Saturday, February 21, 2015

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္


“ သမၺဳေဒၶ အ႒၀ီသဥၥ

ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက

ပဥၥသတ သဟႆာနိ

နမာမိ သိရသာ မဟံ၊

အပကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤါ

အနႏၲာ နိဗၺဳတာ ဇိနာေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ

အာဒေရန နမာမဟံ၊

နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န

ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀

အေနက အႏၲရာယာပိ

၀ိနာႆႏၲဳ အေသသေတာ။ "

၃၁ဘုံႏွင့္ နိမိတ္ၾကီးေလးပါး

နိမိတ္ၾကီးေလးပါး

ဤကမၻာေျမၾကီး၏ အထက္ဆုံးတြင္ ဘုံအဆင့္ဆင့္ေပါင္း(၂၀) ရွိပါသည္။ အမ်ဳိးအစားအေနနဲ႔ကေတာ့ ရုပ္သာရွိ၍ နာမ္မရွိေသာ ျဗဟၼာ ၊ နာမ္သာရွိ၍ ရုပ္မရွိေသာ ျဗဟၼာ၊ ရုပ္ေရာ နာမ္ေရာပါရွိ၍ ဆင္းနုိင္ တက္နုိင္ေသာ ျဗဟၼာဟူ၍ သုံးမ်ဳိးရွိ၏။ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာမခံစားၾက၍ ျမတ္ေသာ ျဗဟၼာဘုံ(၂၀)တြင္ ေနၾကပါ၏။ ၄င္းဘုံ(၂၀)၏ေအာက္မွ (၆)ဘုံသည္ နတ္ျပည္(၆)ထပ္ျဖစ္၏။ နတ္ျပည္(၆)ထပ္၏ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ ဤမဟာပထဝီေျမၾကီးသည္ လူျပည္၊ လူ႔ဘုံျဖစ္ျဖစ္၏။

ပါရမီ ဆယ္ပါးဆိုတာ...?

 
(၁) စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္း= ဒါနပါရမီ(Generosity giving)

(၂) ကိုယ္က်င့္တရား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း= သီလပါရမီ(Morality)

(၃) စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို စြန္႔ခြာ၍ ေတာထြက္ျခင္း= ေနကၡမၼပါရမီ (Renunciation)


(၄) အရာရာ၌ တတ္သိနားလည္မႈရွိျခင္း= ပညာပါရမီ (Wisdom)

Friday, February 20, 2015

အိမ္ယာတည္ေထာင္သူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးအခ်က္မ်ား။

        အိမ္ရာတည္ေထာင္လူ႕ေဘာင္ဘ၀မွာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရဖို႔ အခ်က္ေလး
ေတြကေတာ့ "ဒကံၡ ဂဟပတံ သာဓု"- အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္ဘ၀မွာ ေနလို႔ရွိရင္
စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိမၼာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိရမယ္တဲ့၊ မလုပ္တတ္
မကိုင္တတ္ဆိုရင္ လြဲလြဲေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ငန္း

တရားထူးရႏိုင္၊ မရႏိုင္။

       သဖန္းသားဟာ အပင္မွ ခုတ္ျဖတ္ၿပီးခါစ အစိုလည္းျဖစ္ေနမယ္၊ ေရလည္းစိမ္ထားမယ္
ဆိုရင္ အဲဒီလို သစ္သားအစိုကို အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသစ္သားနဲ႔ျဖစ္ေစ ပြတ္ေပမယ္လို႔
မီးမပြင့္ဘူး၊ မီးမျဖစ္ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ သားမယားစေသာ ကာမဂုဏ္အာရံု ၀တၳဳေတြကလည္း ရွိေန
မယ္၊ ႏွစ္သက္သာယာတဲ့ ကိေလသာကာမေတြကလည္း ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ပင္ပန္းေအာင္

