Friday, January 9, 2015

မာနစိတ္၏ ထြက္ေပါက္မ်ား။

      ေလာကမွာ ဒီမာနဆိုတာက က်န္ေနတတ္တယ္။ မာနဆိုတာ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အေသြး  အရည္
အခ်င္းေပၚမွာ အေျခစိုက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုပဲ။ ဒါကို စာေပက “အသၼိမာန”
လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။
         မာနဆိုတာဟာ သူမ်ားထက္သာတယ္လို႔ေျပာမွ မာန မဟုတ္ဘူး။ လူေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊

ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္။

      ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာ ႀကီးပြားဖို႔အတြက္ အဂၤ ါႏွစ္ခ်က္ ေဖၚျပ
ထားတာ ရွိတယ္။
         ၁။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိရမယ္။ ဒါက အျပင္ဘက္က အေၾကာင္းတရား
            ( External Condition ) ေပါ့။
         ၂။ “ေယာနိေသာ မနသိကာရ” မွန္မွန္ကန္ကန္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္တတ္မွဳ။ ဒါက အတြင္း

၁၇၉၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေျပာခဲ့ေသာ တရားစကား။

       သီလပ်က္ရင္ သမာဓိပ်က္မယ္။ သမာဓိပ်က္ရင္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
သီလပ်က္ျခင္းဟာ အလံုးစံုပ်က္စီးျခင္းပဲ။ အေၾကာင္းေလးပါး တိုက္ဆိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရုပ္ျဖစ္ပါ
တယ္။ အေၾကာင္းေလးပါး ပ်က္စီးခ်ိန္မွာ ရုပ္ပ်က္စီးပါတယ္။ အေၾကာင္းေလးပါးဆိုတာ ကံ၊
စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရပါ။ အာရံုနဲ႔ဒြါရ တိုက္ဆိုင္ခ်ိန္ နာမ္ျဖစ္ပါတယ္။ အာရံုနဲ႔ဒြါရတို႔ ပ်က္ခ်ိန္မွာ

၀ိသုဒၶိ (၇) ပါး။

    ၀ိသုဒၶိ (၇) ပါးမွာ==
၁။ သီလ၀ိသုဒၶိ = လူတို႔၌လည္း လူတို႔အေလ်ာက္၊ ရဟန္းတို႔၌လည္း ရဟန္းတို႔အေလ်ာက္ သီလ
                     စင္ၾကယ္ျခင္း။
၂။ စိတၱ၀ိသုဒၶိ = ကမၼဌာန္းအားထုတ္သျဖင့္ အာရံုထင္ျမင္၍ ဥပစာရ စ်ာန္စိတ္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း။

ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ၏ ဟန္ေဆာင္မွဳကင္းပါေစ။

      ဟန္ေဆာင္တယ္ဆိုလို႔ ဟန္မေဆာင္တဲ့ ဒကာႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဓႏုျဖဴတရားစခန္းမွာ
ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕တယ္။ တရားစခန္းဆိုေတာ့ တရားေမး၊ တရားေလွ်ာက္၊ တရား
စစ္လုပ္ေပးတယ္။ တျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပင္ေပးသင့္ရင္ ျပင္ေပးႏိုင္တာေပါ့၊ဆရာေတာ္
ကလဲ ဟန္မေဆာင္ တတ္ဘူး ရွင္းရွင္းေလး။  တရားစစ္ေတာ့ ေရွ ့က   တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္

Thursday, January 8, 2015

ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္၏ ထြက္ေပါက္။

        လူေတြမွာ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း ဆိုတာ ရိွတယ္။ ခ်စ္ရင္ ခ်စ္မယ္, မခ်စ္ရင္ မုန္းမယ္။ ခ်စ္ျခင္း
မုန္းျခင္း ဆိုတာ အစြန္းႏွစ္ခုပဲ၊ စိတ္ဓာတ္မွာ balance မျဖစ္လို႕ အစြန္းႏွစ္ဖက္ထြက္ေနတဲ့   စိတ္
ဓာတ္။ အဲဒီ အစြန္းထြက္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္က လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႕ရိွရင္ “ဥေပကၡာ” ပြားရပါမယ္။
         ဥေပကၡာဆိုတာ ဘယ္လိုပြားရသလဲဆိုရင္ “သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ” - သတၱ၀ါဆိုတာ သူ႕

