသသံုးက်မ္း။
၃။ သံယုတၱနိကာယ္ = သံယုတ္ငါးက်မ္း။

Saturday, December 24, 2016

ဣေႁႏၵပြားလွ်င္ စိတ္ၾကည္လင္ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားသည္ စိတ္ကို ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔မွ ကင္းေဝးစင္ၾကယ္ေစရန္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။
စိတ္သည္ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းဟူေသာ ေလာဘတရား၊ အလိုမက်မႈ အမ်က္ထြက္ျခင္းဟူေသာ ေဒါသတရား၊ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားမသိမႈ ေတြေဝမိုက္မဲျခင္းဟူေသာ ေမာဟတရား ဤအေျခခံကိေလသာတရားတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရေသာအခါ ညစ္ႏြမ္း၏။ မၾကည္လင္ မသန္႔ရွင္းေတာ့ဘဲ စိတ္ၿငိမ္းေအးမႈကို မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

Friday, December 23, 2016

စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔က ပဓာန“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ဖခင္ႀကီးက သူမ်ားေတြလို ဘုရားလဲ မရွိခိုးဘူး၊ ပုတီးလဲ မစိပ္ဘူး၊ တရားလဲ မထိုင္ဘူး ဘုရာ့။ အဲဒါကို တပည့္ေတာ္ ဘယ္လိုယူဆရမလဲ။ ဗုဒၶဘာသာအရဆိုရင္ မိစၧာဒိ႒ိလို႔ ေခၚရမလား။ သူ႔ကို ဘုရားရွိခိုး ပုတီးစိပ္ တရားထိုင္ဖို႔ေျပာတိုင္း သူက သူမ်ားေတြလို ဘုရားတရားအလုပ္ မလုပ္ေပမယ့္ စိတ္ေကာင္းရွိရင္ ၿပီးတာပဲ၊ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး ဘုရားဒကာအမည္ခံ၊ ပုတီးႀကီး လက္မွာ အၿမဲခ်ိတ္၊ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္နဲ႔ ဘုရားကို ရွိခိုးၿပီး

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ သခၤ ါရကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

       သခၤ ါရဆိုတာ ႀကံေတြးမွဳတို႔၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳတို႔၊ ေစ့ေဆာ္မွဳတို႔၊ အသိဉာဏ္တို႔၊
စိတ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြ အဲဒီ သခၤ ါရတရားေတြ အေပၚမွာလည္းပဲ မိမိရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚ
လာတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် အရာေတြဟာလည္းပဲ တစ္ခုမွ ၿမဲေနတာမရွိသည့္
အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုးဟာ အနိစၥေတြခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီ အနိစၥ၊ မၿမဲတဲ့အရာ မွန္သမွ်ဟာ ဒုကၡ

ဒါနေၾကာင့္ ပါရမီမ်ား ျပည့္လြယ္ပါတယ္။

        ဒါနရွိသူသည္ ျဖစ္ေလရာဘ၀၌ ဥစၥာျပည့္စံုၾက၏။ ဥစၥာျပည့္စံုလွ်င္ (ပင္ကို စိတ္ရင္း
ေကာင္းသူ၊ ၀ိ၀ဋၬ နိႆိတဒါန ျပဳခဲ့သူအတြက္) သီလလံုၿခံဳ၏။ ဥပုသ္ရက္ရွည္ ေစာင့္ခြင့္ရ၏။
ဥစၥာမရွိလွ်င္ ၀မ္းေရးပူပင္ရသျဖင့္ အူမ မေတာင့္၍ သီလမေစာင့္ႏိုင္ရံုသာမက ငါးပါးသီလ
လံုဖို႔ရန္ ခဲယမ္း၏။ ဒါနရွိမွ သီလလြယ္ကူသည္။ ပညာရွာေဖြရာ၌လည္း ဒါနရွင္တို႔သာလွ်င္

“ သူယုတ္မာအဂၤ ါ ေလးပါး ”

   (၁)သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့(မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲနဲ့ပင္ ေျပာၾကားတတ္ျပီး
ေမးလွ်င္လည္း ခ်ဲ ့ကား၍ ေျပာတတ္ျခင္း။
    (၂)သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူး(ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္မေျပာဘဲ ေမးလွ်င္ေလွ်ာ့
ေပါ့၍ ေျပာျခင္း။

Thursday, December 22, 2016

မဂၤလာႏွင့္ အိမ္ေထာင္”