ေလာဘေပါင္းျမက္။

အလႉခံပုဂၢိဳလ္ဘက္က လႉဒါန္းတဲ့ ဒီစားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ေတြကို ၿမိန္ၿမိန္ရွက္ရွက္ အရသာခံၿပီးေတာ့
စားတယ္လို႔ဆိုရင္ပဲ ဒီမွာ ေလာဘျဖစ္လာၿပီ။
ေလာဘာျဖစ္လာေတာ့ ေလာဘျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ ကုိယ့္ဒါနမ်ိဳးေစ့ေတြ က်ေရာက္သြားတယ္ဆိုရင္
ဟို .. ပကတိလယ္ထဲမွာ ေပါင္းျမက္ေတြရွိတုန္း မ်ိဳးေစ့ခ်သလို ျဖစ္သြားတယ္။

ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္စက လကၡဏာဖတ္ေသာ ပုဏၰား (၈) ေယာက္။

ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္စက လကၡဏာဖတ္ေသာ ပုဏၰား (၈) ေယာက္မွာ ==
၁။ ရာမ ပုဏၰား။
၂။ ဓဇ ပုဏၰား။
၃။ လကၡဏ ပုဏၰား။
၄။ မႏၱီ ပုဏၰား။

ခ်မ္းသာေစေၾကာင္း တရားေကာင္း


၁။ ရန္ျပဳတတ္သူတို႔အလယ္၌ရန္မျပဳၾကကုန္ဘဲအလြန္ခ်မ္းသာစြာငါတို႔အသက္ေမြးႏုိင္ၾကကုန္၏၊ ရန္ျပဳေသာသူတို႔အလယ္၌ ရန္မ႐ွိကုန္ဘဲ ငါတို႔ေနႏုိင္ၾကကုန္၏။


၂။ ကိေလသာအႏွိပ္စက္ခံရေသာ သူတို႔အလယ္၌ ကိေလသာအႏွိပ္စက္ မခံရကုန္ဘဲ အလြန္ခ်မ္းသာစြာ ငါတို႔ အသက္ေမြးႏုိင္ၾကကုန္၏၊ ကိေလသာ အႏွိပ္အစက္ခံရေသာ သူတို႔အလယ္၌ ကိေလသာအႏွိပ္အစက္မခံရကုန္ဘဲ ငါတို႔ေနႏုိင္ၾကကုန္၏။

ၾကည္ညိဳ တတ္က အက်ဳိးရ

ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားမွာ ကုိင္းကြ်န္းမွီ ကြ်န္းကုိင္းမွီဆုိသလုိ အမွီသဟဲျပဳေနၾကရသည္။ ရဟန္း ေတာ္မ်ားဘက္မွလည္း
မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လတ္၊
အသစ္ေဟာၾကား၊ နာဘူးထပ္မံ၊ နတ္ထံတင္ရာ၊
ေမတၱာလည္းျပဳ၊ ရဟန္းမူ႔ ေျခာက္ခုလြန္ေသခ်ာ-
ဟူေသာလကၤာအတုိင္း(၁) ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအား မေကာင္းမူ႔မ်ားမျပဳမိေအာင္သတိေပးတားျမစ္ျခင္း၊

(၂) ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိသာျဖစ္ ေစျခင္း။

(၃) တရားဓမၼအသစ္မ်ားကုိေဖၚထုတ္၍ေဟာၾကားျခင္း၊

ေလးစားထုိက္သူ

တစ္ခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ ေနာက္ပါ ရဟန္းငါရာတို႔ ဗိဗၺိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ အင္ပါယာျဖစ္တဲ့ အဂၤတိုင္းမွာ ေဒသစာရီလွည့္လည္ရင္း စမၸာဆိုတဲ့ တိုက္နယ္ၿမိဳ႕ေလးေရာက္တဲ့အခါ အဲဒီၿမိဳ႕ ကိုအပုိင္စား ရတဲ့ ေသာဏဒ႑ ဆိုတဲ့ ပုဏၰားႀကီးနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ လူပရိတ္သတ္ ေတြႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားကို ခရီးဦးႀကိဳဆို ၾကပါတယ္။

ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္။

ပညတ္။ ။ တရားကိုယ္တရားသား ဘာမွရွာမရေသာ (အရာ၊ ၀တၳဳ)ကို ပညတ္ဟု ေခၚသည္။
            (အမည္တတ္ထားျခင္း) လူ၊ နတ္၊ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ၀က္၊ ေတာေတာင္၊ အိမ္၊ ေရ၊
            ေျမ၊ ေန၊ လ စသည္တို႔ (ပရမတ္တြင္ မပါေသာအရာအားလံုး ပညတ္ျဖစ္သည္။)

Thursday, February 19, 2015

ႀကိဳတင္စုေဆာင္းပါ။

ငါႏွင့္ရြယ္တူ၊ ငယ္ၾကသူႏွင့္၊
ႀကီးမူစားစား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကား၊
အာဏာထန္ျပင္း၊ ရွင္ေသမင္း၏၊
ျဖတ္ညင္းႏွိပ္စက္၊ ျပစ္ဒါဏ္ခ်က္ေၾကာင့္၊

ယိုေပါက္ႀကီးမ်ား။

       ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတာကေတာ့ ေလာကမွာ စီးပြားေရးပစၥည္းဥစၥာေတြရဲ႕ ယိုေပါက္
ႀကီး ၆ -ခုဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ဘူးတဲ့၊ ျမန္မာေတြကေတာ့
ေျပာၾကတယ္၊ “လူမိုက္နဲ႔ေငြ အတူမေန" ဘူးတဲ့၊ ပစၥည္းဥစၥာဟာ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ ျမတ္စြာဘု
ရားက ဘာကို ေဟာသလဲဆိုရင္ ==

ေငြတစ္ေထာင္ကို မမက္ေတာ့ပါ။

      အနာထပိဏ္ သူေဌး၌ သားမိုက္ တစ္ေယာက္ရွိ၏။ မိဘ၏ အဆံုးအမကို လံုး၀မနာ
ယူဘဲ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အတူ အၿမဲတေစ ေပ်ာ္ပါး သံုးျဖဳန္းလ်က္ ေန၏။ ယခုေခတ္
အေခၚအရ ဆိုလွ်င္ လမ္းသရဲဟု ေခၚရေပလိမ့္မည္။ သူ႕နာမည္က ေမာင္ကာဠ။
         သား ေမာင္ကာဠကို ဖခင္၏ေျခရာ နင္းေစခ်င္ေသာ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးသည္

အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္ႀကီး အေလာင္းေတာ္, တရားထူးရသြားေသာ တရားေတာ္။

     အရွင္သာရိပုတၱရာ အေလာင္းေတာ္ ဥပတိႆနဲ႔ အရွင္ေမာဂၢလန္ အေလာင္းေတာ္ ေကာလိ
တတို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ပြဲသဘင္ကို ၾကည့္ၾကရင္းနဲ႔ ေနာင္အႏွစ္တစ္ရာၾကာရင္ ပြဲကသူ
ပြဲၾကည့္သူေတြဟာ “နာမည္မွ် ကေလးေတာင္”က်န္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးစတဲ့ အသိတရားေတြရၿပီး
မေသတရားကို ရွာၾကတယ္။ အဲဒီလိုရွာရင္းနဲ႔ သိဥၨည္းပရဗိုဇ္ႀကီးဆီ ေရာက္သြားတယ္။ သိဥၨည္းဆ

ဒိ႒ိ သံုးမ်ိဳး။

 (၁) သကၠာယဒိ႒ိ။  ။ ခႏၶာငါးပါးကို ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ သူ ငါ ေယာက္်ား မိန္းမဟု ထင္မွတ္မွား
              ေသာအယူ (ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ခႏၶာငါးပါးသာရွိသည္။)
 (၂) သႆာတဒိ႒ိ။ ။ ခႏၶာငါးပါးကို ခိုင္သည္၊ ၿမဲသည္ဟု ထင္မွတ္ေသာအယူ။
 (၃) ဥေစၦဒဒိ႒ိ။  ။ ဒီဘ၀ကေသၿပီးရင္ ျပတ္တယ္ဟု ထင္မွတ္ေသာအယူ။