ဘ၀အသြင္ကို ဓမၼအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္။

       ကိုယ္ရဲ႕ ဘ၀အသြင္ကို ဓမၼအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေလာကအျမင္မွာေတာ့ ဘ၀ဆို
တာ တခ်ိဳ႕ ေပ်ာ္စရာႀကီးလို႔ ထင္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၿငီးေငြ႕စရာႀကီးလို႔ ေျပာၾကတယ္။
ဓမၼအျမင္နဲ႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့= =
       ၁။ ဘ၀ဆိုတာ “မေကာင္းတဲ့ဆီ တြန္းပို႔တာ ခံေနရတာ”၊ အေျခအေနက တည္ၿငိမ္ေနတာ

သမၼာ၀ိတက္၏ သေဘာတရား။

        နိကၡမ၀ိတက္ ႀကံစည္ခဲ့ရင္ (၁) မိမိလည္း ခ်မ္းသာမယ္။ သူတစ္ပါးလည္း ခ်မ္းသာမယ္။
(၂) ပညာကိုလည္း တိုးပြားေစမယ္။ (၃) မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္အလို႔ငွာရေတာ့မယ္။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရ
ၿပီဆိုရင္ ၀ိသုဒၶိ စင္ၾကယ္ၿပီ၊ ၀ိမုတၱိ လြတ္ေျမာက္ၿပီ။ ထိုနည္းတူစြာပဲ သတၱ၀ါမ်ားကို ကယ္တင္
လိုတဲ့ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ အဗ်ာပါဒ၀ိတက္မ်ား ႀကံစည္ခဲ့ရင္   (၁) မိမိလည္း

အထင္ႀကီးမွာကို ေၾကာက္လြန္းပါသည္။

    ဆရာေတာ္ရဲ ့ဆရာ(အေဖ ဆရာ)က ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတဆရာေတာ္၊ ဓမၼဒူတဆရာ
ေတာ္ရဲ ့ ဆရာ(အဘိုး ဆရာ)က စစ္ကိုင္းနန္းဦး ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဓမၼဒူတ ဆ
ရာေတာ္ ဘုရားႀကီး စစ္ကိုင္းမွာ စာက်က္တံုးက နန္းဦးေက်ာင္း အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးဆီ
မွာ စာက်က္တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ ့ တပည့္ရင္းပဲ၊ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္က၊ မြန္ျပည္နယ္၊

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာသာတရား ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၂၆)။

“ အနတၱျမင္  ဒုကၡစင္”
=============
ရုပ္နာမ္ဓမၼ၊  သဘာ၀ကား
ခဏျဖစ္လ်က္၊  ခဏပ်က္၍
ႏွိပ္စက္တတ္စြာ၊  ႏွစ္မပါဘူး

ဂရုဓမၼတရားေလးပါးတစ္ခါတြင္ ကာလိဂၤတိုင္း ဒ႑ပူရျပည္ၾကီးတစ္ခုလံုး
မိုးေခါင္ေရရွားကာ အငတ္ေဘးၾကီးဆိုက္သည္။
တိုင္းသူျပည္သားမ်ား မင္း၏ ဟစ္တိုင္သို ့လာျပီး
အငတ္ေဘးၾကီး ျငိမ္းေအးပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးရန္ ဟစ္ေအာ္ေတာင္းဆိုၾကသည္။
အမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အရ မင္းၾကီးသည္
ဥပုသ္သီလေစာင့္ကာ က်က္သေရရွိေသာ
တိုက္ခန္းသို ့၀င္ျပီး ေျမစာျမက္ကို ခင္းအိပ္ေလသည္။

လူသားမ်ားမဖူးရေသာေစတီထူး သံုးဆူ(၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္
(၂) ဒုႆေစတီေတာ္
(၃) မေဟသရေစတီေတာ္
( ၁ ) စူဠာမဏိေစတီေတာ္
တာဝတိံသာနတ္ျပည္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္အား
႒ာပနာ၍ သိၾကားမင္းတည္ထားေသာ ေစတီျဖစ္၍ အျမင့္ယူဇနာ ( ၃၀ )
ရွိ၏။