“ေထာင္-ဆိုတာ တာဝန္မဲ့သူ၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူတို႔ က်ေရာက္ရတဲ့
လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအားလံုး ဆိတ္သုဥ္းရာ အက်ဥ္းစခန္းႀကီးျဖစ္သလို၊ “အိမ္ ေထာင္ ဆိုတာလဲ。。。”

ကဲ ‘မဂၤလာေဆာင္တယ္’ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နည္းနည္းေျပာၾကဦးစို႔။ မဂၤလာဆိုတာ
ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို ေခၚတာ။

Wednesday, December 21, 2016

အသက္ရွိလို သေဘာထားပါ


“မင္းတို႔တစ္ေတြ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳတဲ့အခါ  အသက္ထင္ရွားရွိတဲ့ဘုရားကို ေရာက္ေအာင္ လွမ္းၿပီး အာ႐ံုယူပါ။ ႐ုပ္တုေတာ္ ဆင္းတုေတာ္ေလာက္တြင္ ရပ္မေနပါႏွင့္၊ ႐ုပ္တုေတာ္ ဆင္းတုေတာ္ကိုလည္း အသက္ရွိတဲ့ ဘုရားလို သေဘာထားပါ၊ ႐ိုေသပါ၊ ေလးစားပါ၊ ဘုရားကို ဆြမ္းလွဴ ၊ ေရကပ္၊ ပန္းကပ္
လုပ္လိုတဲ့အခါမွာလဲ အသက္ရွိတဲ့ဘုရားအား လွဴသလို သေဘာထားပါ။”

ရွင္ပုဏၰ ေဟာၾကားေသာ သညာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

         လူေတြမွာ အာ႐ုံတစ္ခုကိုမွတ္ၿပီး သိတတ္တဲ့ မွတ္သိ ဆိုတာေလးရွိတယ္။ သညာေပါ့။
အဲဒီ အမွတ္သညာနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ ရွိရင္လည္း လူေတြကေျပာတယ္။ ေအး၊ မွတ္ဉာဏ္
ေကာင္းလိုက္တာ၊ မွတ္ဉာဏ္မေကာင္းဘူး၊ မွတ္မိတယ္၊ မမွတ္မိဘူးနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။ မွတ္
တယ္ဆိုတဲ့ သညာတရားေလးဟာ လူေတြရဲ႕ သႏၲာန္မွာ အခု ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခု ပ်က္သြားတဲ့

ဗုဒၶရဲ႕ လူတိုင္းအတြက္ (အသင့္ေတာ္ဆံုး) ၾသ၀ါဒ။

        ျမတ္စြာဘုရားက လူတိုင္း လိုက္နာႏိုင္တဲ့ သဘာ၀တရားကို လက္ညိဳးထိုးျပေတာ္မူခဲ့
တယ္။ အမၺလဌိက ရာဟုေလာ၀ါဒ ေဒသနာမွာ “ ရာဟုလာ၊ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာမယ္ႀကံရင္
အလ်င္စလို မေျပာနဲ႔၊ သတိထားလိုက္ဦး၊ ငါေျပာေတာ့မွာပဲ ဆိုတာ သတိထားလိုက္ဦး။ ၿပီး
ေတာ့မွ ငါ ေျပာမယ့္စကားဟာ ငါ့ ထိခိုက္မလား၊ သူတစ္ပါး ထိခိုက္မလားဆိုတာ ဆင္ျခင္

“တရားပြဲေတာ္မွ ဖိတ္ၾကားပါသည္။”

၁။   သာသနာႏွင့္  လူ႕ဘ၀၊
      ေတြ႕ဆံုဖို႔ရန္  လြန္စြာခက္ခဲလွ။
      သာသနာႏွင့္  ေတြ႕ဆံုတုန္း၊
      တရား မ်ားမ်ား  နာၾကအုန္း။

Tuesday, December 20, 2016

မလြန္ဆန္လႉအသင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းသာသနာ့မိခင္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ၾကံျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶသာသနာသမိုင္း၌ အာဒိ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲ ဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ -

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးဆံုး တိပိဋကဓရ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္း၊
ဆ႒သဂၤါယနာ ဝိႆဇၨက(အေျဖ)ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူျခင္း၊
မဟာဗုဒၶဝင္က်မ္းႀကီး ၆-တြဲ (၈-အုပ္) ျပဳစုေတာ္မူျခင္း - ဟူေသာ ေရွ႕ပိုင္း သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း သံုးသြယ္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ ေဖာ္ျပလတၱံ႔ပါအတိုင္း ဆင္ျခင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