Wednesday, February 18, 2015

အိမ္ေထာင္က်ျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲအိမ္ေထာင္က်ျခင္းဆုိတဲ့ပုိ႔စ္တစ္ခု တင္ျဖစ္တယ္။
အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ရဟန္း (သုိ႔) သီလရွင္၀တ္ၿပီးက်င့္ႀကံမွ
ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့နိဗၺာန္ကို ရႏုိင္ပါသလား ဆုိတဲ့
ေမးခြန္းကုိ ေၿဖၾကားတဲ့ ပုိ႔စ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေရးၿပီး ဖတ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ငါေရးတဲ့ပုိ႔စ္ က်ဥ္းမ်ားက်ဥ္းလြန္းေနသလား၊
တုိမ်ားတုိလြန္းေနသလား၊ ဒီပို႔စ္ကုိ ဖတ္ၿပီး လူေတြဇေ၀ဇ၀ါမ်ားျဖစ္ေနမလားလုိ႔
စိတ္စႏုိးစိတ္ေႏွာင့္ျဖစ္ေနမိတယ္။

ေလာကပညတၳိက်မ္းလာ ၿပိတၱာ (၁၂ ) မ်ိဳးေလာကပညတၳိက်မ္းလာ ၿပိတၱာ (၁၂ ) မ်ိဳး
--------------------------------------------------

(၁) ရတနာသံုးပါးကို ျပစ္မွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ သီလရွိေသာ
သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ျပစ္မွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ စားၾကြင္းစား
က်န္ နွပ္တံေတြးတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္
အလြန္ရုပ္ဆိုးၿပီး သူတစ္ပါး အန္ဖတ္ နွပ္ တံေတြးတို႔ကို စား
ေသာက္ရေသာ ဝႏၲာသၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

နတ္ေတြမွာေသာ စကားသံုးခြန္း

သဒၶါရဲ ့တန္ဖိုးကို လူေတြထက္ နတ္ေတြက ပိုသိတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့ ပိုသိသလဲဆိုေတာ့ လူေတြက စီးပြားဥစၥာကို ၾကိဳးစားျပီးရွာၾကတယ္၊ ကိုယ့္ရဲ ့လံု.လ၀ီရိယေၾကာင့္ စီးပြားဥစၥာေတြ တိုးတက္ၾကတယ္ဆိုေတာ့ ကံ ကံရဲ ့အက်ိဳးကို သိပ္ျပီးမယံုၾကည္ဘူး၊ သဒၶါရဲ ့စြမ္းအားကို သိပ္ျပီးမသိၾကဘူး၊ နတ္ေတြက်ေတာ့ ကံ ကံရဲ ့အက်ိဳးကို သိပ္ျပီးယံုၾကည္တယ္။

( ၆ ) မုုစလိႏၵသတၱာဟ -

         ဘုုရားရွင္သည္ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္း၌ ( ၇ ) ရက္စံေနေတာ္မူျပီးေနာက္
က်ည္းပင္ရင္းသိုု႕ ခ်ဥ္းကပ္၍ ၀ိမုုတၱိခ်မ္းသာ ၊ ဖလသမာပတ္ကိုု ခံစား၍ ( ၇ ) ရက္စံေန
ေတာ္မူသည္ ။
         က်ည္းပင္ကိုု ပါဠိလိုု မုုစလိႏၵဟုု ေခၚဆိုုျခင္းျဖစ္ျပီး မဟာေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေတာင္

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ၀င္ေပါက္။

        လူ႕ဘ၀ရလာၿပီဆိုရင္ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းရဲ႕ ဂိတ္၀ႀကီးေတြ ၆ ခု ရွိပါတယ္ (သို႔မ
ဟုတ္) ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားဟာ ၆ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ 
         နံပါတ္ (၁)  “အာေရာဂ်ံ” - က်န္းမာျခင္းတဲ့၊ ကိုယ္က်န္းမာရမယ္၊ စိတ္က်န္းမာရမယ္၊ 
လူ႕ဘ၀ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ျပည့္စံုဖို႔လိုပါတယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ျပည့္စံုေအာင္