“ေသရက္ေသာက္စား အမွားထပ္ဆင္ အပါယ္ဝင္”ဘဝမထူး ေသရက္မူးလ်က္
ဘဝဆက္ပ်က္ အမိုက္ဖက္ကာ
ဝဋ္မွာလီလီ ခံရခ်ီရဲ႕
ငဲ႔ကြက္မရွိ သင့္မိသားစု
ရြာထုအလယ္ ဂုဏ္ႏြမ္းနယ္ကာ
ဗ်ာပါဒဆက္ ေသာကဖက္လ်က္
အေနခက္လွ ရင္ဝပူမီး
မၿငိမ္းႏိုင္ေပ။

Wednesday, January 7, 2015

မနာလိုစိတ္၏ ထြက္ေပါက္မ်ား။

     ေလာကလူေတြဟာ ကိုယ္နဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေစ, ကိုယ့္အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္ေစ, ကိုယ့္အသိထဲက
ျဖစ္ေစ, မသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ၿပီး ကိုယ့္ထက္သာသြားလို႕ရိွရင္ ၀မ္းသာႏိုင္ခဲတယ္၊
၀မ္းမသာႏိုင္ၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ၀မ္းမသာတာတုန္းဆိုရင္ ဣႆာလို႕ေခၚတဲ့ jealousy ေၾကာင့္ပဲ။
အဲဒီ jealousy ဆိုတဲ့ သေဘာတရားဟာ သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕

ခႏၶာႀကီးရွိေနသေရြ႕ ကံေတြရွိေနတယ္။

        ကံသည္ ျပဳလုပ္သူ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ စြမ္းရည္သတၱိအေနနဲ႔ တည္ရွိၿပီး ေနတယ္။ ကံ
ကိေလသာရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ ခႏၶာႀကီး ရွိေနသမွ် ဒီကံၾကမၼာေတြ ဆိုတာက ေပ်ာက္ကြယ္သြား
မွာမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ကံတိုင္း အက်ိဳးေပးသလားလို႔ ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုေတာ့လည္း မဟုတ္
ဘူး။ အက်ိဳးေပးဖို႔ရာ အတြက္ သူ႕မွာ အေျခအေနေတြ လိုေသးတယ္။ ကုသိုလ္ကံက အက်ိဳး

ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္။

         ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္သည္ ဗုဒၶရတနာ၊ ဓမၼရတနာ၊ သံဃာရတနာတည္းဟူေသာ
ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သတၱ၀ါတို႔၏ ေဘးဒုကၡကို ပယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ဆီး
တတ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼႏွင့္ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသံုးပါးကို သရဏ ဟူ၍လည္း ေခၚ
ေ၀ၚၾကပါသည္။

ျမတ္နိဗၺာန္ခရီးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီ၀ရဏတရား (၆) ပါး။

        ျမတ္နိဗၺာန္ခရီးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီ၀ရဏတရား (၆) ပါးမွာ==
၁။ ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏ = ကာမဂုဏ္ (၅) ပါးတို႔၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂။ ဗ်ာပါဒနီ၀ရဏ = အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း၊ ခိုက္ရန္မ်ားျခင္း။
၃။ ထိနမိဒၶနီ၀ရဏ = ငိုက္ျမည္းျခင္း။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နန္းဦးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအမ တစ္ခြန္း။

   ဆရာေတာ္ရဲ ့ဆရာ(အေဖ ဆရာ)က ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတဆရာေတာ္၊ ဓမၼဒူတဆရာ
ေတာ္ရဲ ့ ဆရာ(အဘိုး ဆရာ)က စစ္ကိုင္းနန္းဦး ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဓမၼဒူတ ဆ
ရာေတာ္ ဘုရားႀကီး စစ္ကိုင္းမွာ စာက်က္တံုးက နန္းဦးေက်ာင္း အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးဆီ
မွာ စာက်က္တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ ့ တပည့္ရင္းပဲ၊ ပိဋကတ္ ၃ ပံုကို စေျဖတယ္၊ ၁ ပံု

ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ျမတ္ဗုဒၶေဟာပါသည္


ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကို စာေပတင္၍ စိစစ္ခ်က္မွ
ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ျမတ္ဗုဒၶေဟာပါသည္
ျမတ္ဗုဒၶက ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားပါလ်က္ ”ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာ”ဟူ၍ ေရးသားထားေသာ အဓမၼဝါဒစာေပမ်ား ျပန္႔ပြါးေနၾကပါသည္။
ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီက-

“အ၀ီစိငရဲသို ့ မလြတ္တန္းဆြဲခ်မည့္ အကုသိုလ္ကံ(၆)မ်ိဳး”၁။ အေမသတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ
၂။ အေဖသတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ
၃။ ရဟႏၱာသတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ
၄။ ဘုရားရွင္ကို ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္လုပ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ
၅။ သံဃာသင္းခြဲေသာ အကုသိုလ္ကံ
၆။ နိယတမိစၧာဒိ႒ိ – ဒါနျပဳျခင္း ၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္းဆိုတဲ့ ကုသိုလ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ သူ ့အသတ္ကို သတ္တဲ့အတြက္ ၊
ခိုးတဲ့အတြက္၊ အကုသိုလ္ဆိုတာ မျဖစ္ဘူး။

*** အမၼပါလီ***ေ၀သာလီၿပည္ လိစၥ၀ီ မင္းဥယ်ာဥ္၏ သရက္ပင္တြင္ သေႏၶ ေန၍ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္မိန္းမပ်ိဳ ေလး ၁ ေယာက္ ၿဖစ္ေပၚလာေလသည္
။မိန္းမပ်ိဳေလးမွာ အလြန္မွလွပေလသည္။အမၼပါလီဟု တြင္ခဲ့ေလသည္။(ထိုသို့လွပရၿခင္း
မွာ ဖုႆဘုရားရွင္လက္ထက္ အႏွစ္ ၃၀၀၀၀ တိုင္သာသနာတြင္ စင္ၾကယ္စြာ သီလၿပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ေလသည္။)
ထိုအေၾကာင္းကိုဥယ်ဥ္မွဴး က လိစၥ၀ီမင္းတို့ထံေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ လိစၥ၀ီမင္းသားတို့မွာအလွည့္က် မင္းၿပဳေနရေလသည္။လွည့္က် ဘု၇င္မွာ မိမိ နန္းတက္စဥ္တြင္ ေတြ့

Tuesday, January 6, 2015

အစြမ္းထက္ဆံုးအဆင့္ ေမတၱာစ်ာန္။

     ေမတၱာပို႔တဲ့အခါမွာ  “ ပိယပုဂၢလ ” ဆိုတာ ကိုယ္ခင္မင္ ခ်စ္ခင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးရပါမယ္။
ေရြးၿပီးေနာက္  “ က်န္းမာပါေစလို႔ပဲ  ေျပာေျပာ၊  ခ်မ္းသာပါေစလို႔ပဲ ေျပာေျပာ၊   အရာခပ္သိမ္း
အဆင္ေျပပါေစလို႔ပဲ ေျပာေျပာ ”   ဘာပဲေျပာေျပာ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ တစ္ခုခုကို      ေျပာလို႔ ရပါ
တယ္။ ေမတၱာပို႔မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးၿပီးတဲ့အခါ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ   ထို

သီလဗၺတပရာမာသ ဆိုတာ။

         သီလဗၺတပရာမာသ ဆိုတာ ေခြးလို၊ ႏြားလိုက်င့္တဲ့ အက်င့္မွ်သာ မဟုတ္ဘူး၊ ပါဠိ အ
ဌကထာမ်ားမွာ မပါတဲ့ အေလ့အက်င့္ ဟူသမွ်ကို ယံုၾကည္စြဲလမ္းတာေတြဟာ သီလဗၺတပရာ
မာသ ဒိဌိခ်ည္းပဲ။ “ သစၥာမျမင္၊ မဂၢင္မပါ၊
                        ေလ့က်င့္ကာျဖင့္၊ ခ်မ္းသာၿမဲမည္၊
                        ယံုၾကည္ဆံုးျဖတ္၊ ယူဆမွတ္၊ သီလဗၺတပင္။ ”

