Monday, December 21, 2015

ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရား(၄)ပါးႏွင့္ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားေလးပါးလူေလာကထဲကုိေရာက္လာတဲ့ ပုထဇဥ္လူသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိဘဝကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ျဖစ္ခ်င္ၾကသလုိ၊ေအာင္ျမင္တဲ့၊ၾကီးပြားခ်မ္းသာတဲ့ သူအျဖစ္နဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ဘဝတုိးတက္ေရး၊ဘဝေကာင္းစားေရး၊ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရး ဒီအေရးေတြကုိ
လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ရဖုိ႔ၾကိဳးစားေနၾကတဲ့သူေတြ၊ၾကိဳးစားဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားတဲ့သူေတြ၊ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ အတြက္ ဘဝၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရားနဲ႔ ဘဝဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားေလးပါးကုိ သိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ဘဝၾကီးပြားခ်မ္းသာတုိးတက္ေၾကာင္းဆုိတာက အားထုတ္ရယူရမယ့္တရားျဖစ္ျပီး၊ဘဝဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားကုိေတာ့ ပယ္စြန္႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ပယ္သင့္တာကုိပယ္ျပီး။တြယ္သင့္တာကုိတြယ္ပါမွ ဘဝမွာတုိးတက္ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာျပီး အေနလည္းျမတ္သလုိ၊အေသလည္းျမတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ပယ္ရမယ့္တရားကုိ တြယ္မိပါက ဒုကၡေရာက္တတ္သလုိ၊တြယ္ရမယ့္တရားကုိ ပယ္လုိက္ပါကလည္း အရာမေရာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ပယ္ရမယ့္တရားေလးပါးကုိ ပယ္ျပီး ၊တြယ္သင့္တဲ့တရားေလးပါးကုိ တြယ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ဘဝကုိေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊သာသာယာယာ၊ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ျဖတ္သန္းနုိင္ျပီး ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့ ဘဝပုိင္ရွင္ျဖစ္လာမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရားေလးပါးႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားေလးပါးကုိေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းတရားေလးပါးကဘာေတြလဲ၊ အဲဒီတရားေလးပါးကုိျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘယ္သူကုိေဟာေတာ္မူခဲ့တာလဲလုိ႔ဆုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေကာလိယတုိင္း တကၠရပတၱ ရြာၾကီး၌ သီးတင္းသုံးေတာ္မူေတာ့ ေကာလိယတုိင္းသား ဗ်ဂၣပဇၨ အႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဒီဃဇာဏု ဥပသကာၾကီးက ျမတ္စြာဘုရားအား ေလ်ွာက္ထားတာေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။
ဘာေလ်ွာက္ထားလဲလုိ႔ဆုိေတာ့ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊တပည့္ေတာ္တုိ႔ လူဒကာမမ်ားမွာ ေလာကီေရးရာ၊ကာမဂုဏ္မွဳေတြမွ မလြတ္နုိင္ၾကေသးပါ။သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ခုဘဝအက်ဳိး၊ေနာင္တမလြန္က်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပါဝင္ေသာ ဆုံးမၾသဝါဒ စကားကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မူဘုရားလုိ႔ေလ်ွာက္ထားပါတယ္။
ဒီအခါမွာျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဗ်ဂၣပဇၨ ေလာကမွာ ထၾကြလုံးလ ဝီရိယႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း(ဥ႒ာနသပမၼဒါ)၊ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းမွဳႏွင့္ျပည့္စုံေစျခင္း(အာရကၡသမၼဒါ)၊၊ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း(ကလ်ာနမိတၱပသမၼဒါ)၊ဝင္ေငြ၊ထြက္ေငြမ်ွတေအာင္ အသက္ေမြးျခင္း(သမဇီဝိတာ)ဆုိတဲ့ျပည့္စုံမွဳ ေလးခုရွိတဲ့သူဟာ ယခုမ်က္ေမွာက္ေလာကမွာ ၾကီးပြားခ်မ္းသာမည္ေၾကာင္းေဟာ္ေတာမူပါတယ္။
၁။ဥ႒ာနသမၼဒါ=မိမိအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳ ျပဳေနတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ က်ြမ္းက်င္ျပီး ပညာဥာဏ္ျဖင့္ စူးစမ္းေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္လ်က္ တက္တက္ၾကြၾကြ၊ဝမ္းပန္းတသာ၊မရ မေနလုံးလဝီရိယျဖင့္ေဆာင္ရြတ္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။
၂။အာရကၡသမၼဒါ=မိမိ၏ ဥာဏ္အား၊ဝီရိယအား၊လက္ရုံးအားျဖင့္ နဖူးကေခ်ြး ေျခမက်ေအာင္ အားထုတ္လုပ္ကုိင္မွ စင္ၾကယ္စြာရလာတဲ့ စည္းစိမ္းဥစၥာမ်ားကုိ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး မဖ်က္ဆီးေအာင္ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၃။ကလ်ာနမိတၱသမၼဒါ=ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ျပည့္စုံေစရန္ မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ၾကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ရတနားသုံးပါးကုိယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူ၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းသူ၊ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမွဳျပဳေလ့ရွိသူ၊အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာရွိသူ စတဲ့အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့၊အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ သူ၊ေပါင္းသင္းထုိက္ေသာ အတုယူထုိက္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိပါမယ္။
၄။သမဇီဝိတာ=ဝင္ေငြ ထြက္ေငြကုိမ်ွတေအာင္၊သုံးစြဲတတ္ေအာင္ စီမံသုံးစြဲတတ္ရပါမယ္။
ဒါက ၾကီးပြားတုိးတက္ေၾကာင္း တြယ္ရမယ့္ တရားေလးပါးျဖစ္ပါတယ္။
ပ်က္စီးေၾကာင္းေလးပါးကေတာ့ ၾကီးပြားတုိးတက္ေၾကာင္းေလးပါးေၾကာင့္ ရထားတဲ့ပစၥည္းဥစၥာဟာ
(၁)။အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ အေပ်ာ္အပါး လုိက္ရင္ျဖစ္ေစ၊(၂)။အရက္ေသစာ အေသာက္အစား ၾကဴးရင္ျဖစ္ေစ၊(၃)။အေလာင္းအစား ကစားၾကဴးရင္ျဖစ္ေစ၊(၄)။မိတ္ေဆြယုတ္ႏွင့္ေပါင္းသင္းရင္ျဖစ္ေစ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီပ်က္စီးေၾကာင္းတရားေလးပါးကုိ ေရွာင္ရပါမယ္။ပယ္ရပါမယ္။
တမလြန္ဘဝ ခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ (၁)။ရတနာသုံးပါးကုိယုံၾကည္ျခင္း၊ကုသုိလ္ကံ၊အကုသုိလ္ကံႏွင့္ထုိထုိေသာ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိယုံၾကည္ျခင္းဆုိတဲ့(သဒၶါ)၊(၂)။ကုိယ္က်င့္တရားေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိပဲ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ျဖစ္ျခင္းဆုိတဲ့(သီလ)။(၃)။စြန္႔ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းဆုိတဲ့(ဒါန)တစ္နည္း(စာဂ)၊(၄)ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ ၊ေကာင္း မေကာင္း၊သင့္ မသင့္ကုိခြဲျခားနုိင္တဲ့ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံျပီး ရုပ္နာမ္တရား၊သခါၤရတရားတုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ပ်က္ျခင္းကုိသိတဲ့(ဥဒယဗၺယဥာဏ္ပညာ)ထိျပည့္စုံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္ေလာကၾကီးပြားျခင္းတရာေလးပါးအေၾကာင္း၊ တမလြန္ဘဝေကာင္းစားေရးတရားေလးပါးအေၾကာင္းနဲ႔ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရားေလးပါးကုိ အားလုံးသိေစဖုိ႔ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။
စာဖတ္သူအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းက်ဳိး လုိရာဆႏၵမ်ား တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

No comments:

Post a Comment