Monday, December 21, 2015

မိမိႀကိဳက္ရာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

       လူသားဟူသည္ ေခတၱခဏ အလည္ေရာက္လာေသာ ေလာက၏ ဧည့္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါ
၏။ ဧည့္သည္အျဖစ္ ေခတၱေနရစဥ္အခိုက္ မိမိအက်ိဳးသာမက အမ်ားအက်ိဳးကိုပါ သယ္ပိုးထမ္း
ေဆာင္ႏိုင္မွသာ လာျခင္းေကာင္းေသာ ဧည့္သည္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဧည့္သည္အ
ျဖစ္ ေလာကအတြင္း အသက္ရွင္ ေနထိုင္က်င္လည္ရစဥ္အတြင္း သူသည္ ဧည့္သည္ေကာင္းအျဖစ္

ေနခဲ့သေလာ၊ ဧည့္သည္ဆိုးအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့သေလာဟူေသာ အခ်က္မွာ ထိုသူ၏ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အ
က်င့္စရိုက္မ်ားကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
         လူ႕ဘ၀ ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ “အဆန္လမ္း” ႏွင့္ “အစုန္လမ္း” ဟူ၍ ရွိပါ၏။ တစ္
နည္းအားျဖင့္ “အခက္လမ္း” ႏွင့္ “အလြယ္လမ္း” ဟူ၍ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူသားအျဖစ္ လူသားဘ၀
ကို ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ တန္ဖိုးရွိရွိ ျမင့္ျမင့္မားမား တည္ေဆာက္လိုသူတို႔ ေလွ်ာက္
ေသာလမ္းသည္ ခက္ခဲေသာ အဆန္လမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ခက္ခဲေသာ အဆန္လမ္းဟု ဆိုရျခင္းမွာ
ဉာဏ္၀ီရိယမ်ားကို စူးစူးနစ္နစ္ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ဒုစရိုက္မ်ားကို ခဲခဲယဥ္း
ယဥ္း ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
         တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားလ်က္ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္
ရႊန္းေသာ ဘ၀တစ္ခုကို လြယ္လြယ္ေပါ့ေပါ့ႏွင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ပါ။ မည္သည့္ရည္ရြယ္
ခ်က္မွ် မထားရွိဘဲ ေပါ့ေပါ့ေန၊ ေပါ့ေပါ့စား အျဖစ္ျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုကို ဖန္တီးရျခင္းကား လြယ္ကူလွ
ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အဓိပါယ္ရွိေသာ၊ တန္ဖိုးရွိေသာ ဘ၀တစ္ခုကား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျဖစ္မလာႏိုင္
ေပ။ လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ အလြယ္လမ္းႏွင့္ အခက္လမ္းဟူ၍ လမ္းႏွစ္သြယ္ ရွိသည့္အနက္ မည္
သို႔ေသာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ လူ႕ဘ၀၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါသည္။
         ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသ၀ါဒစရိယ၊ ေရႊက်င္နိကာယ ဥပ ဥကၠဌ သေျပကန္ဆ
ရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအမေတာ္မွာ====“ ေက်ာက္တံုးကို ေတာင္ေပၚတင္ခ်င္လွ်င္ အေတာ္
ႀကိဳးစား တင္ရ၏။ ေအာက္ခ်လိုလွ်င္ေတာ့ ခဏကေလးႏွင့္ အလြယ္တကူ ရႏိုင္၏။ ဂုဏ္၊ အျပစ္၌
လည္း ဤအတိုင္းပင္။ ဤကားနီတိစကား။ ဂုဏ္လိုလွ်င္ အေတာ္ႀကိဳးစားရ၏။ အျပစ္လိုလွ်င္ေတာ့
အလြယ္ပင္။ သင္ အခက္လမ္း လိုက္လိုသလား။ အလြယ္လမ္း လိုက္လိုသလား။ ႀကိဳက္ရာေရြး လမ္း
ႏွစ္သြယ္။ ” ဟု အဆံုးအမေတာ္ကို ၾကည္ညိဳႏွလံုးသြင္းအပ္လွပါသည္။
         တရားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ေနၾကတဲ့ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ကလည္း ဘ၀အတြက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့လမ္းကို
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ေနာက္ဆံုးပန္တိုင္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္
သတည္း။
 {မင္းနန္(ေမာ္ကၽြန္း)၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္ကို ကိုးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}
     (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment