Saturday, December 5, 2015

ဘ၀ဆိုတာဘာလဲဘ၀ဆိုတာဘာလဲ။ ဘ၀ဆုိတာ အိပ္မက္ ပါပဲ။ အိပ္မက္ဟာ ဘ၀ပါပဲ။ ဘ၀ဆုိတာ အိပ္မက္ဆိုတာကို သက္ေသ ၿပမယ္။
အတိတ္ဘ၀က ၿဖစ္ပ်က္ေတြ႕ ၾကံဳတာေတြ မရွိေတာ႔ဘူး။ တကယ္ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ အနာဂတ္ဘ၀မွာ ၿဖစ္ပ်က္မွာ ကလဲ တကယ္ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

လူ၊ မင္း၊ ရဟန္း၊ ပညာရွိတို႔ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား။

      ျမတ္စြာဘုရားက  မေကာင္းတာေတြကိုေရွာင္ဖို႔  ေဟာထားတာက  “အလေသာ ဂီဟိ
ကာမေဘာဂီ န သာဓု” - လူ႔ေလာကမွာ မိသားစုနဲ႔ေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ဟာ ပ်င္းရင္ ဘယ္
ေတာ့မွ မေကာင္းပါ၊ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိရပါမယ္၊ မိသားစုနဲ႔ေနၿပီး ေလာကီစီးပြားရွာေနတဲ့
ပုဂိၢဳလ္ဟာ ပ်င္းလို႔ရွိရင္ မေကာင္းပါ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ မရႏိုင္ပါ။

ဆင္းရဲဒုကၡ ၈ ပါး။

          ဆင္းရဲဒုကၡ ၈ ပါးမွာ = =
၁။ ဇာတိဒုကၡ = ပဋိသေႏၶေနရျခင္း ဆင္းရဲ။
၂။ ဇရာဒုကၡ = အိုမင္းရင့္ေရာ္ရျခင္း ဆင္းရဲ။
၃။ ဗ်ာတိဒုကၡ = နာမက်န္းျဖစ္ရျခင္း ဆင္းရဲ။

ဆုေတာင္းျခင္း။

       မိမိကိုယ္တိုင္ ဆုေတာင္းဖူးပါမည္။ အားလံုးၿပီးျပည့္စံုပါသလား?။ ဒါဆိုရင္ ဆုေတာင္း
တာအပိုပဲလား ?၊ အပိုဘဲဆိုရင္လဲ အစြန္းတဖက္ ေရာက္ပါတယ္။ ဆုဆိုတာကို တန္ခိုးရွင္၊
ဖန္တီးရွင္ တစ္ဦးဦးက ေပးႏိုင္တယ္၊ ကိုယ္တိုင္က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖို႔မလိုဘဲ ျပည့္တယ္ ဆို
ရင္လဲ အစြန္းတဖက္ ေရာက္ပါတယ္။

Friday, December 4, 2015

အဓမၼမလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ မိမိဘ၀ကို အနစ္နာခံႏုိင္ရမည္သံသရာသက္တမ္းႏွင္႔ စာလိုက္လွ်င္ လူ႔ဘ၀သက္တမ္းသည္ ဘာမွ်ၾကာသည္မဟုတ္။ ေရပြက္ပမာ ခဏတာမွ်သာၿဖစ္သည္။ ထိုမွ်တိုေတာင္းလွေသာ ကာလအတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရစဥ္ လူတို႔သည္ က်ီးလန္႔စာ စားသကဲ႔သို႔ ေသာကကို ရင္၀ယ္ပိုက္ၿပီး ေနထိုင္ၾကရမည္ဆိုပါက အဓိပၸါယ္ရွိလွမည္ မဟုတ္။

Thursday, December 3, 2015

ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူဘာေၾကာင္႔နည္းေမး။ ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရဘာေၾကာင္႔နည္းေနရပါသလဲ။
ေၿဖ။ ။ေလာကမွာ ကိုးကြယ္မႈ႕ကိစၥဟာ ဘုရားမပြင္႔ခင္ လူသားမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာတာနဲ႔အတူ ေရွးေရွးကာလ ၾကာၿမင္႔စြာကပင္ ရွိေနလာခဲ႔ပါတယ္။

ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး။

         ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သုိ႔ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား
ျဖစ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ လက်္ာ လက္၀ဲမ်ားျဖစ္ခြင့္ရွိပါသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အဆင့္တူ ပညာအရာ၀ယ္ ေခမာေထရီ၊ အရွင္ေမာဂၢလာန္ႏွင့္အဆင့္တူ တန္ခုိးအရာ၀ယ္ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီႏွင့္ တျခား ဓမၼကထိကအရာ၀ယ္ ဓမၼဒိႏၷာေထရီႏွင့္ ၀ိနည္းေဆာင္အရာမွာ ပဋာစာရီစေသာ အမ်ိဳးသမီး