သူငယ္နဲ႔ နေမာဗုဒၶႆ။

      ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဥ္က ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ႀကီး၌ သမၼာဒိဌိ  အယူရွိ 
သူ၏ သားႏွင့္ မိစၦာဒိဌိ အယူရွိသူ၏သား သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ခံုညင္းကစားၾကရာ
သမၼာဒိဌိသူငယ္က “နေမာဗုဒၶႆ” ဟု ဆို၍ ခံုညင္းပစ္၏။ အၿမဲတမ္းႏိုင္၏။ ထိုအခါ မိစၦာဒိဌိ
သူငယ္က ဤသူသည္ “နေမာ ဗုဒၶႆ” ဟု ဆို၍ ကစားလွ်င္ အၿမဲႏိုင္သည္ဟု မွတ္သား၍

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေန႔စဥ္ကိစၥ ငါးပါး။

        ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေန႔စဥ္ကိစၥ ငါးပါးမွာ==
၁။ ပုေရဘတၱကိစၥ = နံနက္ပိုင္း၌ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူျခင္း၊ အလွဴရွင္တို႔အား အခြင့္အားေလ်ာ္စြာ
                         အႏုေမာဒနာျပဳျခင္းကိစၥ။
၂။ ပ စၦာဘတၱကိစၥ = ေနလြဲအခါ ညပိုင္း၌ ပူေဇာ္ရန္လာၾကေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို႔၏ အပူ
                          ေဇာ္ကို ခံလ်က္ အခြင့္အားေလ်ာ္စြာ ေဒသနာဓမၼ ေဟာျပေတာ္မူျခင္းကိစၥ။

သာသနာေတာ္မွာ ရင္ေလးစရာေကာင္းသည့္ ၾကည္ညိုဖြယ္ ဟန္ေဆာင္မွဳမ်ား။

    သာသနာေတာ္မွာ ဘယ္သူက တရားရွိတယ္၊ ဘယ္သူက တရားမရွိဘူးဆိုတာ၊ တရားရွိ
မရွိ၊ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက သိသလိုလိုနဲ ့...အဲဒီ ဆရာေတာ္ႀကီး တရားရွိတယ္ကြဲ ့..လွဳပ္ကိုမ
လွဳပ္ေတာ့ဘူး အခ်ိန္မေရြး သြားၾကည့္သြားၾကည့္ ၿငိမ္ေနတာဘဲလို ့..ကိုယ့္အထင္နဲ ့ကိုယ္
လူေတြက ေျပာေနၾကတာ ရင္ေလးစရာ ေကာင္းပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ ဝိပႆနာတရားျပဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ ကာ ………………………………

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အမည္အျပည့္အစုံမွာ ဆတ်နာရာယန္းဂိုအင္ ကာ ျဖစ္သည္။
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္အိႏၵိယမွ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူကုန္သည္ မိဘမ်ားမွ ေပါက္ဖြားခဲ့ သူျဖစ္သည္။
ငယ္စဥ္က စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ သူ
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးဘ၀၌ ေခါင္းကိုက္ ေဝဒနာခံစားခဲ့ရၿပီး
လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ မူ၊ အနာဂါမ္ဆရာ သက္ႀကီး၏ ဝိပႆနာ႐ႈနည္းျဖင့္ တရားျပသည့္ ဆရာႀကီး ဦးဘခင္၏
အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ဝိပႆနာရိပ္သာ တြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အတြင္းက လာေရာက္ တရားက်င့္ႀကံရာမွ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းကာ လကၡဏာေရးသုံးပါးသေဘာ တရားမ်ားကို ပိုမိုနားလည္လာၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္တစ္ဦး ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

