Saturday, January 31, 2015

ငရဲေစာင့္(ငရဲထိန္း)ဟူသည္ ဘယ္လုိ ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးလဲ

အခ်ိဳ႕(ေကစိ)ဆရာတုိ႔က ငရဲေစာင့္ (ငရဲထိန္း)ဟူသည္ မရွိ၊ ယႏၱရားႏွင့္တူသည္ဟုဆုိသည္။
၄င္းအဆုိသည္ အဘိဓမၼာႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ သမာန ဆရာတုိ႔က ငရဲထိန္းရွိသည္။ လူျပည္တြင္
တာ၀န္ထမ္းရေသာ အာဏာသား၊ လူသတ္သမားတုိ႔ႏွင့္ အလားတူသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဓမၼကို အေလးထားပါ။

         ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတဲ့ တရားဓမၼဟာ ကိုယ္က်င့္သီလအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါ
တယ္၊ သမာဓိအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါတယ္၊ ပညာအေၾကာင္း ေဟာတာရွိပါတယ္။
ကိုယ္က်င့္သီလဆိုတာ ဘယ္လို ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ သမာဓိတရားဆို
တာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ရေစႏိုင္တယ္၊ ပညာတရားဆိုတာ ဘယ္လိုေကာင္း

ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သရဏဂံုတင္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္။

        ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အေလာင္းကို သရဏဂံုတင္မွဳဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ထံုးစံတစ္ခု
ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆင္းရဲႏိမ္းပါးပါေစ က်န္ရစ္သူ မိသားစုေတြက သရဏဂံုတင္ျဖစ္
ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေလာင္းကို သရဏဂံုတင္ခြင့္ မရ
လိုက္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

သာသနာဆိုတာ။ (သင္ ခြဲခြဲျခားျခား သိၿပီလား၊)

       “သာသနာ” လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ရဟန္းသံဃာေတြကို ေျပာတာလိုလို၊ ဘုရားေစတီပုထိုးကို
ေျပာတာလိုလို၊ ေက်ာင္း ကန္ ဇရပ္ သိမ္စတဲ့ အေဆာက္အအံုကို ေျပာတာလိုလို ေယာင္၀ါး၀ါး
ျဖစ္သြားတတ္ၾကပါတယ္။
         “သာသနာ” ဆိုတာ ပါဠိစကားပါ။ အဆံုးအမလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ၄၅ ၀ါ ကာလတိုင္

ေနရာတိုင္းမွာ ဥေပကၡာ။

  * ေမတၱာနဲ႔
     ကိုယ္ေကာင္းက်ိဳးရေစခ်င္တိုင္းလည္း
     သူရတာမဟုတ္၊ သူ႕ကံရွိမွ သူရတာ။
  * ဂရုဏာနဲ႔
     ကိုယ္ဆင္းရဲ လြတ္ေစခ်င္တိုင္းလည္း

အေၾကာင္း အက်ိဳး။

         ရွင္အႆဇိက““ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ၊ ေတသံ ေဟတုံ တထာဂေတာ အာဟ။
ေတသဥၥ ေယာ နိေရာေဓာ၊ ဧ၀ံ ၀ါဒီ မဟာသမေဏာ။””
          ေယ ဓမၼာ- အၾကင္ အက်ိဳးတရားတုိ႔သည္၊ ေဟတုပၸဘ၀ါ - အေၾကာင္းတရားကို
အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာၾကေပကုန္၏၊ ေတသံ- ထုိ အက်ိဳးတရားတုိ႔ရဲ႕၊ ေဟတုံ- အေၾကာင္း

ခြက္ကေလးနဲ႔ အ၀တ္စုတ္။

       ေရွးတုန္းက သာ၀တၳိျပည္မွာ သိပ္ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးေလးတစ္ေယာက္  စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ 
ပုဆိုးကေလးကို ၀တ္ထားၿပီး ခြက္ကေလးဆြဲၿပီးေတာ့ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေလးက သူ
ေတာင္းစားဘ၀ ေရာက္ေနတယ္၊ အဲဒီလို အ၀တ္ကလည္း စုတ္ျပတ္ၿပီး ခြက္ေလးဆြဲၿပီး ေတာင္း
စားေနတဲ့ ကေလးေလးကို ရွင္အာနႏၵ ေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ သနားလို႔ အရွင္အာနႏၵက ေခၚၿပီး

ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အဓိပၸါယ္။

       “ ဗုဒၶဘာသာ ” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ ပါဠိကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ စကားရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶပုဒ္ ႏွင့္ ဘာသာပုဒ္ကို တြဲစပ္ထားတာပါ။ ဗုဒၶပုဒ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္မွာ= သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္
သိၿပီး အျခားသူေတြကိုလည္း သိေစေတာ္မူလို႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို “ ဗုဒၶ “ လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဘာသာပုဒ္ကေတာ့ (က) ေျပာဆိုတဲ့စကား၊ (ခ) အေလ့အက်င့္၊ (ဂ) သင္ယူစရာ စာေပ၊ (ဃ) အ

ကိေလသာ (၁၄) ပါး။

ကိေလသာ (၁၄) ပါးမွာ==
 ၁။ ေလာဘ = တပ္မက္ေတာင့္တျခင္း။
 ၂။ ေဒါသ = ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳပ္ျခင္း။
 ၃။ ေမာဟ = အမွန္ကို မသိဘဲ မိုက္မဲျခင္း။
 ၄။ မာန = ေထာင္လႊားတက္ၾကြျခင္း။

ကံတရား၏ အလိုေတာ္အတိုင္း။

  * တစ္ခါတစ္ရံမွာ
     ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာနဲ႔
     ကိုယ္ဘယ္လိုမွ
     အကူအညီေပးလို႔မရေတာ့တဲ့
     ကိစၥမ်ိဳးေတြ၊

Friday, January 30, 2015

အၿမဲသြားေနတယ္။

 * အခ်ိန္သည္လည္း၊ မရပ္ဘဲ
     အၿမဲ သြားေနတယ္။
     အရြယ္သည္လည္း၊  မရပ္ဘဲ
     အၿမဲ သြားေနတယ္။
     ရုပ္နာမ္သည္လည္း၊ ပ်က္မစဲ

“ေလာကႀကီးကို အေလးထားပါ။”

          ေလာကလူေတြက ကုသိုလ္ လုပ္ဖို႔ထက္ အကုသိုလ္လုပ္ဖို႔က ပိုလြယ္ၾကပါတယ္။
လြယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆိတ္ကြယ္ရာလို႔ ထင္ၿပီဆိုရင္ အကုသိုလ္ဘက္ကို စဥ္းစားၾကပါတယ္။
အမ်ားစုက ဘယ္သူမွမရွိဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို စဥ္းစားၾကတယ္၊ “ ဘယ္သူမွ
မရွိဘူး၊ ငါ တရားထိုင္မယ္ ” ဆိုတာ အနည္းစုသာရွိပါမယ္။ အင္မတန္မွနည္းပါတယ္။  ဒီေတာ့

Thursday, January 29, 2015

ဘယ္တရားက အိပ္ၿပီး၊ ဘယ္တရားက ႏိုးပါသလဲ ?။

       သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း ညခ်မ္းမွာ နတ္သားတစ္ေယာက္က ဘုရားရွင္အား
ေမးျမန္းရာတြင္ (၁) ဘယ္တရားက အိပ္ေနၿပီး၊ ဘယ္တရား ႏိုးသလဲ ?၊ (၂) ဘယ္တရား ႏိုးၿပီး
ဘယ္တရား အိပ္သလဲ ?၊ ဘယ္တရားက ကိေလသာကို သိမ္းပိုက္မလဲ ?။
         ဘုရားရွင္က ငါးပါးေသာ တရားေတြ အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါးပါးေသာတရားေတြ ႏိုးေနပါ

