Saturday, October 24, 2015

ဇလြန္မာရ္ေအာင္ျမင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီး စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္ဇလြန္မာရ္ေအာင္ျမင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီး စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္
- ဣတိပိ ပိဋကတၱ ယံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱ ံ ။
- သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ စတု သတိ ပ႒ာနံ ၊
- သဗၺ ႆ ဣေႏၵ ာ သဟႆ သူ ရိ ေယာ ။
- ေဩာင္ း နေမာ ဗု ဒၶ ါနံ ၊ ရာဇဘယံ ၊ ေစာရဘယံ ၊ ဥဒက ဘယံ ၊
အဂၢိဘယံ ၊ သတၳဘယံ ၊ သဗၺဘယံ ၊ ဇေယာ ဇယတု မဂၤလံ ။
- အနိစၥံ ၊ သခၤတံ ၊ ပဋိစၥ သမုပၸႏၷံ ၊ ခယဓမၼံ ၊ ၀ယဓမၼံ ၊ ၀ိရာဂဓမၼံ ၊
နိ ေရာဓ ဓမၼံ ၊ ပ႑ိ တာ ခမႏၲိ ။

အနတၱလကၡဏသုတၱန္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္


အနတၱလကၡဏသုတၱန္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
---------------------------------------------
ပိဋကပါဠိေတာ္မ်ား၌ အတိတ္ အနာဂတ္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကိုလည္း ၀ိပႆနာ ႐ႈရန္ ၫႊန္ၾကား-
ထားသည့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ မ်ားစြာပင္ ရွိၾကေပသည္။ ထိုေဒသနာေတာ္မ်ားထဲမွ အသင္သူေတာ္ေကာင္း
ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္သည့္ အနတၱလကၡဏသုတၱန္မွွ အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ရင္ခုန္မိတာေသမလို႔...။

“စူဠနိေဒၵသအ႒ကထာ” နဲ႔ “အပါဒါနအ႒ကထာ”တို႔မွာ
“ကိေလသာမီး” ေၾကာင့္ အသက္ပါ ဆံုးသြားရတဲ့“သီဟိုဠ္က ဝတၱဳ” တစ္ခုကို ထုတ္ျပထားတယ္။
“မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္”က ရဟန္းငယ္တစ္ပါးဟာ ႐ုပ္ကလည္းေခ်ာ၊ အသံကလည္းေကာင္း၊
တရားေဟာတာကလည္းေကာင္းေတာ့ သီဟိုဠ္မွာ တအားနာမည္ႀကီးေနတာေပါ့။

ဓမၼကို အေလးထားပါ။

       ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတဲ့ တရားဓမၼဟာ ကိုယ္က်င့္သီလအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါ
တယ္၊ သမာဓိအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါတယ္၊ ပညာအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါတယ္။
ကိုယ္က်င့္သီလဆိုတာ ဘယ္လို ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ သမာဓိတရားဆို
တာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ ပညာတရားဆိုတာ ဘယ္လိုေကာင္း

ကမၼ၀ါဒ။

        ျမတ္စြာဘုရား၏ ။ကမၸ၀ါဒကို နားလည္သေဘာေပါက္လွ်င္ ေဗဒင္ဆရာ၊ နတ္ကေတာ္၊
ဘိုးေတာ္ စသည္တို႔၏ ညႊန္ၾကားေစခိုင္းခ်က္အရ၊ ကံပြင့္လာဘ္ေခၚ အစီအမံမ်ား အေဆာင္
လက္ဖြဲ႕မ်ား၊ သိဒၶိတင္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္ေနသူမ်ား မျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ပါ။
         အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကမၼ၀ါဒကို နက္နက္နဲနဲ ထဲထဲ၀င္၀င္ သိ

တစ္သက္လံုး တရားေမြ႕ေလ်ာ္ ေနတတ္ေအာင္။

     ၀ိပႆနာဆိုတာ  စိတ္အလုပ္၊  စိတ္အလုပ္တိုင္း  ၀ိပႆနာမျဖစ္၊  ဉာဏ္ပါမွျဖစ္တယ္  ၀ိပႆနာ
ဉာဏ္အစစ္မရေသးခင္  ၀ိပႆနာေပၚေအာင္  ႀကိဳးစားရတယ္။  ၀ိပႆနာအစစ္ဟာ  ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္
ျဖစ္  ေပၚႏိုင္ပါတယ္၊  ၀ိပႆနာဉာဏ္ေပၚေအာင္  ႀကိဳးစားတဲ့အလုပ္  လုပ္မယ္ဆိုရင္  အခ်ိန္မေရြး
လုပ္ေနပါ။  ၀ိပႆနာဆိုတာ  ပညာဉာဏ္ပါ၊  ဉာဏ္ရွိမွ  ၀ိပသနာျဖစ္ပါတယ္။  ဉာဏ္ရွိေအာင္  ဘာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာသာတရား ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၁)။

         ”ေကာင္းမွဳ”
             xxxxxxxxx
      ”ဣဓ  ေမာဒတိ  ေပစၥ  ေမာဒတိ၊
      ကတပုေညာ  ဥဘယတၳ  ေမာဒတိ။ ။
             ေသာ  ေမာဒတိ  ေသာ  ပေမာဒတိ၊
             ဒိသြာ  ကမၼ၀ိသုဒၶမတၱေနာ”။ ။

Friday, October 23, 2015

"ဗုဒၶဝါဒ ႏွင့္ ျဗဟၼဏဝါဒ ခြဲျခားပုံ "


ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပါလုိ႔ ခံယူထားရင္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကျပီး တကယ္မျဖစ္ေသးရင္ ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားနုိင္ၾကပါေစ။
ေျမြဝင္ ပ်ားစြဲျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ (ဟိႏၵဴဝါဒ) အလုပ္ၾကိဳးစားျခင္း၊ ကုသုိလ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ဗုဒၶဝါဒ။ ဖြတ္တက္လုိ႔၊ ဠင္းတနားလုိ႔ ဆင္းရဲတယ္ ခုိက္တယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ အလုပ္မလုပ္လုိ႔ ႏွစ္လုံး သုံးလုံး ေလာင္းကစားလုပ္လုိ႔ အကုသုိလ္ရွိလုိ႔ ဆင္းရဲတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ။

အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ေစေၾကာင္းတရားဆုိးမ်ား

လူသားတို႔အား ဆင္းရဲဒုကၡၾကီးစြာခံစားရာ အပါယ္ငရဲသို႔က်ရာက္ေစေၾကာင္း မေကာင္းမႈကံတုိ႔ကို က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ေအာင္ အတြင္းမွေန၍ လႈံ႔ေဆာ္-တုိက္တြန္း-တြန္းအားေပးၾကသည့္ အေျခခံ အတြင္းဓာတ္ခံ တရားဆုိးမ်ားအေၾကာင္းကုိရွင္းလင္းျပဆုိပါမည္။

အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္"သတၱဝါေတြဟာ တဒဂၤအရွိတရားအေပၚ အေျခခံၿပီး
ႏုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ ေငြအင္အား
ရွိတဲ့သူက ေငြနဲ႔ အႏုိင္ယူတတ္သလုိ ရာထူးပါဝါ ဂုဏ္အဂၤါ
စသျဖင့္ အမ်ားထက္သာတဲ့ တဒဂၤအရွိတရားေလးေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးလည္း ကုိယ့္ေအာက္နိမ့္က်သူေတြ အေပၚမွာ
အင္အားသုံးျပီး အႏုိင္ယူေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

Thursday, October 22, 2015

ခြက္ကေလးနဲ႔ အ၀တ္စုတ္။

     ေရွးတုန္းက သာ၀တၳိျပည္မွာ သိပ္ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးေလးတစ္ေယာက္  စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ 
ပုဆိုးကေလးကို ၀တ္ထားၿပီး ခြက္ကေလးဆြဲၿပီးေတာ့ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေလးက သူ
ေတာင္းစားဘ၀ ေရာက္ေနတယ္၊ အဲဒီလို အ၀တ္ကလည္း စုတ္ျပတ္ၿပီး ခြက္ေလးဆြဲၿပီး ေတာင္း
စားေနတဲ့ ကေလးေလးကို ရွင္အာနႏၵ ေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ သနားလို႔ အရွင္အာနႏၵက ေခၚၿပီး

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ဥပုသ္။

       ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဆိုလွ်င္ အလ်င္တေန႔ကပင္ ဥပုသ္ေန႔၌ အလုပ္မျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ိဳး မရွိ
ရေအာင္ ႀကိဳတင္၍ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ထားရသည္။ ဥပုသ္ေန႔ ေရာက္လာ၍ ဥပုသ္ခံယူ
ေဆာက္တည္ထားေသာအခါ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃဂုဏ္၊ မိမိေဆာက္တည္ထားေသာ
သီလဂုဏ္ စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေနရမည္။

ေသာတာပန္ ၄ ပါး။

         ေသာတာပန္ ၄ ပါးမွာ = =
၁။ သတၱကၡတၱဳပရမ ေသာတာပန္ = ခုႏွစ္ႀကိမ္ ပဋိသေႏၶေနၿပီးမွ ကၽြတ္ရေသာ ေသာတာပန္။
၂။ ေကာလံေကာလ ေသာတာပန္ = ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ ႀကိမ္ ပဋိသေႏၶေနၿပီးမွ ကၽြတ္ရေသာ
                                          ေသာတာပန္။

ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနၾကသူမ်ား။

     ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ေနအိမ္တိုင္းတြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ပင့္ေဆာင္ကိုးကြယ္
ၾကပါသည္။ ေန႔စဥ္မပ်က္ ဆြမ္း၊ ေသာက္ေတာ္ေရ၊ ဆီမီးစသည္မ်ား ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အလွဴဒါန ရက္ေရာတတ္ပါသည္။ သဒၶါလြန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ
၀င္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ဟု ညာၿပီး

Wednesday, October 21, 2015

ေကာသလတိုင္း၊ သာလ၀တိကရြာစား ေလာဟိစၥပုဏၰားအိမ္၌ ဆြမ္းစားအၿပီး ေလာဟိစၥအား ဘုရားေဟာေသာတရား


“ေလာဟိစၥ- သင့္မွာ ဘယ္လိုခံယူခ်က္ေတြ ရွိသလဲ” “တရားရတဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္ရတဲ့ တရားမေျပာၾကားရ။ ေျပာလ်င္ တရားမရတာပဲ။ ကိုယ္ ရတာေလးျပၿပီး လာဘ္ခ်ဴတာဟာ တရားမရမႈ အသစ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္ေပါ့။ သည္လို အယူ တပည့္ေတာ္မွာ ရွိတယ္ ဗုဒၶအသွ်င္”
“အဲဒါ မိစာၦပဲ ေလာဟိစၥ”
“ဘာျဖစ္လို ့လဲ ဗုဒၶအသွ်င္”

ေဘးမဲ့အလွဴ

ေအာ္ညည္းသံေတြ ဆူညံေနတဲ့ အေဆာက္အဦးထဲမွာ “ႏြားမ” တစ္ေကာင္ဟာ ႏြားေပါက္ေလးမ်ားႏွင့္အတူ
ေသမင္းတံခါး၀ မွာ တန္းစီေစာင့္ေနၾကပါတယ္။တိရစၧာန္သဘာ၀ အေၾကာင္း၊အက်ိဳးခဲြျခား
နားမလည္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေသမွာကုိေတာ့ ေၾကာက္တတ္ၾကပါတယ္။

ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းနွင့္ အက်ိဳး

ဗုဒၶဘာသာတရားကို နားမလည္တဲ႔သူေတြက" ဥပုသ္ေစာင္႔ရင္ ထမင္းဆာတာပဲ အက်ိဳးရ
တယ္ " လို႔ မရိုမေသေျပာတတ္ၾကတယ္။

သူတို႔က ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ဆိုတာေတြကိုဘာမွ မသိၾကဘူး။

ထမင္းစားလိုတဲ႔ ေလာဘစိတ္ေတြကို ပယ္ရွားၿပီးကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္ပြားေနတာကို သူတို႔က မသိၾကဘူး။

သူတို႔သိတာကေတာ႔ အဖ်ားေရာဂါရွိတဲ႔သူမ်ားမွာထမင္းမေကြ်းဘဲထားရင္ ေရာဂါေပ်ာက္တတ္တယ္ "
ဆိုတာမ်ိဳးၾကေတာ႔ သူတို႔က သိၾကတယ္။

Tuesday, October 20, 2015

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒေရႊက်င္နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ

တရားအားကုိးပါ
တရားသေဘာ ကေတာ့ ဘယ္သူ႔ ဘယ္သူမွ အားကုိးလုိ႔မရဘူး။
အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ ..
သူတစ္ပါးအား မကုိးစား၊
ကုိယ့္အားကုိယ္ ကုိးပါ။….တဲ့

သိအပ္သည္ကို သိေစအပ္၏


မိမိသႏၲာန္၌ တစ္ခုခုေသာ အာရံုကို အႀကံအစည္ျပဳ၍ေနေလရာ ေရွးေရွးျဖစ္ေသာစိတ္အစု ခဏမစဲခ်ဳပ္ကြယ္၍ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာစိတ္အစု
ခဏမစဲ အသစ္အသစ္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲျခင္းရွိပါေသာ္လည္း ေရွ႕စိတ္ေနာက္စိတ္ အျခားဟူ၍ မထင္ၿပီ။
တစ္ေန႔လံုးပင္ ႀကံစည္၍ေနေသာ္လည္း စိတ္တစ္ခုတည္းသာ ထင္ရ၏။

အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကစုိ႔…

“ေလာကႀကီးကို အေလးထားပါ။”

         ေလာကလူေတြက ကုသိုလ္ လုပ္ဖို႔ထက္ အကုသိုလ္လုပ္ဖို႔က ပိုလြယ္ၾကပါတယ္။
လြယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆိတ္ကြယ္ရာလို႔ ထင္ၿပီဆိုရင္ အကုသိုလ္ဘက္ကို စဥ္းစားၾကပါတယ္။
အမ်ားစုက ဘယ္သူမွမရွိဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို စဥ္းစားၾကတယ္၊ “ ဘယ္သူမွ
မရွိဘူး၊ ငါ တရားထိုင္မယ္ ” ဆိုတာ အနည္းစုသာရွိပါမယ္။ အင္မတန္မွနည္းပါတယ္။  ဒီေတာ့

ဒါနကုသိုလ္နဲ႔ လာဘ္ထိုးျခင္း။

  * ကိုယ့္လက္ထဲကပစၥည္း
     သူတစ္ပါးလက္ထဲ
     ထည့္ေပးလိုက္တာကို
     “ေပးကမ္း” တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။
     တစ္ဖက္သား

ခုလိုဆိုေတာ့ တရားရဖို႔ လြယ္သားပဲ။

         မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘံုမိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ အဘိုး၊ အဘြားေတြကို ဦးတည္
ေပမယ့္  အဘိုးေလး၊ အဘြားေလးပါမက်န္  ယခုတရားနာ ၾကြေရာက္လာတဲ့သူအားလံုးကိုလည္း
တရား ရလြယ္တဲ့နည္း ေပးခ်င္လို႔ပါ။
           ဘုရားရွင္ ေဟာမိန့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္း နည္းေတြဟာ ရွစ္ေသာင္းေလး

မင္းကြန္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကထာ

သူမ်ားအက်ိဳးပ်က္စီးစရာကုိ
ဘယ္အခါမွ မလုပ္ႏွင့္၊ မေျပာႏွင့္၊ မႀကံႏွင့္
ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိ မဆုိႏွင့္
ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္၊

Monday, October 19, 2015

“ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္”


ညီငယ္တစ္ေယာက္ ဆုံးသြားသည္။ ကံကုန္၍ ဆုံးသြားျခင္း မဟုတ္။ သူ႔လုပ္ရပ္ မေကာင္း၍ ဆုံးသြားျခင္း ျဖစ္၏။ အရက္ကုိ အလြန္အကြၽံေသာက္ရာက အသည္းကြၽမ္းၿပီး ဘဝတစ္ခု ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္၏။ သူဆုံးေတာ့ မယ္ေတာ္ႀကီနဲ႔ ခမည္းေတာ္ႀကီးက မိဘျဖစ္တဲ့အတြက္ သားဆုိးသမီးဆုိး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မခံစားႏုိင္တဲ့ သေဘာရွိ၏။

လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ


တစ္ေလာက ညီမငယ္တစ္ေယာက္က သူအလိမ္ခံရတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ျပပါတယ္။ သူလည္းအေတာ္ အခံရခက္ေနတဲ့ သေဘာရွိသလုိကုိယ္လည္းစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ေျပရာေျပေၾကာင္း ေျဖဆည္ရာေလးေတာ့ ေျပာေပးျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္သဘာဝ ခံရေတာ့လည္း ေတြးမိတဲ့အခါတုိင္း မေက်နပ္ခ်က္ကေတာ့ ျဖစ္ၾကမွာပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ ေျဖဆည္ရာေတာ့ ရေအာင္ရွာၿပီး ကုိယ့္အနာကုိယ္ေျပေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ အတိတ္ဆုိတာ ျဖစ္ၿပီးသြားၿပီဆုိေတာ့ ပူေဆြးေနလည္း ေဝဒနာတုိးတာပဲ အဖတ္တင္မွာပဲေလ။