အိမ္ယာတည္ေထာင္သူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးအခ်က္မ်ား။

     အိမ္ရာတည္ေထာင္လူ႕ေဘာင္ဘ၀မွာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရဖို႔ အခ်က္ေလး
ေတြကေတာ့ "ဒကံၡ ဂဟပတံ သာဓု"- အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္ဘ၀မွာ ေနလို႔ရွိရင္
စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိမၼာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မွဳ ရွိရမယ္တဲ့၊ မလုပ္တတ္
မကိုင္တတ္ဆိုရင္ လြဲလြဲေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ငန္း

တရားအလုပ္ဆိုတာ။

       တရားအလုပ္ဆိုတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ အကုသိုလ္ေစတသိက္ေတြ နည္းႏိုင္
သမွ် နည္းေအာင္၊ ပါးႏိုင္သမွ် ပါးေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ရပါတယ္။
         ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါဒႆနေလးကိုဖတ္ၿပီး ဆင္ျခင္ၾကပါ။
  = တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့... စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ၊
  = အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ... အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ၊

Wednesday, December 2, 2015

စိတ္ေကာင္းၾကည္လင္ ၀မ္းေၿမာက္လွ်င္“စိတ္ေကာင္းၾကည္လင္ ၀မ္းေၿမာက္လွ်င္” ဆိုတာ စိတ္ကေကာင္းတာရယ္၊ စိတ္ကၾကည္လင္တာရယ္၊ ၀မ္းေၿမာက္တာရယ္ကို ေၿပာတာေနာ္။ စိတ္ေကာင္းေကာင္းထားရတယ္၊ သူတကာ စိတ္ဆိုးလည္း မဆိုးရဘူး။ စိတ္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ထားရတယ္။ စိတ္ထဲမွာ အေႏွာင္႔အယွက္ေတြ မရွိရဘူး။ ၀မ္းေၿမာက္ရတယ္။ ၀မ္းမနည္းရဘူး။ ၀မ္းနည္းတာကို မတတ္ႏိုင္တဲ႔ ေဒါသေခၚတယ္။

Tuesday, December 1, 2015

ေသခ်ိန္မက်ဘဲေသရသူမ်ားသတၱ၀ါတို႔၏ သႏၲန္၌ ေရွးမေကာင္းမႈ ကံကေလးေတြ ကိုယ္စီကိုယ္င အမ်ားအၿပား ပါရွိၾကေလသည္။ ထိုကံမ်ားသည္ မိမိတို႔ခ်ည္း သက္သက္ ေသေက်ေအာင္ မသတ္ၿဖတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သတိမရွိ၊ ဥာဏ္မရွိ၍ (အစဥ္းစား အဆင္ၿခင္ အေၿမာ္အၿမင္ မရွိ၍) အစားမတတ္၊ အသြားမတတ္၊ အေနအထိုင္မတတ္သူမ်ားကို ေဘးဥပါဒ္ေရာက္ေအာင္၊ ထိုေဘးၿဖင္႔ ေသေက်ပ်က္စီးေအာင္ကား တတ္ႏုိင္ၾကေပသည္။

Monday, November 30, 2015

"ပထမဆံုး သကၤန္းအလွဴကို လွဴရသူ"

       - ေဆးဆရာ "ဇီ၀က" သည္ "စ႑ပေဇၨာတမင္း" ထံမွ လက္ေဆာင္ရလာေသာ "သိ၀ိရာဇ္တိုင္း"
 ျဖစ္ "ပုဆိုးတစ္စံု"ကိုယူ၍ "ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္" အား- "အရွင္ဘုရား
ဤပုဆိုးတစ္စံုကို ၀တ္ရံုသံုးေဆာင္ရန္ အလွဴခံေတာ္မူပါ။
တပည့္သံဃာ တို႔မွာလည္း ပံသုကူသကၤန္း ကိုသာ ေဆာင္ၾကရ၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လွပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားေသာ ယိုေပါက္ႀကီးမ်ား။

      ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတာကေတာ့ ေလာကမွာ စီးပြားေရးပစၥည္းဥစၥာေတြရဲ႕ ယိုေပါက္
ႀကီး ၆ -ခုဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ဘူးတဲ့၊ ျမန္မာေတြကေတာ့
ေျပာၾကတယ္၊ “လူမိုက္နဲ႔ေငြ အတူမေန" ဘူးတဲ့၊ ပစၥည္းဥစၥာဟာ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ ျမတ္စြာဘု
ရားက ဘာကို ေဟာသလဲဆိုရင္ ==