သံဂါယနာ ၆-တန္ကုိ ေပါ့ပ်က္ေသးသိမ္ေအာင္ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္ႏွင့္ စပ္ေသာ ၀ိနိစၧယ(၂)သီဟိုဠ္ကြၽန္းတြင္ အကၡရာစာတင္၍ ေရးျခင္းႏွင့္ စတုတၳ သံဂါယနာတင္ျခင္း
၇၅။ ယင္းသို႕လွ်င္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေဘးဆုိးႀကီး ႀကံဳႀကိဳက္လုိက္ရသျဖင့္ သာသ နာေစာင့္ ေထရ္ႀကီးမ်ားသည္ “ဤနည္းအတုိင္း ႏႈတ္လြတ္ေဆာင္႐ံုမွ်ျဖင့္ သာသနာ ၾကာ႐ွည္တည္မည္ မဟုတ္။ ေပထက္ အကၡရာတင္၍ထားမွ ၾကာ႐ွည္ ေလးျမင့္ တည္ေတာ့မည္”၊ ဤသို႔ စဥ္းစားေတာ္မူၾကသည္။

၀ိပႆနာမရႈခင္ သိေစခ်င္။္၀ိပႆနာဆိုတာအနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟူေသာ လကၡဏာေရးသုံးပါးကို အျခငး္အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရႈတတ္တဲ့အတြက္ေႀကာင့္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓါတ္၊ သစၥာ၊ ဣေျႏၵ၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ သခၤါရတရားမ်ားကို အနိစၥစသည္ျဖင့္ အထူးထူး ရႈတတ္ေသာေႀကာင့္ သို႔မဟုတ္ ပညတ္ကို ပယ္ခြာျပီး ပရမတ္ကို အထူးထူး ရႈတတ္ေသာေႀကာင့္ ၀ိပႆနာ- ဟု ေခၚသည္။ ၀ိပႆနာကို အရေကာက္လ်င္ မဟာကုသုိလ္ မဟာႀကိယာစိတ္၌ယွဥ္ေသာ ပညာကိုယူရမည္။(အဘိ၊႒၊၁၊၁၇၅။ ပရမတၳသရူပေဘဒနီ၊၂၊၄၅၃။ ပရမတၳစကၡဳ၊၃၀၁)

စိတ္ထားျမတ္မွ ဘဝျမတ္မယ္

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဟာ စိတ္တခုကိုႏုိင္ေအာင္ထိန္းဖို႔ ဆံုးမသြန္သင္ခဲ့တာကိုေတာ့ အားလံုးသိျပီးသာျဖစ္မွာပါ၊ စိတ္ကေလး
ထားတတ္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရတာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို မလြယ္လွပါဘူး၊
လူတေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ စိတ္ကဘဲဦးေဆာင္ပါတယ္၊ အိပ္ခ်င္တာလဲဒီစိတ္၊ စားခ်င္တာလည္းဒီစိတ္၊ သြားခ်င္တာ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ေတာ့ ခ်င္တာမွန္သ၍ စိတ္ေၾကာင့္ခ်ည္းပါဘဲ၊ ပုထုဇဥ္တိုင္း
ဟာ ကိေလသာ (၁၀)ပါး ရွိေနတုန္းပါ၊ ကိေလသာ(၁၀)ပါးဆိုတာက( ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိဌိ၊ ဝိစၦိကိစၥာ၊ ထိန၊ မိဒၶ၊ ဥဒၶစၥ၊ အေနာတၱပၸ) ကိုေခၚပါတယ္၊ တေန႔တေန႔စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊

ရက္စက္လိုစိတ္၏ ထြက္ေပါက္မ်ား။

    လူေတြမွာ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ ေဒါသတင္ မကဘူး၊ စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္ဆိုတာ ရွိၾကပါ
တယ္။ ကိုယ္အလိုမက်ရင္ မိဘက သားသမီးကို စိတ္ဆိုးတယ္။ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဆိုး
ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို စိတ္ဆိုးတယ္ဆိုတဲ့ အထဲမယ္ သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္စိတ္ဆိုတာ ပါလာတတ္ၾက
ပါတယ္။

သညာသိမွ်ျဖင့္ ထူးျခားတဲ့အသိ မျဖစ္ႏိုင္။

     ျဖစ္ခိုက္ရုပ္နာမ္ကို ရွဳမွတ္ၿပီး တကယ္သိတဲ့ ပညာသိျဖင့္သာ ထူးျခားတဲ့ အသိဉာဏ္ကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်က္မွတ္ၿပီးသိတဲ့ သညာသိမွ်ျဖင့္ အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္ေနေပမယ္လို႔ ထူး
ျခားေသာ အသိဉာဏ္ကို မျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျပဆို ထားပါသည္။

ဥပါသကာ ပ်က္စီးျခင္း။

ဥပသကာ ျဖစ္ၿပီးသူသည္=
၁။ သဒၶါ မရွိျခင္း။
၂။ သီလ မရွိျခင္း။
၃။ အထူးအဆန္း မဂၤလာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း။
၄။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို မယံုၾကည္ျခင္း။

သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ိဳး။

       ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္
မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ မိဘအုပ္ထိန္းသူတို႔က “ရွိခိုးၾက၊ ဦးခ်ၾက” ဟု ခိုင္းေသာေၾကာင့္
ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္တို႔၏ မိရိုးဖလာ သရဏဂံုသည္ ဉာဏ္
မယွဥ္  (ဉာဏ၀ိပၸယုတ္ျဖစ္) ေသာ သရဏဂံုျဖစ္သည္။ ဤသရဏဂံုသည္လည္း ေကာင္းက်ိဳးရ

Monday, January 5, 2015

ပံုမွန္ေနစဥ္ ဘာ၀နာတရားျဖင့္ ေနနည္း။

      ဘာ၀နာအလုပ္ဆိုတာ ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊
ပညာအား မဂၢင္သတၱိ ျဖစ္သည္အထိ၊ သတၱိေတြ တိုးပြားေအာင္ အားထုတ္ရတာလို ့ နား
လည္ေစခ်င္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ ၀ိပႆနာအလုပ္၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာက ျဖစ္ေနတဲ့အ
ခိုက္ ျဖစ္တဲ့သေဘာေတြကို..သိ၊ ေသခ်ာသိေအာင္ ဂရုတစိုက္ၾကည့္ၿပီး ပံုမွန္ေနစဥ္   အား
ထုတ္ရတဲ့ နည္းပါပဲ။

အမုန္းစိတ္၏ ထြက္ေပါက္။

      တို႔တေတြစိတ္ထဲမွာ ေဒါသဆိုတဲ့ အလိုမက်မွဳ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မုန္းတီးမွဳဆိုတာ
ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ ျဖစ္ေနလို႔ရွိရင္ စိတ္ႏွလံုးဟာ ပူေလာင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီ ပူေလာင္မွဳေတြကို မလို
ခ်င္ဘူး၊ ထာ၀ရ ေအးခ်မ္းေနတာကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေမတၱာနဲ႔ အစားထိုးလိုက္ပါ။ ေမတၱာဟာ
အမုန္းစိတ္၏ တကယ့္ထြက္ေပါက္ပါ။

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ဥပုသ္။

       ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဆိုလွ်င္ အလ်င္တေန႔ကပင္ ဥပုသ္ေန႔၌ အလုပ္မျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ိဳး မရွိ
ရေအာင္ ႀကိဳတင္၍ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ထားရသည္။ ဥပုသ္ေန႔ ေရာက္လာ၍ ဥပုသ္ခံယူ
ေဆာက္တည္ထားေသာအခါ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃဂုဏ္၊ မိမိေဆာက္တည္ထားေသာ
သီလဂုဏ္ စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေနရမည္။

ပုဗၺ၊ မုဥၥ၊ အပရေစတနာႏွင့္ သတိထားဖြယ္မ်ား။

        အလွဴတစ္မ်ိဳးကို လွဴဒါန္းရာ၌ ပုဗၺေစတနာ၊ မုဥၥေစတနာ၊ အပရေစတနာဟု ၃ မ်ိဳးရႏိုင္၏။
         ပုဗၺေစတနာ = အလွဴေပးမည္ဟု ႀကံစည္ကာ ထိုအလွဴနဲ႔ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ
စုေဆာင္း ေနေသာအခါမွစ၍ မလွဴမီ ေရွ႕အဖို႔၌ ျဖစ္သမွ် ကုသိုလ္ေစတနာေတြသည္ “ပုဗၺေစတ
နာ ” မည္၏။ ထိုသို႔ ပုဗၺေစတနာ နယ္အတြင္း၌ ဤအလွဴဒါနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလွဴ႕ဒကာ