Monday, December 19, 2016

အာနႏၵာေဗာဓိပင္ သမိုင္း


တခ်ိန္က ျမတ္စြာဘုရား သာဝတၳိျပည္မြန္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ကိန္းေအာင္းေမြ႕ေလ်ာ္ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္တုန္းက၊ အမွန္ေတာ့ သာဝတၳိျပည္မြန္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရား အမ်ားဆံုး သီတင္းသံုးတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။
သာဝတၳိျမိဳ႕ဟာလည္း ျမတ္စြာဘုရား အမ်ားဆံုး သီတင္းသံုးတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀ဒနာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

        လူေတြမွာ နာမ္တရားအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ခံစားခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္
တာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ ၀မ္းနည္းတာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ အဲဒီ- ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆိုတာလည္းပဲ
ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ေနတာ မဟုတ္ပါ၊ ၀မ္းနည္းမွဳ ဆိုတာလည္းပဲ ထာ၀ရ ၀မ္းနည္းေနတာ မ
ဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေ၀ဒနာဆိုတဲ့ ခံစားမွဳဟာလည္းပဲ ၿမဲတဲ့အရာမဟုတ္ပါ။ ၿမဲတဲ့အရာ

ကမၻာ့အဆင့္အျမင့္ဆံုး ယဥ္ေက်းမွဳႀကီး။

      ကမၻာ့လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါတယ္။ လူ
တစ္မ်ိဳးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳလုပ္ရပ္ဟာ အျခားလူတစ္မ်ိဳးအတြက္ မႏွစ္သက္စရာ လက္မခံႏိုင္စရာ
ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုရဲ႕ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္ဆိုတဲ့ အမူအရာဟာ အျခား လူမ်ိဳးစု
တစ္ခုအတြက္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ ယဥ္ေက်း

ကသိုဏ္း ၁၀ ပါး။

၁။ ပထ၀ီ ကသိဏ        = ပထ၀ီ(ေျမ) ကသိုဏ္း။
၂။ အာေပါ ကသိဏ       = အာေပါ(ေရ) ကသိုဏ္း။
၃။ ေတေဇာ ကသိဏ      = ေတေဇာ(မီး) ကသိုဏ္း။
၄။ ၀ါေယာ ကသိဏ       = ၀ါေယာ(ေလ) ကသိုဏ္း။

Sunday, December 18, 2016

“ႀကီးမားေသာ ပညာဉာဏ္ကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အက်င့္တရား”

ပုဂံေခတ္ကပဲ ၊ အသကႀ္ကီး မွ စာေပသင္တာဟာ တတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးတယ္လို႔၊
စာေပသင္ ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ “စိတ္ဓာတ္ေတြ မက်ၾကဖုိ႔” ဆိုၿပီး စံနမူနာျပသြားတဲ့
“ဦးက်ေပြ႕(ဦးက်ည္ေပြ႔)” ဆိုတာလည္း ပဲစံနမူနာယူရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးပဲ။

Saturday, December 17, 2016

"စြန္႕ျခင္းၾကီး ငါးပါး"

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒါနစေသာ ပါရမီတရားမ်ားကို ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းပတ္လံုး ဘ၀ဆက္တုိင္း ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူရာ၌ အျခားတပါးသူတို႔ ၾကံေတြးရုံမွ် ၾကက္သီးထေလာက္ေအာင္ လြန္စြာခက္ခဲေသာ စြန္႕လႊတ္မူ အနစ္နာခံမူတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ရုပ္ကို တရားရွဳျမင္ပံု။

     ႐ုပ္တရားအမွီျပဳၿပီးေတာ့ ငါဆိုတဲ့အေတြးေတြ ေပၚတာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ
႐ုပ္တရားကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးရပါမယ္၊ ေလ့လာရပါမယ္၊ ႐ႈမွတ္ရပါမယ္။ သူ႔သဘာ၀အ
တိုင္းျမင္ေအာင္ ႐ႈရပါမယ္။ အဲဒီလိုျမင္တဲ့အခါမွ ငါဆိုတဲ့အေတြး ေပ်ာက္ႏိုင္ပါမယ္။ အဲဒီ
ငါဆိုတဲ့အေတြးရဲ႕ စြဲမွီရာျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္တရားကို ေသခ်ာေစ့ငု ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ငါဆိုတဲ့

