Friday, October 30, 2015

ကုသိုလ္ျဖစ္ပြား ႏွလံုးသြင္း။

      ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းတာကို ေယာနိေသာ မနသိကာရလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္က  မ်က္စိက ျမင္စရာ အာ႐ုံေလးတစ္ခုဟာ ေလာဘျဖစ္စရာဆိုရင္ ကိုယ့္
မွာ ဆင္ျခင္တံုတရား႐ွိရပါမယ္၊ သူမ်ားပိုင္တဲ့ပစၥည္း ဆိုလို႔ ရွိရင္ “ဒါ သူမ်ားပိုင္တဲ့ ပစၥည္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ငါ-ေလာဘျဖစ္လို႔ မေကာင္းဘူး၊ ငါ့မွာ ေလာဘမျဖစ္ေစရဘူး” လို႔ ဒီအေတြးမ်ိဳး
ေတြးလိုက္တာနဲ႔ ဒါ- ေယာနိေသာမနသိကာရ လို႔ေခၚပါတယ္။

ခႏၶာႀကီးရွိေနသေရြ႕ ကံေတြရွိေနတယ္။

      ကံသည္ ျပဳလုပ္သူ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ စြမ္းရည္သတၱိအေနနဲ႔ တည္ရွိၿပီး ေနတယ္။ ကံ
ကိေလသာရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ ခႏၶာႀကီး ရွိေနသမွ် ဒီကံၾကမၼာေတြ ဆိုတာက ေပ်ာက္ကြယ္သြား
မွာမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ကံတိုင္း အက်ိဳးေပးသလားလို႔ ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုေတာ့လည္း မဟုတ္
ဘူး။ အက်ိဳးေပးဖို႔ရာ အတြက္ သူ႕မွာ အေျခအေနေတြ လိုေသးတယ္။ ကုသိုလ္ကံက အက်ိဳး

ဒုလႅဘ ၅ ပါး။

         ဒုလႅဘ ၅ ပါးမွာ = =
၁။ ဗုဒၶပၸာဒ ဒုလႅဘ = ဘုရား၏ အျဖစ္ကို ရခဲျခင္း။
၂။ မႏုႆတၱဘာ၀ ဒုလႅဘ = လူ အျဖစ္ကို ရခဲျခင္း။
၃။ သဒၶာသမၸတၱိ ဒုလႅဘ = သဒၶာတရားနဲ႔ ျပည့္စံုသည့္ အျဖစ္ကို ရခဲျခင္း။
၄။ ပဗၺဇၨိတဘာ၀ ဒုလႅဘ = ရဟန္း၏ အျဖစ္ကို ရခဲျခင္း။

ႀကီးပြားသင့္သေလာက္ မႀကီးပြားၾကရျခင္း။

       ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ အလွဴ
ဒါနမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဤသို႔ အျမတ္ဆံုး ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၿပီး အလွဴဒါနမ်ားစြာ
ျပဳေနၾကပါလ်က္ ႀကီးပြားတိုးတက္သူနည္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျပားေနရသည္မွာ ဗုဒၶ၏စကား
ကို လိုက္နာမွဳမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

Thursday, October 29, 2015

ေမတၱာသုတ္ ျမန္မာျပန္

၁။ ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ ၊ ေန၀ ဒႆႏိ ၱဘီသနံ။ ယဥွိေစ၀ါႏုယုဥၥေႏ ၱာ ၊ ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ
( ေမတၱာသုတ္အစြမ္းတန္ခိုးေၾကာင္႔ နတ္ေတြ ဘီလူးေတြ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြမဆို ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာ ေတြကိုမျပ၀ံံ့ၾကဘူး မေျခာက္လွန္႔ၾကဘူး။ အဲဒီေမတၱာဘာ၀နာလုပ္ငန္းမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မယ္ဆိုရင္. . )

Wednesday, October 28, 2015

သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန႔ (သို.) အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ (သို.) ပ၀ါရဏာေန႔

ဗုဒၶေဒသနာအရ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ကို အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ ပညာရွင္တို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
အေၾကာင္းက နတ္ျပည္၌နတ္ပရိတ္မ်ား အဘိဓမၼာေဒသနာအက်ယ္ေဟာၾကားၿပီး ဆံုးေသာေန႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ စႏၵကူးေတာ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼာေဒသနာအက်ဥ္း ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ငါး ရာတို႔အား အ

ဘိဓမၼာ ေဒသနာကို မက်ဥ္းမက်ယ္ အလယ္အလတ္ ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာ ေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။

လူတိုင္းအတြက္ ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္။

       အခ်ိဳ႕က ကမၼ႒ာန္းထိုင္တယ္ ဆိုတဲ့အခါမွာ posture ကိုယ္ဟန္အေနအထား အတိုင္း
မထိုင္ႏိုင္ၾကပါ။ အဲဒီလို အၾကာႀကီးထုိင္ရင္ ဒုကၡျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ကမၼ႒ာန္းထိုင္ရမွာ ေၾကာက္
ေနၾကပါတယ္။ ကမၼ႒ာန္းထုိင္တယ္ဆိုတာ သမထအလုပ္ကိုလုပ္တဲ့ က်န္းမာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊
ခႏၶာ ကိုယ္ၾကံ့ခိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြသာ ျမတ္စြာဘုရား ၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတိုင္း တင္ပလႅင္ေခြထိုင္၊