ဧတဒဂ္ရေသာ ရဟန္းမိန္းမ (၁၃) ေယာက္။

ဧတဒဂ္ရေသာ ရဟန္းမိန္းမ (၁၃) ေယာက္မွာ==
 ၁။ မဟာပဇာပတိေဂါတမီေထရီ = ေန႔ည အပိုင္းအျခားကို သိတတ္ေသာ အရာ၌ ဧတဒဂ္ရသည္။
 ၂။ ေခမာေထရီ = ပညာႀကီးသည့္အရာ၌ ဧတဒဂ္ရသည္။
 ၃။ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီ = တန္ခိုးအရာ၌ ဧတဒဂ္ရသည္။

မိဘေက်းဇူး အေက် ဆပ္နည္း။

  * စိတ္ထားမတတ္ေသးတဲ့ မိဘ
     စိတ္ထားတတ္ေအာင္
     စိတ္ထားတတ္ၿပီးသား မိဘ
     ပို၍ ပို၍ စိတ္ထားတတ္ေအာင္
     လမ္းညႊန္ေဖးမ ေပးရင္

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ၀န၀ါသီ အရွင္၀ါယာမိႏၵ၏ ၾသဝါဒကထာ။

မ်က္စိသန္စြမ္း၊ ျမင္နိုင္စြမ္းလည္း
မ်က္ကန္းေသာသူပမာယူ၊ နည္းတူက်င့္ရမည္။

နားမွာသန္စြမ္း၊ ၾကားနိုင္စြမ္းလည္း
နားကန္း(ထိုင္း)ေသာသူပမာယူ၊ နည္းတူက်င့္ရမည္။

ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သူ၏ ဂုဏ္အဂၤ ါမ်ား။

သမထ ဝိပႆနာဆိုတဲ့ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုရမည့္
အဂၤ ါေတြ ရွိပါတယ္။

(၁) သီလစင္ၾကယ္ရမယ္။

(၂) ကမၼ႒ာန္းေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းထံခ်ဥ္းကပ္ရမယ္၊

စဥ္းစားပံုခ်င္း မတူၾကပါ။

        ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုျပင္မလဲ ?- “ငါဟာ အခု ဒီဘ၀မွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ
လုပ္ခြင့္ရတယ္၊ ဒီဘ၀မွာ ငါ ကုသိုလ္မလုပ္လိုက္ဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ငါေသသြားလို႔ရွိရင္ ငရဲက်
သြားႏိုင္တယ္၊ တိရစၦာန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ျပိတၱာျဖစ္ႏိုင္တယ္” ။ ငရဲ တိရစၦာန္ ျပိတၱာဘုံ
ေရာက္သြားလို႔ရွိရင္ - ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာ ၾကည့္ - ၾကက္ကေလးေတြ၊ ၀က္ကေလး

တစ္ကိုယ္လံုး ပုပ္ေစာ္နံေနေသာမေထရ္။

       သာ၀တၱိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၀င္း၏ အစြန္က်ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ရဟန္း
ေတာ္တစ္ပါးသည္ ေညာင္ေစာင္းေပၚတြင္ လူးလွိမ့္ရင္း ေ၀ဒနာ အျပင္းအထန္ ခံစားေနရ၏။ ရ 
ဟန္း၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အနာလံုးႀကီးမ်ားသည္ ေသြးတစိုစို ျပည္တရႊဲရႊဲျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး အပ္ခ်စရာ
မက်န္ေအာင္ အႏွံအျပား ေပါက္လ်က္ရွိ၏။ ရဟန္းေတာ္၏ တစ္ကိုယ္လံုးကား ပုပ္ေစာ္နံေန၏။

အားမွေသမွာလား ?၊ ေသမွအားမွာလား ?။

   * ကမၻာေပၚမွာ၊ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်
     လူေတြ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္
     ေသေနၾကတာ၊
     အားလို႔ ေသတဲ့မသာ
     တစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။

Wednesday, January 28, 2015

ေသာတာပန္မတည္ႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း။


       ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေသာတာပန္တည္ႏိုင္ မတည္ႏိုင္ႏွင့္
ပတ္သက္၍===
         ၁။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ မေပါင္းသင္းရလွ်င္ ေသာတာပန္မတည္ႏိုင္။
         ၂။ သစၥာတရား မနာၾကားရလွ်င္လည္း ေသာတာပန္မတည္ႏိုင္။