ပထမဦးဆံုး သာမေဏ။

        ရာဟုလာက ျမတ္စြာဘုရားဆီ သြားၿပီး “ခမည္းေတာ္ အေမြေပးပါ” လို႔ ေတာင္းတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက ဘာမွ မိန္႔ၾကားေတာ္ မမူဘူး။ သပိတ္ပိုက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ကို ၾကြသြား
ေတာ္ မူတယ္။ ရာဟုလာက ေနာက္က သကၤန္းဆြဲၿပီး ေက်ာင္းေတာ္ ေရာက္သည္အထိ တ
ေကာက္ေကာက္နဲ႔ လိုက္ေတာင္းတယ္။ ယေသာ္ဓရာက သေဘာက်တယ္။

သိၾကားမင္း၏မိဖုရား ၄ ပါး။

        သိၾကားမင္း၏မိဖုရား ၄ ပါးမွာ ==
၁။ သုဓမၼာ = နတ္သမီးအၿခံအရံ မ်ားစြာႏွင့္ သိၾကားမင္း၏ေရွ႕က ခစားရသည္။
၂။ သုဇာတာ =  နတ္သမီးအၿခံအရံ မ်ားစြာႏွင့္ သိၾကားမင္း၏လက်္ာက ခစားရသည္။
၃။ သုနႏၵာ =  နတ္သမီးအၿခံအရံ မ်ားစြာႏွင့္ သိၾကားမင္း၏ေနာက္က ခစားရသည္။

Friday, December 16, 2016

စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ရင္ထဲမွာ “အရဟံေစတီ” ေန႔တိုင္း တည္အရဟံဂုဏ္ ပြားေနရင္ ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ “အရဟံ ေစတီ” တည္လိုက္တာပါ။ ေအာက္ေျခ ပလႅင္ကို “သီလ”နဲ႔တည္ပါမယ္။
အလယ္ပစၥယံ၊ အထက္ပစၥယံ ကို “ဂုဏ္ေတာ္ ဘာဝနာ”နဲ႔ တည္ပါမယ္။ ထီးေတာ္ကိုေတာ့ “ဝိပႆနာ”နဲ႔ တင္လိုက္မယ္ဆိုရင္
ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ အရဟံေစတီ တစ္ဆူ ရွိေနေတာ့တာပါ။

Thursday, December 15, 2016

အျပစ္​ကိုဝန္​ခ်​ေတာင္​းပန္​လ်ွင္​​ေျပ​ေပ်ာက္​သလား

ျပစ္မွားမိတဲ့ အျပစ္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လို႔ ေျပေပ်ာက္သြားတဲ့ သာဓက႐ွိပါသလား..။
❦ ❦ ေျဖ.. ❦ ❦
    ႐ွိပါတယ္..။
    ေသာေရယ် သူေဌးသားဟာ လွပသပၸါယ္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ႐ွင္ကစၥည္းမေထရ္ကို ေတြ႔တဲ့အခါ
...."" ဒီမေထရ္ ငါ့မယားေလးျဖစ္ရင္ ေကာင္းမွာပဲ.. ငါ့မယားေလး ဒီမေထရ္လိုလွရင္ ပိုခ်စ္မွာပဲ.."""...
           ဟု စိတ္ကျပစ္မွားမိတယ္..။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ေဇာတိပါလ။

     ကႆပျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္မွာ ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းဟာ ေဇာတိပါလ
ဆိုတဲ့ ( ျဗာဟၼဏ) ပုဏၰား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဗာဟၼဏေတြဟာ ပညာတတ္ေတြ ဆိုေတာ့
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သိပ္အထင္ႀကီးၾကတယ္၊ မာနႀကီးၾကတယ္၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဦးညြတ္ျခင္း၊
ေလးစားျခင္း မရွိၾကပါ။

စ်ာန္ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ရ နႏၵာေထရီ။

      မိေထြးေတာ္ ပဇာပတိေဂါတမီ၏ သမီးအရင္း ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာက
ကပိလ၀တ္သို႔ ၾကြ၍ နႏၵမင္းသား၊ ရာဟုလာ၊ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီတို႔ ရဟန္းျပဳ၊ ရဟန္းမ
ျပဳၾကေသာအခ်ိန္မွစ၍ မယ္ေတာ္ႀကီးထံ သြားေရာက္၍ ရဟန္းမ ျပဳေလ၏။