တာ၀တိ ံသာရွိ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ (၅) ပါး။

       တာ၀တိ ံသာရွိ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ (၅) ပါးမွာ==
၁။ နႏၵ၀န္ = တာ၀တိ ံသာနတ္တို႔၏ အလြန္ႏွစ္လို ျမဴးတူးရာ ဥယ်ာဥ္၊ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာ၌
ယူဇနာ (၁၀၀၀)။
၂။ ဖာရုသက = အသူရာတို႔ကို ထိုးခုတ္သတ္ျဖတ္အံ့ဟု ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာစကားကို ဆိုရာဥယ်ာဥ္၊
ၿမိဳ႕၏ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ယူဇနာ (၇၀၀)။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ စိတၱာနုပႆနာ႐ႈပြားနည္း


307631 406990742713395 1257300614 n
“စိတ္႐ႈတာ ထာဝရ ဝိပႆနာပဲ”
စိတၱာႏုပႆနာဆုိေပမယ့္ စိတ္ကို အ႐ႈခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္၏မရွိမႈ
ပ်က္မႈကို ႐ႈရမွာ၊ စိတ္႐ႈ႐ႈ
ေဝဒနာ႐ႈ႐ႈ အပ်က္ကိုျမင္ေစရမယ္၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ ယခုျဖစ္ဆဲစိတ္တစ္ခုနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္ေနတယ္
တစ္ခုေသာ စိတ္ဟာ လူ႔အသက္ပါပဲ၊ စိတ္တစ္ခုသက္တန္းဟာ (၁) မွာေပၚ (၂) မွာပ်က္၊ စိတ္ကေလး
တစ္စိတ္ေပၚလာ ဖ်တ္ဆို ေသၿပီး၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ပါ ဆံုးမစာေလးပါ


406
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ပါ ဆံုးမစာေလးပါ
ဘယ္သူကဲ့ရဲ႕ကဲ့ရဲ႕ ဘုရားမကဲ့ရဲ႕ေအာင္ေန၊
စိတ္မွာအသိဥာဏ္နည္းရင္ ရိုင္းတယ္၊
စိတ္မွာအသိဥာဏ္မ်ားရင္ ယဥ္ေက်းတယ္။
ဆဲဆိုတာသူ႕အလုပ္ သည္းခံတာကိုယ့္တာ၀န္၊
ကဲ့ရဲ႕တာသူ႔အလုပ္ သည္းခံတာကိုယ့္တာ၀န္၊
ခ်စ္စရာေကာင္းတာသူ႔အလုပ္၊ မခ်စ္မိေအာင္သည္းခံတာကိုယ့္တာ ၀န္၊
မုန္းစရာေကာင္းတာသူ႔အလုပ္၊ မမုန္းမိေအာင္သည္းခံတာကိုယ့္တာ
၀န္။

လိမ္ညာျခင္းသည္ လိမ္လည္ျခင္း(၁)
အမွန္မွာ မုသားဆိုျခင္း (၀ါ) လိမ္ညာေျပာျခင္းႏွင့္ လိမ္လည္မႈျပဳျခင္းမွာ သေဘာလကၡဏာ အတူတူပင္ ျဖစ္၏။ မိမိအက်ိဳးရွိမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးအက်ိဳးမဲ့မႈအတြက္ မ႐ိုးသားေသာ ေျပာဆိုျပဳမူမႈသာ ျဖစ္၏။ ၀စီကံမႈႏွင့္ ကာယကံမႈသာ ျခားနား၏။
အင္တာနက္ေခတ္တြင္ နည္းပညာမ်ား ပိုမိုဆန္းသစ္လာသျဖင့္ လိမ္ညာမႈမ်ားလည္း ဆန္းျပားလာ၏။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာသာတရား ေဆာင္ပုဒ္မ်ား(၂၅)။

“ဘယ္လို အားကိုးရမလဲ”
==============
ဘယ္လိုကိုယ့္ကို၊  ကိုယ္မွီခို
ဘယ္လို  အားကိုးရသနည္း။
ဘယ္လိုတရား၊  ဘယ္လိုမ်ား