Tuesday, January 27, 2015

ဗုဒၶမိန္႔ခြန္း။

* ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္ျဖာ၊  မျမင္ပါဘဲ
   တစ္ရာအသက္၊  ရွင္သည္ထက္လည္း
   ျဖစ္ပ်က္ေနဟန္၊ ရုပ္နဲ႔နာမ္ကို
   အမွန္ျမင္လ်က္၊  ဉာဏ္စဥ္တက္လ်က္

ရဟန္းအတြက္ ေႂကြးမတင္တဲ့ဆြမ္း။

အၾကင္ရဟန္းဟာ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ား
မယ္ဆိုရင္ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ေမတၱာပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အဲဒီ
ေမတၱာဘာဝနာဟာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ရဲ႕ဆြမ္းကို အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေအာင္ ရြက္
ေဆာင္ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္တဲ့၊ ေမတၱာပြားမ်ားျပီးေတာ့ ဆြမ္းစားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ပိုင္စိုးပိုင္

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေလးထားပါ။

         ေကာင္းေအာင္ျပင္ဖို႔အတြက္  တို႔တစ္ေတြဟာ အေလးထားစရာသံုးမ်ိဳး မွတ္ထားရ
ပါမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက  နံပါတ္(၁) ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေလးထားၿပီးေတာ့ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရ
မယ္။ နံပါတ္(၂)က ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ ေလာကႀကီးကို အေလးထားၿပီးေတာ့ ဆင္ျခင္တတ္ရ
မယ္။ နံပါတ္(၃)က တရားဓမၼကို အေလးထားၿပီးေတာ့ ဆင္ျခင္သံုးသပ္တတ္ရမယ္။

လိုခ်င္တာကို ေရွ႕တန္းတင္လွ်င္။

     ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဗာဓိကုမာရမင္းသား  အေၾကာင္းဆက္စပ္  ၾကည့္ရင္၊
သူကခုႏွစ္ေဆာင္တိုက္ခန္းရွိတဲ့ တိုက္သစ္ႀကီးေဆာက္တယ္။ တိုက္သစ္ဖြင့္ပြဲမွာ ဘုရားရွင္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနဲ႔ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ျမတ္တို႔ကို သူကပင့္တယ္။ ဘုရားရွင္နဲ႔ သံဃာ
ေတာ္ေတြ ၾကြလာတဲ့အခါ အေပၚသို႔တက္ဖို႔ ေလွကားကို အ၀တ္ျဖဴႀကီး ခင္းထားတယ္။ ဇနီး

အာဃာတ၀တၳဳ (၁၀)ပါး

အာဃာတဆုိတာ ရန္ၿငိဳးကုိေျပာတာပါ။ ေဒါသတုိ႔ ရန္ၿငိဳးတုိ႔ေပါ့။ ဒီလုိ ရန္ၿငိဳးျဖစ္ေၾကာင္း (၉)ပါး၊ သုိ႔မဟုတ္ (၁၀)ပါးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ လြယ္ကူစြာေရတြက္ႏုိင္ဖုိ႔ မိမိရယ္၊ မိမိခ်စ္သူ ခင္သူရယ္၊ မိမိမုန္းသူ ရန္သူရယ္ ပုဂၢိဳလ္သံုးမ်ိဳးခြဲလုိက္ၿပီး
မိမိနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဒါသျဖစ္ေၾကာင္းက သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
မိမိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဒါသျဖစ္ေၾကာင္းတရားသံုးပါးက
၁။ ဒီလူဟာ မိမိကုိ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေအာင္ ေရွးကလည္း လုပ္ဖူးၿပီ၊
၂။ အခုလည္းလုပ္ဆဲ၊

သုရာေမရယကံအေၾကာင္း
သုရေမရယဆုိတာက ေသာက္သူ၊ စားသူ၊ ရွဴသူတုိ႔ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသာက္စရာ၊ စားစရာ၊ ရွဴစရာဟူသမ်ွသည္ ေသရည္ေသရက္ (သုိ႔မဟုတ္) အရက္ေသစာ= သုရာေမေမရယခ်ည္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္ျဖင့္ အသားထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းရေသာ ပက္သဒင္း နံပါတ္ဖုိး စတဲ့ မူးယစ္ေဆးရည္လည္း သုရာေမရယထဲမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