တရားဓမၼရွိေနရင္ ငါဘုရားရွိေနပါတယ္။

      ျမတ္စြာဘုရားက ပရိနိဗၺာန္စံခါနီးမွာ ေဟာထားခဲ့တာရွိတယ္။ “ ေယာေခါ အာနႏၵ
မယာ ဓေမၼာ စ ၀ိနေယာ စ ေဒသိေတာ ပညေတၱာ၊ ေသာ ေ၀ါ မမစၥေယန သတၳာ ” တဲ့၊
အာနႏၵ- ညီဘြားအာနႏၵာ၊ ေယာ ဓေမၼာ-အၾကင္ဓမၼကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာ ၀ိနေယာစ-

Wednesday, December 14, 2016

ဝိနည္းႏွင့္အညီ လွဴတတ္ေစအရွင္ဇနကာဘိဝံသ ဆဆရာေတာ္ၾကီး
----------------------------------------
ဝိနည္းႏွင့္အညီ လွဴတတ္ေစ
----------------------------
အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ အမိအဖတို႔က ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္၍ မိမိတို႔လည္း လိုက္ပါကိုးကြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ဤသည္မွာ သဘာဝက်ပါ၏။ ငယ္ႏုစဥ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္ဘဝတြင္ ဘာသာတရားကို မည္သို႔ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ မိဘတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတရားကိုပင္ မိမိတို႔လည္း လိုက္ပါကိုးကြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဤသည္ကိုပင္ မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

Tuesday, December 13, 2016

ဘာသာေရးစံ သာသနာေရး မွတ္ေက်ာက္ တရားေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အေမရိကန္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဖရီးေမာင့္ျမိဳ႕ မာဃလုလင္အဖြဲ႕မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဓမၼပူဇာတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ဘာသာေရးစံ သာသနာေရး မွတ္ေက်ာက္ တရားေတာ္”
သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၈ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၇)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕ {August 31, 2014 (Sunday)}

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ "ေသာတာပန္ ျဖစ္ရမည့္သူ" ။

    ဗိမၼိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ သားေတာ္ အဇာတသတ္မင္းဟာ "တိဟိတ္" ပဋိသေႏၶေနလာ
တာပါ။ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ "ပါပမိတၱ" လို႔ေခၚတဲ့ မ
ေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြ- ေဒ၀ဒတ္တို႔လို မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြ ေတြးၿပီး၊ မေကာင္းတဲ့  အ

ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္၏ ၀ိပႆနာရွဳနည္း။

      ေယာဂီသည္ ထိုင္တာကို “ ထိုင္တယ္ ” ဟု သိလွ်င္ ၀ိဇၨာ(အသိပညာ) ျဖစ္၏။ မသိလွ်င္
အ၀ိဇၨာ(မသိမွဳ ေမာဟ) ျဖစ္၏။ ရပ္တာ၊ သြားတာ၊ အိပ္တာ စသည္တို႔ကို သိလွ်င္ ၀ိဇၨာ ျဖစ္၏။
အသိလွ်င္ အ၀ိဇၨာ ျဖစ္၏။

စရိုက္ ၆ ပါး။

၁။ ရာဂ စရိုက္   = ၀တၳဳကာမ၊ ကိေလသာကာမတို႔၌ လြန္ကဲစြာ ကပ္ၿငိတတ္ေသာအက်င့္။
၂။ ေဒါသ စရိုက္ = အာဃာတ၊ ဣႆာ၊ မစၦရိယ စသည္တို႔၌ လြန္ကဲသည့္အက်င့္။
၃။ ေမာဟ စရိုက္ = ထိုင္းမွိဳင္းေတြေ၀ျခင္း လြန္ကဲသည့္အက်င့္။

Monday, December 12, 2016

“႒ာန္းႏွစ္ပင္ တစ္ပင္စုိက္ပါ”

  
“လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္႒ာန္းႏွစ္ပင္ထဲကတစ္ပင္ေတာ့ စိုက္ရတယ္”
(စစ္ကိုင္း ပ႒ာန္းသိပၸံဆရာေတာ္)
ထန္းပင္လို႔ေျပာလိုက္ရင္ အဇူဇာေက်ာင္းဝင္ခါနီး
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တန္းစီစိုက္ထားတဲ့ထန္းပင္ေတြ
ကို ပထမဆံုး ေျပးျမင္မိပါတယ္။လမ္းထဲ၀င္လိုက္တာနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာၿမိဳ့ေလးကိုေရာက္သြား
ရသလိုပါပဲ။တစ္ခါတေလ အဇူဇာေက်ာင္းလာတဲ့အခါ