သီလဗၺတပရာမာသ ဆိုတာ။

   သီလဗၺတပရာမာသ ဆိုတာ ေခြးလို၊ ႏြားလိုက်င့္တဲ့ အက်င့္မွ်သာ မဟုတ္ဘူး၊ ပါဠိ အ
ဌကထာမ်ားမွာ မပါတဲ့ အေလ့အက်င့္ ဟူသမွ်ကို ယံုၾကည္စြဲလမ္းတာေတြဟာ သီလဗၺတပရာ
မာသ ဒိဌိခ်ည္းပဲ။ “ သစၥာမျမင္၊ မဂၢင္မပါ၊
                        ေလ့က်င့္ကာျဖင့္၊ ခ်မ္းသာၿမဲမည္၊
                        ယံုၾကည္ဆံုးျဖတ္၊ ယူဆမွတ္၊ သီလဗၺတပင္။ ”

အာရံု ၅ ပါး။

       အာရံု ၅ ပါးမွာ = =
၁။ ရူပါရံု = အဆင္းကို ခံုမင္လိုက္စားျခင္း။
၂။ သဒၵါရံု = အသံကို  ခံုမင္လိုက္စားျခင္း။
၃။ ဂႏၶာရံု = အနံ႔ကို  ခံုမင္လိုက္စားျခင္း။

ဘ၀မွာ အရွံဳးႀကီးရွံဳးၿပီေပါ့။

         “ကုသိုလ္ရဲ႕အက်ိဳးကလည္း ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းႀကီး မေပးေသးဘူး၊ ရင့္က်က္မွ
အက်ိဳးေပးတာလည္း ရွိတယ္။ မရင့္က်က္ေသးေပမယ့္ အက်ိဳးေပးတဲ့ကံလည္း ရွိတယ္။
တခ်ိဳ႕ ကုသိုလ္ေပၚမွာ မယံုမၾကည္ျဖစ္လာတတ္ကာ.. ငါတို႔ ကုသိုလ္ေတြ လုပ္ေနပါလ်က္
ေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္ဆိုၿပီး ဘယ္မွာလဲ ?.. မေပးပါလား၊ ေတာ္ၿပီ ကုသိုလ္မလုပ္ေတာ့ဘူး၊

Tuesday, October 27, 2015

ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား။

အျမတ္ရေအာင္ ေရာင္းရတယ္။
•••••••••••••••••••••••••••••
 

ေစ်းေရာင္းသူဟာ အရင္းအတိုင္းရေအာင္ရႈံးေအာင္ေရာင္းတာမဟုတ္။ အျမတ္ရေအာင္ ေရာင္းတာျဖစ္တယ္။

ဒီလိုပဲ၊ ဗုဒၶသာသနာနဲ႔ ၾကံဳႀကိဳက္တုန္းလူျဖစ္ေနသူေတြဟာ အရင္းနဲ႔လည္း
မေက်နပ္သင့္ဘူး။ ရႈံးလည္း မရႈံးသင့္ပါဘူး။
အျမတ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။

ကုသိုလ္ကိုမေမ႔ရဘူး

ကုသိုလ္ကိုမေမ႔ရဘူး။“ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ” ကို အၿမဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္။
“အပၸမာဒတရား”သည္ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါသလဲဆိုရင္ ကုသိုလ္ကို ျပဳမိေအာင္
တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္ေပးတတ္တဲ့သဘာဝတရား ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတယ္မဟုတ္လား။

ေသာ တ ပန္ နွင့္ စူ ဠ ေသာ တ ပန္

ေသာတပန္ = ေသာတပႏၷ

ေသာတ = ေရအယဥ္ ။ အာပႏၷ = ေရာက္သည္ ။
ေေ
ေေေေေေ ေသာတပႏၷ (ဝါ) ေသာတပန္ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိသည္မွာ - ဥပမာျပဳရေသာ္ အရပ္ရပ္မွ စီးဆင္းလာေသာ ေရအယဥ္တုိ႔သည္
သမုဒၵရာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေနာက္သုိ႔ ျပန္မဆုတ္ဘဲ သမုဒၵရာသုိ႔သာ ေျပးဝင္ဘိသကဲ့သုိ႔ ေသာတပန္ျဖစ္ေသာ

Monday, October 26, 2015

လူ ႏွင့္ တိရစၧာန္


လူႏွင့္ တိရစၧာန္ တစ္မိုးတစ္ေျမ ၊ တစ္ကမၻာတည္းမွာ
အတူေနေနၾကရေပမယ့္ ဘ၀တန္ဖိုးခ်င္းကေတာ့
မိုးနဲ႔ေျမေလာက္ ျခားနားတယ္။