ဒါလည္း ဆင္းရဲပါပဲ


ဦးစားေပးခံခ်င္တဲ့ စိတ္၊ အေလးေပးခံခ်င္တဲ့ စိတ္၊ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခ်င္တဲ့စိတ္ စတာေတြဟာလည္း ဆင္းရဲတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ 
သတၱဝါေတြရဲ ႔ စိတ္အစဥ္ဆုိတာ ကုိယ့္ကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က အေလးထားတာ၊ ခ်ီးမြန္းတာ၊ ဦးစားေပးတာ၊ အသိအမွတ္ျပဳတာကုိ လုိခ်င္ၾက၊ သာယာၾက၊ ေတာင့္တၾကတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတရံ အဲဒီစိတ္ေၾကာင့္ပဲ ကုိယ့္မွာ ပင္းပန္းတာေတြ၊ စိတ္ဖိစီးတာေတြ၊ အလုိမက်တာေတြ၊ ခံစားရတာေတြ ရွိေနျပန္တတ္ပါတယ္။ ဦးစားေပးတာ မခံရလုိ႔၊ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရလုိ႔၊ အေလးေပးမခံရလုိ႔ စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ ပင္ပန္းမႈခံစားခ်က္ဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ

Sunday, October 18, 2015

"ပထမ ဆံုး 'ေတ၀ါစိက သရဏဂံု' တည္သူ ဥပါသကာ၊ ဥပါသကာမ"

"ပထမ ဆံုး 'ေတ၀ါစိက သရဏဂံု' တည္သူ ဥပါသကာ"
*************************************
-"ယသ သတို႔သား၏ဖခင္ႀကီး" သည္ သား "ယသ သတို႔သား" အိမ္မွ ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ သားေပ်ာက္ရွာထြက္လာ၏။ ထိုအခါ "ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္" ႏွင့္ေတြ႕၍ တရားနာရေသာအခါ ပထမဦးဆံုး သရဏဂံုသံုးပါး တည္သူ (ေတ၀ါစိက သရဏဂံုတည္သူ) ျဖစ္ပါေလ၏။

ေမတၱာပို႔လႊတ္ရန္။

၁။ အထက္အရပ္မွာ မ်ားသတၱ၀ါ၊
    ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲၾကပါေစ။
    အႏၱရာယ္ကင္း ေဘးေတြရွင္း၊
    လက္ျငင္းခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။

စဥ္းစားပံုခ်င္း မတူၾကပါ။

      ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုျပင္မလဲ ?- “ငါဟာ အခု ဒီဘ၀မွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ
လုပ္ခြင့္ရတယ္၊ ဒီဘ၀မွာ ငါ ကုသိုလ္မလုပ္လိုက္ဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ငါေသသြားလို႔ရွိရင္ ငရဲက်
သြားႏိုင္တယ္၊ တိရစၦာန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ျပိတၱာျဖစ္ႏိုင္တယ္” ။ ငရဲ တိရစၦာန္ ျပိတၱာဘုံ
ေရာက္သြားလို႔ရွိရင္ - ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာ ၾကည့္ - ၾကက္ကေလးေတြ၊ ၀က္ကေလး

ထင္ရွားေသာနိဗၺာန္။

       သႏၱိသုခနိဗၺာနဓာတ္ တရားျမတ္သည္ ဘာမွ်မရွိေသာ (အဘာ၀) ပညတ္ မဟုတ္ပါ။
အမ်ားဆိုင္ ဘံုပစၥည္းကဲ့သို႔ တစ္ပါးတည္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္နိဗၺာန္ႏွင့္ကိုယ္ အသီးသီး ရွိ
ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ထင္ရွားရွိစဥ္ မိမိသိအပ္ေသာ
နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳလ်က္ ဖလ သမာပတ္ ၀င္စား၍ ေနေလ့ ရွိၾကပါသည္။ထို သမာပတ္ ၀င္စား