ေသာတာပန္အျဖစ္နဲ႔ ဘံုစဥ္ခံစားၾကသူမ်ား။

       ကာမဘံုလူသားေတြဟာ ကာမဂုဏ္ကိုလည္း အျပည့္အ၀ခံစားခ်င္၊ ခံစားၿပီးမွ နိဗၺာန္ကို
သြားခ်င္တဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လူ႕ဘ၀မွာ ေသာတာပန္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံအား
ထုတ္ပါ။ ဒိဌိနဲ႔ ၀ိစိကိစၦာ ျပဳတ္ေအာင္သတ္ရင္ ေသာတာပန္ျဖစ္မွာပါ။ က်န္တဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊
မာန စတဲ့ ကိေလသာေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ေလာဘ၊ ေဒါသေတြက ပုထုဇဥ္

”ဆင္းရဲၿငိမ္းေရး ခ်မ္းသာေရး”

   ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲ၊ ေၾကာက္လို ့ပဲ၊
    သူလဲ  အားကိုးရွာေလသည္။ ။
   ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲ၊ ေၾကာက္လို ့ပဲ၊
   ငါလဲ  အားကိုးရွာေပသည္။ ။
   ဘာသာ၀ါဒ၊ မွန္သမွ်၊

အယူ၀ါဒတစ္ခုကို လက္ခံေတာ႔မည္ဆိုလွ်င္ဘာသာကိုးကြယ္မႈ႕ဆိုတာ လူတိုင္းလူတိုင္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရး ၿဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးဦးက ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ဟိုဘာသာကို မယူနဲ႔၊ မကိုးကြယ္နဲ႔၊ သည္ဘာသာကိုယူ၊ သည္ဘာသာကို ကိုးကြယ္လို႔ တိုက္တြန္းတဲ႔အတြက္ ယူရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

Sunday, November 29, 2015

ဗုဒၶအလိုက် ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းလိုလိုပင္ ယခုအခါတြင္ ခုနစ္ရက္တပတ္လွ်င္ တရက္သက္သက္ကို ေန႔အားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေရွးေခတ္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး၊ ဗက္ဗီလံုးနီးယန္းလူမ်ိဳး၊ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး၊ ပါးရွင္းလူမ်ိဳး၊ ေရာမလူမ်ိဳး စသည္တို႔ လက္ထက္ကပင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ၀င္ေပါက္။

       လူ႕ဘ၀ရလာၿပီဆိုရင္ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းရဲ႕ ဂိတ္၀ႀကီးေတြ ၆ ခု ရွိပါတယ္ (သို႔မ
ဟုတ္) ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားဟာ ၆ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ 
         နံပါတ္ (၁)  “အာေရာဂ်ံ” - က်န္းမာျခင္းတဲ့၊ ကိုယ္က်န္းမာရမယ္၊ စိတ္က်န္းမာရမယ္၊ 
လူ႕ဘ၀ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ျပည့္စံုဖို႔လိုပါတယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ျပည့္စံုေအာင္
လုပ္ရပါမယ္၊ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွလို႔ ေရာဂါေတြျဖစ္ၿပီး ပင္ကိုယ္က က်န္းမာလ်က္

သတၱဌာန ၇ ပါး။

        သတၱဌာန ၇ ပါးမွာ ==
၁။ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေျမာက္ တစ္လံကြာ ေရႊပလႅင္ဌာန။
၂။ ေဗာဓိပင္ေျမာက္ဘက္ ဆယ္လံကြာ အနိမိသအရပ္ ဌာန။
၃။ ေဗာဓိပင္ႏွင့္အနိမိသအၾကား ႏွစ္လံကြာ ဌာန ရတနာစႀကၤ ံ။
၄။ ေဗာဓိပင္၏ အေနာက္ေျမာက္ တစ္ဆယ့္ငါးလံကြာ ဌာန ရတနာဃရေရႊအိမ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏လက္ထက္ေတာ္တြင္ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ၾကသူမ်ား။

အရွင္ဗာကူလ။ ။အသက္ ၁၆၀ နွစ္
အရွင္အနုရုဒၶါ။ ။အသက္ ၁၅၀ ႏွစ္
အရွင္မဟာကႆပ။ ။အသက္ ၁၂၀ နွစ္
အရွင္အာနႏၵာ။ ။အသက္ ၁၂၀ နွစ္
ဗ်ာဝရိယပုဏၰား။ ။အသက္ ၁၂၀ နွစ္

အကယ္၍ ဒီအခ်ိန္မွာမေတာ္တဆ(Accident) ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္။

     ဗုဒၶဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တရားေတြဟာ ပိုလို႔ျဖဳတ္စရာ မလိုဘူး၊  လိုလို႔ျဖည့္စရာ
လဲမရွိဘူး၊ ဘယ္လူ၊ ဘယ္နတ္၊ ဘယ္ျဗဟၼာ၊ ဘယ္လိုကန္႔လန္႔တိုက္တဲ့သူကမွ အျပစ္ေျပာ
စရာမရွိဘူး။
      မဟာနာမ္က ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းကိုသြား၊ ညေနဆိုရင္ျပန္နဲ ့ တေန႔
ေတာ့.. ဘုရားရွင္ကိုေလွ်ာက္တယ္ = ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ကပိလ