-လူက အက်ိဳး၊အျပစ္ ခြဲျခားသိတယ္။
တိရစၧာန္က ၾကိဳက္၊မၾကိဳက္ပဲသိတယ္။

-လူက ကိုယ္ဖုိ႔ ၊ သူ႔ဖုိ႔ဆိုတဲ့ မွ်တတဲ့အက်င့္ရွိတယ္။
တိရစၧာန္က ကိုယ့္ဖုိ႔သာ အရယူတယ္။

သားသမီး ေမတၱာ လည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာမိဘ ေမတၱာ ၊ မိဘ ေမတၱာ နဲ ့ပဲ ၾကားေနရတာ...........သားသမီး ေမတၱာဆိုတာ သိပ္ၾကားရေလ ့မရွိပါဘူး။ အဲဒီ့ အတြက္ က်ြန္မစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဘာလုိ ့လဲ ဆိုေတာ ့ မိဘေတြ သားသမီးေတြ အေပၚေမတၱာ ထားသလုိ က်ြန္မတို ့သားသမီးေတြ အေပၚကလဲ မိဘေတြ အေပၚ ေမတၱာထားၾကတာ ရွိၾကပါတယ္........။အဲဒါေတြက်ေတာ့ ဘာလုို ့ လူေတြ သိပ္မသိၾကတာလဲ လုိ့
က်ြန္မ ေတြးမိတယ္။ တကယ္ေတာ့ သားသမီးေတြ လဲ မိဘ ေတြ အေပၚ မွာ သူ တုိ့ တုိ ့ထားတဲ့ ေမတၱာ တရားကို မမွီရင္ေတာင္ နီးပါးတူညီနုိင္တဲ့ ေမတၱာ တရားေတြ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္.

၉၉ ပံုျပင္ (ခ်မ္းသာျခင္းသံေ၀ဂ)ေရွးအတီေတ လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ပေစၥကဗုဒၶါေလာင္းလ်ာျဖစ္ေသာ ကုေဋရွစ္ဆယ္သူေဌးသားတစ္ဦးသည္ မိဘႏွစ္ပါး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အေမြအျဖစ္ရရွိခဲ့ေသာ ကုေဋရွစ္ဆယ္ကုိ အလံုးစံုလွဴဒါန္းကာ ေတာင္းဆု(၇)ပါး ပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိသူေဌးသား၏ ခုႏွစ္ပါးေသာ ဆုေတာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာ ဆုေတာင္း(၄)ခု ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ

"ပထမဦးဆံုး တရား ႏွင့္ တရားဦးနာရသူမ်ား"

-ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ "မဟာေဗာဓိ"မ႑ိဳင္ မွ "ပဥၥ၀ဂီၢ" တို႔ရွိရာ "ဗာရာဏသီျပည္၊ဣသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာ" သို႔ ၾကြေတာ္မူေလရာ "မဟာသကၠရာဇ္၊၁၀၃-ခုႏွစ္၊၀ါဆိုလျပည့္ေန႔"တြင္ ပထမဦးဆံုးတရားျဖစ္ေသာ "ဓမၼစၾကာ(ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္) တရားဦးေဒသနာေတာ္" ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၏။

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ။

    ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ၀စီကံ မဟုတ္ပါ။ ပါးစပ္ကေျပာရတဲ့အလုပ္ မဟုတ္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္ အင္နဲ႔အား အသံုးခ်ၿပီး လုပ္ရတဲ့အလုပ္ မဟုတ္ပါ။ စိတ္နဲ႔လုပ္ရမယ့္အလုပ္ျဖစ္ပါ
တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အေနအထား ဘယ္လိုပဲေနေန စိတ္က ဆင္ျခင္စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။
အိပ္ရင္းလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။

သညာသိမွ်ျဖင့္ ထူးျခားတဲ့အသိ မျဖစ္ႏိုင္။

       ျဖစ္ခိုက္ရုပ္နာမ္ကို ရွဳမွတ္ၿပီး တကယ္သိတဲ့ ပညာသိျဖင့္သာ ထူးျခားတဲ့ အသိဉာဏ္ကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်က္မွတ္ၿပီးသိတဲ့ သညာသိမွ်ျဖင့္ အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္ေနေပမယ္လို႔ ထူး
ျခားေသာ အသိဉာဏ္ကို မျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျပဆို ထားပါသည္။

ေသျခင္းတရားကို မေၾကာက္သူ။

        ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊
သမ ထဘာ၀နာကုသိုလ္၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကုသိုလ္၊ မဂ္ကုသိုလ္၊ ဖိုလ္ကုသိုလ္ ေျခာက္မ်ိဳးလံုးကို 
အရ ယူရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြျခင္းသည္ပင္ ထိုကုသိုလ္ေျခာက္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္အ
တြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၃၁ ဘံုတြင္ ဤလူ႕ဘံု တစ္ဘံုတည္းသာလွ်င္ ကုသိုလ္အားလံုးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