ညစာ စားမႈ


သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၀၀၊ ခရစ္မေပၚမီ ( ဘီ၊စီ ) ၃၈၇ အေရာက္မွာ
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ပိဋကတ္တရားေတာ္ေတြကို စုေပါင္းရြတ္ဖတ္တဲ့ပြဲကုိ
က်င္းပရျပန္တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းရြတ္ဖတ္တဲ့ပြဲျဖစ္လုိ႔
ဒုတိယသံဂါယနာတင္ပြဲလုိ႔ေခၚတယ္။
(ဒုတိယ – ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္၊ သံ – စုေပါင္း၍၊ ဂါယနာ – ရြတ္ဖတ္ျခင္း။)
ဒုတိယသံဂါယနာတင္ပြဲက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းက
အဲ့ဒီေခတ္ အဲ့ဒီအခါက အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေ၀သာလီျပည္ ၀ဇၨီတုိင္းမွာ
မီွတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ဘုန္းႀကီးေတြက

ဗုဒၶအရွင္နဲ႔ ေကာသလ ဘုရင္

ေကာသလမင္း ကို ေသာကၠတီယက်မ္းေတြမွာေတာ့ ဘု႐ားေလာင္းလို႔ တိုက္႐ိုက္ ျပထားတယ္ဘု႐ားေဟာမူ႐င္းမွာက် မပါဘူး
ဒီေတာ့ ဘု႐ားေလာင္းမဟုတ္ဘူး ဒီလိုလည္း တပ္အပ္ေျဟလို႔မ႐နိုင္ေသးဘူး ဘု႐ား႐ွင္ တ႐ားေဟာတဲ့အခါ ဥပမာေပး႐င္ ဂုဏ္

႐ည္တူျခင္းကိုသာ အနီးစပ္ဆံုးေပးတယ္ ဗုဒၶဝင္အ႐ေျပာမယ္ဆို သိဝိမင္းဇာတ္ေတာ္က ေကာသလမင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေ

ဟာတာ ေကာသလမင္းက အသဒိသအလွဴကို လွဴၿပီး ေနာက္ေန႔ အသျဟတစ္သိန္းတန္အေပၚ႐ံုကို လွဴလို႔ ႐ဟန္းေတြက ခ်ီးမြမ္း

Monday, January 26, 2015

သံေ၀ဇနိယ ေလးဌာန။

         သံေ၀ဂသည္ ထိန္လန္႔မွဳႏွင့္အတူျဖစ္ေသာ/သံေ၀ဂဉာဏ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို
သံေ၀ဇနိယဟု ေခၚဆိုရပါသည္။ ဖြား၊ ပြင့္၊ ေဟာ၊ စံ ဟု အတိုေကာက္ သံုးႏွဳန္းထားေသာ ဌာန
မွားမွာ==
  ၁။ ဖြား= ျမတ္စြာဘုရား ဖြားေတာ္မူေသာ ဌာနျဖစ္သည့္ လုမၺနီဥယ်ာဥ္။

သူ႕ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲသြားေစတဲ့ တရားတစ္ပုဒ္။

        လူ႕ရဲ႕စိတ္ကိုက “ ပါပသၼႎ ရမတိ မေနာ ” တဲ့။ လူ႕စိတ္ဟာ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာပဲ
ေပ်ာ္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းတာနဲ႔ မေကာင္းတာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ လြန္ဆြဲမယ္ဆိုရင္ မေကာင္း
တဲ့ဘက္မွာ စိတ္ကို ပိုျဖစ္ၾကပါတယ္။

ရတနာမာရ္ေအာင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာပို႔။

 လူနတ္ျဗဟၼာ၊  သတၱ၀ါ၊
  ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္  ၿမဲပါေစ။ ။
  အႏၱရာယ္ကင္း၊  ေဘးေတြရွင္း၊
  လက္ျငင္းခ်မ္းသာ  ၾကပါေစ။ ။
  သံုးဆယ့္တစ္ရြာ၊  သတၱ၀ါ၊
  ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္  ၿမဲပါေစ။ ။