ဘ၀တိုင္း (၀မ္းတြင္းပါ)ဇာတိပညာရွိေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္နည္း။

      ပဋိသေႏၶက ဉာဏ္ဓာတ္ပါလာျခင္းသည္ ေလာကီ၌သာ အက်ိဳးမ်ားသည္ မဟုတ္ေသး။
တရားအားထုတ္ရာ၌လည္း အက်ိဳးမ်ား၏။ ပဋိသေႏၶ ပညာရွိသူသာ တရားအားထုတ္၍ ေပါက္
ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တို႔၌ ပဋိသေႏၶပါ ပညာရွိျဖစ္ေအာင္ ယခုဘ၀ကပင္ ထူေထာင္
သင့္ၾကသည္။ ထူေထာင္နည္း တခ်ိဳ႕ကား - ပထမဆံုး အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူ

ရုပ္နာမ္ ရွစ္ပါး (၀ိပႆနာရွဳရန္)။

 (၁)ပထ၀ီဓာတ္။  ။ မာေသာသေဘာ၊ ေပ်ာ့ေသာသေဘာ။
 (၂) အာေပါဓာတ္။  ။ ဖြဲ႕စည္းတဲ့သေဘာ၊ ယိုစီးတဲ့သေဘာ။
 (၃) ေတေဇာဓာတ္။  ။ ပူေသာသေဘာ၊ ေအးေသာသေဘာ။
 (၄) ၀ါေယာဓာတ္။  ။ ေထာက္ကန္သေဘာ၊ လွဳပ္ရွားသေဘာ။

Tuesday, February 17, 2015

ကာလ နဂါး တကယ္ရွိလား...?

စာေပပညာရွင္မ်ားအား ေမးျမန္းလိုပါသည္၊ ကာလ နဂါး အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္-ခင္ဗ်ား---
(၁) ကာလ နဂါးသည္ ယခုထိ ရွိပါသေလာ-
ကာဠ နဂါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို အေရတႀကီး သိသင့္ေသာအေၾကာင္း အရာတိုဟူ၍ မထင္ျမင္ မယူဆေသာ္လည္း ေမးခြန္းရွင္ ( တင္လတ္(မေကြး)၏ သိလိုစိတ္ကို မ်က္ကြယ္မျပဳလိုသျဖင့္၎ ၊ ကာဠ နဂါး အေၾကာင္း အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းတို႔ ကို မေတြ႔မိသျဖင့္၎ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ဗဟုသုတ ပြားႏိုင္ရန္ စြမ္းႏိုင္သမွ် ရွာေဖြတင္ျပလိုက္သည္ ။

MY BODY

                                                                  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္...။
တစ္လံမွ်ပမာဏတြင္ ၃၂ မ်ိဳးေသာရုပ္၀တၳဳအဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖင့္ “လူ”ဟူေသာအေကာင္အထည္
ပညတ္ရုပ္သြင္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္.။ အလွတရားဆိုးသည္မွာ အေရျပားတေထာက္မွ်သာ ဟုေရွးပညာရွိတို႕ကဆိုခဲ့ၾကေပ
သည္၊ အေရးျပားေအာက္တြင္ကာ ရြံ႕ရွာဖြယ္ေကာင္းေသာအဂၤါရပ္ၾကီးငယ္တို႕သည္ စက္တစ္ရံုကဲ့သို႕တခုႏွင့္တခုဆက္စပ္ျပီး

အနတၱလကၡဏသုတ္- ျမန္မာျပန္-

  ဗုဒၶံ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို။ ပူေဇမိ၊ပူေဇာ္ပါ၏။
ဓမၼံ၊ တရားေတာ္ျမတ္ကို။ ပူေဇမိ၊ ပူေဇာ္ပါ၏။
သံဃံ၊ သံဃာေတာ္ျမတ္ကို။ပူေဇမိ၊ ပူေဇာ္ပါ၏။
* ဗုေဒၶါ ေမသရဏံ အညံ နတၳိ။
* ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ။
* သံေဃာေမ သရဏံ အညံ နတၳိ။
ဗုေဒၶါ= ျမတ္စြာဘုရားသည္။
ေမ= ဘုရားတပည့္ေတာ္၏။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာမည္ပါေပ၏။
အညံ= ဘုရားမွတပါး။
သရဏံ= ကိုးကြယ္ရာသည္။
နတၳိ= မ႐ွိေတာ့ပါေခ်။

သာသနာေတာ္တြင္း၌ ေျမမ်ိဳခံရသူ (၅) ဦး။

             သာသနာေတာ္တြင္း၌ ေျမမ်ိဳခံရသူ (၅) ဦးမွာ==
၁။ စိဥၥမာဏ။
၂။ သုပၸဗုဒၶ။
၃။ ေဒ၀ဒတ္။

ဒုကၡ သံုးမ်ိဳး။

ဒုကၡ ဒုကၡ။  ။ ၾကာၾကာဖိထိုင္၍ နာလာ၊ က်င္လာ၊ ထံုလာ၊ ကိုက္လာျခင္းမ်ိဳး၊ ေရာဂါတစ္ခု
                ေၾကာင့္ နာလာျခင္းမ်ိဳးကို ခႏၶာဒုကၡေပၚ ေနာက္ထပ္ဒုကၡထပ္၍ဆင့္ေသာေၾကာင့္
                ဒုကၡ ဒုကၡဟုေခၚပါသည္။

သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး/မင္းသားေတြ ေသၿပီးရင္ ဘယ္ငရဲကို ေရာက္မွာလဲ ?

     ဇာတ္မင္းသား ဦးဖိုးစိန္သည္၊ လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီးကို ဖူးေတြ ့ခြင့္ရေသာအခါ၊
မိမိရင္တြင္း လိပ္ခဲတင္းလင္းၿဖစ္ေနေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ ့ကို၊ေမးေလွ်ာက္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်က္မွာ အၿခားမဟုတ္ဘဲ  "ယခုအခါ၌ မိမိသည္ ၀မ္းေရး၀မ္းစာအတြက္၊ ဒ႑ာရီ

ႏွစ္ဖက္ျမင္။

        ျမတ္စြာဘုရားက မ်က္စိႏွစ္ဘက္ ကန္းေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ကို ဒုကိၡတလို႔ ေခၚ
သလို လူျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ဘာမွမသိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ မျဖစ္သင့္ဘူးတဲ့။ ေလာကႀကီးမွာ
လူဦးေရကို ပိုင္းျခားၿပီးေတာ့ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘာမွမသိတဲ့ လူတန္းစားတစ္ခု ရွိပါတယ္။  
         စီးပြားဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ရမလဲဆိုတဲ့ စီးပြားေရးမ်က္စိ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ပညာေရး

ဒါနျပဳဖြယ္ မလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္။

       ေလာက၌ ဒါနျပဳဖြယ္ မလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္မ်ိဳးပင္ ရွိေသး၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကား ယခု
ဘ၀၌ပင္ ခႏၶာ၀န္ လက္စသိမ္း၍ ေအးၿငိမ္းေအာင္ တရားအားထုတ္ေနေသာ ေယာကီပုဂၢိဳလ္
ႀကီးတည္း။ ထို ပုဂၢိဳလ္မွာ ဒါနျပဳေနလွ်င္ ထို ဒါနျပဳေနသည့္ အေတာအတြင္း၌ ကမၼဌာန္း အား
ထုတ္မွဳ လစ္ဟင္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ နက္ဖန္ဆိုသလို တရားထူးရေအာင္ အားထုတ္ေနေသာ

Monday, February 16, 2015

ရယ္ျပေသာရုပ္ပြားေတာ္

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ခန္႔က အေမျငိမ္းအမည္ရွိေသာ သားဖြားဆရာမၾကီးတစ္ဦးသည္ အသိမိတ္ေဆြ
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ရယ္လည္းရယ္ ၊ မ်က္စိလည္းဖြင့္ျပေသာ ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူပင့္ထားသည္ ။
ယင္းရုပ္ပြား ေတာ္အား ဆရာေတာ္ဖူးေျမွာ္ရန္လိုက္ခဲ့ပါဟု ပင့္သျဖင့္
ဗဟုသုတရေအာင္
လိုက္သြားခဲ့၏ ။ ပင့္ထားေသာ အိမ္ကား သူေဌးအိမ္ပင္ ျဖစ္၏ ။
ဘုရားပံုေတာ္ကိုၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ဒဏၡိဏသာခါ ပံုပင္ ျဖစ္ေန၏ ။

မျဖစ္ပါရေစနဲ႔ေတာ့…

ပုထုဇင္ေတြဟာ အၿမဲလုိခ်င္ေနတတ္၊ ရခ်င္ေနတတ္၊ ျဖစ္ခ်င္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘာေလးပဲလုပ္လုပ္ လုိခ်င္ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြနဲ႔ ေတာင့္တၾကပါတယ္။ ဒီစိတ္ေၾကာင့္ပဲ ဘာကုသုိလ္ေလးပဲ လုပ္လုပ္ ျဖစ္ပါရေစ၊ ရပါရေစ စသျဖင့္ ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြက မ်ားတဲ့အတြက္ ကုသုိလ္ေလးကနဲနဲ ေတာင္းတာေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဘုရားေရွ႕သြားၿပီး

ေစတီ၊ပုထိုး၊ ထပ္လို..?မလို...?အခန္းထဲေအာင္းၿပီး စာဖတ္ရတာၿငီးေငြ႔လုိ႔ ၀ရံတာထြက္ၿပီး
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ဟုိဟုိဒီဒီ ၾကည့္လုိက္ရင္
စိမ္းစိမ္းစုိစုိေတာင္ကုန္း (သုိ႔မဟုတ္) ေတာင္တန္းေလးေတြ ေတြ႔ရတယ္။
ဒီႏုိင္ငံေရာက္ခါစက ဒီေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေလးေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး
တစ္ခုခုလုိေနသလုိ ခံစားရတယ္။
ဘာလုိေနတယ္ဆုိတာ ရုတ္တရက္ အေျဖထုတ္လုိ႔ မရဘူး။
ေရာက္ခါစမုိ႔ ကုိယ္ေနခဲ့ဘူးတဲ့ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ
သတိရလြမ္းဆြတ္လုိ႔ ေနမွာပါေလလုိ႔ ထင္ခဲ့မိတယ္။
ျမန္မာျပည္ကသူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးက
ျမန္မာျပည္ျပန္လာရင္ မႏၱေလးကုိ လာျဖစ္ေအာင္ လာခဲ့ပါအုံးဆုိၿပီး
Email တစ္ေဆာင္ပုိ႔လုိက္တယ္။

တရားရွိ မရွိ။

        ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား..  အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတိုင္းတြင္ တရားရွိမရွိကို သီလ၊ သမာဓိ၊
ပညာဟူေသာ သိကၡာသုံးပါး မည္၍မည္မ်ွေလာက္ ရွိေနၿပီနည္းဟူေသာ တြက္ကိန္းျဖင့္
တိုင္းတာမွသာ မွန္ကန္ပါမည္။

တရားရလြယ္ လိုက္နာဖြယ္။

မ်က္စိအျမင္၊ ေကာင္းသူပင္၊
မျမင္ကန္းပမာ။ ။
နားအၾကားတြင္၊  ေကာင္းသူပင္၊
နားလွ်င္ပင္းပမာ။ ။
စကားေျပာတြင္၊  ေကာင္းသူပင္၊

