Saturday, December 26, 2015

အိမ္ေစာင့္နတ္ ႏွင့္ ပ႒ာန္းရြတ္ျခင္း


တကယ္ေတာ့ ပ႒ာန္းတရားဟာ နတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အဓိကထားျပီး ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့တာပါ။ ေဟာတာကိုက နတ္ျပည္မွာေလ။ နတ္ျပည္မွာနတ္ပရိသတ္အတြက္ ေဟာထားတဲ့ တရားကို နတ္ေတြက မႏွစ္သက္ဘဲ ရွိပါ့မလား။ သူေတာ္ေကာင္းနတ္ မွန္ရင္ ပ႒ာန္းတရားကို ဘယ္သူဘယ္ေနရာမွာ ရြတ္ရြတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ ႏုိးစြာ လာေရာက္နာယူမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Friday, December 25, 2015

ခရစ္ေတာ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ဆင္တူေနသနည္းခရစ္ေတာ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္တူေနသနည္း။ ခရစ္ေတာ္သည္

အရိမိေတၱယ်ဘုရားအေလာင္းေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာစကား မွန္ပါသေလာ။ JJJ (ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသူ -

ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ေဂ်၊ ဝစ္(လ္)ဆင္၊ အမ္ေအ (ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္) ဘံုဘုိင္ၿမိဳ႕၊ အက္လီဖင္စတံုးေကာလိပ္ေက်ာင္း၊

အဂၤလိပ္ဘာသာပါေမာကၡ၊ ေျဖဆိုသူ - ဆရာေတာ္ အရွင္အရိယဓမၼ။)

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ သခၤ ါရကို႐ႈဳျမင္ပံုတရားေတာ္။

       သခၤ ါရဆိုတာ ႀကံေတြးမွဳတို႔၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳတို႔၊ ေစ့ေဆာ္မွဳတို႔၊ အသိဉာဏ္တို႔၊
စိတ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြ အဲဒီ သခၤ ါရတရားေတြ အေပၚမွာလည္းပဲ မိမိရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚ
လာတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် အရာေတြဟာလည္းပဲ တစ္ခုမွ ၿမဲေနတာမရွိသည့္
အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုးဟာ အနိစၥေတြခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီ အနိစၥ၊ မၿမဲတဲ့အရာ မွန္သမွ်ဟာ ဒုကၡ

သုစရိုက္ ၁၀ ပါး။

        သုစရိုက္  ၁၀  ပါးမွာ ==
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕ဥစၥာကို ခိုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ = သူ႕အိမ္ယာ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

သိဒၶတၳမင္းသား လူ႕စည္းစိမ္ကိုစြန္႔ခြါ၍ ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း။

       ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ကပိလ၀တ္ျပည္ သုေဒၶါဓနမင္းျမတ္၏သားေတာ္
သိဒၶတၳမင္းသားဟာ ေဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္ သုပၸဗုဒၶမင္း၏သမီးေတာ္ ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီး
လွ်င္ မင္းသမီးေပါင္းေလးေသာင္း အေျခြအရံမ်ားႏွင့္တကြ ႀကီးက်ယ္ေသာ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစား
ေတာ္ မူပါတယ္။

Thursday, December 24, 2015

ရိွခိုးထိုက္စြာ အရပ္ေျခာက္မ်က္ႏွာေလာကတြင္ၾကီးပြား ခ်မ္းသာတိုးတက္ဖို ႔အတြက္ အေရွ႕၊ ေတာင္၊ အေနာက္၊ ေျမာက္၊ ေအာက္၊ အထက္ အရပ္ ေျခာက္မ်က္ႏွာကို ရိွခိုး ရပါတယ္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
ဂိဟိ၀ိနိယသုတၱန္ သို႔မဟုတ္ သိဂၤါေလာ၀ါဒ သုတၱန္ တြင္ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ႔ပါသည္။
သိဂၤါလသုတၱန္ တြင္-

Wednesday, December 23, 2015

ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.The Need For a Religion.
~~~~~~~~~~~~~~~
ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.
~~~~~~~~~~~~~~~
To understand the real purpose of life.it is advisable for a person to choose and follow
anethical-moral system that restrains a person from evil deeds. encourages him to do good
and enables him to purify his mind.for simplicity.we shall call this system'religion'

ရွင္ပုဏၰေဟာၾကားေသာ သညာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

      လူေတြမွာ အာ႐ုံတစ္ခုကိုမွတ္ၿပီး သိတတ္တဲ့ မွတ္သိ ဆိုတာေလးရွိတယ္။ သညာေပါ့။
အဲဒီ အမွတ္သညာနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ ရွိရင္လည္း လူေတြကေျပာတယ္။ ေအး၊ မွတ္ဉာဏ္
ေကာင္းလိုက္တာ၊ မွတ္ဉာဏ္မေကာင္းဘူး၊ မွတ္မိတယ္၊ မမွတ္မိဘူးနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။ မွတ္
တယ္ဆိုတဲ့ သညာတရားေလးဟာ လူေတြရဲ႕ သႏၲာန္မွာ အခု ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခု ပ်က္သြားတဲ့

မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္၏ အေျခခံစိတ္ေနသေဘာထား။

        မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးခြန္အား ျဖစ္
၏။ ဘာသာေရးသည္ က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ လူ႕အေရးအ
ရာ အားလံုး၏ အဓိက ပဓာန အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာသည္ ဗုဒၶဘာ
သာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအက်ဆံုး ခြန္အားျဖစ္ပါသည္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီး ေဆာင္ပုဒ္။

- ကာမခ်မ္းသာ သုံးေဆာင္တာ ပယ္ခြါေ႐ွာင္ရမည္။
      မသုံးေဆာင္ပဲ ကုိယ္ဆင္းရဲ ဒါလဲေ႐ွာင္ရမည္။
- စိတ္အလုိက် လႊတ္ထားက ကာမသုခါ ႏုေယာဂါ။
    ပင္ပန္း႐ုံမွ် အားထုတ္က အတၱကိလမထာ ႏုေယာဂါ။
- သစၥာမျမင္ မဂၢင္မပါ ေလ့က်င့္ကာျဖင့္ ခ်မ္းသာၿမဲမည္။

Tuesday, December 22, 2015

ငရဲဟူသည္ အဘယ္နည္းငရဲအေၾကာင္းေရးရမည္ ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အထူးပင္စိတ္ဝင္စားေခ်လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ငရဲဆုိလွ်င္ လူဆယ္ဦး အေတြးဆယ္ခု အျမင္ျဖင့္ သံုး
သပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ သံုးသပ္ျခင္းမွာ လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔အမွားမဟုတ္။ ငရဲဟူသည္ကား မည္သုိ႔ မည္ပံုျဖစ္္သည္ ဟု ေလ့လာသူ ႏွင့္ ျပန္လ
ည္ေဟာၾကားသူ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္သည္။

Monday, December 21, 2015

ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရား(၄)ပါးႏွင့္ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားေလးပါးလူေလာကထဲကုိေရာက္လာတဲ့ ပုထဇဥ္လူသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိဘဝကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ျဖစ္ခ်င္ၾကသလုိ၊ေအာင္ျမင္တဲ့၊ၾကီးပြားခ်မ္းသာတဲ့ သူအျဖစ္နဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ဘဝတုိးတက္ေရး၊ဘဝေကာင္းစားေရး၊ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရး ဒီအေရးေတြကုိ

ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သူ၏ ဂုဏ္အဂၤ ါမ်ား။

သမထ ဝိပႆနာဆိုတဲ့ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုရမည့္
အဂၤ ါေတြ ရွိပါတယ္။

(၁) သီလစင္ၾကယ္ရမယ္။

(၂) ကမၼ႒ာန္းေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းထံခ်ဥ္းကပ္ရမယ္၊

ေ၀ဒနာကို ႐ႈျမင္ပံုတရားေတာ္။

      လူေတြမွာ နာမ္တရားအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ခံစားခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္
တာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ ၀မ္းနည္းတာလည္း ခံစားတာပါပဲ၊ အဲဒီ- ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆိုတာလည္းပဲ
ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ေနတာ မဟုတ္ပါ၊ ၀မ္းနည္းမွဳ ဆိုတာလည္းပဲ ထာ၀ရ ၀မ္းနည္းေနတာ မ
ဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေ၀ဒနာဆိုတဲ့ ခံစားမွဳဟာလည္းပဲ ၿမဲတဲ့အရာမဟုတ္ပါ။ ၿမဲတဲ့အရာ

မိမိႀကိဳက္ရာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

       လူသားဟူသည္ ေခတၱခဏ အလည္ေရာက္လာေသာ ေလာက၏ ဧည့္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါ
၏။ ဧည့္သည္အျဖစ္ ေခတၱေနရစဥ္အခိုက္ မိမိအက်ိဳးသာမက အမ်ားအက်ိဳးကိုပါ သယ္ပိုးထမ္း
ေဆာင္ႏိုင္မွသာ လာျခင္းေကာင္းေသာ ဧည့္သည္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဧည့္သည္အ
ျဖစ္ ေလာကအတြင္း အသက္ရွင္ ေနထိုင္က်င္လည္ရစဥ္အတြင္း သူသည္ ဧည့္သည္ေကာင္းအျဖစ္

Sunday, December 20, 2015

ေသာက ေျဖ ေဆး

ပုထုစဥ္ လူသားတို ့သည္ အဆိုးေလာကဓံ ေလးပါးနွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဆြမ်ိဳးတို ့၏ ပ်က္စီးျခင္း၊
အနာေရာဂါ နိွပ္စက္ျခင္း၊စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း၊စသည္ ့ တရားဆိုးတို ့နွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံဳ
ေတြ ့လာေသာအခါ စိတ္ဓါတ္တည္ျငိမ္မူကင္းလာ၏။ေလာကဓံ မုန္တိုင္းေၾကာင္ ့ဘဝ ပလၤယ္ ျပင္ တြင္ 

ေသာက လိွဳင္းေဘာင္ ဘင္ ခတ္ခဲ ့ရ၏။