ႏွလံုးသားမွာ သေႏၶတည္ၿပီး အာခံတြင္းက ေမြးဖြားၾကသူမ်ား။

       ဆရာသမားဆိုတာ တပည့္တို႔ကို ႏွလံုးသားနဲ႔လြယ္ၿပီး အာခံတြင္းက ေမြးဖြားေပးၾကသူ (ပ၀တၱိမိဘ)
မ်ား ျဖစ္တယ္။ ဆရာေကာင္း တပည့္မ်ားဟာလည္း ဆရာတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ သေႏၶတည္ခဲ့ၿပီး အာခံတြင္း
က ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဆရာသမားမ်ားဟာ တပည့္ေတြအေပၚ
ေတာ္ေစခ်င္၊ တတ္ေစခ်င္၊ လိမၼာေစခ်င္တဲ့ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာတရားေတြ ႏွလံုးသားထဲမွာကိန္း

မီး (၁၁) ပါး။

  မီး (၁၁) ပါးတို႔မွာ==
 ၁။ ေလာဘမီး = တပ္မက္ႏွစ္သက္ရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
 ၂။ ေဒါသမီး = စိတ္ဆိုးရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
 ၃။ ေမာဟမီး = အဟုတ္အမွန္ကို မသိ္ရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။

မဂ္ဉာဏ္တည္းဟူေသာ မီးေတာက္ကို ရရွိလိုလွ်င္။

         ၁။ မီးကိုအလိုရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ေရထဲ၌စိမ္ထားေသာ ေရသဖန္းသား အစိုတံုးကို
ပြတ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ မီးထြက္မလာႏိုင္။ ထိုေယာက္်ား ဆင္းရဲရံုသာရွိသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕ေသာ
သာမဏ၊ ျဗဟၼဏအမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကာမတဏွာအစိုအေစးမ်ား ရွိေန
ၾကၿပီး ေရႏွင့္တူေသာ ဇနီးမယား၊ သမီးသား၊ စီးပြားဥစၥာ၊ ၀တၱဳအာရံု ကာမဂုဏ္ထဲ၌ နစ္ျမဳပ္ေန

“ယမမင္းဆုိတာ ဘယ္လုိပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးလဲ”

ယမမင္းဆုိသည္မွာ ေ၀မာနိက ျပိတၱာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ နတ္လိုစံရၿပီး၊ တခါတရံတြင္
ယမမင္းအျဖစ္ ငရဲေရာက္လာသူမ်ားကို စစ္ရသည္။ ယမမင္းသည္ တစ္ဦးတည္း ရွိသည္မဟုတ္။
ေလးဦးရွိသည္ တံခါးေလးေပါက္တြင္ တစ္ဦးစီ ေစာင့္ရသည္။

စိတ္အလွကို ျပင္ဖို႔ဆိုတာ။

       စိတ္ျဖဴစင္ေအာင္လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြက မျဖဴစင္တာလဲ?၊ ဘယ္အရာေတြ
ကိုယ့္စိတ္ထဲ ရွိေနရင္ မျဖဴစင္တာလဲ?၊ ဘယ္အရာေတြျဖစ္မွ ျဖဴစင္တာလဲ?၊ ဆိုတာလည္း သိဖို႔
လိုပါတယ္။ ျပင္ပဗဟိဒၶမွာ ကိုယ့္အ၀တ္ ညစ္ေပေနလို႔ရွိရင္ သိၾကပါတယ္၊ ဒါက အ၀တ္ကို ညစ္
ေပေစတတ္တယ္။ ဖုန္ေတြ, အေရာင္မေကာင္းတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ အဲဒါေတြကို