လူရဲ႕ရတနာ။

      ျမတ္စြာဘုရားက ရတနာအစစ္ ဆိုတာ အဲဒီ စိန္ေတြ ေရႊေတြ ပတၱျမားေတြ မဟုတ္ပါတဲ့။
“ပညံ နရာနံ ရတနံ” - “အသိပညာသာ လူ႕ရဲ႕ရတနာ” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟို စိန္၊ ေရႊရတနာေတြက 
ခဏတစ္ျဖဳတ္ပဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိတာပါ။
         ျမန္မာျပည္မွာလည္း ရွိပါတယ္။ ရတနာကုန္သည္ေတြ ေနာက္ဆံုး ေသေတာ့ ပစ္ထားခဲ့ရ

Sunday, February 15, 2015

သတိပဌာန္တရား (၄) ပါး ျဖစ္ေပၚလာပံု။

       အနာပါနကမၼဌာန္းကို ပြားမ်ားရာ၌ ႏွာသီးဖ်ား၊ ႏွာသီး၀၌ ၀င္ေလထြက္ေလ ထိခိုက္မွဳ
ကို သိေနလွ်င္ ကာယာႏုပႆနာသတိပဌာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုအခါ သတိပ
ညာႏွင့္ ျပည့္စံုေနခိုက္ျဖစ္၍ အဘိဇၩာ ဗ်ာပါဒေခၚေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ကိေလသာတို႔ကို
ပယ္သတ္ရန္ အခါေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊ၊ ေငြ၊ ေငြစကၠဴ၊ ေငြဒဂၤ ါး လွဴဒါန္းျခင္း။

       ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရႊတံုး၊ ေရႊထည္အသံုးအေဆာင္၊ ေရႊဒဂၤ ါး၊ လက္၀တ္ရတနာ
စေသာ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေငြတံုး၊ ေငြထည္အသံုးအေဆာင္၊ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္
ထားေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လွဴဒါန္းလာလွ်င္ လက္မခံေကာင္း၊ မသာယာေကာင္း၊ မကိုင္
ေကာင္းေပ။

ေနာက္ဘုရားေမွ်ာ္ ဝါဒ


ေနာက္ဘုရားကို ေမွ်ာ္မေနနဲ႕
*****************
မည္သည့္ေခတ္က စတင္ေပၚေပါက္လာသည္၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္က "စတင္" ဝါဒျဖန္႕ခ်ိခဲ့သည္ဟု တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ဘုရားေမွ်ာ္ဝါဒကို ေရွးသူေဟာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကာလ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕လည္း လက္ခံယုံၾကည္လ်က္ရွိၾက၏။ " ေနာင္ အရိယေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခါ လက္ဦးစြာဖူးေတြ႕ရ၍ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရလိုပါ၏ " ဟုဆုေတာင္းသူေတြလည္း ရွိ၏။ အရိယေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ရလွ်င္

ပုတီးစိပ္တာဘုရားေဟာျဖစ္သေလာ....?


ယေန ့ေခတ္အခါတြင္ သာသနာေတာ္ျမတ္သည္ "ပရိယတၱိ" ေရာ "ပဋိပတၱိ" ပါ ဘက္စုံ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလ်က္ ရွိပါ၏ ။ ပရိယတၱိဝန္ေဆာင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားက ပရိယတၱိတာဝန္ကို ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ ပဋိပတၱိဝန္ေဆာင္ အရွင္ျမတ္မ်ားကလည္း ဝိပႆနာစခန္း ဖြင့္လွစ္ျပီး ေယာဂီတို႕အား တရားျပ ပို႕ခ်လ်က္ရွိပါ၏ ။

ေက်းဇူးရွင္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေထရုပတၱိ အက်ဥ္းဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာမွာအင္းႀကင္ပင္ရြာ-ဦးလူေဖ၊ေဒၚႀကင္ႏုတို ့မွ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္တေပါင္း
လဆန္း၆ရက္ တနင္လာေန. နံနက္ ေလးခ်က္တီးေက်ာ္ေမြးဖြားခဲ.သည္။ ေက်းလက္ေတာ
ရြာတြင္ကံက ပစ္ခ်ခဲ.ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ကားမင္းေဆြစိုးမ်ုိဳးၿဖစ္ဧ။္။