၀ါလား၊ အရည္အခ်င္းလား

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ခန္႔ခန္႔ျငားျငား  ေလာဘ ေဒါသ ေသာကေတြကင္းစင္တဲ့မ်က္ႏွာထားနဲ႔
ဆြမ္းခံၾကြေနတဲ့ ရွင္အႆဇိသြားရာေနာက္က ဥပတိႆဆုိတဲ့သူငယ္ေလး
မသိမသာ ကပ္လုိက္သြားတယ္။
တစ္ေနရာေရာက္ေတာ့ ရွင္အႆဇိ ဆြမ္းဘုန္းေပးတယ္။
ဥပတိႆဆုိတဲ့သူငယ္ ေဘးနား အသာေလး ထုိင္ေနတယ္။
ရွင္အႆဇိလဲ ဆြမ္းဘုန္းေပးၿပီးေရာ သူသိခ်င္တာကုိ ေမးပါေတာ့တယ္။
‘အရွင္၊ အရွင့္ကုိ ၾကည့္ရတာ အေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိတယ္၊
ဒီေတာ့ အရွင့္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ တရားထူးရွိမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္၊
အဲ့လုိ တရားထူးမ်ား ရွိလုိ႔ သိထားတယ္ဆုိရင္ ေျပာျပ ေဟာျပစမ္းပါ’ တဲ့။

၀ါ၊ ရာထူး၊ ရုိေသျခင္း


၀ါလား၊ အရည္အခ်င္းလားဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္တစ္ခု တင္ျဖစ္တယ္။
ေရးေနတဲ့စာရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က
သံဃာကုိ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လုိကုိးကြယ္ရသလဲ ဆုိတာကုိ ေရးေနတာပါ။
ဒါကုိ ေျပာင္ႀကီး (Plain ႀကီး) ေရးထားတာ အမ်ားႀကီးရွိၿပီးသားမုိ႔
သိသင့္သိထုိက္တာေလးေတြနဲ႔ ေတြးမိေတြးရာေလးေတြကုိ
ၾကားညွပ္ၿပီး ေရးေနတာပါ။
သာမန္လူေတြထက္ သာသနာ့ ညီေတာ္၊ ေနာင္ေတာ္မ်ား
လာၿပီး ဖတ္ၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ အားေပးၾကတယ္။
အားတက္စရာပဲ။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ၏ ရင္တြင္းစကား အပုိင္းအစ အေတြးမ်ား


နည္းယူရမယ့္ပညာ
ဒီလုိေလးစဥ္းစားၿပီး ဒီလုိေလးလုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔၊ ႀကိဳးစားခဲ့လုိ႔ ဒီလုိေလးျဖစ္ေျမာက္လာတဲ့အခါ ျဖစ္ေျမာက္လာတာေလးကိုသာ အမ်ားက သတိထားၾကည့္လို႔ရတယ္ေလ။ ဘယ္လုိေလးစဥ္းစားလုိ႔ ဘယ္လုိေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္ဆုိတာေတြက ျမင္ကြင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာပဲ က်န္ေနခဲ့တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူလုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ေတာ့ သူလုိစဥ္းစား၊ သူလုိလုပ္ႏုိင္ပါမွ ျဖစ္မယ္ဆုိတာက တကယ္နည္းယူရမယ့္ ပညာပါပဲ။

တရားအလုပ္ဆိုတာ။

       တရားအလုပ္ဆိုတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ အကုသိုလ္ေစတသိက္ေတြ နည္းႏိုင္
သမွ် နည္းေအာင္၊ ပါးႏိုင္သမွ် ပါးေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ရပါတယ္။
         ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါဒႆနေလးကိုဖတ္ၿပီး ဆင္ျခင္ၾကပါ။
  = တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့... စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ၊

ဇဋိလေသေဌး။

        ဇဋိလသည္ ဗာရာဏသီျပည္၌ ေမြးဖြား၏။ အမိမွာ အလြန္ဆင္းရဲလွေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ျဖစ္၏။ ဖခင္မွာ ၀ိဇၨာဓိုရ္တစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ ဇဋိလ၏ ထူးျခားေသာၾကည္ညိဳဖြယ္ဂုဏ္ရည္မ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။
         ဇဋိလသည္ ကုန္သည္တစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ သားအျဖစ္ေနစဥ္ ၁၂- ႏွစ္က ေရာင္းမကုန္ေသာ